Тихата диверсия на шумния фронт

Много интересна статия за тайните методи на Кремъл за създаване на обществено мнение в своя полза е поместена днес в сайта на Radio Free Europe. Помествам я в оригинал, за да се видят някои прилики с пропагандната война в България в полза на руския стратегически интерес. Смея да твърдя, че „малката българска пролет”, която беше успешно организирана в интернет по темата за борбата срещу непомирисвания от никого тук шистов газ, е дело на същия тип организирана армийка от „подводничари”, платени от Москва, които се качиха на вълната на искрената загриженост за екологията, яхнаха я и я оглавиха (колкото и да се сърдят автентичните протестиращи на това мое твърдение, истината е, че те бяха употребени и без да си дават сметка за това).

В България става дума за двадесетина наемници, платени да създават впечатление за масово недоволство в интернет и да тормозят своите опоненти по темата с агресивни или псевдонаучни аргументи, сред които най-вече , разбира се, някое и друго „американско доказателство” за апокалиптичните последици от добива на шистов газ ( как пък не се „сетиха” да покажат поне едно руско находище, в което се прилагат същите методи, но с далеч по-стари технологии!).

В книгата си „Течна дружба” споменавам, че само за първата половина на 2011 г. ядреното лоби в България е получило от Русия огромната за страната ни сума от 10 милиона евро, разпределяни за рекламиране на АЕЦ „Белене”. Парите са разпределяни от напълно легална ПР агенция. Това се усети особено рязко след катастрофата в Япония, когато целият свят се потресе от надвисналия над Япония ядрен Армагедон , а у нас масово изпълзяха по медиите силно превъзбудени коментатори, обясняващи какво светло ( като заревото от атомен взрив!) бъдеще ни очаква, като си постоим още една руска централа.

В приложената статия, в която основно място заема публикация на британския вестник „Гардиън”, се описва механизмът, по който платените от Кремъл наемници манипулират настроенията в интернет и в някои конкретни руски медии. И защо, според Вас, в България няма подобни разкрития? Досещате ли се? Точно така: властта би мога с лекота да проследи подобни нашественици в българската публичност, които на практика се занимават с подривна дейност във вреда на българската държава и българския народ, но при едно условие:ако иска!

Russia’s 30-Ruble Army Emerges Again

February 08, 2012
Last year, I wrote about Russia’s “human bots,” aka its 30-ruble army — online commentators who were paid to trawl the web and comment on articles critical of the Kremlin.

Much like China’s 50-cent party, these online commentators are paid a few hundred dollars to leave 70 comments a day from 50 different accounts. Hard to pin exactly on the Kremlin (it’s the type of shady public-private partnership the Kremlin excels at), but entirely consistent with the Russian authorities’ approach to the Internet: less filtering, more narrative-shaping.

There are now more details about how exactly this process works, after a group of Anonymous hackers released private e-mails allegedly from the pro-Kremlin group, Nashi.

From “The Guardian”:

The group has uploaded hundreds of emails it says are to, from and between Vasily Yakemenko, the first leader of the youth group Nashi – now head of the Kremlin’s Federal Youth Agency – its spokeswoman, Kristina Potupchik, and other activists. The emails detail payments to journalists and bloggers, the group alleges.

[…]

Apparently sent between November 2010 and December 2011, the emails appear to confirm critics’ longstanding suspicions that the group uses sinister methods, funded by the Kremlin, to attack perceived enemies and pay for favourable reports while claiming that Putin’s popularity is unassailable.

They provide particular insight into the group’s strategy to boost pro-Putin coverage on the internet, which in contrast to television is seen as being ruled by the opposition. Several emails sent from activists to Potupchik include price lists for pro-Putin bloggers and commenters, indicating that some are paid as much as 600,000 roubles (£12,694) for leaving hundreds of comments on negative press articles on the internet. One email, sent to Potupchik on 23 June 2011, suggests that the group planned to spend more than R10m to buy a series of articles about its annual Seliger summer camp in two popular Russian tabloids, Moskovsky Komsomolets and Komsomolskaya Pravda, and the daily Nezavisimaya Gazeta. Arkady Khantsevich, deputy editor of Nezavisimaya Gazeta, denied that his journalists accepted money for articles, a widespread practice in post-Soviet Russia.

As Miriam Elder points out in “The Guardian” story, in the past pro-Putin stunts “advertised as spontaneous acts by average citizens were in fact orchestrated by Nashi.”

If you look at much of the pro-Kremlin activism, it does have the look and feel of astroturf.

For example this “viral” video of oppositionists praying in front of the U.S. Embassy popped up on a recently created YouTube channel without any other content and received a relatively small amount of clicks. It only really surfaced after a report on the state-controlled RT.

Or there’s this video of a Tajik guy singing Putin’s praises and staring longingly at the Kremlin. Nothing is known of the singer, and he appears to have emerged from nowhere.

The sham is mirrored offline with the Kremlin bussing in people from the provinces, getting people’s employers to pressure them to attend, and even reportedly paying for protesters.

The Kremlin is also pursuing other avenues of engagement, notably a new crowd-sourced platform online, Russia Without Fools, where concerned citizens get to bitch about bureaucratic ineptitude and crumbling infrastructure.

Essentially it’s a slick parody of OpenGov, an Internet-age spin on the “if only the tsar knew” theory, where the focus of Russians’ anger wasn’t their leader with all his God-given grace but instead the bumbling and corrupt local officials.

 

А ето и превода, който предлага коментаторът  в блога GB:

РУСКАТА 30 РУБЛЬОВА АРМИЯ СЕ ПОЯВЯВА ОТНОВО
8 Февруари, 2012

Миналата година писах за „Глистите“ известни също, като Руската 30 рубльова армия – онлайн коментатори, на които беше платено да зарибяват в Интернет коментирайки по критични за Кремъл статии. Доста подобно на Китайската 50 центова партия тези онлайн коментатори са заплатени с няколко стотин долара да правят по 70 коментара дневно от 50 различни Интернет адреси. Трудно е да се обвини точноно Кремъл (такова сенчесто публично-частно партньорство се отрича от Кремъл), но това е изцяло наситено с държавния подход към Интернет:По-малко спиране, повече режисура (на коментарите).
Сега има повече детайли относно това, как точно този процес работи, след като група от Анонимни хакери оповести частни и-мейли потвърдени да са на прокремълската група „Наши“.
От „Гардиън“:
Групата изпратила стотици и-мейли се казва в съобщението, които са от, до или помежду Василий Йакеменко, главният лидер на младежката група „Наши“ (сега ръководител на Кремълската федеративна младежка агенция), говорителя на групата Кристина Потапчук и други активисти. И майл данните и плащанията на журналисти и блогъри групата признава.
(…)
Изпратените между Ноември 2010 и Декември 2011 потвърждават отдавнашните подозрения на критикуващите, че групата използва зловещите методи на Кремъл да атакува популярните си врагове и да заплаща за прославящи репоратажи, заявявайки, че популярността на Путин е непобедима. Съобщават се подробности от кухнята за стратегията на групата да укрепи про Путинско пространство в интернет, който противно на телевизията се очертава, като медия на опозицията. Няколко и мейли изпратени от активисти до Потапчук включват ценова листа за про Пътински блогъри и коментатори показващи че на някои са платени 600 хил. рубли или 12694 долара за постване на стотици коментари по критични статии в Интернет. Един и майл пратен до Потапчук на 23 Юни 2011, посочва, че групата е планирала да похарчи повече от 10 милиона рубли за закупуването на серия статии за годишния си летен лагер в Силигер в два популярни руски таблоида „Московский Комсомольец“ и „Московская Правда“ и за ежедневника „Независимая газета“. Аркадий Качевски изпулняващ длъжността издател на „Независимая Газета“ отрече, че негови журналисти са приели подкуп за писане на статии, което е широко разпространена практика в пост съветска Русия. Както Мириам Елдер отбелязва в тази история в „Гардиън“, в миналото про Путинските еквилибристики прокламирани, като спонтанен акт на обикновените граждани всъщност са били режисирани от „Наши“. Ако се задълбочите по-продължително в про Кремълския активизъм ще ви заприлича и засмърди, като говежди лайна.
Например това „viral“ видео на представители на опозицията, молещи се пред Американското посолство избухващо, като балон върху нов YouTube канал със ниска популярност изплува реално на повърхността едва, след репортаж по държавно контролираната телевизия RT. Или както има едно видео, в което млад таджик пеейки хвалебствия за Путин гледа към Кремъл с широко отворени, замечтани очи!. нищо не се знае за този певец и изглежда, каточе ли се появи от нищото. Имитацията се прави задкулисно чрез подпомогнато от Кремъл превозване на хора от провинцията, заставяне на работодателите да оказват надиск над подчинените си да участват и даже документирано заплащане протестиращите.
Кремъл следва също други пътища на включване, забележителна женско агресивна платформа он лайн, „Русия без измамници“, където загрижени граждани са отвратени от бюрократичното неадекватно и мруънкащо управление. И главното това е лепкавата пародия на отворено управление една къмпания врустник на Интернета „Ако самоЦаря знаеше“ теория, при която гневът на руснаците се фокусира не върху техния лидер със божествения си блясък, но върху некадърните мрънкащи администратори.

33 мнения за “Тихата диверсия на шумния фронт”

 1. Още един щрих:
  “Durzavnata firma na Russia -“Gazprom” e v zadulzenija kum partniori celi 36 miliarda dolara /36 mlrd. $/!Tova pokazva che ot sega tja e ne-rentabilna ..no..osobenno vazna kato institucija i ikonomicheski instrument,za impersko vuzdeistvie na chuzdi durzavi. Celi 400 godini Russia ,se “oblagodetelstva” za smetka na drugi durzavi i v ushturb na tehnite nacionalni interesi. RUSSIA E NAJ-OPASNIJAT VRAG , KOITO E IMALA BULGARIA V CJALATA SI ISTORIJA! Tja Rusia vinagi e smjatala Bulgaria za svoe “zavoevanie” po…pravo i “oporen punkt” ,za zavoevanija na novi pozicii v Evropa! Nie mnogo trezvo..trjabva da precenim nashite nacionalni prioriteti ,koito sa v EU i NATO i da gi zashtitim. Inache Russia , vinagi shte ni oshtetjava sus skup gaz, tok , parno i ottam vsichko …”po-skupo”.. za dabudem razoreni ikonomicheski . Vnushava ni se, che “Bulgaria ne moze sama” da se spravi s polozenieto, na slaba ikonomika! Da…taka e, zashtoto Russia , vinagi ni e prechila i se e mesila v ikonomikata ni i vuv vutreshnata ni politika! NEKA NE MISLIM ZA RUSSSIA …”KATO SPASITEL”, TJA E NAJ-GOLJAM NASH VRAG!”

 2. Не смогвам да ти прочета статиите:)
  Може ли по бавно да ги пишеш, че така ще надприказваш и себе си, а може и някоя грешка да допуснеш!

 3. Интересно,защо не може да се влезе в e-vestnik.Имате ли обяснение г-н Инджев??!!

 4. От пролетта миналата година се опитвам да пускам факти доказващи ,че българският интернет се контролира тотално,но всеки път бива блокирано.Имах профил във фейсбук,беше блокиран.по едно време и интернета ми беше блокиран.Скайп ми го затриха(когато го пусках ,намирах ИП адреси към там от където подкараха “шистовите еколози”),телефоните ми се подслушваха и получавах разни обаждания “бил съм си публикувал мобилният и съм се кандидатирал за келнерка”.Пращаха ми и есемес “стоп инфо” с вирус(уведомих “органите”- “от слънцето горещо ми беше”).И какво ли още не.Фейсбук БГ е под контрол и фсички които с писания и публикации “застрашават” руските интереси в България биват “обработени”.Българските потребители на “социалните мрежи” особено на фейсбук са пълни зобмбита и лесно маниполируеми.Има и още много факти който мога да напиша ,но пак ще остана без нет,а ми трябва защото до там ме докараха та ровя търсейки някак чудо са лекуване на баща ми с нищо!
  Нищо случайно няма.И иде реч за политически контрол на България (троянският кон),а енергиините проекти са едно от средствата само.”Русофили” и платени хакери с помощ от Русия.А някой да ми припомни атакувани руски служби и изтекли руски “грами”?!Не си спомням името на московският институт в който се разработват тези “социални проекти”.Оказва се постоянен натиск към властимеющите да не объркат “правилната посока” с постоянно етническо,”екологично страхово” и други все такива,постоянно едно след друга или комбинирано.А сме страна член на НАТО,но служби за сигурност на държавата България си нямаме!

 5. Да припомня. Не се палете Явно,искаме не искаме, ще трябва да изчакаме,резултата от президентските избори в РУСИЯ и промяна на позиция-
  та и в ООН за Сирия и Иран.

 6. Иво, понеже имам себе си за автентичен зелен (а както виждаш вече и “зелен октопод” ;-))), ще ти задам една гатанка – как така ядрената мафия рекламира във вестниците, които са “против” АЕЦ “Белене” и “за” шистовия газ? Или не си познаваме старите “приятели” от вестник “Демокрация”, а?

 7. РУСКАТА 30 РУБЛЬОВА АРМИЯ СЕ ПОЯВЯВА ОТНОВО
  8 Февруари, 2012

  Миналата година писах за “Глистите” известни също, като Руската 30 рубльова армия – онлайн коментатори, на които беше платено да зарибяват в Интернет коментирайки по критични за Кремъл статии. Доста подобно на Китайската 50 центова партия тези онлайн коментатори са заплатени с няколко стотин долара да правят по 70 коментара дневно от 50 различни Интернет адреси. Трудно е да се обвини точноно Кремъл (такова сенчесто публично-частно партньорство се отрича от Кремъл), но това е изцяло наситено с държавния подход към Интернет:По-малко спиране, повече режисура (на коментарите).
  Сега има повече детайли относно това, как точно този процес работи, след като група от Анонимни хакери оповести частни и-мейли потвърдени да са на прокремълската група “Наши”.
  От “Гардиън”:
  Групата изпратила стотици и-мейли се казва в съобщението, които са от, до или помежду Василий Йакеменко, главният лидер на младежката група “Наши” (сега ръководител на Кремълската федеративна младежка агенция), говорителя на групата Кристина Потапчук и други активисти. И майл данните и плащанията на журналисти и блогъри групата признава.
  (…)
  Изпратените между Ноември 2010 и Декември 2011 потвърждават отдавнашните подозрения на критикуващите, че групата използва зловещите методи на Кремъл да атакува популярните си врагове и да заплаща за прославящи репоратажи, заявявайки, че популярността на Путин е непобедима. Съобщават се подробности от кухнята за стратегията на групата да укрепи про Путинско пространство в интернет, който противно на телевизията се очертава, като медия на опозицията. Няколко и мейли изпратени от активисти до Потапчук включват ценова листа за про Пътински блогъри и коментатори показващи че на някои са платени 600 хил. рубли или 12694 долара за постване на стотици коментари по критични статии в Интернет. Един и майл пратен до Потапчук на 23 Юни 2011, посочва, че групата е планирала да похарчи повече от 10 милиона рубли за закупуването на серия статии за годишния си летен лагер в Силигер в два популярни руски таблоида “Московский Комсомольец” и “Московская Правда” и за ежедневника “Независимая газета”. Аркадий Качевски изпулняващ длъжността издател на “Независимая Газета” отрече, че негови журналисти са приели подкуп за писане на статии, което е широко разпространена практика в пост съветска Русия. Както Мириам Елдер отбелязва в тази история в “Гардиън”, в миналото про Путинските еквилибристики прокламирани, като спонтанен акт на обикновените граждани всъщност са били режисирани от “Наши”. Ако се задълбочите по-продължително в про Кремълския активизъм ще ви заприлича и засмърди, като говежди лайна.
  Например това „viral“ видео на представители на опозицията, молещи се пред Американското посолство избухващо, като балон върху нов YouTube канал със ниска популярност изплува реално на повърхността едва, след репортаж по държавно контролираната телевизия RT. Или както има едно видео, в което млад таджик пеейки хвалебствия за Путин гледа към Кремъл с широко отворени, замечтани очи!. нищо не се знае за този певец и изглежда, каточе ли се появи от нищото. Имитацията се прави задкулисно чрез подпомогнато от Кремъл превозване на хора от провинцията, заставяне на работодателите да оказват надиск над подчинените си да участват и даже документирано заплащане протестиращите.
  Кремъл следва също други пътища на включване, забележителна женско агресивна платформа он лайн, “Русия без измамници”, където загрижени граждани са отвратени от бюрократичното неадекватно и мруънкащо управление. И главното това е лепкавата пародия на отворено управление една къмпания врустник на Интернета “Ако самоЦаря знаеше” теория, при която гневът на руснаците се фокусира не върху техния лидер със божествения си блясък, но върху некадъ5рните мрънкащи администратори.

 8. Към Петко Ковачев:

  Драги Петко, ти наистина си автентичен зелен, но това по никакъв начин не противоречи на моята теза, че автентично зеленото беше употребено ловко от автентично платени слуги на автентично Червения площад. Неприятно, но факт.

  Каквито и приятели да сме имали ( ако имаш нещо да кажеш, кажи го, аз от гатанки не разбирам, защото не участвам в тяхното условие) гатанката е друга в момента и препратките към Адам и Ева не променят същия този факт: забраната да се мисли, дали има такъв газ е тъпа като нож, който е обявен за опасен поради хипотезата, че може да бъде използван за убийство, вместо за рязане на хляб.

 9. Един канцлер на Германия го е казал преди доста време: “Зелените са организация,която много бързо почервенява”. 🙂

 10. Явно Москва винаги си е подготвяла армия от лица ,които да яхат хората, защото много добре са знаели ,че ще дойде един ден като 09.11.1989 година и естествено подготвените от Москва веднага наскачаха и се обявиха за демократи,а другите подготвени се превърнаха в социалисти и за народа имаше “избор”.
  В Германия също има ядрено лоби и според мен не му плащат от Москва.Освен това тук никой не противопоставя атомните централи на шистовия газ.Вярно в Германия се добива шистов газ,но все повече гласове се надигат против.Това са политици,еколози и граждани,на които едва ли им плащат от Москва.А отношението на Борисов към американците е разбираемо,след като са писали такива секретни грами по негов адрес.
  Русия и САЩ винаги са си разделяли света ,така както на тях им е изгодно.

 11. Между другото документалният филм Gasland е получил няколко филмови награди и е номиниран за Оскар, разбира се платено от руснаците!
  Освен това се твърди,че до 2 години ще се появи технология за добиване на шистов газ без химикали.Какво сте се разбързали толкова.А от такива изказвания като: “властта би мога с лекота да проследи подобни нашественици в българската публичност, които на практика се занимават с подривна дейност във вреда на българската държава и българския народ, но при едно условие:ако иска!”,става ясно защо трябва да се протестира срещу ACTA.

 12. Вълкът (в случая съветската мечка) козината си мени, но нрава не. Имат си безброй петилетки съветски опит как да борят идеологически “ненавистная сволоч” (простете разваления ми съветски език)

 13. Пазете се от Руската Чума!
  Не се поддаваите на лъжите,подлостта и лицемерието!

 14. Всичко, което е написано за петата колона, се потвърждава от много факти. В днешния брой на в Сега (абсолютно проруски, собственик Сашо Дончев)е поместен исторически пасквил от набеден историк Иван Петрински, който хули директно Стамболов за потушаването на офицерския проруски бунт 1885 г и обявява за мит стремежа на Русия за Задунайская губерния. И това се пише след толкова аргументирани исторически факти за този стремеж на царска Русия, като позоваването е на материали в Българския печат от 1955 и 1972 г.

 15. Според мен едно от малкото неща в които руското самодържавие/ “се е профилирало” и го прави добре, е шантажа и манипулацията на общественото мнение. В това руснаците имат славни стари традиции, които стигат поне 2 века назад. Добри Ганчев /първият секретар на Българската Екзархия в Цариград, учил в Русия/ споменава, че на всички по-будни българи по негово време е било ясно за методите на руската пропаганда, които са такива не само в България. Той споменава също, че има редица печатни издания и в Европа, които са директно финансирани от руската имперска машина, и това си е един вид обществена тайна. Такъв един “вестник” е бил белгийският “Норд”, например, обслужващ великоруските величествени идиотии. Доколкото ми е известно, западните държави не познават такъв феномен – директно и изцяло издаван в чужбина орган на тяхната пропаганда. Това си е вече “руския принос” в световната журналистика. Както се казва ” И те са дали нещо на света, и на вси идиоти шантаж да четат..”

 16. Протестите срещу проучванията за шистов газ,протестите срещу АСТА, Анонимните, ако някой не намира нещо общо значи е сляп. Как се организираха толкова бързо? По нищо не приличаха на спонтанни протести.Имат един център и той е на Позитано 20.

 17. все ми е тая дали протестите са платени от русия или не. не можете да ме убедите ,че шистовият газ е безвреден и цялата информация с/у него е платена от някой си. за да твърдиш това си прост/неинформиран или са ти платили. освен това не виждам никаква разлика м/у това дали се навеждаш на русия или сащ. уф,кво се хабя и аз дв пиша. дано не дойде тая смрад тук. ако все пак дойде,ще разберете,но за съжаление ще бъде късно…

 18. Към БОЯН:
  Наистина ли си толкова загубен или си от демагозите на червената кохорта?
  Та то никой не може да те убеди, че:
  – бензина е безвреден;
  – нафтата е безвредна;
  – алкохола е безвреден;
  – цигарите са безвредни;
  – оловото е безвредно;
  – живака е безвреден;
  – урана е безвреден;
  – антибиотиците са безвредни;
  – пластмасите са безвредни …
  И никой не се опитва. Защото всички нормални хора знаят, че са вредни.
  Но ти най-вероятно, въпреки това си:
  – караш колата /или се возиш в такава/;
  – попийваш по малко;
  – пушиш;
  – ползваш предмети и продукти, съдържащи под някаква форма олово, живак, никел, кадмий и мн др “вредни” метали;
  – твърдо си за атомна енергетика;
  – пиеш антибиотици когато без тях не може;
  – пиеш от пластмаси, храниш се от пластмаси, облечен си от пластмаси …
  А “тая смрад” и в момента ти я пращат по тръбите братушките и то не защото са лоши, а защото без нея ще тръгнеш бос и гол, ще си светиш с кандило /парафинът за свещите и той се прави от петропродукти/, и най-вероятно ще ти се наложи да се върнеш да живееш по дърветата /в пещерите/.
  Не виждаш никаква разлика, защото си малограмотен или зомбиран. Аз виждам – американецът купува шистов газ за 0,25 лв литъра, а българинът – руски газ за 1,40 лв литъра.
  Не знам защо, но все си мисля, че не си чак толкова тъп. По-скоро “смърдиш” на руски ботуш.
  🙂

 19. към БОЯН:

  Щом ти е все тая дали българското обществено мнение е платено или не, не би трябвало да ти пука и затова че сме в наведена позиция. Щом има хора да плащат?

  Обаче когато едно общество /или личност/ е било изнасилвано във формирането си на избор толкова дълго, на него /нея/ започва да му става все едно дали, защо, и кому се навежда…Моралът /а с него и здравият разум/ изчезват, не когато дъщерята на баща си започне да прави секс за пари, а когато на бащата започне да не му пука за пари ли го прави, или не…

 20. Павел Тинков: от всичките неща ,които ми изброи не виждам нито едно с подобни последствия ,които ще има ш.газ тук (и то веднага). без газ ще се оправя някак,без хляб и вода едва ли. да,ще си ходя в пещерата ,но ще съм жив и здрав. колко време си мислите,че ще го има тоя газ? видяхме разликата в прогнозните и изкараните количества и също така колко години издържа едно находище. да не говорим какво остава след това. не разбрахте ли ,че с тия смотани изкопаеми горива доникъде няма да стигнем? не,не съм за атомна енергия и не съм за белене. да,прекрасно би било и ние да го плащаме на тези цени,само дето ще платим още много други,които никой не споменава – негодна за пиене вода и негодна за земеделие земя.и въобще не сравнявайте българия със страна със размерите на сащ,където има толкова необятни територии без които те могат да минат. нито русия ми харесва ,нито сащ. харесва ми българия.

  sir sven : имам предвид.че ми е все тая ,защото моето мнение със или без платени протести си е все същото и е изградено от чисти факти и хора ,които са видяли за какво става въпрос.

  това беше от мен.видимо е ,че този спор е безсмислен. сигурно единственото ,което може да ви убеди в обратното са въпросните последствия. са ваше най-огромно съжаление.

 21. Живея от години в чужбина. Влизам едва от около пет години в български новинарски сайтове с форуми. Oще при първото ми влизане (във vsekiden.com) ми направиха впечатление следните неща:

  1. Имаше хора, които денонощно пишеха по форумите под различни псевдоними, насочвайки дискусиите в определена посока. Имаше и съвсем прозрачни смешници, като един клакьор на Яне Янев, който под десетина псевдонима (“Студент”, “Толкова млад”, “Срамежливка”, “Терорист” и др.) и стилове на писане правеше реклама на РЗС, спореше сам със себе си и т.н. Този човек изведнъж изчезна от форумите в края на 2007 година, явно тогава му е изтекъл договорът с РЗС.
  Същото е в момента с темите АЕЦ “Белене” или шистовия газ: появява се материал в сайта и се започва едно кудкудякане на няколко гласа на принципа “вижте ни колко сме многобройни”.

  2. Съвсем различно ставаше, когато се появеше материал за Иван Костов, защото тогава се развихряше истинска дискусия. В такива случаи беше невъзможно да се следят всички мнения, освен ако правиш по цял ден само това. Веднъж бях особено заинтригувана от темата и спорa и принтирах всички мнения, които се бяха натрупали за няколко часа – 64 страници! (пиша в минало време, защото напоследък редакцията на сайта vsekiden.com скрива много бързо материалите и няма време да се развие дискусия. Въпреки това дежурните плювачи на Костов винаги успяват да се изкажат по няколко пъти). Смешното е, че ожесточените му противници хем самите те не спират да го коментират, хем повтарят до втръсване, че никой не се бил интересувал от него. Иска им се…

  Във всеки случай нямам никакво съмнение, че в София има доста индивиди на държавна заплата, чиято работа изцяло (или отчасти – все едно) се състои от следене и манипулиране на интернет-форумите. Не се съмнявам и че тези, които имат ресурс да финансират днес подобни начинания, са същите, които и преди 30 години го правеха. А че ноухау-то за това идва от братята им от Североизток, се разбира от само себе си.

 22. Боян:”…ще си ходя в пещерата ,но ще съм жив и здрав”. Това е Списък на страните по средна продължителност на живота по данни на ООН за периода 2005-2010 г., считано от първата година на новородения.
  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0

 23. Към БОЯН:

  “…с тия смотани изкопаеми горива доникъде няма да стигнем”
  Ти в час ли си, бе? Май наистина си изпълзял от пещерата. Само че какво търсиш тук, в блога? Стой си в пещерата, драскай си скални рисунки и се опитвай да запалиш огън.
  Като изключим сеченето на гори /което си е чиста проба диващина/, ти какви други горива познаваш?
  Съществуващата на планетата Земя цивилизация се е развила до настоящия етап на 90 процента благодарение на тези “смотани” ИЗКОПАЕМИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ!
  Без енергийни ресурси човечеството не би било в състояние да си обезпечи нито необходимата храна нито водата, нито здравето.
  При това природният газ /основно въглеводороди “С4-С9″/ освен като гориво е необходим като НЕЗАМЕНИМА суровина за органичния синтез, на основата на който лежи изцяло производството на: торове, хербициди и пестициди, багрила, фармацевтични препарати, всички видове полимери и мн мн др, без които съществуването ни е немислимо!
  Наистина, ти глупак ли си или само се правиш?!

 24. Точно тук г-н Тинков грешите.Животът без торове, хербициди, пестициди и багрила не само че е възможен ,но е и чудесен,защото хората реално нямат нужда от тези неща.На такива хора като вас им е рано да се събудят от съня и самохипнозата,предизвикана от т.н ван,който се поддържа от мисловната дейност на хиляди хора,неспособни сами да се изтръгнат от наложеният им от света начин на мислене.Не се притеснявайте има достатъчно енергия ,която човечеството, живеещо на тази Земя ще овладее ,когато му дойде времето.

 25. Баламосването става като се премълчава голяма част от истината. Няколко пъти се повтаря, че ако фракцията се извършва близо в повърхностния слой има опасност да се повлияят някои подземни водни залежи. В САЩ добива от шистите става на голяма дълбочина. Той е около 23% от целия добив на газ и цената е ниска. В същото време има ограничения и постоянни тестове да не се замърси подземният воден слой. Така че опасността за вреда от фракцията за добиване на шистов газ е почти нищожна и не води до забраната му поради неразбиране, както у нас.

 26. До Боян и Evelyn:

  То и без акъл може, но това води само до вода и хляб (ако някой го даде).

 27. Кремъл хвърля огромни средства в медийно покриване. Форумните коментатори, които им изпълняват програмата дали тук или в чужбина си личат от далеч. В Интернет се хвърлят огромни средства. Youtube е задръстен с материали на една про-кремълска телевизия (RT – Russia Today, Русия днес), която води яростна пропаганда в защита на путинската политика спрямо Сирия. В България, сигурен съм има поне една дузина интернет тролове, които по цял ден това им е работата. Коментират яростно под критични статии за Путин и плюят САЩ. Друго характерно за тях е, че опитват всячески да сеят омраза между българи и турци с истеричен национализъм и анти-турска пропаганда директно извадена от скрина на късния бай-тошковизъм.

 28. Към EVELYN:
  Твърденията Ви /като всяка полуистина/ са коварна заблуда или завоалирана лъжа. Животът без торове, растителна защита, багрила, лекарства, метали, полимери и т.н. със сигурност е възможен. Не е възможна човешката цивилизация, не е възможен разумният живот в настоящия му биологичен /земен/ вид. А нас /като разумни хора/второто ни интересува.
  “…има достатъчно енергия, която човечеството, живеещо на тази Земя ще овладее, когато му дойде времето”.
  Да, така е, но само КОГАТО МУ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО! До тогава ще трябва да се задоволим с тези технологии, с които /на всеки отделен етап/ научно-техническото търсене ни обезпечава. Другото е УТОПИЯ.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.