Руските танкове ни сгазиха за газа

 

След като прочетете докрай този текст, ще разберете защо твърдя, че с уникалната за Европа и света пълна забрана на проучванията дори за шистов газ българската власт извърши уникална глупост от ранга на обявяването на война през Втората световна война на САЩ и Великобритания без да има абсолютно никаква необходимост да го прави. Така че маниакалната претенция на Бойко Борисов да блесне и да бъде запомнен от поколенията, вече е удовлетворена.

 

След анализа на политическата страна на въпроса, който предоставих на вниманието на читателите във връзка със забраната на проучването и добива на шистов газ, днес помествам малко информация от страна експерти за това, какво всъщност са забранили нашите управляващи ( опозицията от БСП не я броя, тя открито си служи на руските интереси и поне не лицемерничи в това отношение).
Запознайте се с това, с което (не)уважаемите политици очевидно не са се запознали, преди да изпълнят волята на Суверена и да я подкрепят като роботи, пратени от началника в парламента да слушкат и да папкат. Не се подвеждайте: Суверенът не е народът, който се бои от неизвестното, поради което от негово име спекуланти се изявяват в политиката като проводници на имперските интереси на бившата ни метрополия, пряко заинтересована да ни държи зависими от себе си. Суверенът е „специалистът” по всички въпроси, включително и по проблемите на шистовия газ. Той претендира да знае и нарежда какво да се прави, имайки на ум съвсем други неща ( за които подробно писах в „ Без фракинг, но със смокинг, валенки и ушанка” от 19 януари 2012 г.). За онези, които продължават да се съмняват, че играта изобщо не е „техничарска” , а е въпрос на техники за постигане на стратегическите цели на бившите(?) ни господари, ето още веднъж пример, какво е развил като теза един техните главни наместници в България Валентин Златев. Цитатът е от руското списание „Полития”, а текстът е изтрит в интернет ( възпроизвеждам го от книгата си „Течна дружба”):
…Русия не е загубила своите геостратегически позиции, главното в които е енергийният потенциал. Впрочем, близки до Кремъл кръгове проповядват идеята за геополитически реванш чрез използването мощта на националните корпорации: естествено на първо място това са “Газпром” и Лукойл”. Тези компании обективно се оказват най-действеното политическо оръжие на руската държава. Нещо повече, те са свързващо звено между Русия и ЕС, а също са и решаващ фактор на руското присъствие в Европа изобщо и конкретно на Балканите. Преди такъв фактор бяха танковете”. ( с. 140, сп. “Полития” №3 Осень 2000).

Ако някой случайно е „проспал” съществената думичка, четейки „по диагонала”, да подчертая: ТАНКОВЕТЕ! Това е аналогията на Златев по отношение на контрола на Русия над нас, осъществяван наистина от посочените от самия него ударни оръжия „Газпром” и „Лукойл”. Тези „танкове” ни газят и управляващите изпълниха волята им за газа.

Всъщност няма никаква екологично застрашена обстановка, която да предизвиква необходимостта от такова спешно решение на Народното събрание в което се слуша Неговата воля. Има ли някой, който да не е разбрал дори и в най-отдалечената махала на България: депутатите забраниха да се мисли, да се разсъждава за нещо, което не се случило- забраниха ПРОУЧВАНЕТО. Не знаем дали България разполага с предполагаемите огромни залежи природно богатство, наричано шистов газ. Но не ни се и полага да знаем, за да знаем какво да го правим. Имаме обаче политическа катастрофа, илюстрирана от факта, че невежи, неинформирани хора с такава лекота слагат кръст на дейност, от която не разбират нищо.

Ако депутатите обаче, като низши същества спрямо Суверена, няма нужда да знаят какво точно правят, поне гражданите имат правото на информация. Все пак догодина ще има ново раздаване на депутатски заплати и хората трябва да могат да направят информиран избор, кого да (не) пратят в парламента.

Ето и информацията на специалистите, поднесена достъпно ( дори и като за депутати, стига да им е позволено да се информират):

 

Десет неща, които трябва да знаем за шистовия газ (1)
ТЕХНОЛОГИИ, ИКОНОМИКА, МИТОВЕ, РЕАЛНОСТ
Христо Казанджиев, доц. д-р Радослав Наков, Бойко Ницов,д -р Румен Огнянов, Васил Филипов.
Откак стана ясно, че в България има вероятност да бъдат доказани и евентуално разработени запаси от шистов газ, около темата се изви буквално буря от обсъждания, публикации и коментари. За съжаление, голяма част от изказваните мнения са явно неточни или злонамерено неверни.

Намират се доста коктейли от истини, полуистини и неистини, в които е пусната като маслинка снимка на неизвестно къде намиращо се находище на нещо.
Потърсихме лесно достъпна точна публична информация на български език за естеството на шистовия газ, свързаните с него технологии, икономическите и други аспекти на търсенето, добива и реализацията му, но не намерихме нищо системно следващо фактите2, въпреки огромната вълна от всякакви писания. Опитваме се да отстраним тази липса. Местата в мрежата, към които в текста има хипервръзки, са посетени до 15 септември 2011 г. -добрият начин за намиране на отговор на безпокойствата, свързани с темата „шистов газ”, е пълната прозрачност и предоставянето на точна, аргументирана, подкрепена с научни методи и анализи информация, позволяваща да се стигне до правилни решения. Което именно желаем за България. А на всички наши читатели – здраве, успех и добро настроение.
Според нас най-добрият начин за намиране на отговор на безпокойствата, свързани с темата „шистов газ”, е пълната прозрачност и предоставянето на точна, аргументирана, подкрепена с научни методи и анализи информация, позволяваща да се стигне до правилни решения. Което именно желаем за България. А на всички наши читатели – здраве, успех и добро настроение.
Авторите
Христо Казанджиев е инженер-геолог по търсене и проучване на нефт и газ, бивш директор “Енергийни ресурси” в МИЕ, по-късно в МИЕТ.
Доц. д-р Радослав Наков е геолог, зам. директор на Геологическият институт при БАН.
Бойко Ницов е икономист в областта на добива и траспортирането на нефт и газ. От 1995 до 2001 г. работи в Центъра по енергетика „Саркейс” в Оклахома, от 2001 до 2009 г. е главен експерт по инвестициите в Секретариата на Енергийната харта в Брюксел, от 2009 г. досега е директор на енергийните програми в Евразия на Атлантическия съвет.
Д-р Румен Огнянов е петролен геолог.
Васил Филипов е енергиен експерт, бивш директор на “Булгаргаз” ЕАД. Мненията, изказани от авторите, са лично техни и с нищо не обвързват други лица и институции.
РЕЗЮМЕ
1. Що е „шистов газ”? Различава ли се той от „природния газ”? Опасен ли е за здравето?
По начин на образуванe, състав, технологии на търсене, проучване и добив, предпазарна подготовка, транспортиране и реализация шистовият газ е идентичен на природния газ: той е метан, най-простия въглеводород от реда на алканите. Метанът е неотровен, безвреден газ без цвят и миризма.
2. Ако шистовият газ е идентичен на конвенционалния природен газ, защо го наричат иначе?
В петролната индустрия се използва специална терминология за класификация на ресурсите в зависимост от геоложките и технико-икономически свойства на залежите от въглеводороди, а не от свойствата на самите въглеводороди, които са едни и същи навсякъде. Терминът „шистов газ”отразява особеностите на залежите от газ, а не на самия газ или на технологичните процеси. Прилаганите към шистовия газ технологии, включително хидроразрив, са същите, както към други видове залежи от нефт и газ.
3. Вярно ли е, че има над 300 милиарда кубически метра шистов газ само край Нови Пазар?
В конкретния случай за шистовия газ в България може само да се каже, че става въпрос за прогнозен геоложки ресурс, който тепърва трябва да бъде открит и проучен, за да се стигне до оценка на запаси.
4. Колко земя е нужна за добив на шистов газ? Казват, че можел да се добива само в слабо населени райони и пустини, защото сондажите били много нагъсто и се унищожава земеделска земя, ставало като лунен пейзаж?
Ако българските шисти имат свойства като на тези в САЩ, постоянно заетата площ за добив за пълно снабдяване на България със собствен газ ще е около 500 декара. Това е само около 0.012% от площта на концесията за шистов газ, предоставена в Североизточна България. При успех на проучвателните работи в тази концесия за шистов газ, България би могла да удовлетвори нуждите си от природен газ, като ползва около 0.0005% от територията си. След приключване на сондирането и добива, земята се рекултивира и е напълно годна за земеделие. Добив на шистов газ се извършва в много по-гъсто населени места, отколкото България, и никъде не е довел до унищожаване на земята или водите.
5. Големите не се интересуват от малките като нас. Защо се дава предпочитание на големи фирми при сключване на концесионни договори за шистов газ? Те си гледат само техния интерес, къде е нашият?
Комисията за ценни книжа на САЩ (U.S. Securities and Exchange Commission) изисква от фирми, чиито книжа се търгуват борсово, да обявяват запаси като „доказани” само ако са осигурили в бюджета си за капитални разходи средства за разработване на находищата. По тази причина, за България е изгодно да дава права за търсене, проучване и добив на газ на големи фирми, които са регулирани от Комисията. Първо, те имат ресурс да изпълнят изцяло за своя сметка и риск работната програма през проучвателния период. Второ, със самото обявяване на търговско откритие, такива фирми потвърждават наличието на финансов ресурс за разработването на находищата и намерението си да пристъпят към добив. Така се избягват случаи, когато концесионерът няма ресурс за усвояване на находището или нарочно бави разработката му, като с години „лежи” върху него без полза.
По условията на договорите, самият ресурс от газ остава винаги собственост на българската държава. Фирмата, която има разрешение за търсене, проучване и добив на газ, може да се разпорежда с него, само след като го добие. Работните програми по търсене, проучване и добив подлежат на предварително одобрение от българската държава, включително на оценка за въздействие върху околната среда при добив. При прекратяване на правата на концесионера, независимо от причината, всички активи в резултат от дейността (напр. прокарани сондажи, наземни съоръжения, резултати от обработване и интерпретиране на информация) стават собственост на българската държава. Самата информация е винаги собственост на държавата и концесионерът няма право да я разгласява или да търгува с нея.
6. Защо е потрудно да бъде добиван шистов газ, отколкото конвенционален? Казват, че добивът на шистов газ е скъп и икономически неизгоден? Защо не си купуваме, както досега?
Ниската проницаемост на шистите е единствената причина, поради която добивът на газ от тях е по-труден, отколкото от конвенционални залежи. За увеличаване на проницаемостта на пласта е нужно да се извършат допълнителни технологични операции, които оскъпяват добива. По всички други параметри, като дълбочина на залягане, състав на флуидите, петрофизически свойства на пласта, използвано сондажно оборудване, материали, химикали и технологии, наземни съоръжения и проч., шистовите находища и добивът на газ от тях са същите, както при конвенционалните за петролната промишленост.
Повечето оценки на себестойността на шистовия газ са в рамките на 90-140 дол. за 1000 куб. м, близо до сегашната пазарна цена в САЩ, която е два-три пъти по-ниска от тази в Европа. През първата половина на 2011 г., България внасяше газ по цена над 300 дол. за 1000 куб. м., като се очаква цената за потребителите още да се увеличи през есента.
Макар и шистовият газ често (не винаги!) да е с по-висока себестойност от конвенционалния при устието на сондажа, когато стигне до потребителя той като правило се оказва по-конкурентен. По тази причина и най-големите производители на конвенционален газ не могат да подминат шистовия – ако го направят, ще се окажат в по-лоша пазарна позиция. Газпром наскоро сключи няколко концесионни договора за добив на шистов газ в страна от Европейския съюз в партньорство с канадска фирма, а Лукойл се интересува от придобиване на права на добив на шистов газ в САЩ и експериментира с технологията в Сибир.
С една дума, „по-скъп” добив на газ не означава „икономически неизгоден” газ на пазара. Себестойността на шистовия газ е почти навсякъде по-ниска от днешните пазарни цени. Там, където се добива шистов газ, пазарните цени са по-ниски, отколкото в България. Ако шистовият газ е по-скъп, нищо не пречи на България да продължи вноса на конвенционален газ, стига това да отговаря на нейните интереси.
7. Какво е „хидроразрив на пласта”? Това нова технология за добив на шистов газ ли е, хидрочук за разбиване на скали или нещо такова?
„Хидроразрив на пласта” е предизвикване на пукнатини в пласта чрез вкарване в него на флуид (не непременно течност) под високо налягане. Технологията е приложена за пръв път в петролната промишленост през 1947 г. в Канзас и оттогава се използва широко из цял свят за най-различни цели, не само за добив на нефт и газ. В България технологията се прилага освен в търсенето, проучването и добива на нефт и газ и строителството за укрепване на основи. В Русия хидроразрив се прилага от 1953 г., като днес там ежегодно се правят около 1500 хидроразрива в нефтени и газови находища.
Основна цел на технологията при прилагането й към нефтогазоносни пластове е интензификация на добива, т.е. увеличаване на дебита, дренирания обем и коефициента на нефтогазоотдаване чрез увеличаване на проницаемостта на пласта. При хидроразрив няма никакви удари, взривове или смилания на пласта. Въздействието върху скалата е само от голям натиск, упражняван от флуид, подобно на действието на хидравличната течност в спирачната система на автомобилите, но при по-високо налягане, водещо до спукване на скалата.
Що се отнася до т. нар. „микросеизмика” при хидроразрив, то, противно на някои лаишки схващания, не става въпрос за някакви земетресения, тектонични явления и други от този род, а за акустичен (звуков) метод за изследване на структурата на пласта и контрол на технологичните операции при сондиране и хидроразрив. Конкретно при хидроразрив, „сеизмиката” се свежда до това, че в самия сондаж или в близки сондажи се спускат микрофони („геофони”), улавящи звука от разпукването на скалата. Сигналът от микрофоните се записва в паметта на компютри, обработва се и се визуализира с помощта на програмни пакети. По този начин геолозите и операторите на сондите и оборудването за хидроразрив имат възможност да получат в почти реално време информация за пласта, разположението на сондажа и разпространението на пукнатините и да променят технологичните настройки, ако има нужда.
8. Опасна технология ли е хидроразривът в шисти?
До този момент в света са проведени милиони хидроразриви и всяка година се правят още десетки и стотици хиляди, без никъде да доведат до апокалиптичните последствия, за които говорят противниците на технологията. Нещо повече, никъде до този момент не е доказана връзка между грамотно направен хидроразрив и замърсяване на околната среда, макар че тази хипотеза продължава да се проучва. Рисковете са минимални или направо нищожни. Доколкото съществуват, те са предимно не при самия хидроразрив, а след неговото провеждане, и се свеждат до възможното замърсяване на води и почви от вещества, съдържащи се в течностите, изтичащи обратно от сондажа. Такова замърсяване обаче може да се получи само при големи аварийни разливи, дължащи се на пълна техническа неграмотност или елементарно неспазване на производствените правила.
Много се спекулира по повод съдържащите се в течностите за хидроразрив химикали. Съвременните течности са на водна база и съдържат едва около 0.25% химикали. Противно на някои твърднеия, броят на ползваните химикали не е 600, а само 10-12, макар и в различни комбинации. Съставът на течностите подлежи на обявяване и е лесно достъпен по сайтовете на фирмите, които правят хидроразрив или доставят течности за него. От тази информация се вижда, че въпросните „опасни химикали” са всъщност соли, киселини и торове, както и вещества, ползвани в кулинарията. Почти всички такива химикали се ползват ежедневно в бита и селското стопанство в количества и концентрации, които многократно надхвърлят тези в разтворите за хидроразрив.
Що се отнася до течностите, изтичащи обратно от сондажа след хидроразрив, то тук опасенията са, че течностите съдържат карциногени и радиоактивни вещества. Почти никъде обаче не се посочва, че въпросните карциногени са всъщност главно аренови въглеводороди (бензен, толуен, ксилен), които далеч не винаги присъствуват в залежите на газ. Когато ги има, те са обикновено в количества и концентрации, които са стотици пъти по-малки от тези около бензиностанциите и жилища, ползващи твърдо гориво за отопление. При добив – ако ги има – ареновите въглеводороди се улавят с цел ползване (напр. за смесване в бензин и за разтворители) или унищожаване чрез изгаряне. Що се отнася до концентрацията на радиоактивни вещества, то типичното равнище е като това на минерални води, ползвани за лекуване на невралгии и други заболявания!
Хидроразрив се прилага масово в момента във всички страни, добиващи нефт и газ, с изключение на Франция. Всеки, който смята, че хидроразривът е нова, опасна технология, би трябвало да се замисли защо тя се прилага повече от 60 години, без да е довела до опасни последици, но след като стана ясно, че може да осигури достъп до големи ресурси природен газ, изведнъж се превръща в страшилище.
9. Ползват ли се при хидроразрив огромни количества вода? Ако го допуснем в България, май оставаме без вода за поливане, че и за пиене? Пресъхна ни житницата и отиде цялото селско стопанство?
Ако се докаже продуктивността на шистите в България на ниво като това в САЩ, за пълното задоволяване на търсенето на газ в България от собствен добив ще са нужни около 60 сондажа годишно, а за направа на хидроразрив в тях – около един милион кубически метра техническа (не питейна) вода. Това количество вода е около 0.12% от обема на язовирите по поречието на Камчия, или 0.0025% от общия ресурс вода, с който разполага ежегодно България – колкото за 150-200 души. Въпреки, че за хидроразрив не е нужна питейна вода, за минимализиране на рисковете може да се ползва такава, и даже в този случай нужните количествата са нищожна част от наличния воден ресурс. Около 2% от прахосваното от течове в остарелите водопроводи количество питейна вода ще стигне за всякакви сондажни дейности, свързани с шистовия газ!
10. Гледахме филма Gasland и се втрещихме! Водата гори! Във Франция забраниха хидроразрива!
Тук вече сме хванати натясно. Колебаем се между два отговора: „Гледай филма докато изтрещиш” и „Луд умора няма”. Ще се въздържим от коментар на филма, защото от наше гледище там няма какво да почерпим и за какво да спорим. Във филма няма системни наблюдения, статистика, сведения за методики или технологии описани с материя, с която боравят инженери и учени. Филмът съдържа и много неверни твърдения.
Що се отнася до забраната за прилагане на хидроразрив във Франция, която също е любим довод на противниците на тази технология, то кой знае защо те не казват, че забрана няма в останалите 26 страни, които членуват в Европейския съюз. Забрана няма и в Русия и другите държави от разпадналия се Съюз. Забрана няма изобщо в коя да е държава по света, освен Франция. На местно равнище има няколко обявени временни мораториуми в Канада, Австралия и САЩ, с цел изясняване на рисковете и осъществяване на безопасен добив. Когато ги изяснят, има вероятност да отменят мораториума.

55 мнения за “Руските танкове ни сгазиха за газа”

 1. Настоявам да бъде назначена комисия към народното събрание, която да следи ползите, които Полша ще извлече от шистовия газ, да ги сравни с нашите потенциални загуби, а всеки от гласувалите за забраната, а най-вече инициаторите, да бъдат държани отговорни. поне морално и поименно.

 2. Господин Инджев, само едно не разбирам – защо икономическият министър Трайков не си е дал оставката след решението на парламента за шистовия газ?

 3. Вие сравнявате един ст.лейтенант и мой братовчез е рапортувал на др ти
  Вълко Червенков при еуфорията за откриването на Димитровград, аз знам за какво изпотршил др. ти Сталин очилата на български политик отстоял интересите на България за надеждни камиони на фенските “Рено”след войната 1945 г.
  Преди малко се сетих за воденици,
  вършачки,маслобоини но и м а х предвид весените от мен и брат ми Иван,още след Ваймар,а не рапорта на моя братовчер при др ти Червенков 1954 г.. и още по-малко изптрошенте очила от др.Сталин на български политик марцина на БКП
  Дали и какво плява ще зедръства барабана 2012 г., предстои да видим тепърва!

 4. Защо се забранява само ПРОУЧВАНЕТО? Да се забрани и произнасянето на думите ШИСТИ, ШИСТОВ ГАЗ! Какъв полвинчат мораториум?
  За генно модифицираните организми как не се сетиха да забранят и закрият и лабораториите на БАН.
  В подобрения вариант на меморандума тази забрана да се въведе, както и задължение в официалния мездиен език пред думата доставка на газ , да се пише/казва “най-здравословния и евтин газпромски продект….”
  …. От ” Забраната на ПРОУЧВАНЕТО” до забраната на мисленето има малко място и акъл, дано не и на ВРЕМЕ!

 5. Моля за позволение да препратя статията на депутатите, които слушкат като роби нашият мутрафонски премиер.

 6. Of course personally your efforts are right waking our countryman,
  but the PM of Holland and not that in Sofia,pampered by his colleagues like Mrs.Germany,moreover when that in the capital of N i e d e r l a n d, probably might understand better our wrong and stupid or T r o y a n orientation of new smell!!!!

 7. Има един депутат,който обосновано,аргоментирано,точно и ясно им го обясни от трибуната на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ .Съвпада с написаното от теб Иво.Казва се ИВАН КОСТОВ.С уважение.

 8. Забележителното е, че Русия интензивно напредва в технологията за добив на шистов газ. Което значи, че в близко бъдеще у нас ще се добива такъв газ, само че не от Шеврон, а от Газпром. И тогава същите хора, които сега манифестират срещу проучването, ще викат “Давайте молодцы!”

 9. В името на какво се отказваме,от това, дори да знаем дали имаме възможности за добив на газ? Това е престъпление срещу целия народ. Ние в Кърджали сме обгазявани денонощно от ОЦК, всички имаме олово и кадмий в кръвта си, но никой дори и не се замисля за някаква забрана на добива на олово и цинк. Не разбирам.Просто ме е срам , че съм българин. Съжалявам , че останах в БГ.

 10. Големите специалисти изказали се в статията говорейки за статиски и факти, не виждам да посочват колко инцидента има в световен мащаб и какви са щетите от тях. Може би отричат всички замърсявания, всичката информация и научно популярните филми в интернет. Не става дума за един единствен филм – Gasland.

  След като има запор във Франция, САЩ, Канада и Австралия до изясняване на рисковете, как тогава вие сте твърде убедени, че цитираните технологии са безопасни?

 11. Господин Инджев, прав сте във вашите анализи, но може би изтървате от внимание един факт – самият премиер не е сигурен до кога ще са в сила думите, които сам произнася на глас. Според мен до края на лятото това положение със забраната на проучванията ще се смени, а още по-интересно ще стане, ако изведнъж за проучвателни дейности кандидатства руска фирма. Сега в района на Добруджа също работи такава, но никой не й обръща внимание. “Дойдат ли танковете”, нашият “герой” ще “се сниши” по почина на своя учител и ще изчака да се разнесат облаците.
  Не знам политическите лилипути как ще обяснят промяната на позицията си. Ще бъде любопитно!

 12. Не следва ли Валентин Златев да бъде съден за аналогията руските енергийни източници / танковете ?!!!!

 13. Г-н Инджев, вие разглеждате абсолютно всичко през призмата на конспиративните руски интереси и влияние.Не ви ли хрумва, че може да има други фактори и причини? “Казусът с шистовия газ не е част от Студената война. И не само защото руската РОСГЕОКОМ е с отделено за добив на шистов газ районче в Добруджа рамо до рамо с Шеврон.А защото тук става дума за нашата собствена, не американска или руска, а българска питейна вода.” За ваше сведение съм на 39г.
  убеден противник на БСП и разочарован гласоподавател на сините, живея в столицата, имам добри доходи и здрав разум . А, и историята не може да се зачеркне чрез бутане на паметници- нека паметникът на Съв.армия да остане, за да ни напомня за срамното минало

 14. Благодаря за подробната информация, според мен това е видимо за всеки трезво и логически мислещ човек, който отдели малко време да потърси данни по темата.
  Незнам само как е възможно тиквите в БГ да не виждат очевидни неща – не говоря само за управляващите.
  Полша например има такива залежи да обезпечи енергйната си независимост за 300 години.
  Колко ли имаме ние?
  Явно хората в БГ си заслужават съдбата, незнам само хора като Вас, г-н Инджев, как издържат да живеят там – не е ли изнервящо и вредно, аз не бих издържал…

 15. Към out of the box:

  Избрах да публикувам точно вашата лъжа ( че разглеждам ВСИЧКО през еди каква си призма), за да обясня на още по-агресивните лъжци: няма да ви публикувам помията от спам, с която ме заливате.

  Всяко аргументирано мнение, независимо дали е “за” или “против” някаква изразена в блога теза ( с изключение на забранените от конституцията подпалвачества на омраза по верска и етническа принадлежност, както и откровено нецензурните), са били винаги добре дошли. Мога да посоча стотици доказателства сред общо почти 50 000 коментара в блога, но нямам намерение да се оправдавам за грехове, каквито нямам. Няма да играя в чужди сценарии. Не допускам да бъда въвличан в разговор, който започва с лъжливо внушение за нещо като съм бил казал или написал. Просто го отмествам в коша като всеки боклук, тъй като не искам да споря с лъжци или пък да им доставям удоволствието да “ми палят фитила”.

  Обобщенията, които ми вменяват русфобия само защото предпочитам да съм повече българин, отколкото слуга на СССР и Русия,сса опит да се избяга от доказване на противното на моите твърдения.
  Очевидно е, че Петата колона е организатор и вдъхновител на протестите, в които се включиха и много хора поради естествените си страхове, експлоатирани умело от хората с възможности да претворят в дела инструкциите от събора на русофилите, за които съм посочил документално доказателствата. Не съм голословен, дал съм примери, които не можете да оборите и по тази причина прибягвате към обичайната за вас анонимна стрелба в гръб с лъжите си на лична основа.

  А че често пиша за Петата колона и това ви вбесява- да, това е вярно. Правя го с пълното съзнание за главоболието, което ви причинявам, като ви развалям спокойствието да се чувствате като пълновластни господари на положението в България. Но все някой трябва да го направи в нашата проядена от продажност държава, в която български граждани честват с цветя и фанфари “Деня на защитниците на отечеството” пред съветския паметник в София, признавайки СССР за свое отечество. Това се случи например миналата година на 23 февруари, бившият ден на Съветската армия, преименуван в Русия от неудобство поради кончината на СССР, но тукашните продажници се усещат и изявяват като повече съветски патриоти от самите руснаци, които- за ваше сведение- не изпращат нещо напоследък посланика си на това светилище на загиналия безславно ( а не геройски) съветски комунизъм. Само БСП си го почита пълнокръвно, като избра на два пъти да вика своите хора на предизборни митинги именно там- без да ги е срам!

 16. Към Петър:

  Имам молба: хайде това да е последният път, когато ми пробутвате шашмите със запалената вода от чешмата- този път в немски вариант, който ( впечатляващо е вашето усилие!) дори е преведен надлежно с титри на български.
  Публикувал съм тази шашма многократно, за да се види от хората, които не са толкова лековерни,за да си направят изводите.Ако пък искат да вярват- да вярват. Не съм борец срещу илюзионисти и не желая да разубеждавам лековерните.
  Но не може отново и отново да ми я пробутвате- утре ще ми я предоставите в японски вариант с български надписи и т.н.
  Хайде измислете нещо по-оригинално, явно не ви липса ресурс, свободно време и средства, което май не може да се каже за въображението ви.

 17. Защо се ядосваш и отговаряш на тези комунистически мекерета “out of the box и Петър”, Иво
  Пази си нервите, момче. Ще ти трябват.
  Който е трябвало е разбрал,а тия двамата никога не могат да разберат, защото така са програмирани или за това им плащат.
  Хубаво би било да публикуваш и мнението на бившия ни посланик в Русия, г-н Илиян Василев по този въпрос, което напълно съвпада с написаното по-горе.

 18. За мен няма съмнение политическият акцент на въпроса с шистовия газ,който не може да се поставя на кантар,особено когато се касае за независимостта ни и цивилизационния ни избор.Всичко това на фона на съсипаната ни природа и бетонираните й бисери-Слънчев бряг,Златни пясъци,Банско и прочее,без никой от сегашните протестиращи да си е мръднал и пръста срещу това.За да се осмисли обаче същността на горното са нужни както много любов към България,така и доста знания,което в съчетание си е рядкост.Само искам да изразя несъгласието си със съждението,че обявяването на война на САЩ и Англия през Втората световна война е уникална глупост.Ще се поясня.Преди нападението на 22 юни на СССР България е била подложена на жесток натиск от страна на последния за пълзяща анексия-Соболевата акция и т.н.Бил е пресен примерът с Финландия,Прибалтийските държави,Бесарабия и Северна Буковина,Полша.Дори когато под натиска на Хитлер Румъния ни връща Южна добруджа,Хитлер е предложил на БорисІІІ да ни върне и Северна Добруджа,отнета ни през “освободителната”Руско-турска война.Царят обаче отказва с аргумента”Благодаря,не ми трябва обща граница със Сталин.”Искам да отбележа,че БорисІІІ освен, че е бил ловък политик,по образование е бил военен и е имал зад гърба си две войни,а и политическия опит на баща си.За човек от неговото ниво не е имало никакво съмнение в изхода на войната след 7 декември 1941 година-нападението на Пърл Харбър и влизането на САЩ в нея.Анализът му е показал,че България ще падне обезателно жертва на СССР,както е и станало.Идеята му е била без реални военни действия срещу Англия и САЩ, те да имат официален повод да ни окупират.Ще кажете-дай доказателства!Давам.Първото: В спомените си Чърчил много се учудва,че при всички официални срещи със Сталин,първите му въпроси били-Какво ще правим след войната с Балканите?Даже веднъж,през зимата на 1941 година Чърчил сам посещава Сталин,когато немците били на 50-тина километра от Москва и тогава първият му въпрос бил този.Второто:На 1 август 1943г. американците провеждат операция”Приливна вълна” за нападение над рафинериите в Плоещ,като преминават и на отиване и на връщане някъде между Фердинанд и Видин.На връщане/подчертавам/, повредени и в разбит строй, те са нападнати от наши изстребители.Заради това нападение са проведени последващите наказателни бомбардировки,защото както и да го погледнем,то не е никак джентълменско.Но кое е важното,което проруската историография и нейните представители не ни казват и до днес.Първото е,че от март 1941 година английски самолети,излитащи от базата в Суец непрекъснато са прелитали над България,като много често са пускали и позиви,за което в спомените си свидетелства партизанският генерал Семерджиев,но никой не ги е закачал. И второ:На 7 август 1943 година БорисІІІ награждава отличилите се български летци-при коварното нападение над американците на 1 август-Стоянов,Бочев,Костакиев..с думите:”Високо оценявам вашия героизъм и самоотверженост в защита на отечеството,но се надявам това да са първите и последни отличия,които връчвам по този повод в тази война”.С тези си думи той недвусмислено показва,че не е наредил тези нападения и те са станали през неговата глава.След двадесет дена той е покойник.Сталинската агентура,многобройна както никъде другаде по света, си свършва работата.Извинявам се за позицията си,но както на българите трябва да е ясна истината за шистовия газ,така трябва да сме коректни към истината и за миналото ни.Който не познава добре миналото си,не го чака добро бъдеще.

 19. попаднах на това Румъния дупчи до границата за шистов газ
  Румъния е дала лиценз на американската компания „Шеврон” да прави проучвания за залежи на шистов газ в Добруджа, в непосредствена близост до общата ни граница.
  Това съобщава румънският в. „Адевърул”, като изтъква, че експлоатацията на ресурсите се очаква да започне още през февруари 2012 г.
  Изданието прилага и карта с разположението на трите терена, върху които американците дупчат за газ. Те са в окръг Констанца, но единият буквално граничи с българската община Генерал Тошево.
  България не е уведомена за тези проучванията, съобщиха за „Телеграф” от Министерството на екологията и водите. По правилата на международната договореност държавите не са длъжни да информират съседите си за рискови изследвания в недрата й, ако те не попадат в гранична зона.
  Справка в Правилника за прилагане на Закона за МВР показа, че под понятието гранична зона се приема територия на разстояние 15 км от линията на държавната граница. От екоминистерството смятат, че за да не ни уведомят румънците за газовите проби, значи терените не са в гранична зона. От публикуваната обаче карта е повече от ясно, че единият терен със сигурност е лепнат за границата ни.

  Телеграф, 11.11.2011, стр.15 тук http://www.voda.bg/news-93/info-39

 20. @out_of_the_box

  За здравия разум не го вярвам!

 21. Най-същественото се пропуска – на едно място говорителят казва, че “наустина досега не са известни инциденти със сондажите”.

  Филмче на ужасите, иди, че обяснявай. Много ми хареса, когато предтавиха за нещо много страшно етикет с надпис “при контакт може да предизвика дразнение на лигавиците”. Значи никой не е погледнал на етикета на шишето с белина в къщи – там пише същото. Въобще промишлеността работи с пъти по-голем количества отпадъчни води и се справя с много по-сериозни замърсявания – но това не се коментира.

 22. Прочетох някъде коментар на ГЕРБ активист,че е гласувано това решение ,защото имало заплаха от гражданска война.За какви екологични,технологични и граждански приказки иде реч.Май иде реч за тероризъм,за организиран опит за “насилствена промяна на конституционно установения ред”.

 23. Май ще строим БеляНЕ. Трайков се разговори по панорама, че били достигнати 75% от необходимото количество ток, т.е. критичен според него минимум(че не се споменават всичките резерви е ясно). Но мисълта ми е че БСП и ГЕРБ играят заедно с тази стачка за да създадат извинение за Борисов – криза, която да оправдае строежа на БеляНЕ.

 24. Razvruzkata e mnogo estestvena za strana v koiato ruskoto ta ako shte i takova deto izliza na bulgarite prez vsichki otverstie e bogotvoreno – ot cenata na gaza, do suvetskata grozotia v gradinkata pred universiteta, do ruskite pesni koito se okazvat uzhasno populiarni sred bulgarskata mladezh. Ako ne viarvate idete v niakoi piano bar v Sofia da se naslushate na Suvetsko-Ruska estrada podpiavana taka ot publikata kakto tia ne podpiava na bulgarski pesni. Che zashto tam da sviriat niakakvi Italianski, Frenski ili Ispanski pesni, danebi da sme v Evropa. BG i neinoto naselenie sa bili i shte budat chast ot Ruskata imperia. Tupotiata na BG naselenieto mu e genetichna dadenost. Zatova i Bulgarite nikoga niama da budat dostoini nito za sebeuvazhenie nito za uvazhenieto na drugi nacii kato Chehi, Ungarci, Poliaci ta dazhe Rumunci.

 25. “явно не ви липса ресурс, свободно време и средства, което май не може да се каже за въображението ви.”:)))
  На тях нищо им липсва освен всенародната любов, като по татово време и възможността да се гордеят открито с изпълнението на поставените от Газпром “задачи”. Те просто действат на принципа, че повтаряйки една лъжа,тя след време ще стане истина. Поне в съзнанието на достатъчен брой глупаци и така ще стане от лъжа всенародно одобрено желание. Но в науката и в икономическото развитие нещата не се решават с референдуми. Лъжата им ще стане видна ,когато след време шистовгаз в Добруджа започне да се добива от дъщерни на Газпром компании и да ни се продава отново по-скъпо отколкото са международните цени. И тогава, и стотинките, и ентусиазма на скандиращите сега пред парламента и по медиите, няма да стигнат за да направят децата и внуците им нещо различно от най-бедните в Европа!

 26. По каква причина, така наречените “специалисти”, предимно геолози, си служат основно с икономически аргументи? Не трябваше ли това да направят икономисти? А геолозите (както пише) да вземат отношение само по геоложките теми?

  Някой от така наречените “специалисти” накрая се е изказал някак презрително за единствения документален филм по темата – “Gasland”. Любопитното е, че Агенцията за защита на околната среда в САЩ са се отнесли по-отговорно към посланието на филма и са предприели тригодишно проучване. Ето резултатите от него, които потвърждават показаното във филма, но подкрепено с количествени методи:
  http://www.epa.gov/region8/superfund/wy/pavillion/

  Сигурен съм, че те никак няма да се харесат на господата “специалисти”, публикувани от Инджев.
  Сигурен съм, че те няма да се харесат и на самия Инджев, защото “Газпром” някак си трудно ще се върже с Агенцията за защита на околната среда в САЩ…

 27. Бойко за Варна : Ше си останете село – ?!?!?!
  http://www.youtube.com/watch?v=x2e_FWGjsZ0&feature=related

  Не мога да разбера Министър Председателя обижда ли Варненци или ги хвали, защото е препоръчал да садим картофи и да пасем овци 🙂

 28. Имаше човек,дойде интернет и човека изчезна.Вече има само разговор с букви,и роботи управляеми.Кой за каквото му трябва ,изработва си “филм по темата„Gasland“” и си активира съответните роботи.Технологичен прогрес!И роботи ,само роботи!

 29. Към OUT_OF_THE_BOX
  Прочети мнението относно питейната вода на Кристалина Стойкова, професор по геология с дългогодишен опит в проучванията на находища на нефт и газ в България, доктор на геологическите науки и научен секретар на Българската академия на науките.
  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/01/20/1748978_prof_kristalina_stoikova_zabranihme_shistoviia_gaz_bez/

 30. КАЛИН-чо,
  каква песничка ще ми запееш, когато руснаците /ГАЗПРОМ/ започнат да дупчат и в Сибир и у нас за шистов газ?
  Ще ти кажа – ще станеш по-тих от водата и по-нисък от тревата. Ще се правиш на ощипан и ще се свиваш като пръдня в гащи – ти и всичките ти съмишленици, продажни мекерета!
  🙂

 31. Към GB:
  Може би, преди да четем нечие мнение, трябва да обърнем внимание кой е онзи, дето го изказва. За справка – автобиографията на въпросния професор Кристалина Стойкова:
  http://www.bas.bg/fce/001/0018/files/KStoykovaCV-ban-bg.doc

  И друго – за качествата на питейната вода не бих се обърнал точно към геолог, дори и да не беше на заплата в Шеврон. Предполагам, че не ти е известно, но за качествата на тази вода отговарят хора с медицинско, химично и екологично образование.

 32. Един от най-преуспелите български специалисти и главен мениджър в английската петролна фирма “BP” мой добър приятел ми даде следният отговор за шистовият газ. “Ачо, Австралия, която е най-стриктната страна в света за опазване на околната среда си добива шистов газ без никакви проблеми. У нас в БГ всичко е политика.На някой му е много изгодно да внася Руски газ.Народът ни е много прост и тъп – макар, че много хора имат образование и научни титли!”

 33. Така е ROCKBUL, но пропускаш предвид, че радиоактивните отпадъци от отработеното руско ядрено гориво са напълно безвредни и безопасни за земеделието в Добруджа /и дори полезни за здравето на комуноидни мутанти/, за разлика от супергадните канцерогенни и психотропни американски химикали.
  Спомни си – 1990 година ненормалниците скандираха: “Нека да е глад и студ, но Луканов да е тук!” Актуализиран към днешна дата лозунгът звучи: “Нека газът да е три пъти по-скъп, но да ни го дава Путин!”
  Мислиш ли, че това са хора с логическо мислене, загрижени за бъдещето на България, на децата и внуците ни?!

 34. Ето статията от румънския вестник Adevarul, която показва къде Chevron са спечелили права за добив в Румъния: http://www.adevarul.ro/financiar/Gigantii_petrolului__se_bat_pe_Marea_Neagra_0_586141649.html

  На който му се чете да ползва google translate, справя се доста добре. Останалите да гледат картинката:

  http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20111106_0360/1.jpg

  Пояснявам: Сивата прекъсната линия в долния ляв ъгъл, под парцелите на Chevron е Държавната ни граница. Затова, дами и господа еко-протестиращи, ако вашата кауза наистина е да предотвратите замърсяване на подпочвените води в Добруджа, предайте тази информация на вашите лидери и организатори и продължете борбата за предотвратяване на вашите страхове! Следващият ви протест трябва да е пред Румънското Посолство (Адрес: 1111 София, ул. Михай Еминеску №4)! Искайте мораториум върху проучването и добива на шистов газ да бъде внесен и от Траян Бъсеску! Обявете война на Румъния ако не прекратят сондажите! Ако не го направите – вие сте един прост политически инструмент или сте прекалено страхливи за да защитите каузите, за които тъй гръмко протестирате!

  Попречете на продажните Румънци в комбина със злите Американци да отровят житницата на България и водата на вашите деца!

 35. Към ТЕОДОР СИМЕОНОВ,
  По-добре вие да се обърнете към мен за качествата на питейната вода и най вече в Североизточна България, тъй като имам 12 години(1980-1992), стаж в КНИПИБКС “Водоканалпроект” – София и то в отдел Водоснабдяване 2 (на Североизточна България). Така, че уверявам ви знам какво говоря. Апропо не знам дали ви е известно, че водата във водоемите се хлорира за дезинфекция (понякога това става с белина, същата с която перете гашите си) и ако не се изчисли много добре и не се контролира стриктно този процес има много по-голяма опасност за здравето на хората отколкото шистовата такава! Да не говорим пък за етернитовите тръбопроводи, които са си откровено канцерогенни. Поздрави.

 36. @ ТОДОР СИМЕОНОВ
  За качествата на питейната вода има стандарти. Повсевместно лабораториите, които контролират качеството на водите най-често се ръководят от химици, анализите са химически. Повечето хора с техническо образование са достатачно грамотни за да разберат тези показатели и без да са с медицинска специалност. От написаното от вас се вижда, че търсите за какво да се хванете срещу мнението на известната професорка. Вижда се освен това, че сте специалист или поне работите в областта на пропагандата и агитацията. Като сте толкова загрижен за качеството на водата не е зле да сравните показателите й в райони където са правени геоложки проучвания. Не е трудно над 5000 сонди са правени в България и почти всичките са с химикали близки или дори идентични с тези за ПРОУЧВАНЕТО на шистов газ, нефт и др. Та като намерите случай за спрян по тази причина сондаж пишете!
  @ROCBUL
  Народът става прост защото хитреци с дипломи го опростачват, но и това е част от бедата. По лошото е че тези, които го правят от алчност или от глупост не виждат интересите за бъдещето на собствените си деца.
  ….
  Някой спомена тук статията на Илиан Василев – бивш посланник в Русия, който разглежда проблема за забраната икономически и политически. Всеки трябва да я прочете. Сего не мога да дам линк, но тезата му, че се СПИРАТ И ПРОУЧВАНИЯТА защото в бъдеще ще стартираме от изостанали позиции и загубата за нашата икономика ще е огромна, е основателна. Дано такива като “АУТ оф” и други се замислят над факта, че ЗАГУБАТА В НАШАТА ИКОНОМИКА, ВОДИ ДО УВЕЛИЧАВАНЕ НА нечии ПЕЧАЛБИ. На чии? Трябва ли жокер? Или разчитат да са на хранилка при спечелилите, за “особени” заслуги.:)))

 37. А , от такава статия определено имаше нужда . Щото си помислих , че ще ни се наложи да си пишем с непознати съветски другарчета , които напълзяха подковани (доколкото е възможно , все пак) блога тези дни по повод на газа . Разгеле поразкараха се , с малки изключения . Е , временно разбира се , но се спотаиха ( като метан в кафяви гащи ) .

 38. Гледах снощи в Панорама министър Трайков. Съвсем ясно се виждаше, че той е горещ привържаник на проучването и добива на шистов газ. Защитаваше тезите си аргументирано и сърцато. Срещу него Антон Кутев от БСП не можеше да скрие радоста си от постигнаната победа. Усмивката не слезе от лицето му.
  Много сложен пасианс правят другарите. Да видим дали ще си подредят картите добре. Засега се справат отлично. Тежко ни и горко.

 39. @ROCKBUL,
  може ли твоят приятел от ВР да покаже карта къде в Австралия са разположени сондажите за шистов газ? И възможно ли е да се окаже, че са далеч от водоносни хоризонти на води, използвани от човека? Това са съществени въпроси, защото една много голяма част от Австралия е пустиня и полупустиня.
  Докато Добруджа не е нито пустиня, нито полупустиня.

  @С. БОРИСОВ,
  Когато има СТАНДАРТИ, тогава всичко е ясно – всеки, който може да чете, е способен да сравни резултатите от анализа с референтните стойности.
  Какво става обаче, когато за повечето химични вещества НЯМА ХИГИЕННИ СТАНДАРТИ? Защото точно такъв е случаят с разтвора на хидравличния агент.
  Относно “пропагандата и агитацията” – нека прочета на глас какво си написал:
  “всичките са с химикали близки или дори идентични с тези за ПРОУЧВАНЕТО на шистов газ, нефт и др.”
  Можеш ли да предоставиш сравнителна таблица (вещество-концентрация), откъдето това да личи? За модел можеш да използваш този файл:
  http://democrats.energycommerce.house.gov/sites/default/files/documents/Hydraulic%20Fracturing%20Report%204.18.11.pdf

  @GB,
  Според експертните ти познания – може ли замърсяване, причинено от разтвора за хидравлично разбиване, да бъде неутрализирано от прилаганите методи за пречистване на питейна вода? (възможните отговори са ДА или НЕ).

 40. Павел Тинков,

  Не ми стана ясно каква е връзката на онова, което съм написал, с “Газпром”?

  Прочете ли доклада на ЕРА?

  Защото там с големи букви пише, че хубостниците, дето Инджев е назовал “специалисти” и е цитирал, са се изказали, меко казано, като “пале пред майка си”.
  Защото в САЩ тепърва започват проучванията и дискусията за безопасността на тази технология. И не иде някак си тия да знаят повече от ония.
  И защото резултатите от първите проучвания задминават по негативизъм посланията на филма “Gasland”.

 41. Към Калин:

  Ползваш ме като неодушевен предмет ( някой си Инджев) в твоята война с друг, макар да си тук само защото Инджев го има.Това е форма на простотия, която избива и под най-благовидната наукоподобна дискусия.
  Като съм ти толкова противен, ходи да си бръснеш егото другаде.
  Да не говорим, че ми е писнало от лицемерието на пропагандатори, които се опитват да си вадят отзад някакви семенца, за да отгледат читав аргумент срещу онези, които атакува всъщност: САЩ произвеждат огромни количества шистов газ и за ужас на русофилите, само за няколко години изпревариха Родината им Русия по този показател, но в същото време гаргите ровят, за да намерят нещичко с американски произход, за да обосноват антиамериканския си апетит.
  Точно по този начин при комунизма ровеха във филмовата индустрия на Холивуд и изравяха филми ( надлежно цензурирани като за българска публика), за да докажат колко страхотно загнива ( сладкият за номенклатурата) капитализъм.Но всъщност доказваха,без пилешкият им мозък да го проумява,че Там има свобода да се критикува.
  ТУК обаче забраниха дори да се мисли за търсене на шистов газ- нищо ново под слънцето, което у нас отново изгрява от Изток!

 42. Българските избиратели имат право да знаят имената на народните представители ,които са гласували за забраната и да ги лишат от доверието си!

 43. Какви бяха тези лумпени пред парламента?
  Кой им плати за да бъдат там??
  Защо заради 50 човека парламента прие закон с който ощетява цяла България с консумацията на най-евтиното гориво???

  Защото трябва да ни е ГАДНО!

 44. КАЛИН-чо,
  не продължавай да се правиш на ощипан. Попитах те какви ще ги запееш, когато любимите ти руснаци започнат да добиват шистов газ. Ще продължиш ли да се пенявиш? Ще излезеш ли да протестираш?
  🙂

 45. Прочетох внимателно статията и дискусията. Признавам си, че съм лаик по темата (за това вредно ли или не/опасно ли е или не). Затова имам молба.
  Изразените тук позиции в по-голямата си част са в подкрепа на тази технология. Твърди се, че аргументите против са диктувани с руски акцент, което естествено е напълно възможно. Може ли тогава да обясните позицията на Франция и нейните мотиви да забрани хидроразрива. И моля, не искам да споря – повтарям, че не разбирам. Просто ако някой може да даде обосновка против, която да има френски полъх. Струва ми се, че тя би била обективна, тъй като Франция обикновено взима решения от позицията на това какво е удобно за Франция. Струва ми се, че тогава лесно могат да се претеглят аргументите за или против.

 46. Към ФЕН:

  Каквито и да са съображенията на Франция, тя е голямото изключение в Европа ( и не само).Позоваването на това изключение силно ми напомня за пропагандата от времето на НРБ, когато ни се обясняваше ( във връзка с “възродителния процес” като нещо родолюбиво), че във Франция има задължителни квоти за френска музика по “радиото” ( каквото и да значеше това), т.е., че и в НРБ е нормално да сме си такива патриоти ( нищо, че практически никъде другаде в демократичния свят нямаше нищо подобно).
  Но ако търсим някаква логика за надмощието на определено лоби във Франция, то трябва да се отбележи, че никоя друга развита държава не зависи за своята електроенергия толкова от ядрените централи, колкото Франция. Съответно се досещате, кой се е преборил там ( временно) за (почти) монополното си положение в енергетиката.
  Ако искате още френски примери: АФП е агенцията със статут на световна ( т.е. призната от останалите за такава по своето значение), която получава държавна субсидия, с което открай време възмущава конкуренцията на посестримите си Асошиейтед прес, Ройтерс и (загиналата междувременно ) ЮПИ.
  Естествено нашите другари и другарки няма да се позоват на Полша, която е безкрайно по-близо до нашата черга, а на Франция, която пък е на светлинни години от нас в своето развитие.Да не говорим пък за Румъния, която направо си е като нас, но се различава в едно ( оказващо се адски важно) нещо: там няма руска Пета колона и дори при комунизма нямаше- познайте защо там вече са доста напред и за шистовия газ!И ще се окаже, може би ( не настоявам, не съм специалист, но чета разни работи…), че един ден, много скоро, румънците ще добиват шистов газ от находища, които споделяме, но само те ще да са печелившите от това…

 47. Към ФЕН

  Франция може да си позволи такъв мораторим (говорим само за добив, проучванията си вървят) защото Франция си има силна собствена ядрена енергетика, подчертравам, не руска а собствена и може да си позволи да поотложи добива на природен газ, за време когато няма да е възможно да си запази централите под натиска на еколозите. Това си е мое тълкувание на тяхното решение, но обяснява факта че не са спрели проучванията, което България за жалост направи.

 48. Природните суровини на всяка страна са националното й богатство и са въпрос на национална сигурност. Преди две години руснаците ни спряха газта и цялата ни икономика беше поставена почти на колене. Наложи се да използваме собствените си ограничени запаси, добре че ги имахме, но сегашните български находища вече са изчерпани. Цените на природната газ, която България купува от Русия са най-високите в Европа! Технологията за проучване и добив на шистов газ е достатъчно чиста и се прилага от 50 години на стотици места по света, включително и в България! Абсолютно безумие е ЗАБРАНАТА на проучването и добива на нещо, което може да превърне България в развита държава и мен ме е срам, че това е нивото ни като нация!

 49. Да се откажеш ДОРИ ДА ЗНАЕШ дали ИМАШ енергийни и КОЛКО ресурси и ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, непознато за хората, непознаващи нашата история! Мисля че такова нещо само в България може да се случи! Такъв нихилизъм, граничещ с патологичен мазохизъм, може да вирее само сред безпросветната паплач, наричаща себе си български политици! До такава сметка ДА НЕ СИ ДАВАШ СМЕТКА ЗА СОБСТВЕНИЯ, НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС, възможно ли е другаде по цивилизования свят???

 50. Г-н Инджев, Всичко това е вярно. Но технологията е наистина опасна. Ето поне едно мнение на геолог:
  Проф. дгн инж. Константин Щерев: “Добивът на шистов газ е най-рисков за водата на Североизточна България”

  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1192755

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.