Аргументи и хватки- документално за Желева

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧИТАТЕЛИТЕ, КОИТО ЦЕНЯТ ФАКТИТЕ ПО НАЙ-ГОРЕЩАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ТЕМА, И ИСКАТ САМИ ДА СИ ПРАВЯТ ИЗВОДИТЕ, ПУБЛИКУВАМ РЕЗУЛТАТА ОТ ТРУДА НА КОЛЕГАТА АТАНАС ЧОБАНОВ.

Иво Инджев

——————————————————————————————————————-

Имоти – Желева – Имоти Прим

Атанас Чобанов
http://www.atanas.fr

Следната хронология извадена от Търговския и Имотния регистър дава интересно допълнение към картината с бизнес делата на Румяна Желева.

07.11.1998 Калин Рогачев и Красимир Желев (съпругът на Желева) основават фирмата “Глобал Консулт” ООД

27.12.2000 Стамен Чолаков и Светослав Донев влизат в капитала на “Глобал Консулт” ООД чрез фирмата “НОБЛЕКС” ООД. Донев и Желев са отдавнашни познати и до момента са в борда на ВИК “Бургас”.

19.02.2003 г. Появява се фирмата “Източни имоти” – ООД със съсобственици Светослав Донев, Стамен Чолаков, Станислав Касъров, Николай Кожухаров и Людмила Георгиева, която става управител.

21.10.2003 “Глобал Консулт” – ООД става съдружник на “Източни имоти” – ООД с 40% от капитала. Към този момент управител на “Глобал Консулт” е Румяна Желева и нейният подпис стои на дружествения договор. Другите двама съдружници в “Източни имоти” са Младен Желязков и Светослав Донев.

10.02.2004 “Глобал Консулт” – ООД става собственост на Пламен Панайотов и Костадин Костадинов. Желев и Донев вече не са свързани с фирмата.

14.09.2004 “Глобал Консулт” ООД решава да се пререгистрира като “Глобал Консулт” ЕООД. Костадинов продава всичко на Панайотов, който става едноличен собственик.

09.06.2006 “Глобал Консулт” – ЕООД става собственост на Румяна Желева, която купува фирмата от Пламен Панайотов. В този момент тя става собственик и на 40% от “Източни имоти” – ООД

21.04.2007 Управителят на “Източни имоти” – ООД Младен Желязков основава “Източни имоти Прим” – ЕООД, което е 100% собственост на “Източни имоти – ООД”

Така излиза, че Желева чрез “Глобал Консулт” – EООД има участие със собственост в две дружества.

Нека видим каква дейност развиват тези фирми през 2007-2009 г., когато Желева е евродепутат. За този период тя твърдеше пред Комисията на европарламента, че фирмата и има “Нула активност” и съответно няма какво да декларира. Но фирмите притежавани частично от нейната фирма проявяват активност, макар и скромна.

“Източни имоти ПРИМ” от юни 2007 г. дава под наем на офис на СИБАНК :

Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П

Да, да, СИБАНК!

“Източни имоти” през 2007 г. купува и продава парцел в Свети Влас:

22/05/2007
Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXX Димо Николов Драгов
КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616.,

08/10/2007
Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616,

Румяна Желева излиза от “Глобал Консулт” през април 2009 като фирмата се преименува на “Ауто СПА”, а дяловете на Желева са изкупени от Ивет Колева и… Светослав Донев.

За 2007 и 2008 Желева не е декларирала приход от наема, който “Източни имоти ПРИМ” получава от СИБАНК, нито от сделката с парцела на “Източни имоти” във финансовите отчети на “Глобал Консулт”.

Това може да означава, че печалбата е изцяло усвоена от нейните съдружници.

Но може да означава и друго.

По материала работиха Атанас Чобанов и Асен Йорданов

Приложения:

1) ДВ бр. 64 Петък, 18 юли 2003 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Бургаският окръжен съд

на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.II.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Източни имоти” – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Рилска 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Людмила Ангелова Георгиева. 26300

2) ДВ бр. 10 Петък, 6 февруари 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.X.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа промени за “Източни имоти” – ООД: освобождава съдружниците Николай Росенов Кожухаров и Людмила Ангелова Георгиева; вписва като съдружници “Ноблекс” – ООД, Бургас, и Младен Желязков Желязков; освобождава като управител Людмила Ангелова Георгиева; вписва като управител Петранка Кирова Папазова. 63992

3) ДВ бр. 60 Петък, 9 юли 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промяна за “Източни имоти” – ООД: освобождава съдружниците Стамен Костадинов Чолаков, Станислав Милчев Касъров и “Ноблекс” – ООД, Бургас; вписва като съдружник “Глобал Консулт” – ООД, Бургас; освобождава като управител Петранка Кирова Папазова; вписва като управител Веселина Стойкова Донева; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2. 7629

4) ДВ бр. 81 Вторник, 11 октомври 2005 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.XI.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промени за “Източни имоти” – ООД: освобождава като управител Веселина Стойкова Донева; вписва като управител Младен Желязков Желязков. 39517

5) ДВ бр. 13 Петък, 8 февруари 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд, гр. колегия, призовава Александър Жеков Петров с последен известен постоянен адрес София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 2А, вх. Г, и последен известен и настоящ адрес Бургас, ул. Шейново 2, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2008 г. в 13,40 ч. и на 9.IV.2008 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 278/07, заведено от “Източни имоти” – ООД, Бургас. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 6327

6) ДВ бр. 71 Вторник, 12 август 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IV.2007 г. по ф.д. № 1704/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Източни имоти Прим” – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Младен Желязков Желязков. 1405

В Служба по вписванията – Несебър

Данни за лицето ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД ЕГН/ЕИК: 102836080

Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 26690

№ от дв. вх. рег 10111

Дата от дв. вх. рег 08/10/2007

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 42

Акт номер 106

Година 2007

Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД

КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616,

№ от дв. вх. рег 3864

Дата от дв. вх. рег 22/05/2007

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 15

Акт номер 106

Година 2007

Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Димо Николов Драгов

КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616.,

В Служба по вписванията – Бургас

Данни за лицето ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД ЕГН/ЕИК: 147141788
Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 136292

№ от дв. вх. рег 8192
Дата от дв. вх. рег 28/06/2007
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт ДОГОВОР ЗА НАЕМ
Акт Том 005
Акт номер 215
Година 2007

Страни НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 102806080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 147141788 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД
НАЕМАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 831686320 СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П

22 мнения за “Аргументи и хватки- документално за Желева”

 1. Има един шум, който ме докарва до блажен унес. Има един шум, който ме прави способен да постигам пълна хармония със света. Има един шум, който ме довежда до медитативно състояние. Има един шум, който отключва у мен прозрения. Има един шум, който създава у мен чувство за история. Има един шум, който ми разкрива значението на вечността. Има един шум, който ме заставя да приема неизбежността на промените. Това е шумът на морския прибой. Да живея на самия бряг на морето и да чувам в съзнанието си мириадите езици, които разграничавам в този шум, за мен е непосредствено разрешение на вечния екзистенциален въпрос: Да бъда или да не бъда? Не мога да постигна разрешението му, обаче, защото не ми достигат 80000 евро. Не 1000, защото не са достатъчни за купуването на тази философска индулгенция, а тъкмо 80000.
  Каква е тази магия, която е позволила на Желева да има моята мечта само за 1000 евро, без да й е потребна? Защо моите добре подбрани и старателно изпълнени заклинания (строго според правилата на магическото изкуство) не довеждат до Желевия резултат?

 2. “Имоти – Желева – Имоти Прим”. Живеем в капиталистическо об-во, валидната формула е печалба – инвестиция – печалба прим. Инвестицията на ББ беше Рж, печалбата прим – резила за Б-я.
  Елементарно, ние сме в преход, от една мутрьошка в друга.

 3. Желева се представя като професор?

  Аз лично силно се съмнявам тази откровенно ограничена жена да има действително такава титла.

 4. Kogato faktite govoriat – i Barozu i Borisov triabva da zamal4at, za da ne se izlagat kato kifladjii i da si posipiat glawite s pepel ot rozite na Rumiana Jeleva..

 5. Иво, моят труд не е кой знае какъв. Повечето данни бяха публикувани в Дневник и в Капитал, с изключение на сделките на Източни имоти и Източни имоти прим, за които са пропуснали да се разровят.

  Да не се окаже сега, че ипотечният заем деклариран за 2007 г. е взет от СИБАНК

  http://register.bulnao.government.bg/2008y/49709151-05F6-46D6-8F95-42D7E6A72A3017977.xml

  Странно е също, че за 2008 година Желева не декларира абсолютно нищо:

  http://register.bulnao.government.bg/2009y/49709151-05F6-46D6-8F95-42D7E6A72A3024170.xml

  Някой има ли обяснение за последното?

 6. За 2008 г. наистина няма нищо декларирано!!! И стотинка доход няма!

 7. Не е човешко да постоиш къща,засееш дърво и да създадеш деца ако не можеш или не искаш да ги защитиш и опазиш с цената на живота си.Продължавам да си търся обяснение, за казаното от Ген.Власов в Блога на Иво за това че България е Кумунистическа Кочина а това означава че и аз съм едно от милионите квичащи прасета (За Свободата на България)и за да се освободим от Кумунистическата Кочина и Свинските номера на властите в република България трябва като хората в Берлин мирно да съборим стената на криминалната кочина в България.Иво ни чака пред стената…ще го оставим ли като Левски сам да се бори за Свободата на България.

 8. Това, че Румяна Желева има съучастие чрез Глобал Консулт в останалите две фирми, не означава автоматично, че тя е получила доход от тях, въпреки реализираните за периода приходи. Дори и счетоводният резултат от дейността на фирмите за съответната година да е печалба, при ООД-та тя може да се разпредели като дивидент/доход на собствениците единствено след решение на ОС и заплащане на съответният данък дивидент от 5%. Ако съответните фирми са пререгистрирани в търговския регистъ, те са публикували финансовите си отчети за последните години, така че лесно може да се провери има ли разпрадален дивидент и в какъв размер.

 9. Да, ама Желева е продала фирма струваща минимум 20 000 лева (5 000 уставен капитал + 15 000 неразпределена печалба + 40% от друга фирма) САМО за 5 000 лв.

  Приходите от продажба на дялове се облагат с ДОД !!!

  Очевадно е, че продажната цена е много по-ниска от реалната .

  Върху какъв доход се дължи ДОД – върху 5 000 или върху 20 000 лв ?

  Какво казват разните там данъчни закони за подобни казуси ?

  Това е сериозния пропуск в цялата история.

 10. аз съм по-склонна да допусна, че има или поне очаква да има някакви приходи. иначе не би настоявала така да остане в “Глобул консулт”. Атанас Чобанов отговори на въпроса ми, възникнал в хода на разговора, за което съм му много благодарна – защото Румяна се оттегля, но не напълно от фирмата си, има едно ходене напред-назад, макар очевадно да й е известно, че е в нарушение като запазва участието си в Глобул. Даже една номинация за комисар не е могла да я накара да се окраже от участие там. Сега вече една достоверна хипотеза има.

  Желева не е университетски професор, а аглийският превод на “професор” е преподавател в университет, както казваме на български. Немците наричат преподавателите под степента “Унив. Проф.” доцент, от лат., учител. Така че ако в БГ имаше закон за титлите, тя – а и друг, нямаше да смее да се титулува така. А струва ми се, че не тя се титулува така. Борисов се направи според мен на ударен, смесвайки англ. с български, за да се измъкне уж от положението, а на практика и да й направи скрита реклама, не на последно място и с цел да се самозащити. Това е. Алабализми. Приказки. Мохабетчета. Лафчета. Партенки. Балончета. Въздух. {o}

 11. Всъщност тези, които са описали това какво искат да кажат ? Нима има тук нещо престъпно ? Има хора с доста повече фирми….
  Освен това нали е предала нужната документация в правния отдел на ЕП. И ще добавя, че Борисов може да е всякакъв, но не е глупав. Така че да се мисли, че Желева лъже ЕС с документацията си е доста елементарно и наивно. Борисов няма да я лансира за комисар, ако имаше нещо гнило в документацията.
  Ако описалите всичко това искат да бъдат нещо като другарски съд това е съвсем друго. Нека да не бъркаме другарския съд с нарушения при попълването на съответната документация, която е предадена на правния отдел на ЕП. Аз съм убеден, че ще се окаже, че няма такива.
  И между другото поне според мен – Желева ще стане комисар. Друга опция е несериозна и невъзможна.

 12. “Това може да означава, че печалбата е изцяло усвоена от нейните съдружници.

  Но може да означава и друго.”

  Доста несериозно е да се мисли, че единия от собствениците ще се съгласи печалбата да бъде получена под формата на дивиденти от другите.
  А какво са опциите ? Печалбата може да се трансформира в основен капитал т.е. с нея да се увеличи съществуващия основен капитал. Друга опция е печалбата да се трансформира в резерви. Трета опция е печалбата да остане неразпределена. Четвърта опция е да бъде използвана за покриване на непокрити загуби от минали години.
  Ако авторите считат, че просто собствениците са я получили и не отчели това нека да представят доказателства. Сигурен съм,че това не е станало. Такива елементарни далаверки Желева няма да направи. Далавери могат и се вършат, но не така елементарно.

 13. До преподавател.

  Аз твърдя, че продажбата на фирма струваща 20 000 лева минимум, ако не е незаконно (защото се дължи ДОД) , то най-малкото е твърде глупаво.

  Защо Желева се набутва с минимум 15 000 лева ?

  Е , глупава ли е Желева , или целта е друга ?

 14. Преподавателю, на този свят няма глупави хора, защото Господ е дал на всекиго толкова акъл, колкото му е необходим, за да се справя с каквото трябва. Друг е въпросът, когато започнем да правим сравнителни оценки и да съотнасяме спрямо себе си. Съществуват личности, които считам за много по-умни от себе си и им се възхищавам. ББ не е сред тях. Признавам, че за себе си той е достатъчно умен индивид. Което иде да рече, че спрямо себе си той не глупав. Той не е глупав, съотнесен и спрямо болшинството от електората на ГЕРБ и своите най-близки съратници. Подозирам, че съществува и една незначителна част от апарата на ГЕРБ, която провижда и негова не дотам умност с твърдото решение просто да се възползва от нея. Относителната успешност на ББ ни дава основание да твърдим, че за да управляваш държава с посочената успешност е необходимо да бъдеш умен точно толкова, колкото и ББ. Или дори прави коректна хипотеза, при която да предполагаме, че за да управляваш такава държава, трябва да притежаваш умността на ББ. При този водораздел на вероятните хипотези човек трябва да направи избор за себе си- иска ли той да бъде умен, колкото ББ, за да управлява успешно такава държава или да направи опит да управлява държавата с посочената успешност, за да стане умен, колкото ББ. Забелязвате, че и в двата случая ние трябва да изравним своята умност с тази на посочения държавник. Издигането на ново ниво на умност, в най-общия случай, е невъзможно. По-реалистично е спускането на по-ниско ниво на умност с цел управление на държавата с посочената успешност. Оттук нататък ще последва масирано разклоняване на по-общи и по-частни хипотези, когато попитаме електоралните единици на какво ниво на успешност искат те държавата да бъде управлявана. Тук вече и моята умност блокира, така че… Станишев! Да идва Станишев!

 15. Не съм адвокат на Желева. Просто не виждам какъв е проблема. Що се отнася до това, че една фирма струвала 20000 лв. възниква въпроса как е оценена на толкова ? В теорията съществува така наречената пазарна стойност на фирмата, но се отнася до публичните компании.
  Освен това дори да приемем, че нещо е оценено на 20000 лв., това не означава, че притежателят ще го продаде на тази цена. Просто може да няма купувач на такава цена.
  Нещо друго – да приемем, че има фирма с капитал 20000 лв. И никакви задължения. Но собственикът по-някаква причина не желае да държи фирмата. И иска обезателно да я продаде. Напълно възможно е и за 5 х. лева да я продаде. Това, че фирмата е с капитал 20000 лв. не означава, че ще се намери някой, който да му даде 20000 лв. Освен това напр. собственикът може дори за 5 лева да я продаде на своя брат или приятел или….
  Струва ми, че цялото изложение за фирмите и парите край Желева, които виждаме цели само сензацията. И тя може да е такава само в очите не неразбиращите. Има къде-къде по-обиграни от Желева. Което обаче не означава, че тя или тези (по-обиграните) вършат престъпления.
  Джедай – Борисов в крайна сметка вкара 116 депутата. Това е факт. Ти сериозно ли мислиш, че Обама бе избран само с гласовете на професорите, лекарите и т.н. ? Така е при сегашната демокрация – гласът на овчаря струва колкото гласа на професора. Откровено казано не ми философства на тема ума на Борисов или на избирателите на ГЕРБ. Просто не виждам смисъл. Аз се възприемам за човек на реалностите. Едната е, че Борисов убедително спечели изборите.
  А що се отнася до Станишев – през 2012 г. има избори и избирателите ще решат дали той да дойде.

 16. Съгласно отчета за 2008 г. Фирмата има 20 000 лева в БРОЙ . Струва, Струва , колко да струва ….. ?

  Аз съм готов да я купя за 10 000 веднага 🙂 . Дори за 15 000 лв.

  Въпросът е, че върху дохода от продажба се дължи ДАНЪК . А продажбата под себестойност води до мрачни мисли.

 17. Това за Желева го знаем,ама пуснете фирменото досие на Първанова.Иначе излиза манипулация.

 18. Hora, Ne razbrahte li,che tia e poredniia bushon? No e dostatychno ogravichen ad asi vyorazi,che e sveteshtoto slynce.Tia oste kato “vidna” studentka e bila izbrana za ushon i se e izziviavala kato lampa.Vsichkite tezi hvatki na vizane-izlizane ot firmi sa samo “tanc” od nechiia diktovka.Shemata im e elementarna i si ia prilaga t veche dve i poveche desetiletiia samo che bushonite s razlicno umstveno i viziia – nivo. To mai i zatova i pdhozhda kato edinica za posredstvenost “edin jel”.Zvuchi pochti kato “djaul”(da me prostiat elektinzhinerite za nevezhestvoto, no sym humanitarist i mozhe da yrkam v terminologiiata im).PROSTO EDIN BUSHON!Neshto kato nishto na sveta(da me prosti Saroian)

 19. Аз като обикновен човек се питам двама обикновени български журналисти разкриха тези машинации с фирмите на г-жа Желева?Така излиза, че тя се е подвизавала в ЕВРОПАРЛАМЕНТА в конфликт на интереси.Питам аз онези големи журналисти от Европа от прехваленото “BBC” Лондон например, къде беше Юрген Рот защо не разкриха тези работи?Хайде ние сме “тъмни балкански субекти”, ами те като са по умни начетени и големи професионалисти, защо не си свършиха работата да информират обществото!Май всичко изглежда като “мокра” поръчка.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.