Прочети, за да чуеш!

ПУБЛИКУВАМ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ДЕЛЯН ДЕЛЧЕВ И АТАНАС ЧОБАНОВ , КОЙТО ПРЕПОДАВА КОМПЮТЪРНА ЛИНГВИСТИКА В ПАРИЖ. ИЗВОДИТЕ ОСТАВЯМ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ.

Неофициален “прочит” на скандалните записи

Атанас Чобанов, Делян Делчев*

В сайта за разследваща журналистика Биволъ (http://www.bivol.bg) от няколко дни тече дискусия около формалните характеристики на скандалните записи на политици излезли в публичното пространство. В нея се включиха експерти от различни области: лингвистика, фонетика, звукорежисура, инженери по комуникация и компютърни специалисти. Тук предлагаме обобщение на това своеобразно “разследване на тълпата” (crowdsourcing).

До този момент са налични следните звукови обекти (записите могат да бъдат изтеглени от сайта на Биволъ):

1. Запис на разговори на Ваньо Танов със Симеон Дянков и Владислав Горанов. Три разговора, всичките изходящи от Ваньо Танов.
2. Запис на разговори на Бойко Борисов с Ваньо Танов и на Ваньо Танов с Антоний Странджев. Три разговора, като първият разговор на Борисов е изходящ към Танов.
3. Запис на разговор на Искра Фидосова с Ваньо Танов изходящ от Фидосова.
4. Запис на разговор на Ваньо Танов със Симеон Дянков, изходящ от Танов.

Всички записи са минали през тежка компресия и вероятно са многократно прекодирани, като последният кодек е AAC, с който са публикувани в социалните видео мрежи.

Запис и презапис

Първото важно техническо заключение е, че във всички случаи става дума за презапис, направен с микрофон от тонколоните на компютър или от слушалки. Това се определя от наличието на странични звуци и характерен шум. На няколко места в записите се чуват шумове характерни за работа на компютър – щракане на мишка и звуци от отварящи се прозорци в Windows.

Презаписът е добра предпазна мярка срещу евентуални идентификатори (хедъри) във файловете с оригиналния звук, които биха позволили да се идентифицира произхода им. Възможно е също тези файлове да са защитени от презапис или да се намират на компютър, който не позволява да се презапишат по друг начин на флашка или друг носител.

СеРеСе или не?

Анализът на записите дава категоричен отговор на този въпрос. Става дума за СРС-та, направени със специално оборудване, което е инсталирано в телефонната централа.

Това се установява по следния начин:

1. Записите започват преди тона за входящо обаждане и са фиксирали различни шумове преди отсрещния абонат да вдигне слушалката.
2. Два от записите (Борисов и Фидосова) са входящи към Танов, а не изходящи от него.

Първият аргумент беше използван от привържениците на тезата, че Ваньо Танов се е записвал сам. Това предположение се оборва от втория факт: няма как Танов да запише какво се случва около Борисов или Фидосова преди да вдигне телефона. Ще подминем като крайно недостоверна тезата, че Борисов и Фидосова също са правили “домашни СРС-та” когато са търсили Танов, след което записите са изтекли и от тримата.

Освен това, ако записите бяха “домашно СРС” щеше да има ехо, кънтене, half duplex говор (затихване на отсрещната страна, когато говори текущата), а това не се наблюдава.

Единственото възможно обяснение е, че записът е направен със специалната апаратура на МВР, която има достъп до сигналния трафик в централата на мобилния оператор. Тя следи сигнализацията, за да знае кога да почне да записва. Например подслушва се Т., но Б. звъни на Т. Централата изгражда гласов канал преди да подаде сигнал “звъни” към викащия Б., съответно апаратурата чува и записва какво става около Б., вкл. и сигнала за повикване. Затова се чува сигнал повикване (и участъка между набирането и сигнала), дори когато Б. и Ф. набират Т..

Още веднъж: няма начин този сигнал да се запише, ако Т. се е записвал сам. Няма друго обяснение защо се чуват записани звуци малко преди и по време на сигнала за повикване, когато Б. и Ф. звънят на Т.

Дали до тази апаратура има достъп някой друг освен МВР е отделен въпрос, но е вън от всякакво съмнение, че записът е правен с такава специализирана техника в централата на мобилния оператор. Vivacom и други оператори отрекоха да има достъп на трети лица до оборудването за подслушване и потвърдиха, че съгласно ЗСРС то се активира и до него имат достъп само служители на МВР.

Отделно от това, специалисти по мобилна сигнализация твърдят, че прихващането на разговори в такъв дълъг интервал от време, от различни физически локации на подслушваните, събирайки гласовия канал преди отсрещната страна да е вдигнала телефона, изискват прихващане и модификация на сигнализацията, което може да става само на строго специфични места в мрежата на мобилния оператор и е отбелязано в логовете на централата. Следователно вероятността тези записи да не са събрани от оборудване на МВР е изключително малка.

Записите са маркирани

При внимателно прослушване прави впечатление, че в продължение на целия запис се чува кратък, тихичък бип на равни интервали. Това важи за всички записи публикувани до този момент.

Спектрограмата на звуковия файл потвърждава наличието на периодичен тон. Той е в диапазона 3250 Hz с продължителност около 100 – 200 милисекунди и с периодика 2,5 секунди, или 24 пъти в минута.

Честотата от 3250 Hz е близка до тази, в която се произнася звукът [i] (горна граница на F2 или втората форманта), поради което в говора биповете се маскират и стават трудно чуваеми когато съвпадат с [i]. В акустиката тази честота се нарича “пеещата форманта”, тя е чуваема дори при много силен околен звук, например в оперната музика гласът на пеещия се чува въпреки мощта на оркестъра благодарение на звука в този диапазон.

Там където в записите са монтирани различни разговори периодичността на бипа се нарушава. Това означава, че той не е добавен от обработващата програма, с която са монтирани отделните разговори във файловете преди да бъдат качени в YouTube и VBOX7, а е присъствал в записите преди крайния монтаж.

В три от записите се вижда, че периодичните бипове започват на повече от 2,5 сек. от началото или спират по-рано от 2,5 с. преди края, което означава, че са част от записа на компютъра, а не от този, който е презаписан с диктофона.

Интерпретацията на маркерите обаче не е еднозначна и въпросът за техния произход е твърде важен. Отговорът на въпроса дали те са регистирани от специалната апаратура в централата или са записани впоследствие може да е решаващ за определяне на автентичността на записа.

Това е така, тъй като при внимателен преглед се вижда, че периодичността на маркерите не е нарушена никъде вътре в самите разговори. При интервал от 2,5 секунди би било много трудно да се направи монтаж на думи и фрази без да се наруши дистанцията между маркерите и тяхната периодичност.

До момента са налични няколко хипотези за произхода на маркерите:

1. Маркерите са оставени от записващото оборудване в централата. Известно е, че софтуера използван от СДОТО оставя трудно изличими маркери за разпознаване, в които е кодирана информация. В тази поредица от бипове също може да има код, имплементиран чрез вариации в честотата, продължителността, интензивността и синхрона на биповете. Факт е, че сигналите не изглеждат еднакви, но влошеното от компресията качество не позволява по-задълбочен анализ.

2. Маркерите са сигнал, който е излъчван от централата, за да информира за входящо обаждане. Съществува патент за такава технология, която използва именно честотата от 3250 Hz. Тя обаче използва не периодичен, а непрекъснат сигнал на 3250 Hz в комбинация със сигнал на 520 Hz, който тече до започването на разговора. Поради това този вариант изглежда малко вероятен.

3. Маркерите са записани и миксирани отделно с някаква цел. Например за заблуда, че са оставени от оборудването на МВР като гаранция за достоверността на записа, след като записите са манипулирани, монтирани и нагласени.

Очевидно любителите на конспиративните теории и привърженици на тезата, че записите са монтирани, ще предпочетат последната интерпретация за произхода на маркерите.

Други, към които се числят и авторите на тези редове, виждат маркерите като още един аргумент в комплексния анализ, включващ фонологични, семантични, прагматични и логически аргументи в подкрепа на тезата, че монтаж липсва и това, което чуваме в наличните звукови обекти е идентично на регистрираните разговори от подслушвателните устройства в телефонната централа.

Още противомонтажни аргументи

За да се извърши качествен монтаж на думи с думи трябва средата, в която се говори да е непроменяща се (например студио). Ако е наличен монтаж той може да се детектира по разликата в интонацията, защото няма как да се прознесат необходимите думи в отделни фрази с последващата за случая интонация, вдишване, сила и пр.

Ако пък са монтирани цели фрази, то фалшификаторите трябва да разполагат с голям ресурс от разговори между двамата говорещи, а това означава, че ще има огромни разлики в бекграунд шума от средата, в силата и тембъра на гласа на говорещия, които също се изменят след 20 мин говорене (още повече ако периодът между разговорите е часове или дни).

Внимателният преглед, фонема по фонема, на няколко ключови фрази от разговорите не показва специфични странности в интонацията и шума от средата. Също така липсват и признаци на снаждане и последващо изглаждане с филтри на контактната зона.

Вместо заключение

Отговорът на всички поставени тук въпроси може да бъде даден от експерти в рамките на един работен ден при условие, че разполагат с оригиналите. Не е необходимо това да се прави непременно в чужбина. Има обаче проблем ако с оригиналните записи е процедирано съгласно закона и те са унищожени. Бавенето на прокуратурата и на експертизите сочи, че това е най-вероятният сценарий.

Но дори и оригиналите да са унищожени, логовете от централата и трафичните данни би трябвало да са налични, тъй като по закон се пазят 12 месеца след записа. Те могат да индикират с висока точност кой и къде е можел да подслушва съответните разговори в мобилния оператор и дали подслушването е станало от оборудване на МВР. Съгласно закона тези данни ще бъдат унищожени до два месеца (разговорите на Борисов и Танов са от март), ако не бъдат поискани от прокуратурата.

Ако тя се забави в безмислени експертизи и не поиска трафичните данни е напълно възможно хората, през които е изтекла информацията или са прикривали събраните СРС-та от прокуратурата да останат неизвестни.

* В материала са използвани мнения под статията “Бип-бип Ваньо” (http://www.bivol.bg/home/item/733-bip-bip.html) на коментиращи с никнеймовете жоро, ss7, П.Величков, zombaio, Рони

64 мнения за “Прочети, за да чуеш!”

 1. И без чак толква дълбок технически анализ, само от реакцията на Борисов, се вижда че е смутен, и че записите са си истински.

 2. Тайничко се надявах записите да са изфабрикувани, макар че още от самото начало, това изглеждаше твърде малко вероятно, дори за неспециалист, като мен.
  Всичко описано по-горе ме кара да мисля, че случилото се е истинска катастрофа.
  Не заради ДС. Не заради Първанов и може би, не заради Борисов.
  Сега, когато е ясно, че записите най-вероятно са автентични, ми се иска да кажа какво означава това за мен, а може би и за всички нас.
  Въпрос първи:
  Колко самонадеян, недалновиден, неопитен и като че ли, не особено умен министър- председател трябва да си, за да издаваш подобни нареждания по телефона?
  Това ли е начина по който един премиер, бил той и най-корумпирания на Земята, изгражда собствения си авторитет сред подчинените си, респективно сред гражданите, които толкова щедро са му засвидетелствали доверие?
  Въпрос втори:
  Колко самонадеян, недалновиден, неопитен и като че ли, не особено умен министър- председател трябва да си, за да се оправдаваш за собствените си действия с действията на твоя политически „опонент” Георги Първанов?
  Дори и Първанов да е поставил въпроса за „неправомерния натиск” на митниците върху Мишо Бирата, отново стои въпроса – Колко самонадеян, недалновиден, неопитен и като че ли, не особено умен министър- председател трябва да си, за да изпълниш молбата му изобщо, да не говорим да я изпълниш по вече известния начин?
  Въпрос трети:
  Колко самонадеян, недалновиден, неопитен и като че ли, не особено умен министър- председател трябва да си, за да не се сетиш, че можеш да бъдеш атакуван и то по такъв плосък начин. Не само да не се пазиш от ченгетата на ДС, а дори съзнателно да им предоставиш оръжие в ръцете.
  Въпрос четвърти:
  Ами ако премиерът е самонадеян, недалновиден, неопитен, не особено умен и на това отгоре продажен?
  Тогава, колко заблуден, недалновиден, неопитен и като че ли, не особено умен гражданин трябва да съм за да повярвам, че борбата с корупцията изобщо се е състояла или ще се сътои някога? Колко заблуден, недалновиден, неопитен и като че ли, не особено умен гражданин трябва да съм за да повярвам, че борбата с престъпността не е просто гангстерска война на високо ниво?
  Колко заблуден, недалновиден, неопитен и като че ли, не особено умен гражданин трябва да съм за не се съмнявам, че с приемането на купища ограничителни закони, целящи да си плащам данъците и аз го направя, всъщност не спонсорирам хора, като Мишо Бирата?
  Колко заблуден, недалновиден, неопитен и като че ли, не особено умен гражданин трябва да съм за да подкрепям, каквото и да било решение на този кабинет оттук нататък?
  Да това е катастрофа.
  Не заради ДС. Не заради Първанов. Не заради Борисов.
  Просто защото сме заблуден, недалновиден, неопитен и откровено глупав народ и управниците ни са нашето огледало.

 3. Не мога да разбера с какво заслужих да бъда баннат?

 4. Браво на Атанас (да му е честит именния ден) Чобанов и колегата му!
  Браво на “Виктуалий”!
  Почвам тайничко да се надявам, че тук-там има Граждани. Макар гражданското общество да е твърде далечно, Граждани е добре да сме. Здравословно е. И за “управляващите”, които и да са те.
  А пък народът (не гражданите)… Народе?????!!!!!

 5. След като прочетох в ‘оригинал’ (от сайта), не намерих там място, в което те категорично или с голяма доза категоричност да дефинират разговорите като истински.

 6. Единственият начин да се разбие сценарият на руската агентура е ББ да остане премиер, защото алтернативата е Гоце и тотално обсебване на България от Русия.

 7. Съгласен съм със Светослав Бацоев и напълно подкрепям мисълта му. Независимо от каквато и да било експертиза, Бойко Борисов е гузен и нещо изчезна от екрана на телевизора. Няма вече лот-ове на магистрали, няма детски градини, няма дебелашки шеги по Предишните. Не е нужна никаква експертиза… абе питат те, водил ли си тези разговори. Отговаряш Да или Не. Какви са тези негови шикалкавения, че не си спомнял много ясно и че експертизата ще покаже. Това говори само едно, че записите са си съвсем истински.
  Нещо повече, едва ли са само тези записи. Предполагам, че отсега до изборите ще се вадят записи на час по лъжичка, придружени със “загрижено” мълчание от страна на Първанов, докато народът буквално вдигне въстание срещу Бойко. Мислите ли, че те са записали само това? Може би сега вадят за начало най-стария запис, който имат, от март. А записите от септември? Бойко Борисов трябва да бъде свален не отгоре, а отдолу и Гоце да дойде като морален спасител на бял кон със своите умерени и компетентни съмишленици. Ех, светло бъдеще!

 8. към ВИКТУАЛИЙ: по въпрос първи – и на всичкото отгоре, премиерът е специалист по полицейските работи! можем да си представим как ще си свърши неполицейската работа. аз лично не съм склонен да поцденявам професионализма у хората и винаги, когато чуя за обвинение в непрофесионализъм, търся други фактори, отговорни за грешката. тук ми хрумва един такъв фактор-обяснение на грешката (на борисов да говори такива неща по телефона) – какво може да накара един познавач на полицейските методи и похвати да допусне такава детинска грешка? това е дълбокото му вътрешно усещане за недосегаемост и дълбоката му вътрешна нагласа, че тези, които са го избрали и пак ще го избират, са стадо (редовно стригани) овце.
  иначе засега много вероятен сценарий е следният: първанов, като по-интелигентен от борисов, в същото време по-коварен (понеже е по-отявлен комунист или по-скоро точно поради това е по-отявлен комунист), поръчва записите, като знае че бойко, поради липса на природна надареност в частта от тялото му, разположена над врата, не е осъзнал (и вероятно никога няма да осъзнае) слабостта си да мисли хората за по-прости от самия себе си, ще продължи да си говори свободно по телефона (е, няма да ръси такива простотии, както пред широка публика, защото пред широка публика той се опитва да каже неща, които посмъртно няма да успее да изрази правилно или поне що годе разбираемо на майчиния си език) и да дава различни нареждания. тогава хитрата комунистическа сврака първанов му се обажда и го моли да помогне за м…. михов ли беше, не се сещам. борисов (в типичен стил на похвален и овластен глупак) се възгордява и вдига телефона, за да “оправи нещата, че няма кой друг”. и после се опитва да се оправдае, че “ама, другарко, гошко ме накара”. да видим сега колко много са остриганите овце в процент.

 9. дано само не се сбъдне предположението на един наблюдател, че тия дето събарят и идват след Борисов са много настървени и зли, тогава горко пак на народеца ни – зациклянето продължава….

 10. още нещо към предния ми коментар: в едно от първите интервюта, ако не и в първото, след публикуването на записите, борисов каза “аз не съм първанов” – което можем да разбираме като “аз, ако трябва да помогна на някого, вдигам телефона и го правя”.

 11. Виктуалий,Вие сте напълно прав в последното изречение и ….само с последните 11 думи,които могат да минат като патриаршеско “евтимиево” похвално слово за 2011 г. и преди поискания вот на доверие от премиера в НС утре след 9.00 ч.

 12. Министър Трайчо Трайков е разпоредил проверка по доклада на Георги Котев за Аеца!

 13. не съм експерт а и не вярвам на господата които се правят на експерти а пък ако сме по умни възможно по бързо ще трябва да се насочим към много по важните неща а те са че продължат да получават грозно големи пенсии хора които малтретираха много от нашите деди а сега нагло използват и искат да имат големи и с нищо незаслужени пенсии ограбвайки нашите деца че не разбрахме че трябва да ги разобличим и да ги забравим и да градим ново и здраво общество че не не сме народ защото народ които не познава миналото си и не намира сили да се отърве от мършата сам заприличва на нея че не се противопоставихме агент да ни е президент че позволихме да останат гадните им символи и да се правим че ги няма или зависят от някои друг изобщо филма в които играем подържаща роля не ми е по вкуса време е да се вземем в ръце обаче се съмнявам не народ а мърша това сме ние се гледам cnn берлускони щели да го разследват за секс скандали и си викам ако бяхме малко по нормални и ние щяхме да гледаме филма кой го дига и кой не ама нейсе

 14. Към наблюдател:

  “тия дето събарят и идват след Борисов”…? Кои са “тия”? Къде ги виждате ( в кошмарите си)? И за какво събаряне бълнувате?

  Преди повече от 20 години тази сплашваща ( с несъществуващи чудовища) тактика свършим на работа за консолидиране на носталгиците по току-що смъкнатия от самите тях режим на другаря (им) Живков. Плашеха(се), че идва мъст, кръв…абе-фашизъм! Съдеха по себе си в ситуация на смяна на властта…

 15. Да, това сме го чували от “старите хора” – преклони главица и си трай, сега поне сме живи, кой знае, ако се промени, какво ще е…То имаше и предизборни лозунги от рода на “ако гласуваш за този, получаваш онзи” или дори “ако не гласуваш, значи не ти пука” или си родоотстъпник и пр. А корабче плува ли в окото ми?

 16. Врагът на моя враг, какъв ми се пада? Не съм гласувал за герб, на сега ще гласувам за тях.Просто не ми харесва алтернативата. А и самите разговори, Ако и да се считат за скандални, не виждам големия скандал на фона на вандалщините през изтеклите 20 години. Доколкото разбрах, за бирата, ставало е въпрос да се бутилират произведените вече количества, а не да се разреши продължаване на производството. Какво са си говорили, това РеЗеСетата знаят, но резултата е, че производството е спряно до решението на съда. Истината, така както я виждам, една разработка е прецакана и сега искат от Цветанов да каже, че е имало разработка и срещу кого е била тя. Еми няма как да стане. Питам се, има ли нещо по важно от това, правителството да падне и да си дойде пак 3-5-8. Има така една игра на карти, нарича се блато, или гоу ту хел, не знам вече.Когато нещата станат много сложни, най-добри са простите и очевидни решения- принципът на Окан.

 17. Не е така, Маринов! Не ми пука колко литра бира е била, какво е трябвало или не е трябвало да се разреши. Въпросът е, че министър-председателят се обажда и се намесва в проверката, която в момента тече. И нямам намерение да оценявам злините (или “вандалщините”) като “по-малка” или “по-голяма”. А ти гласувай за който си искаш, живееш (уж и все още) в демократична страна.

 18. Със закона напред, па каквото ще да става:
  “(Нов – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) Който използва информация, събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева.

  (2) Когато деянието е извършено от длъжностно лице, което е придобило информацията или тя му е станала известна в кръга на неговата служба, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба до пет хиляди лева.”
  Та така, останалото е съмнение.

 19. Интересно Маринов, Дали този закон ще го приложим за четенето на СРС пред НС ? Ммм ?

  Щото същия този закон не казва нищо за “разсекретяване” или “целта оправдава средствата” и т.н.

 20. Аз съм напълно “за”! Тези закони, както и всички други трябва да се спазват. Затова питам какво прави прокуратурата в момента? Както четем в статията, ако още известно време помъдрува, няма как да се намери този, който нарушава закона по точка едно според ДВ от 97ма! А иначе – мисля че в случая не важи постановката от американското законодателство, че неправомерно събрани доказателства не се вземат под внимание в съда.

 21. До Маринов
  От РЗС веднага задават контра въпрос“А четенето на СРС от трибуната на НС попада ли под ударите на цитирания от Вас член.
  И как така Премиера ще иска вот на доверие от така наречените от него безделници от парламента.“
  Дали има алтернатива и коя е тя става ясно след избори.Аз знам коя е, а вие си гадайте щом още не сте се досетили.

 22. @МАРИНОВ:
  Любопитното е, че това наказание не се води тежко, следователно не дава основание за поискване на достъп до трафичните данни или пък да се използва незаконното притежание на СРС-та като доказателство за незаконното им придобиване. Получава се законов Параграф 22, но е мново възможно прокуратурата да не е оставена от закона в състояние да направи реално разследване, и единственото разследване, което би имало достъп до качествен доказателствен материал би било вътрешното в МВР. То за съжаление обаче не подлежи на обещствен контрол, дали го има, какви са изводите му и дали са коректни, няма как да има достоверност.

 23. Всъщност, ситуацията може да се изясни много лесно и ми е чудно защо прокуратурата досега не го е направила :

  1.Засича се продължителността на разговора Б-Т от изнесените записи.

  2. Проверява се оператора (разпечатките) на Т (хайде да не е Б) за разговор с такава продължителност.

  3. И хоп – нещата се изясняват, ако няма разговор с такава продължителност – записите са монтаж. Но ако има…. ?

 24. Драги Маринов, този член от ЗСРС също част от “заверата”. Тъй като наказанието до 5 години не се води “тежко”, прокурорите не могат да влезнат в МВР и да направят проверка. МВР ще трябва да се проверява само.

 25. Слушах записите. Имал съм вземане – даване с митниците в последните 10 години. От това, което чух, излича че в момента са значително по-малко корумпирани, от колкото преди. Преди 10 години, този Мишо-бирата, щеше да плаща на митниците, те на министрите и щеше да жули бира без акциз, колкото може. И ако някой вестник публикува разговорите му, на следващия ден данъчните щяха да го запечатат за ревизия.

 26. Защо, Защо, защо?

  Това е въпросът който трябва да си зададете. Защо тези записи не излязоха до септември когато АКО са били истински са съществували и оригиналите. Това щеше да е доказателсто за пред съда и Бойко трябваше да ходи в панделата. Защо е изчакано толкоз време между 6 и 12 месеца. Отговорът да има съмнение но не и потвърждение или опровержение а това прави цялата история едно голямо изпражнение. И за всички незнещи поне в прововите държави човек е невинен до доказване на противното и е крайно противно да се настоява за обратното. А при така сложилата се ситуация без неопровержими доказателства няма и как да се случи. На големите специалисти ще кажа следното коквото не се купува с пари се купува с много пари. А ми оборете това изказване. За технически по-нопредналите коити ще ми се изсилят да докажат колко са вещи и почнат да ме затрупват с техническа теминология им препоръчвам докладите на комисията по досиетата в частта и за НТР или научно техническо разузнаване http://www.capital.bg/blogove/dosieta/durjavna_sigurnost/2010/08/29/952929_durjavna_sigurnost_chast_21_nauchno-tehnicheskoto/

  Ако още някои си мили че записите са чиста монета то не знам но той не е на тая планета.

 27. ББ явно още не е бил осъзнал какво е да си министър-председател и че бидейки такъв, човек не може дори да мисли толкова надребно(независимо дали в противоречие на закона). Тогава, няколко месеца след изборите явно още я е карал по селско-кметски. Не смея да гадая сега до къде се простират отговорностите му и че само с едното си бездействие може да счупи много неща в една държава.

 28. Край! Сега вече хората на Иво Инджев- сините седерасти- ще вземат властта!

 29. Обърнете внимание какво казва Уорлик по повод на записите.Американците явно знаят изхода на “мача”.Борисов е поставен в шах,но с фалшив ход и до мат определено няма да се стигне.
  Американците вече имат информация,която не са прочели във вестниците.

 30. С интерес очаквам да излезе записа на разговора между Първанов и Борисов.

 31. Тъжно е Леонел,но докато пристанищни и др.власти отговарящи за запушване на пробойни в катера,който влачи лайнера до тихия кей на една удобна президентска институция,ще мине доста време на винаги “тужур” и никога “жаме”.
  На Ви препоръчвам нито “Смолни” и кайцера “Аврора”,нито маниакални “марсилези” и “вихри враждебни!
  Ака 92 сте бил млад отивате към 40-45!Значи “семинарист” като мен и имате право да фалирате поне 2-3 пъти и започвате отново.Не го забравяйте!

 32. Към Бербатов:
  По-добре сините седерасти , отколкото червените педерасти!

 33. Към Васил Костадинов:

  ИМАМ МОЛБА КЪМ ВСИЧКИ СЪМИШЛЕНИЦИ:

  НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕХНИТЕ ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА!

  ПРАВИТЕ ИМ УСЛУГАТА ДА ТВЪРДЯТ, ЧЕ ИМАТ СЕБЕПОДОБНИ СРЕЩУ СЕБЕ СИ!

 34. Към г-н Инджев : приемам забележката и се извинявам за емоционалната реплика.Също призовавам съмишлениците към неизползване на техните изразни средства.

 35. Вот на мутро-доверие ???
  Групировката ГЕРБ щяла да си иска вот на доверие. Бре-е-е-е, че демократи…..
  Мутро-демократи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ГЕРБ е мафия, структура на БКП-ДС, изпълнена с ченгета, мутри, милиционери, чалгаджии и кариеристи…… Мутрите от групировката ГЕРБ се защитават по мутренски !!!!!! С помощта на мутрите от АТАКА, мафията ще си само-гласува “доверие”…. Нещастна България със задръстен и простичък народец, алкохолизиран, чалгализиран, ограбван и лъган ….. Затова свестните, младите, способните напускат страната. До нейния край, май….

 36. Към Васил Костадинов:

  Не бих искал да се възприема като забележка..Но е въпрос на принцип и дори, ако щете , на прагматизъм. Защо да им помагаме?

  А и съм убеден привърженик на това хората да не бъдат атакувани заради различия като етнос, цвят, вяра и всякакви ризличия по рождение. Знам какво е да си роден и расъл при обстоятелства, които не си избирал, но ти се лепват за цял живот като “вина”.

 37. Може би ще е най-добре да се извадят и други подобни разговори на премиера, шефката на нар. събрание, министри и депутати, за да падне напълно маската на политиците, да разбереме с какво се занимават и как лесно богатеят от това, че са на власт. Следващите който ще дойдат на тяхно място да си имат обица на ухото и да внимават с кражбите и разпродажбите.

 38. Към Кобург Велчев
  Ако съм Ви разбрал добре,въпросът е не за преходна сигурност,а за заслужена свобода по примера на стари и утвърдени демакрации.
  И ако това е така,освен шанса на всеки гражданин и този на неговите потомци,поотделно,как трябва да се окачествява този на лидери преди,по време на!! и след прехода в неговата мутренско-чалгаджийска разновидност.
  Може да се каже и по друг начин:
  – Какво се искаше от Цар и лагеруващи демократи наоколо?
  – И защо БКП,и съюзниците й,да не се възползват от тшеславието на свои опоненти?
  – Кой в случая носи историчеката вина?
  С молба без усукване и тлъсти “авструнгарски” псувни,което е било разбрано още от римляни,цар Дарий,др.исторически знаменитости!

 39. Може пък това да има и своите добри страни. В такива кризи се изчиства шлаката и да се надяваме, че ще остане благородния метал. Иначе как да стане, да разчатаме на съвест, на морал, етика? Че откъде накъде?

 40. Аз пък мисля, че в такава криза, със сигурност създадена от БКП-ДС-КГБ – България отново ще падне в лапите им и край на мача, било каквото било, ще си построят Белене и кавтото си пожелаят, а ние ще плащаме, ще ни откъснат от цивилизования свят завинаги. Освен това не останаха и луди-млади, които да им се опънат, пътят пред ТЯХ е и широк и безопасен…
  Едно въпросче: какво стана, след като Филип Димитров си отиде? колко години ни трябваха, за да ги махнем? …

 41. Ще използвам случая, да се обърна към някои от коментиращите, особено към тези, които, благодаря им, са обърнали внимание на моя предишен коментар.

  Към НЯКОЙ – Гражданите са тук-там, наистина. Ама толкова тук-там, че никакви ги няма. Доказателството е простичко. Първо, ако бяха повече, никога не бих си губил времето да пиша в блога на иначе уважавания от мен Г-н Инджев.
  Второто е математическо. Ако Гражданите бяха по един на квадратен километър щяха да са около сто и десет хиляди души. Сто и десет хиляди души с гражданска позиция, като нищо могат да бъдат непреодолим фактор в политиката на малка България. Другата част от аритметиката оставям на Вас.

  Към СТОЙЧЕВ – Уважаеми Г-н Стойчев, отстояването на националните интереси, а още повече правенето на реформи изискват едно задължително условие – Запас от доверие.
  Към настоящия момент ГЕРБ вече не разполагат с такова. Оттук нататък ще се търси формула за възвръщане на изгубените избиратели с цел политическо оцеляване. Това, за съжаление, се постига само с компромиси и жестове към избирател, опозиция, партньори. Компромисите и жестовете са точния контрапункт на реформите и на отстояването на националните интереси.

  Към ВСИЧКИ – Пиша тук, не за да демонизирам когото и да било. Не призовавам да се отървем от Борисов защото дори и да не беше той, щеше да е друг – тъкмо толкова, а може би, и по-недостоен. Просто ние търсим подобни хора и ги избираме, почти ги заставяме да ни управляват.
  В развитите демокрации политиците се възпитават, като децата.
  При нас не е така. Незаинтересованите и мързеливите си имат прекрасно оправдание – от комунизма досега, просто не сме имали време. Въпроса е, дали изобщо се опитваме?

  Към хората коментиращи автентичността на записите. ГЕРБ всъщност си признаха, че записите са истински, като (според Фидосова по БТВ) утре ще си гласуват вот на доверие – идеята е дебатите и гласуването да минат до края на деня – отчаян ход, който някои нарекоха „изпреварващ”.
  Изпреварващ е да – идеята е да изпревари експертизите и всъщност да ги обезсмисли.
  Ако трябва да съм честен смятам, че официална позиция по отношение на съдържанието на записите никога няма да има.
  Така че, с оглед на изпреварващите ходове – има ли смисъл да се съмняваме в истинността на казаното???

 42. Мен ми е интересно, какъв е тоя собственик на треторазрядна бирена фабрика, че президент и министър-председател се надпреварват да му помагат?

 43. И все пак, кое намирате за по-вероятно – нашенската кочина да бъде почистена от датски фермер или изриването й да бъде започнато от бивш колхозник-текезесар ?Кое повече ни “мяза”, както казваше една от бабите ми ?

 44. Не разбирате ли за какво става дума? Това е какво ще стане с България. Провинението на Борисов е дреболия, от него това винаги се е очаквало, какво ти тук някаква бира. И всички се вторачват в този разговор, което е колосална глупост и лицемерие. А и момчето от ВИФ толкова може. А ми къде е разговора ни за Белене, Набуко. зърното, олиото, ама с тези магистрали! Да не оглупяваме толкова. Тук изцепките в последните седмици и на Костов нажежават атмосферата, той се писа и гинеколог и “честно” възмутен от СРС-тата. Той и тогава честно не прекрачи червения закон против лустрацията. Аз сам негов симпатизант, но той няма да дойде. Да правим тази сметка и от къде е опасността. Другарите като нищо ще загърбят Европата заради Москва и лапането около Белене. Борисов е недодялан, но си е повярвал, че е дарен от съдбата да ни отърве от червените, макар че са дразнещи някои флиртове. Да не му пречим ние пуристите от ДСБ

 45. ББ остава и ако някой не го е разбрал си е негов проблем.

 46. Не е важно, дали експертизата ще докаже истинноста на записите дали са СРС или не.За мен са истински безусловно.И за ГЕРБ са безусловни.И за българите са безусловни.И доблестният Странджев ги довърши, с нежеланието си да играе по музиката им, и си разказа всичко за своят разговор и за личното си мнение за това какво означава за нег оВодоноско.А къде ще се прави експертизта е ясно, там където ще забършат насраните задници и оцапаните гащички на ГЕРБ.(лелееее Фидоската е 108 номер!!) Важното е че, даже и да спечелят вота на доверие , за много българи те изгубиха окончателно доверието им! Дано да са повечето българи.А тези който подкрепят продажното и просташко поведение и държание на кабинета на Водоноската, са същите като тях – морални кастрати.А СРС-та ще има винаги, но няма да доживеем да ги използват законно, защото МВР винаги се е управлявало от неосъществени в житейски план некадърни мързеливци, за които да прегазиш закона е като, да се изпикаеш в парков шадраван, да биеш рибари на яз.Искър, да носиш шапка с инициалите USA, NY и Adidas, с което доказваш на околните че, си неизлечимо болен от доживотно чувсто за малоценност и малотрайност.Та дали ще го кажете “сересе” или “сере се”, все едно – “надо гъзpaper for clean”, ако ме разбирате.Ваш почитател и много “из внутри” запознат с мероприятията СРС, Юрий Ленев

 47. Към въпросите на Виктуалий, още два от малко по-друго естество:
  1.Като се подслушват /уж/взаимно министрите и цялото правителство, как тогава се процедира към опозиция или “инакомислещи“?
  2.Щом могат да подслушват правителството на РБългария и да вадят на общо основание каквато си поискат информация оттам, не го ли правят и чуждите специални служби – например турската, руската, талибаните, иранците?

 48. Браво Виктуалий ! Това трябва да е на първа стр. всеки ден докато Б.Б. е на власт на вестник Труд, 24ч,стандарт и др. подобни жълти четива.

 49. Ето какво гласи пълният текст на становището на вещите лица:

  “При изследване на звукозаписите се установи, че трите записа са във формат mpЗ – стерео, 44 kHz, 128 kbps. При извършване на спектрален анализ се установи, че честотната лента на записания сигнал е до 16 kHz. В записания сигнал се наблюдава полезен сигнал до 4 kHz и фонов шум – до 16 kHz, т.е. разговорите са проведени в честотния диапазон до 4 kHz. Тази констатация дава основание за извода, че телефонните разговори /ограничени до 4 kHz след това са презаписани с устройство с честотна лента до 16 kHz. Установи се. че нивото и спектъра на двата канала на стерео записа са различни, което дава основание за извода, че записите са изготвени чрез устройство за звукозапис на стереосигнали със стерео микрофони. Трите звукозаписа са с различно ниво и качество на сигнала. При извършения анализ се установи фонов шум със сходни честотни характеристики и наличие на сигнал с честота и амплитуда, повтаряща се и в трите звукозаписа. Това е основание за извода, че и трите звукозаписа са презаписани при едни и същи акустични условия. Във фоновия шум и на трите изследвани звукозаписа присъства служебен компютърен звуков сигнал -“Windows XP Ding.wav”. В началото и в края на трите изследвани записа има записан звук, наподобяващ пращене от работа със звукозаписващото устройство или докосване па микрофон.

  От всичко казано дотук може да се направи извода, че представените за изследване звукозаписи не са оригинали, а са презаписи на телефонни разговори, направени от едно устройство на друго /най-вероятно възпроизведени чрез компютър и записани от друго звукозаписващо устройство/, при което е привнесен допълнителен фонов шум от устройствата и от акустичните среда на помещението. При презаписите е извършено и премодулиране на сигнала, което се изразява в изкривяване на амплитудно-честотната характистика. При изследване на звукозаписите се откриха множество неестествени отклонения от амплитудата и честотата на сигнала. При изследване на потока на речта, смисловото съдържание и интонациониия контур на провежданите разговори, на отделни места се констатира нарушение на параметрите в областта на синтаксиса, стилистиката и интонацията. На места в звукозаписите се открива пропадане на отделни звукове в началото, средата или края на думите.

  Описаните по-горе отклонения, както в амплитудно-честотните характеристики, така и в областта на синтактичните, стилистичните и интонационните особености, биха могли да се дължат на манипулация върху звукозаписите. Привнесеният допълнителен фонов шум и изкривяването на сигнала ограничават възможностите за изследване и откриване на признаци за манипулация и монтаж върху изследваните звукозаписи.

  Записите не са оригинални, и са с променени параметри в резултат на допълнителните, описаните по-горе, манипулации.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

  • Текстът от звукозаписите – обект на експертизата, е снет и представен в писмен вид в “Текст на звукозаписите” в изследователската част на настоящия протокол;

  • Предоставените за изследване звукозаписи не са оригинали и върху тях е извършена допълнителна манипулация.”

 50. Честито, преди малко казаха по новините, че срс-то е фалшиво. ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ

 51. http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3552491

  вижте колко елементарно, очевидно непрофесионално и откровено правещо хората на по-вакли овце, отколкото всъщност са, обяснение на случката.

  а иначе следният цитат ме изпълва със завист, защото от прокуратурата успяха да обяснят технически езиковите затруднения на господин премиера, което аз се опитвах да направя, но не успях така блестящо. ето вижте характеристиката на бойковото слово:

  “множество неестествени отклонения от амплитудата и честотата на сигнала.
  При изследване на потока на речта, смисловото съдържание и интонациониия контур на провежданите разговори, на отделни места се констатира нарушение на параметрите в областта на синтаксиса, стилистиката и интонацията”

  по-добро доказателство за това, че речта е на бойко, здраве му кажи!

 52. “Във фоновия шум и на трите изследвани звукозаписа присъства служебен компютърен звуков сигнал -“Windows XP Ding.wav“”

  ха, изненада… 😀

  сега, аз не разбрах, компютъра ли е служебен, или сигнала?

 53. Не приемам на сериозно лицето Ат. Чобанов. Многократно съм се убеждавала в налудничавия му устрем за възпроизвеждане на сензации.Отделно от това не ми харесва интригантското му поведение спрямо И. Костов и ДСБ

 54. “…няма как Танов да запише какво се случва около Борисов или Фидосова преди да вдигне телефона.” – защо?

  Другата теза – не може така да е напаснат фоновия сигнал че да пасва и при рязане и лепене – защо да не може? Тук става дума за управлението на държавата – освен това за интереси за стотици милиони и милиарди. Не могат да фалшифицират един запис ли?

  “Отговорът на всички поставени тук въпроси може да бъде даден от експерти в рамките на един работен ден при условие, че разполагат с оригиналите. Не е необходимо това да се прави непременно в чужбина.”

  Да, може, но кой ще гарантира, че и тези експерти не са “манипулирани”? Затова – в чужбина, на независим терен. Разбира се че и там може, но е малко по-различно.

  Нито казвам, че са лъжа, нито че са истина тия твърдения. Не ме убедиха разсъжденията, макар че не съм аудиоексперт.

 55. всичко това го прочетох вече
  казали са ги тези работи
  но какво променя това ?
  те вчера си гласуваха
  възмутително е
  но колко от тези които стоят зад избора на 140 -те
  са възмутени
  и дори да сме много
  ще научим ли колко сме
  ако някой не ни призове
  да излезем мирно на площада?

 56. “Тъжен смях!” Не мога да повярвам, че управляващите ни смятат за по-глупави от овце. Нищо чудно. Това е критерият на един бивш сикаджия и един бивш служител в 7 управление на ДС/Цв.Цв./

 57. До 1989г.всички бяха под една шапка
  като главата беше СССР.След почти винаги, воден от комунягите преход,
  различни клонове на службите заема-
  ха и заемат ръководството на държа-
  вата.Какви са сега в управлението
  ако не бивши комуняги.
  Дейноста му се дели условно в две посоки.
  Едната с фиктивен износ прибиране на ДДС и пари от митниците.Всички тези средства трябва да намерят мяс
  то в един универсален продукт на света т. е. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.
  Втората настъпващото изчезване на
  българския етнос.Ще остане само работна ръка от циганите НЯМАМ НЕЩО ОПРЕДЕЛЕНО С/У ТЯХ,
  но те не си падат много по образова
  нието и производствената дейност.На управляващите в следва-
  щи етапи електроенергията ще бъде продукта,който ще изнасят.Другаря
  Харланов, чрез осиновяване на циганчета иска да запази някакво население в Ръ Бъ,за да има админи
  страция и различни политолози,социолози и т. н.Да има хляб и то хубав, за огромната маса от хора занимаващи се само с гово-
  рене.
  Милиционера от село отишъл в града
  има нагласата,че града му е длъжен
  и заел вече място, той се чувства оправдан в грабежа си.Такава е нагласата им.Просто е така.
  УВАЖАЕМИ Г-Н ИНДЖЕВ,разчитам на ВАС, се саздаде представителство
  от хора антикомуняги.Много във въз- растта на силите си,не знаят тех-
  ния манталитет и нагласата им за начин на живот. МЪРЗЕЛИВИ Дай им да
  обясняват,като задължително друг да
  извършва производствената дейнос.
  По отношение но СРС тата.И правеш-
  кия сътрап най-напред е започнал в
  МВР.Да търси хорски тайни, за да са
  мълчаливи.
  Единият ми глас беше за герб.Щяха
  да се търсят парите от грабителите
  а те се правят съзидатели.Костов соц.политолог, също имаше напъни в тази посока.Ние всички бяхме излез-ли по улиците, за да се освободим от всякакви ДСета,КАГЕбета.Доволня
  свободният ДУХ на хората, може да поведе държавата към бързо развитие
  Стига с тези “разознавачи”.Това бяха хора,които шпионираха всички и за всичко,както и помежду си.
  ТЕ СА САМО ШПИОНИ.Разузнавач е съвсем друго.
  В Пловдив,като изключим бул.Ив.Ва-
  зом,нито един троноар няма подреде-
  ни плочи.

  .Магистралити,но като дойде време за подръжка ще ги харизаме на на някой ЕВН т.е. от този сорт.

 58. В момента се играе поредната пиеса на СЛОЖЕНИТЕ, дебело подчертавам на НАЗНАЧЕНИТЕ за управляващи. И те, както и предшестващите ги показват гьонсуратлък в геометрична прогресия, в зависимост от времето, което им е отредено от продуцента/сценариста/режисьора …/кукловода, защото знаят, че от това нищо не произхожда. Да, нищо няма да произлезе нито за Менда, Федосова, Цветанов и Танов, и др. знайни и неазнайни пишман ГРАБИТЕЛИ, во главе с техния патрон, както и за неговия парньор от Дондуков 2, защото, както и преди, така и сега на върха на глаДна прокуратура е гуден не главен адвокат на държавните интереси, а напротив глаДен защитник на антинародните интереси. И докато предишния министър председател несправедливо беше произведен в Mr. Clean, то на сегашния главен прокурор много би му отивало прозвището Mr. Gloss. И не , защото на някой много му се иска това, а защото след всичко, което е очевадно не само за присъстващите на това цирково шоу, наречено България, но и за страничните европейски наблюдатели, Той, гл. прокурор на Републиката ще излезе и ще говори някак си така балансирано, монотонно и приспивно, че накрая ще вземем да съжаляваме тези, върху които всички останали са така освирепяли. Това е то да си бил съветник на Дондуков 2. Или ше станеш главен адвокат на държавата, или ще бъдеш такъв на някой, който застава срещу държавата. Нищо, че след това “кучета те яли”, важното, че си изпълнил достойно задачата.

 59. Хора, да не се заблуждаваме. Всеки има право да изповядва своите политически възгледи, но в България как да стане това като всичко е фалшиво. И лявото, и дясното, за центъра да не говорим. И как да не бъде така като всички политици са от една мая замесени. Маята на БКП-БСП. Животът е кратък и те го знаят това. “Апетитът идва с яденето” е казал народът. Веднъж докоснал се до властта и облагите покрай нея, нашенският политик се оставя да му бъде притъпено чувстото за морал, съпротивителните му сили го напускат и забравя за предварително водилите го благородни идеи. Той знае, че, ако не е управляващ, ще е опозиция, а това също е “сладко нещо Ленче ле”, като в песента. Така става в България. Особено като се знае, че няма повече от тези, които са зависими, особено политиците. Под една или друга форма. Това с всеки изминал ден се доказва. Затова, колкото по-скоро излязат на преден план НОВИ, НЕПОЗНАТИ, и НЕКОМПРОМЕТИРАИ лица, и разбира се МЛАДИ, но не от тези, които вече са формираНИ като младежки организации на вече съществуващите и ТОТАЛНО КОМПРОМЕНТИРАНИ ПАРТИИ, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, и моделирани по свой образ и подобие, толкова по-скоро България има шансове да скъса с дирижирания начин на смяна на обществено-политическата система на развитие и сама да идентифицира/маркира своето място в Европейския съюз. Тези нови лица са АЛТЕРНАТИВАТА на настоящото статукво. Те ще бъдат от гражданското общество, формирано в нови, несъществуващи до сега като партии граждански структури и, които обединявайки силите си В ИМЕТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА на българското общество ще отвеят и поставят на правилното място, според делата им настоящите и преди тях политици. Затова всеки, който не иска да бъде заблуждаван и манипулиран, а след това мачкан и обезличаван да си отвори широко очите, отпуши широко ушите и на база на фалшивите, но за жалост действителини 21 г., без да забравя предишните 45 г. да си припомни КОЙ, КОЙ Е, какво е обещавал и какво направил, и тогава да избира БЪДЕЩЕТО на своите деца. Защото с този мандат настъпва ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО. На всички, и на настоящите управници маските окончателно паднаха. На някои даже по няколко пъти. Трябва да се прави разлика между НОВОТО, да се надяваме ЧИТАВО и СТАРОТО, съставено от доказано провалили се политици. Например КАТО “АБВ” – “нов бардак със стари к…и”. А за НОВОТО, АЛТЕРНАТИВА НА СТАТУКВОТО, на когото не му е безразлично бъдещето на неговите деца и на България, може да отвори сайта “ИДЕЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.