В България на харизан (умрял медиен) кон зъбите не се гледат

Публикувам две новини, които със сигурност няма да са водещи за българските медии. Първата е водеща…в берлинското метро. Докато пътувах днес край остатъците от Берлинската стена, на които една от възстановените сцени от миналото показва в огромен размер прословутата целувка уста в уста между съветския Брежнев и местния му слуга Хонекер, на новинарски телевизионен екран в препълнения вагон се появи следната информация ( цитирам я в българския вариант на Днес.дир.бг) :

“Висш офицер от московската милиция, който по онова време е бил действащ, е организирал убийството на известната руска журналистка Анна Политковская. Това установи следствието, което задържа бившия подполковник Дмитрий Павлюченко.
По време на убийството той е служил в оперативно-издирвателния отдел на московската милиция и е ръководел външното наблюдение.

Политковская беше разстреляна пред дома си преди 5 години. Но и днес разследването не е приключило и постоянно се удължава. Новите разкрития потвърждават тезата на колегите й от “Новая газета”, че в убийството са замесени действащи офицери от спецслужбите.

Задържаният Павлюченко е точно такъв, при това с висок ранг.
“Срещу заплащане Павлюченко е получил поръчка да организира убийството на Политковская и е създал организирана престъпна група. Поръчал е на подчинените си да следят журналистката. Информацията и оръжието на убийството е предал на непосредствения изпълнител на убийството”, казва Владимир Маркин, говорител на следствието.

Не по-малко зловещ е и фактът, че досега Павлюченко е бил таен свидетел по делото и години наред е заблуждавал разследващите. Сега въпросът е дали чрез него те ще стигнат до поръчителя. Следствието твърди, че има информация за него, но колегите на Политковская са скептици. Според тях истинският поръчител е прикрит от мрежа от посредници.
Пълното разкриване на убийството е тест за руските власти, които Анна Политковская често критикуваше, коментират медиите.”

Така е, Политковская често критикуваше, аз пък често я цитирам. А българската правозащитна организация „Анна Политковская“ получи думата чак в САЩ в портала EuroChicago.com, за да съобщи нещо, което още по-малко ще пробие като информация в българските медии, макар да става дума не за хипотетично бъдещо престъпление ( например по темата за шистовия газ, мобилизирана вече от БСП в кандидатпрездентската кампания), а за сигнал за консумиран престъпен акт в огромни мащаби и за продължаващо престъпление, на което никой не желае да обърне внимание сякаш става дума за дребна битова свада:

Сигнал до главния прокурор: АЯР е издал незаконосъобразно разрешение за ядреното гориво в АЕЦ “Козлодуй”

АЕЦ “Козлодуй” – опитен полигон на руска фирма?
24 август 2011 г.
През юни 2008 г. ядреният физик с 17 годишен стаж в АЕЦ “Козлодуй” Георги Котев напусна България, за да се спаси и потърси помощ за спиране на опасна порочна практика по казус с подменено ядрено гориво в АЕЦ “Козлодуй”. След продължила тригодишна сага между Виена, Пиза, Брюксел и София, физикът бе поканен от министър Трачо Трайков на разговор в енергийното министерство. На срещата министърът поиска от Георги Котев списък от стъпки, които да бъдат извървени, за да се установи истината за горивото на АЕЦ.
В последствие министър Трайков пренебрегна предложението на ядрения специалист да бъде предоставено техническото решение, с което АЕЦ Козлодуй е поискало през 2003 г. разрешение от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за експлоатация на новия вид гориво в централата.
В началото на август Георги Котев публикува въпросното техническо решение, въпреки отказа на Върховния административен съд да го предостави по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
По събраните факти Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, в лицето на инж. Петър Пенчев, днес подаде сигнал до главния прокурор за търсене на отговорност от председателя на АЯР за прикриване на мащабна корупционна схема с риск за ядрената безопасност на България.

“Настояваме за привличане под отговорност на Председателя на АЯР Сергей Цочев”, пише в сигнала – “АЕЦ Козлодуй, обосновано от доказателствата, до днес е ОПИТЕН ПОЛИГОН на фирмата-доставчик ТВЕЛ от Русия”

Следва текстът на сигнала.

До Борис Велчев
Главен прокурор
С И Г Н А Л
от Петър Пенчев – член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Относно: АЯР е издал незаконосъобразно разрешение за провеждане на изпитания с ново ядрено гориво в АЕЦ “Козлодуй”
Уважаеми господин Велчев,
От името на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”, носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, се обръщам към Вас с настояване да възложите проверка на изложените по-долу обстоятелства, свързани с действия на председателя на Агенцията за ядрено регулиране(АЯР), като Държавен регулатор на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ), с оглед на Раздел V. Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели, чл. 356г, ал. 1 от Наказателния кодекс, относно безопасността и експлоатацията на ядрени съоръжения.
С издаденото от Председателя на АЯР Разрешение № VI-2959/14.05.2004 г., подновено чрез продължаване на срока с Разрешение № VI-3373/18.08.2008 г., на АЕЦ “Козлодуй” за реализиране поетапен преход от горивни касети тип ТВС към горивни касети тип ТВСА на Шести блок, е допуснато неконтролирано отклонение от описаното в тези разрешения Техническо решение № 2903/11.12.2003 г.
Това се признава и лично от Председателя на АЯР в негов доклад до Министъра на икономиката и енергетиката, изх. № 04-00-169/30.07.2008 г., по повод огласените 20 дни по-рано, на 10.07.2008 г. по световната Интернет-мрежа от принудения да напусне България ядрен физик Георги Котев, Главен експерт “Реакторно-физичен анализ” към АЕЦ “Козлодуй”, аномалии в поведението на руското ядрено гориво при прехода към новодоставените горивни касети. В този доклад Председателят на АЯР се солидаризира с изнесеното от Г. Котев, като признава: “Агенцията за ядрено регулиране също е констатирала, че представеният в съпътстващата документация към Техническо решение № 2903/11.12.2003 г., постъпила в АЯР с писмо № 47-02-85/22.12.2003 г. (Раздел 31 на ТОБ), опит от експлоатацията на касети тип ТВСА на блок 1 на Калининската АЕЦ, към тези дати не може изцяло да бъде приложен за 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”, поради технологични различия и различия от конструктивна и неутронно-физична гледна точка.” Т.е. Председателят на АЯР сам признава допуснатия от него фатален порок с издаването на Разрешение № VI-2959/14.05.2004 г. За жалост същият Държавен регулатор на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, само 18 дни след своето откровено признание пред министъра, не е упражнил контрол върху подписаното от неговия упълномощен заместник, издаване на Разрешение № VI-3373/18.08.2008 г., с което е подновено чрез продължаване на срока порочното Разрешение № VI-2959/14.05.2004 г.
В същото писмо-доклад до министъра, по повод изнесеното от Г. Котев, Председателят на АЯР, още един път потвърждава истинността на огласеното от утвърдения ядрен специалист. Сергей Цочев докладва относно представения анализ на приложимостта на горецитирания Раздел 31 от ТОБ(Техническа Обосновка на Безопасността) за блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”: “Получените документи са в процес на преглед от експертите в агенцията.” Т.е. Председателят на АЯР сам отново признава допуснатия от него фатален порок с издаването на Разрешения № VI-2959/14.05.2004 г. и № V-3114/24.06.2005 г. на АЕЦ “Козлодуй” за реализиране поетапен преход от горивни касети тип ТВС към горивни касети тип ТВСА на Шести и Пети блок. По наши данни, Раздел 31 от ТОБ и до днес не е приет от АЯР, може би заради обяснението на Председателя на АЯР от същото писмо: “Тези документи се разглеждат не само по отношение на отстраняване на бележките на АЯР, но и като доказателство за потвърждаване на увеличаването на дълбочината на изгарянето, предлагано от АЕЦ “Козлодуй” ЕАД.” Т.е за трети път в това писмо Председателят на АЯР признава за истински тревожните сигнали на Г. Котев, които са резултат от неговите конкретни наблюдения за аномалии, носещи неопределен риск за ядрената безопасност на единствената българска ядрена централа.
Този порок за работа и до днес с неверен ТОБ(“паспорт” на всяка АЕЦ) се документира и от писмото до Марий Косев, екс-зам.-министър на икономиката и енергетиката, изх. № 2446/14.04.2011 г. на самия оператор на ядреното гориво – АЕЦ “Козлодуй”, с подписа на изпълнителния му директор Констадин Димитров, който признава пред МИЕТ, че едва в края на 2010 г. те са представили в АЯР анализи за обосновка на максималната дълбочина на изгаряне в касетите с новото ядрено гориво.
Тук трябва да допълним, че изводите за порочността на издадените разрешения от Държавния ядрен регулатор – Председателят на АЯР, се затвърждават и след отчетния доклад на назначения Съвет със заповед на Министъра от 17.01.2011 г., които са със същия извод за недовършен ТОБ. Макар и зависими (в конфликт на интереси) от предишни и бъдещи договори с АЕЦ “Козлодуй”, тези експерти не са могли също да не съобщят факта на експериментално внедряване на ново ядрено гориво в Козлодуй, която АЕЦ според нашето определение – обосновано от доказателствата, до днес е ОПИТЕН ПОЛИГОН на фирмата-доставчик ТВЕЛ от Русия. Същата фирма ТВЕЛ официално не заплаща задължителната цена при наемането на АЕЦ “Козлодуй” като експериментална площадка, поради което тук се крие възможна корупция за над 2 милиарда лева. В този доклад също се съобщава за паралелно експериментиране в Калининската АЕЦ в Русия, което затвърждава извода за ново ядрено гориво с неанализирани и неизяснени параметри. За отбелязване е, че експертите от този назначен от министъра Съвет, не са разкрили фалшивото Техническо решение № 2903/11.12.2003 г., който порок е признат три години по-рано от АЯР – само 20 дни след изнасянето от Георги Котев на доказателствата за опасните аномалии след прехода към новото ядрено гориво. Същевременно фактът на признание от този Съвет, че софтуерът не съответства на новото гориво, идва като поредното категорично потвърждение на изнесеното от Г. Котев за неактуалността на документацията, в това число и несъответствието на софтуера – той е само като индикатор на аномалиите. Софтуерът е неактуален, въпреки че е било задължително неговото актуализиране преди започване прехода към новото ядрено гориво, за което неосъщественият контрол също е консумирана вина от Председателя на АЯР при порочното издаване на трите разрешения.
Вторият наш извод от този доклад на Съвета по заповедта от 17.01.2011 г. е, че и той показва липсата на категорична оценка на новото гориво, когато се препоръчват изменения при експлоатацията на ядреното гориво: “Да се промени методиката, апаратурното и програмното осигуряване за директна гама-спектрометрия на доставяните горивни касети по споменатата програма, така че да включи определяне на обогатяването с U-235 с относителна грешка до около 2 %”. С това свое становище експертите на МИЕТ потвърждават съмнението за манипулации около невярната “независима” оценка за липса на аномалии, извършена от шведската фирма “Studsvik”, без обявяване на търг за избор, наета и заплатена от Председателя на АЯР.
Тук можем да заключим, че въпросите за аномалиите, открити и огласени от Георги Котев, остават без категоричен отговор и след този доклад на назначения Съвет със заповед на Министъра от 17.01.2011 г., както и след отговора до МИЕТ на АЕЦ “Козлодуй” с писмо изх. № 2446/14.04.2011 г.
От гореизложените доказателства, следва че Председателят на АЯР със своите действия по издаване на Разрешения № VI-2959/14.05.2004 г. и № VI-3373/18.08.2008 г. за Шести блок, както и № V-3114/24.06.2005 г. за Пети блок на АЕЦ “Козлодуй”, за реализиране поетапен преход от горивни касети тип ТВС към горивни касети тип ТВСА, са ПОРОЧНИ и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ, поради незаконосъобразното Техническо решение № 2903/11.12.2003 г., заедно с признатия от АЯР и от назначения Съвет със заповед на Министъра от 17.01.2011 г., неактуален ТОБ – ”паспорт” на АЕЦ “Козлодуй”.
НАСТОЯВАМЕ за привличане под отговорност на Председателя на АЯР Сергей Цочев, по Раздел V. Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели, чл. 356г., ал. 1 от Наказателния кодекс, във връзка чл.228. ал. 2 от НК, поради допускането от него като Държавен регулатор, на некомплектни промишлени ядрени произведения – производство на електроенергия, при което съществува неопределен риск за ядрената безопасност, за живота и здравето на хората.
Видно от дълго скриваното Техническо решение, целта е била да се прикрие невярното основание за подмяна на горивото. Липсата на опит с новото ТВСА-гориво, обосновано още с доказателство №1 в интернет-страницата на Г. Котев и неприемането на Технически съвет по безопасност в АЕЦ “Козлодуй” на представения от руската фирма-доставчик на горивото, ТВЕЛ, основен документ ТОБ (поради несъотносимост към V и VІ блок), доказва основното твърдение на Котев за провеждане на експеримент с ново гориво и поемане на риск от България за ядрената безопасност. През цялото време опонентите от ядрената мафия отклоняваха същността на разкритието от Г. Котев, към предположението, че новото гориво може да е от рециклиран материал, като упорито криеха съдържанието на Техническото решение, което преди седмица бе публикувано в Интернет.
Считаме за уместно да привлечем Вашето внимание върху нашето предложение – ядреният физик със 17-годишен опит Георги Котев да бъде привлечен за работа по изясняване на висящите вече седма година проблеми за новото гориво в единствената българска АЕЦ и евентуални продължаващи над двумилиардни далавери от ядреното лоби на България, в съдружие с това в Русия.
Приложения:
1. Разрешение № VI-2959/14.05.2004 г. от Председателя на АЯР (PDF файл 1)
2. Техническо решение № 2903/11.12.2003 г. (PDF файл 2)
3. Техническа Обосновка на Безопасността за блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй” (изтегли от тук)
С уважение,
За Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”:

Петър Пенчев

В Берлин, като лично се уверих, Анна Политковская продължава да е водеща новина – посмъртно. В Чикаго е новина сигналът на българската „Анна Политковская“. Но в София, както лично ще се уверите, „посмъртно“ нищо такова не се случва.

Ако е вярно за нашите медии възклицанието, че от тях да очакваш адекватна реакция е все едно „от умрял писмо“, що за гробище е българската информационна действителност?

Ако администрацията ни беше поне наполовин толкова европейска, колкото е декларативно такава властта на Гражданите за европейско развитие, щеше да разпореди ексхумация, за да установи причината за насилствената смърт на българските медии. Но май ще трябва да изчакаме второто пришествие ( на демокрацията). Защото за управляващите в България важи правилото, че на умрял харизан кон зъбите не се гледат.

7 мнения за “В България на харизан (умрял медиен) кон зъбите не се гледат”

  1. Най – добрият въпрос, който съм чувал през живота си на българин: “Ако е вярно за нашите медии възклицанието, че от тях да очакваш адекватна реакция е все едно „от умрял писмо“, що за гробище е българската информационна действителност?”. Заместете думата “медии” с коя да е дейност в България и думата “информационна” с продуктовата среда на тази дейност у нас и ще видите, че въпросът ще си остане все така актуален. Жокер: Започнете с “администрация”.

  2. Ситуацията в страната е сложна. Има много фактори, водещи до твърде неблагоприятни прогнози за бъдещето на нашата демокрация. Арабите даже ни прекакаха и надминаха по демократичност, което, както и да го погледнем, си е същински резил. Ето в тази връзка един провокативен текст, който, да се надяваме, може да подтикне повече хора да се позамислят за да схванат проблемите в тяхната цялост: Моята публична оферта до г-н Алексей Петров, касаеща купуването на гласа ми през идващите президентски избори.

    Поздрави на всички и лек ден!

  3. Абе нашата работа замяза на “глас в пустиня”, но все си мисля, че много скоро руският енергиен дявол ще си скъса цървулите. Пък и самата руска атомна енергетика представлява едни скъсани мужишки цървули и нищо повече.

  4. Идеята на г-н Грънчаров е добра. Една такава подкрепа би била абсолютно прозрачна и в унисон на закона за конфликт на интереси който сега е много модерен и прилаган под път и над път. Даже бих го посъветвал да разиграе нещо като търг между политиците (щях за малко да напиша милионерите, по грешка). Г-н Грънчаров, не подценявайте възможностите и на другите политически и обществени дейци, сред тях има доста финансисти, социолози, професори и какви ли не още филантропи.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.