Параванов

От два дни близкият до медийната империя на Корпоративна търговска банка сайт БЛИЦ разпространява в снимки и текст новината, че Георги Първанов реанимира своя проект АБВ с предизборна цел. Вярвате ли, че това може да е случайно?

Днес и заслужаващият доверие „Медиапул” се присъедини с потвърждение на тази информация, цитирайки свои източници.

Работата явно е толкова напреднала и неудържима, че и Бойко Борисов не може вече да се сдържа с коментар, който потвърждава неговата многократно отричана връзка с Първанов през годините, през които двамата ту си правят комплименти, ту са официално скарани, но същевременно поддържаха тайно близки отношения.

Борисов, цитиран от агенция „Фокус”, днес подновява реверансите си към Първанов като към предпочитан опонент. Направо му предлага взаимодействие в името на националните интереси (както, позволявам си да припомня, съм прогнозирал, че ще се случи рано или късно).

Не искам да приличам на т.н. леви публицистични остриета, на които е забранено да се занимават с проблемите в партията и поради това са насъскани да плачат непрекъснато на гробищата на врага в дясно. Те дори и крайнолявото нямат правото да коментират- няма ги една антифашистка дума да проронят около скандалите на Сидеров, които тежат на шията на БСП в Брюксел като каменен пречупен кръст.

Ето защо, като свободен коментатор, ще използвам повода, за да кажа, че заиграването на десните с Борисов е отстъпление, което може да предизвика само недоумение. Това е същият, който вече оневини Пеевски, а сега се е устремил към открита дружба с Първанов. Има ли нужда да пояснявам за какви зависимости и топли връзки със студения Север става дума в навечерието на развръзката с натиска България да премине от фазата на заговора срещу Украйна в отбора на Путин чрез заобикалящия украинските земи „Южен поток”?

На фона на порнографията със скандалите на Сидеров, българското общество е практически изцяло лишено от ориентири за наистина важните събития в държавата и тя потрива ръце, разигравайки троянския си кон на неосветения манеж на лобитата в енергетиката, свързани с клановете на Първанов и Станишев. Те са готови да си прегризат гърлата за потенциалните небивали милиардни поръчки за български подизпълнители. Именно това е истинската причина за размразяването на атаката на Първанов срещу набиращото сила лоби на Станишев.

Ето една малка документална илюстрация за бълбукащата зад кулисите война. Вижте как чужда фирма, желаеща да участва законно като подизпълнител за „Южен поток”, недоумява що за процедури вървят в България ( в нарушение на европейските директиви за допускане на трети страни до подобни търгове).
Надявам се, че чрез документа, който публикувам, не навреждам на жалбоподателите, но в името на прозрачността и разбирането на истината какво се случва далеч от „интереса” на българските медии, съм готов да поема рисковете в ivo.bg

Изх. № 5-09.01.2014

От: Делян Тодоров Гривишки
Управител
„Балмс Абогадос България” ЕООД

ДО:

Г-н И. Елкин
Изпълнителен директор
„Южен поток България“ АД

и

Г-н И. Иванов
Изпълнителен директор
„Южен поток България“ АД

1303 София, ул. Три уши № 8

Република България

e-mail: office@southstream-bulgaria.bg

И С К А Н Е

Във връзка с участие в конкурса за избор на изпълнител за:
„Извършване на работно проектиране, доставка на оборудване и материали, строително-монтажни дейности, обучение на персонал
и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод “Южен поток”
на територията на Република България“,

Уважаеми господа,

„Балмс Абогадос България” ЕООД е консултантска компания, регистрирана и работеща съгласно законите на Република България, която предоставя специализирани услуги на чуждестранни инвеститори в следните области: чуждестранни инвестиции, управление на инфраструктурни проекти, публично-частни парньорства, концесии, изработване на проекти за кандидастване за финансиране по Европейски програми и проекти, възобновяеми енергийни източници, финансови услуги, данъчно планиране и консултиране, юридическо и счетоводно обслужване.

„Балмс Абогадос България” ЕООД е част от международната адвокатска група Балмс Груп Интернешънъл (Balms Group International) – www.bgi-law.com – обединение на повече от 30 независими правни кантори на пет континента. Групата е основана през 1996 година от Балмс Абогадос (Испания) и Блек Граф и Ко (Великобритания) като първата международна организация с испано-английски произход.

С настоящето Ви уведомяваме, че нашите клиенти:

– УСАБИАГА ГРУП (GRUPO USABIAGA) – Испания (www.usabiaga.com);

– ФОМЕНТО ДЕ КОНСТРУКСИОНЕС И КОНТРАТАС (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS) – Испания (www.fcc.es);

– ИМАСА, ИНХЕНЕРИЯ И ПРОЕКТОС (IMASA, INGENIERÍA Y PROYECTOS) – Испания (www.imasa.com);

– ОХЛ (OHL) – Испания (www.ohl.es);

– ИДОМ (IDOM) – Испания (www.idom.com);

– ИНТЕРГЕО ТЕХНОЛОГИЯ (InterGeo Tecnología) – Испания (www.intergeotecnologia.com);

– АЛСТОМ (ALSTOM) – Франция (www.alstom.com),

проявяват интерес за участие в конкурса за избор на изпълнител за: „Извършване на работно проектиране, доставка на оборудване и материали, строително-монтажни дейности, обучение на персонал и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод “Южен поток” на територията на Република България“, обявен на 21.12.2013 г. от дружеството „Южен поток България“ АД,.

Горепосочените дружества заявяват официалното си намерение да участват в настоящата процедура, подкрепяно от факта, че отговарят на съответните изисквания на Възложителя и са изпълнявали идентични проекти, с което доказват необходимия опит, съгласно условията на конкурсната документация.

Във връзка с гореописаното, и с възможността им да подготвят съответните документи за участие в упоменатия търг, отправяме към Вас настоящото ИСКАНЕ за удължаване на срока от 10.01.2014 г. Това удължаване ще спомогне за детайлна подготовка и на по-добро представяне, както и за едно професионално и качествено изготвяне на изисканите документи.

Имайки предвид значимостта и сложността на обекта, както и многото неясноти в тръжната документация, в бъдещото изпълнение на проектирането и изпълнението на СМР, доставката на материали и оборудването, това е свързано с голяма отговорност и съпричастност от страна на всички участници в гореописания конкурс – Кандидат-изпълнители и Възложител.

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че от публикуването на обявлението на 21.12.2013 до крайния срок 10.01.2014 г за представяне на документи, периода е изключително кратък – 9 работни дни, а следствие на многото празници като Коледа, Нова година и Денят на Трите Крале (Мъдреци) в другите европейски страни те са само 5-6 дни. Всичко това сериозно възпрепятства възможността да се подготви професионално съответната документация, защото много от официалните държавни институции и администрации са във ваканция.

Освен това, е необходимо да се разполага с повече време, защото за подготовка и издаване на изискваните от Вас официални документи, съществуват определени законови административни срокове, съгласно законодателствата на различните европейски държави – като референциите за специфични строежи, сертификатите от необходимите администрации и регистри, преводите и др.

Нашето намерение е да представим в процедурата за възлагане строителството на газопровода „Южен поток“ в Република България, реалния опит и възможностите на гореописаните дружества, и както е отбелязано в т. 5.1 от Обявлението, с документи които биха могли да бъдат от съществено значение за решението на Възложителя и за участието в Етап 2 на конкурса.

Намираме, че за един процес на неутрална и безпристрастна тръжна процедура с участието на чуждестранни фирми, както и за едни строително-монтажни работи от такова естество с национална значимост за България и Европа, следва да се определи разумен срок за подаване на документи, който да даде възможност за една сериозна и подробна подготовка. Това е съществена предпоставка за добро последващо изпълнение на СМР и е от първостепенна важност за имиджа на Българската държава пред европейските инвеститори и институции.

Поради, което Ви молим да предоставите равни условия на всички участници, относно възможността да представят документи и информация в приемлив срок.

Град София
09 януари 2014 година

С уважение: ______________

Делян Тодоров Гривишки
СЕО
BALMS ABOGADOS BULGARIA

Ако се върна на изходната си политическа теза, ще бъде полезно да я илюстрирам с още едно разкритие от електронната поща на Светлана Шаренкнова, от което се вижда как в навечерието на последния конгрес на БСП привържениците на Първанов в партията са били инструктирани с опорни точки, писани от политолога Теофан Германов. Изваждам пред скоби една от тях, поради актуалността й от днешния ден, белязан от реверансите на Борисов към Първанов. Надявам се да съм полезен с това не само на привърженицитге на БСП, но и на десните, които се правят, че не забелязват скандала с изобличаването на „ръката на Москва”, олицетворявана от механизмите на задкулисието в България, станали видими може би за първи път по толкова контрастен начин от електронната поща на Шаренкова.

• „Това е гьобелсовски подход – да се повтаря постоянно, че Първанов бил близък с ГЕРБ”, пише до съмишлениците в битката срещу Станишев политологът. Ето инструктажа в целия му „блясък”:

From: teofan germanov
Date: Fri, 18 May 2012 13:06:40 +0300 (EEST)
ТЕЗИСИ ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ:
1. Мажоритарният елемент в изборите:
• Президентът на Републиката по конституция е надпартиен. Той не просто не е злъжен да защитава партиен интерес, а ако работи с оглед на партиен интерес, то той нарушава конституцията.
• Президентът няма законодателна инициатива. Така приетият закон е плод на „усилията” на парламентарното мнозинство.
• Законът за мажоритарен избор на практика не беше такъв. Изборът на един мажоритарен депутат от район, при това на един тур и по вишегласие направи избора равен на пропорционалния, но не това предлагаше президента.
• Мажоритарния вот е негова стара идея. Тя не му е „хрумнала” през 2009 г., за да провали БСП.
• По изчисления на математици без тези мажоритарно избрани депутати, БСП щеше да има не 40, а 47-48 депутати. Да се твърди, че с 47 депутати БСП е щяла да бъде в по-добро положение е цинизъм и размиване на отговорността за загубата.
• БСП е традиционно силна в мажоритарен вот. Тя печели кметски избори в градове, които са били сини крепости, благодарение на силните личности, издигнати там. Защо през 2009 г. БСП не показа този си рефлекс.
• И защо лидерът на партията даде сигнал тогава, отказвайки да се кандидатира като мажоритарен. Ами този сигнал бе, че цялата БСП я е страх от този вид избор.
2. АБВ:
• Явно опонентите на Др. Първанов толкова говорят за този проект, че се чудим ние на конгрес на БСП ли сме или на АБВ?
• Важно е да си напомним, че АБВ не бе учредено, нито издигна кандидати за изборите, но от това БСП по-силна ли стана?
• Идеята за АБВ беше идея за граждански форум на широка основа, който да дебатира и дискутипра политики. Какво лошо има в това. Нека напомним, че през 2004-2005 г. БСП проведе над 20 дискусии по управленските проекти, именно на базата на тогавашния Граждански форум „Нова левица”. Защо тогава да е било добре, а днес – зле.
• Не президентът е създал разногласия, чрез АБВ, а абсурдните забрани да се присъства на дискусиите на АБВ, които бяха открити за граждани и експерти.
• БСП постоянно издига лозунга за връзка с гражданското общество. Ако не чрез АБВ, то утре, друг подобен формат БСП ще трябва да си създаде, за да е на „равна нога” със синдикати, граждански организации, работодатели, граждански инициативи. Да ги чакаме да дойдат и да почукат на вратите на „Позитано” 20 и да ни помолят да ги представляваме е немислимо. То е проява на липса на реализъм и на високомерие към тях.
3. „Коалицията” с ГЕРБ:
• Георги Първанов бе най-отявления опонент на Бойко Борисов във времето, когато към БСП нямаше и грам чуваемост, когато всички медии, всички партии неглижираха и изолираха БСП. Тогава само Първанов бе чуваемата опозиция в държавата.
• И как така именно Първанов бе обект на най-острите атаки на властта – три опита за импийчмънт, атаки заради посланиците, атаки заради негови мнения, статии, изказвания.
• Може ли президентът целенасочено да пали война в държавата, да откаже да говори с премиера и министрите. Това е част от едно друго време, но то не е равносилно на сътрудничество с ГЕРБ.
• А кога Др. Станишев започна да опонира на ГЕРБ, на Бойко Борисов? Не беше ли твърде късно и твърде неадекватно – с клопове с брадви, с измислена лидерска битка през 2009 г.
• През 2011 г. самият станишев говори за възможна коалиция, която би била възможна, но при строго определени правила. Значи и той е бил близо до идеята за коалиция с ГЕРБ.
• Това е гьобелсовски подход – да се повтаря постоянно, че първанов бил близък с ГЕРБ.
• Да се изяснят, тогава, кои близки на лидера на БСП работят по договори с днешните управляващи, защото как той ще бъде активен по темата за здравеопазването, при положение, че близка до него дама има договор със здравното министерство. БСП случайно ли няма остри, активни реакции към здравните министри и здравната реформа, при положение, че днес това е най-големия провал на ГЕРБ. Знаем, че това са лични неща, но в политиката и личното има значение, защото ако твърдим, че водим безкомпромисна борба с ГЕРБ, то тя наистина трябва да е безкомпромисна и ясна.
4. Левият и десен изход от кризата:
• Много атакуват Др. Първанов, че някъде бил казал, че няма ляв и десен изход от кризата. Това е негово право на мнение, на политически анализ и коментар.
• Виждаме, че и сега, в ЕС, има подобни дебати и как Оланд и Меркел търсят диалог и компромис между левите и десните мерки, а не са застанали на барикада в ЕС.
• А каква е визията на ПЕС за „ляв” изход от кризата – даване на пари за младежка безработица, данък върху финансовите транзакции, европейска кредитна агенция. Добри и интересни мерки, но това ли е мащабният и автентнично ляв подход към кризата, която не е криза на един или два икономически инструмента, а криза на целия капитализъм във вида му, наложен от Рейгън, Тачър и другите представители на дясната вълна преди години.
• А кой наложи най-десните мерки в българската история, каквото бе плоския данък. Днес авторите и изпълнителите на това не могат да се скрият зад закъсняла лява фразоеология и зад носене на дънки и кожено яке на митингите.
5. Дали се цепи БСП:
• Безпрецедентно за БСП в новите условия е самата атака срещу нормалния човешки и политически акт да се кандидатираш за политически пост. Това е нормално във всяка демократична партия и въобще приравняването на това един влиятелен политик да ти опонира с „разцепление” е проява на политическа комплексарщина и липса на демократичен рефлекс.
• Значи може срещу Сергей станишев да се кандидатира някой по-малко изместен партиен функционер, но не може никой от по-влиятелните. Огава било разцепление, създаване на разделителни линии.
• Нека самият Станишев каже как БСП ще използва политическия капитал от един успешен президент с два пълни мандата. Но не с общи приказки, а конкретно, за да видим дали въобще ръководството дължи на честта на партията.
• Партията се цепи много повече с насаждането на страх, апаратен натиск и заплахи, отколкото от свободната волеизява на един или друг партиен член.
• Съгласието в БСП не може да е съгласие на БСП с председателя Станишев. То е съгрласие на цялата партия около определени принципи и идеи.
• Не може когато ръководството си прави кампания да е нормално и правилно, а когато я прави друг – да е разцепление и разколебаване.
• Сегашният председател е от 10 години на поста. Иска още 4 години доверие. Не смята ли, че за 10, а още повече – за 14 години, е направил всичко, което може. Как смята той, че с багажа от 10 години като лидер ще е „новото” лице, с какви алгументи твърди, че е неопетнен. Какво ново може да предложи, и най-вече –как ще спечели изборите срещу ГЕРБ, след 5 поредни загуби, както и най-яловата победа в новата ни история – едва с 82 депутати и с премиерство с мандата на ДПС, на която БСП почти стана присъдружна партия.
6. Пречи ли се на издигането на Сергей Станишев за постоянен мандат в ПЕС:
• Издигането на Сергей Станишев в ПЕС не може да е единствената свръхзадача в БСП. Тя е важна, но не може заради това да изоставим всичко друго. Това значи, че СП се е превърнала в партия за лична употреба, в партия, която решава въпроса на служебното положение даже и на лидера си.
• В ПЕС всички председатели са бивши лидери на своите партии. Днес е важно конгресът да даде мандат за нова кандидатура на Станишев в ПЕС, и после да реши лидерски въпрос по съвест.
• Сергей Станишев да обясни как възнамерява да води битката и с Бойко Борисов, изискваща толкова време, и да е председател на ПЕС. А и да каже отсега ще се кандидатира ли за премиер, защото не може държавата ни да се управлява дистанционно.
• Да си обясним ясно – сега избираме лидер за 4 години, или лидер до есента, защото ако е второто, тогава партията трябва да знае какъв е хоризонта ни на мислене и действия.
• А какво трябва да направим, ако Станишев не бъде избран в ПЕС наесен, защото днес това се издига като водеща негова заслуга и като ЕДИНСТВЕНО основание днес да го изберем за лидер и на БСП. Ако е така, то ако отпадне единственото основание за неговия избор, той трябва да е любезен да подаде оставка наесен и без условно наклонение.
• Не може единственото ти основание да си лидер на БСП, е че си и в ПЕС. От това вдигна ли се доверието в БСП? От това намаляха ли петте загуби в парламентарни, президентски, местни и европейски избори? От това вдигна ли се организационното състояние на БСП – някога милионната партия, която днес е под 150 хиляди човека, повечето, от които не са в активна възраст? От това съживи ли се партийния живот? От това БСП по-реална артернатива ли е, ако изключим това, че пуска балони с образа на Бойко Борисов? От това БСП по-силна ли е, въпреки, че всеки вторник слушаме проповеди как трябва да сме силни, единни и да сме алтернатива?

35 мнения за “Параванов”

 1. Защо се е активизирал Първанов с помощта на Борисов и Сидеров ли? Днес съвсем случайно попаднах на една снимка в “Дневник”:

  http://www.dnevnik.bg/live/novini_ot_vas/2014/01/11/2217867_zle_e_rabotata/

  която ме отведе във Фейсбук, където открих нещо умопомрачително:

  Група “За членство на България в Евразийския съюз”, и още една – “Евразийска България”. Има няколко основни действащи лица, движещи двете групи (които са като сиамски близнаци), например следното “лице”:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210872149030665&set=a.117411105043437.18325.100003236457212&type=1&theater

  В групите бъка от елементарно русофилство и путинофилство, славянската тема не е пренебрегната, а американският, британският и пр. империализъм се громи с всички средства, евролиберастията, еврогейският съюз, омразното НАТО…. няма смисъл да продължавам, нали?!

  Ето, само един пример:
  “Групата е ориентирана към членство на България в евразийския съюз и ще работи в тази насока !
  Предвид историческото наследство на Балканите и бързото влошаване на икономическата ситуация в ес, повече от естествено е, че темата „Евразийски съюз” и връщането към историческото наследство на нашите прадеди ще става все по-актуална.

  Колкото един народ се отдалечава повече от своите цивилизационни корени, толкова по-дълбок става неговия демографски срив. Българската нация днес е най-бързо измиращата нация в света.
  Единствено Русия със своя натоварен в емоционален план (и не само) „ балкански геополитически вектор” е показвала в годините назад чрез своите действия в региона, че е основна опора и принадлежи към една и съща цивилизационна група със славянското и православно население на балканите!

  Останалите глобални и регионални фактори винаги са гледали на балканския полуостров като на огледало, в което виждат само себе си и своите интереси и те превърнаха балканите в учебно помагало за това как се промиват мозъците на „народите от всички страни”.”

  За повече от същото: https://www.facebook.com/groups/336248173163147/

  Интересното е, че основните й членове (около 10 000) са хора със средно образование, от провинцията, но има и “висшисти” – най-много от ЮЗУ-Благоевград, както и “звезди” – фамозният Александър Симов, но и Янаки Стоилов; една журналистка от Сидеровата ТВ Алфа и прочие зрънца!

  Ако се съмнявате за какво става дума, има си “Планът Путин”, “Официалната русофобска политика на българските медии” (?!?!?!), “Изконната българска принадлежност към евразийската цивилизация” и пр. долнопробна съветска пропаганда.

  Къде е проблемът ли?

  Според мен се официализира една, досега “партизанска”, идеологическа линия, която ще се превърне във водеща в Паравановото АБВ, след като Сидеров/ Желязков натори и разора благодатната почва. А един “втвърден” против ЕС Първанов, плюс един “патриотизиран” Борисов ще завърщат процеса на излизане на България от ЕС и всмукването й от ЕАС.

 2. “Всичко това сериозно възпрепятства възможността да се подготви професионално съответната документация, защото много от официалните държавни институции и администрации са във ваканция.” – Явно точно това е била целта! От това по-ясно здраве му кажи. Това е стар трик на българската администрация – по условията в търговете да се разбира, че тук не е за всеки….Паравани, паравани!

 3. И една добавка – сред приятелите на Фейсбук-групата “За членство на България в Евразийския съюз” е и колежката на Александър Симов от вестник “Дума” – Юлия Кулинска.

  Там е и една “друга” “звезда” обаче – Явор Дачков. Дачков явно не смята, че има вече какво да прикрива – човечецът е радетел на Евразийска България. И това е документирано на страницата на тази група, на която той е приятел.

  Щом маските са свалени, значи стратезите на руската инвазия са убедени, че нищо не може да ги спре и че вече са спечелили войната…

 4. Евразийският съюз не е зъюз по своята същност, както и Съветският Съюз не беше съюз, а политически театър от окупирани територии. Поради тази причина Евразийски съюз никога няма да има, ако преди това териториите не се овладеят чисто политически (не допускам, че може да се окупират с военна сила в скоро време, но и не бих се обзаложил). Аз също с ужас забелязвам колко наглед нормални човешки същества в БГ на две-три ракии започват да се кълнат във вярност на Русия и колко още повече групи дрънкат частушки на славянската тънка струна. Сигурен съм, че не им плащат – чисто спонтанна позиция си е това. И се разпространява с бързи темпове. Този подход за завземане на обществото и режисиране на процесите в уж демократична държава е възможен най-вече поради две очевидни предпоставки: 1. безумно образование на принципа на кучетата на Павлов и 2. медийно-пропаганден комплекс от мероприятия и внушения за лошия ЕС и за добрата Русия. За да се сигне до сегашната безднадеждна ситуация, трябваше образователната ни система да нацвъка достатъчно на брой аутсайдери, а медийно-пропагандната машина да внуши на тези нещастници кой е виновен и кой ще ни спаси. Като добавим към това и съществуващите отпреди зомбирани днешни пенсионери, получаваме критична маса от гласоподаватели, които с вледеняваща кръвта самоувереност и вяра в собствената си правота ще върнат БГ в дарк ейджес. Нужни са им само стимули (аец, юп и т.н.), както на кучетата на Павлов, за да им потекат лигите. Май вече съм задавал този въпрос, но с риск да се повторя, ще го задам пак. Дали експериментът на Павлов щеше да даде същите резултати, ако кучетата бяха отглеждани на свобода? С други думи, изводите от експеримента не се ли отнасят само до НЕсвободни кучета?
  Към резултатите от едни демократични избори можем да добавим и не съвсем демократичните купени гласове, които традиционно отиват в полза на по-добре подготвения финансово кандидат… Общият сбор е достатъчно гаден, за да си вземете най-необходимото и да загасите лампата на излизане.

  Демокрацията е сложна структура с още по-сложна динамика. Не се е получила изведнъж и никъде не е съвършена, тоест етапите на развитие почти навсякаде са различни. Невъзможно е да се пренесе и внедри. Народ, който предпочита да се моли на колене, вместо прав да отстоява справедливостта, напълно заслужава да бъде политически окупиран и след това експлоатиран за дълго време. Народ, който не осъзнава принципите на свободата и не вижда смисъл в нея, не може да избере да бъде управляван от нещо по-различно от Тиранин – било то добър или лош. Когато този избор бъде направен на демократични парламентарни избори, не виждам причина несъгласните да се сърдят на някого. Какво са очаквали да излезе от комбинацията между медийно затъмнение и образователна система, която произвежда дебили, демократичен рай ли? Или си мислят, че като минат четири години, те ще имат шанс да променят нещо??? Ха! Ще си сменят Тиранина, това единствено ще могат да променят.
  България е тръгнала по най-демократичен начин към тирания. Ентусиазмът преминава в еуфория.

  Това е положението.

 5. И да добавя, че в резултат от цялостната политика в БГ спрях да харесвам Чудомир, когато съм в БГ (когато съм в странство, няма проблеми). Вече не ми е забавно да чета Чудомир. Отвращавам се от хората, които описва. Започвам да го демонизирам, мисля си, че Чудомир е пророк, а не гениален писател. Представяте ли си колко съм отвратен от всичко в БГ, щом спрях да харесвам Чудомир?!

  Това е гадно!

 6. Иво: “…заиграването на десните с Борисов е отстъпление, което може да предизвика само недоумение. Това е същият, който вече оневини Пеевски, а сега се е устремил към открита дружба с Първанов.”

  Само преди няколко дена призовах да се престане с “заиграването” с мутрата и влизаne в схеми от типа на Виктор Юго – та да търсим “доброто” в …, ГЕРБ ( т.е. в Борисов).

  От 2013 започна ерата на падащите маски.
  БКП свалиха маските на “про-западни”, Д(п)С на “либерални” и ето сега Мутрата свяля маската на “европейски”.

  След като разкри действително близките отношения на гоце (“лицето на българо-руските отнояения”) и мутрата, и имитацията на “противопоставяне” между тях, Мишо “Бирата” скоропостижно напусна тоя свят.

  Удобно “съвпадение”?

  Още по-удобно, в рамките на една година, си отиде от тоя сват и съпругата му!

  Днес Мутрата подава открито ръка на гоце.

  Изкам да ИЗКРЕЩЯ на Реформаторкия блок!

  Хора – НЕ МОЖЕ да има сътрудничество и реформи с “помощта” на ГЕРБ!!
  Многократано сме обсъждали, че рзделението в България не е “ляво” “дясно”, а демократично срещу про-руско (мракобесно). Това е безспорен факт!

  И ЗАТОВА аз приемах създаването на РБ. Не ме интересуваше, кой “либерал”, кой “десен”, щом ясно посочват, че работеща демокрация от европейки тип е това, към което се стремят!

  В тая координатна система обаче ГЕРБ са в отбора на гоце. И може да ритат по кокълчетата сергея, но пак са от другата страна на цивилизационния разлом.

  Аз лично вече губя търпение!
  НЕ МОГА ПОВЕЧЕ да търпя ЛИГАВОТО – ПЛЪЗГАВО отношение към мутрата и неговата “партийна” шайка!

  СТИГА!

  ДОСТАТЪЧНО ВЕЧЕ!

  Европейска демокрация означава – НЕ на ДС в политиката, НЕ на петоколонниците, но и НЕ на мутрите, НЕ на договорки от рода на “Танов виж там за МИшо Бирата. Обещал съм на Първанов!”

 7. Всяко публично раздвижване на гоцэ сырыщныка трябва да се тълкува като сръчкано от Москва. Путин не може и да мечтае за по-хубав български подарък от съвсем реалистичния съюз между ГеРБ/ББ и БСП/гоц сыр. Къде обаче са десните лидери тези дни и какво говорят? Мислят ли за автентичния десен прозападен българин? За онзи, който мрази комунягите като палачи на България и се отвращава от герберунгелите като замърсители на България.Защото, ако бсп представлява в медицински понятия предадена чрез сифилиса на Ленин наследствена парализа на България, герб е развиващ се тумор- сган, която отрови обществения живот с комбинираната воня от милиционерски ботуш, мутренско уригване и гримьорна на чалгарка в месечен цикъл. Та целта, както се досещате, е този българин да остане непредставен в парламента. Веднъж наскоро се получи, сигурно пак ще стане така.

 8. Кой е по-опасен за бъдещето на България?

  а) Първанов

  б) Борисов

  в) Двамата заедно

  Трудна ще бъде задачата на Реф. Блок, да прокара политики, които без консенсус с герб не биха били възможни и същевременно да се опази от непостоянството, подлоста и простотията на Борисов. Комплиментите му към Първанов, са абсолютно доказателство, за неговата всеядност, когато става въпрос за докопване до власта. Да разчиташ на него е все едно да оставиш свиня да пази храна.

 9. Може би в харесването на Първанов, Б.Б. е най – последователен.
  А Бриго на Б.Б.

 10. Магистрала покрита с 1 см черен хайвер.
  ————————————
  Като видя Първанов, майстора на големите шлемове, се сещам веднага за неговия гуру – Путин, най-вече за размаха на техните начинания. Путин скоро привършва грандоманския си и гъделичкащ огромното си его (въпреки малкия си ръст) проект Сочи. Думите винаги ще са малки да опишат разхищенито на средства (около 50 милиарда евро по груби оценки) и скромна магистрала за 7 млрд. евро, която британските сатирици оценяват, че все едно е покрита с едносантиметров слой от черен хайвер (цялата!).
  За хората мразещи капитала и може би капитализма, Путин е идеалният унищожител на капитал (рублите все пак са си пари).
  Нашите марионетки правят същото с нашия капитал, сега купуват (одъжавяват) фалирали предприятия -виж Стойнев), през месец – два емитират дълг за нашите деца.

  По делата ще ги познаете!
  Нашия си е по-малък – двата мезонета на първанов се равняват на два златни часовника на Путин.

 11. Много добре. Продължавате неистово да сеете семена на съмнение в Реформаторския блок.
  Да видим какво предлагат те.
  1. Оставка на правителството – няма как да не се заиграят с ГЕРБ. без да гласува ГЕРБ в залата това няма как да стане.
  2. Правителство с ограничен мандат – Ако герб ги подкрепят са добре дошли ако не Да си гледат работа.
  3. Нова конституция – виж т.2
  4. промяна и то голяма в съдебната система – виж т.2
  5. засилено участие на гражданите на всички етапи в точките -виж т.2
  Това ако е заиграване с ГЕРБ ок ще продължава да чета и да се образовам за да достигна до вашите анализаторски умения.
  Единствено се притеснявам какво прави Даниел Вълчев в РБ. Той носи голямата отговорност за нещата които пише К.Ганев

 12. Към Иван:

  Ако забраната на “семената на съмнението” е реформаторска характеристика, пази Боже от такова реформиране!
  Ако ли пък подигравателното Ви отношение към “анализаторските умения” на един автор, когото четете доброволно, но смятате за по-нисше същество ( по силата на надменната Ви ирония)е част от претенцията за Вашия реформаторски устрем, моля, реформирайте нещо друго- има доста възможности пред Вас.

 13. Иван, като симпатизант на ДСБ предлагам Радан Кънев незабавно да си подаде оставката, пък тогава ако иска нека се обяснява в любов на комуниста Борисов.

 14. Яворэ Дачьков, когато човек продаде душата си, тялото му се бунтува. Отдавна нe те бях виждал/а и потресен/а констатирам, че с бившето ти гадже Люба вече можете да минете за връстници.

 15. Искам да кажа нещо на Arthur
  Борисов не се заиграва с Гоце.
  Борисов е политик демократ, който милее за България.
  И за да не бъда голословен кой и по какъв повод каза: Късно е либе за китка?
  Тогава Борисов се заигра със Станишав ли?
  Германия е пример. Последвайте я. Борисов протегна ръка и на реформаторите, а те се държат сякаш са фактор в политиката.
  Другари, огледайте се и си вижте реалното място в политическия живот на страната.
  Още не е късно от псевдо демократи да тръгнете към истинското ви демократизиране.
  Тогава хората може да ви повярват и да станете фактор.

 16. Извинете ме, но това действително е нация, доминирана от хора с нисък интелектуален и личностен потенциал, недоучили полуидиоти и откровени идиоти с ниска култура и агресивно поведение, откровено зли към “учените”, възпитаните, фините и културни хора, и стряскащо раболепни към посредствените полуобразовани простаци. Това, което нацията може да извади като сила, се видя на протестите. Това мисля, че е максимумът или близо до него. Не се наемам да анализирам защо е така – дали това са ужасяващите последици от комунизЪма, или има своя генезис отпреди това /българските образи у Захари СТоянов, Вазов, Алеко навеждат на такива мисли/.
  Та от такава нация не може да се очаква да избере друго: Болен Желязков е върхът на интелектуалните им възможности, Бойко – лицето на простонародната любов /вулгарният Ерос/. Мисля, че сме обречени. Този модел ще се възпроизвежда поне още десетина години. Пет близки наши семейства ще напуснат БГ до края на януари. Става въпрос за хора в трудоспособна възраст и с висок професионален и граждански потенциал.
  Параванов е съдба /покойният ми баща го нарече така още през 2002/ Отвратителна съдба, но съдба. Древните ни учат да не й се съпротивяваме, а да я изкупваме. За мен и близките ми това е живот извън БГ.

 17. Мястото на другаря Гоцэ не е в политиката, а в затвора.

 18. До 1 HAYM, какво излизане от ЕС. На Путлер България му трябва като троянски кон в ЕП докато има ЕП. Нали се сещате какъв икономически импакт ще има едно хипотетично издърпване на България от ЕС върху търговските отношение между Западна Европа и Русия. Да бъдем малко реалисти. Иначе защо Гоцэ би искал да си прави алтернативни левашки листи за евро-вота тази пролет.
  Путлер е отчаян, защото все по-малко остават потенциалите му да продава скъпите си горива на Европа и след солидното навлизане на шистовия и втечнения газ в Европа ще му става още по-трудно. В момента той играе за минимална загуба и максимално отстъпи от Европа като разчита тези остъпки да се случат с троянски коне като България. Единственото успокоение е, че Трансформаторите могат да вкарат някой и друг депутат в повече за сметка на де-морализацията на червените фанатици покрай недъгавото управление на Олигарски.

 19. Иво, не се ядосвай заради този т.н. Иван, той явно е един от много активните “клинове”, които са плъзнали по най-различни форуми за мислещи хора и сеят семенцата на съмнението, на недоверието, а дори и на омразата! Тази статия дано се появи и в “СВОБОДАТА”, както много други твои материали, за да могат повече хора да се информират за взаимните чувства между Първанов и Борисов и да са по-внимателни!

 20. Коко твърди: “Борисов е политик демократ, който милее за България.”

  Да бе прочел, примерно, “Премиер на РъБъ”, па тогава да ни твърди колко е “демократ” мутрата и как “милее” за България.

  Да попитам, от позицците на “демократ” ли се възхищава той на “постиженията” на правешкия диктатор?
  Пак като “демократ” ли троши народни пари за строеж на “Мизей на социалистическото изкуство”?

  Коко:”Германия е пример. Последвайте я.”

  Що ли в Германия си нямат “Мизей на национал-социалистическото изкуство”?
  Не са “демократи” явно!

  Мутрата, казва, “милее за България”.
  От “милост” ли потроши МИЛИАРДИ за “гьола в Белене” и не преследва националните предатели започнали това корупционно блато?
  Нали го избраха заради обещанието му да преследва мафията!

  От “милост” ли остави парите на държавата в ръцете на корпоративната търговска банда?
  Или от “демократичност” ползва услугите на продажните “медии”, “дудуци” и, извинявам се за цитата – “капути”.

  Християноско и демократично е да се даде на човек втори шанс.
  Но всичко сочи, че мутрата НЕ ЖЕЛАЕ втори шанс – той иска власт за да може ПАК да “играе карти” със Златев, примерно.

  Ще завърша със следното, актулано напоследък. Докато не изживее своя “катарзис” тоя човек НЯМА място сред демократите и милеещите за България, защото САМ се поставя в друга категория.

  И поради това и не трябва да бъде търсен и да му се предлага нищо!

 21. Бсп и сие можеха да спечелят изборите 2009 но те, подадоха горещият картоф на някой си. Някой си, им изкара кризата и дори ученик от гимназията знае че, икономическа криза преминава за 4-5 години. Когато светът излиза от криза и най калпавата партия да управлява страната, икономическия растеж е невъзвратимо събитие което води до нарастване на всичко свързано с паричните потоци. Орешарски знае това просто уравнение и си тегли заеми на поразия и се чувства победител в битка в която знаеш че след известно време някой ще налее средсва достатъчни за да победиш. За Орешарски няма значение кой ще го смеени след 4 години.Той, е играч в печелившият отбор най- накрая, отборът играещ след кризите.

 22. Би било чудесно ако някога всички западно и демократично мислещи хора се обединят. Би било чудесно и ако когато сеете съмнения понякога кажете и някоя хубава дума за стъпките които предприема най добрата алтернатива в момента. Не е задължително да ги хвалите през пет минути. Достатъчно е да кажете това което предлагат правилно ли е или грешно. Ние ви четем защото харесваме анализите ви. Но ние също търсим ориентири. Просто е. Вие сте авторитет. РБ предлагат нещо правилно или грешно???
  Вие ще си воювате сам и те ще си воюват сами???
  А нас които ви четем кучета ни яли???
  Да се чудим на кого да вярваме???

 23. … искам да кажа нещо на Коко, който иска да “каже нещо” на Arthur:

  – Борисов, не само се заиграва с Параванов, но и на практика удря едно рамо на бъдещите му алхимически кроежи.

  – Борисов не е политик, а още по-малко демократ и милее само за собственото си его и нищо друго.

  – Германия може да бъде пример за България, но НЕ и за управленска коалиция. Защото SPD(социал-демократи) няма НИЩО общо с БСП,АБВ и други подобни закоравели наследници на БКП-ДС, а CDU е като ценности всичко друго, освен популисткия бойков – герб. Даже PDS(партия на демократичните социалисти), която е наследник на старата комунистическа ESD, отдавна се е реформирала и се бори за местенце в демократичното ляво пространство, но засега не го получава на републиканско ниво.

  Като обобщение, коалиции между ГЕРБ, АБВ, БСП, ДПС, Бареков с КТБ или Атака, с или без Сидеров, са само подарък за “този който плаща рублите”.

  Моята надежда е Реформаторският Блок. Дано само грешките на растежа не бъдат големи и устоят на провокациите и натиска, които ще стават все по-големи с всеки изминал ден. Желая им успех, в името на България и нейното европейско бъдеще!

 24. Костов бе “лош” и Лошото бе Костов.
  Тази епоха отмина.

  Днес Лошото е Борисов.
  Защото е “мутра”. Защото е десен. Всички мутри са десни…

  Ние сме лява коалиция.
  Ние никога не сме Аз. Ние сме… ние.

  Не ни отъждествявайте с Живков (влажни целувки с Брежнев),
  нито с Младенов (“танковете да дойдат”),
  нито с Луканов (ГАЗПРОМ да дойде),
  нито с Виденов (да заповяда хиперинфлацията),
  нито с царя (да живеят заменките!)…

  Не говорете за пирамиди, за инфлация, за изнесени капитали, за фалирала икономика.
  Политиката е просто игра на боулинг с пропагандни метафори:
  Костов е Лош, Борисов е Мутра, Радан е Незрял, Кунева е Снаха на Сатаната…

  Ако играете тази игра ние ще ви управляваме.

  Не мислете, че сме сме:
  хидролога Доган,
  националиста Сидеров,
  архароубиеца Гоце,
  олигарха Пеевски,
  шадраваноосквернителя Румен,
  Сергейчо, забравен в чакалнята на Негово Кагебистко Величество…

  Ние сме Лява Коалиция.
  Ние сме добри. Твърде добри. И сме тук – пак и пак.

  Защото ни заслужавате!

 25. за мен статията на Иво Инджев не беше толкова интересна, колкото фейсбук групите за евразийския съюз. Ясно е че Путин има план за България и…… тежко ни. Вече не знам кой е добър и кой лош. Нещата стават от лоши, по-лоши. Май насистина, който избяга в ЕС до 1-2 години ще се спаси. Другите, които сме тук, ще ни избият!

 26. прегледах групата за Евразийска България. Там е пълно с кадри от Позитано 20, едни от най-близките и верни сподвижници и сътрудници ЛИЧНО на Станишев. Готви се тотален преврат, съизмерим с 9 септември 1944! Кой каквото ще да ми казва, става нещо страшно. Станишев и Сидеров имат план за Евразийска Бългаия. Не знам ДПС какво прави в тази компания, но явно и те се страхуват от Путин.

 27. Един от най-значимите проблеми пред обществото ни днес са странните прояви на “леви публицистични остриета, на които е забранено да се занимават с проблемите в партията”, и за които болките от текущото се коренят в отклоняване на всички критики към избраната на 12-ти май власт на същата тая партия.

  Не мога да повярвам, че не кой да е друг, а именно Петър Волгин, този символ на стремежа към бунтарство и неприемане на бездушната системност в обществения ни живот, който в продължение на толкова години е забивал до кокал ножа в търсене на истината, на идеала, на абсолютния морал и чистота, няма едно, нито едно предмикрофонно присъствие от последните шест месеца, в което да не се занимава с ужасните “протестъри” и с неморалните “реформатори”.
  Сякаш протестите сами по себе си, а не това, което ги предизвика и мотивира, е сърцето на проблема.
  Сякаш властта, която ги игнорира и успешно девалвира благодарение на гьонсурат и дебелокожие, заслужава похвала.
  Сякаш закъснялото пробуждане на гражданската енергия нямат право на раждане, пък било то и закъсняло, нескопосано и дори донякъде уродливо.
  Сякаш естественият стремеж у едно будно гражданско общество за честност и прозрачност непременно е мотивиран от и със пари.
  Сякаш по-голямата пасивност на гражданското общество при режима на Бойко автоматично прави юнската протестна вълна неморална, сервилна и непременно продажна.

  Чудя се дали Петър Волгин е застарял внезапно, което да е довело до загуба на част от способностите му да анализира и оценява, или пък просто е започнал да претака истината удобно нему,пропускайки,че именно протести (макар и със семпли лозунги и чисто битова мотивация) свалиха г-н Конграчулейшънс малко преди финалната права на изконсумираната безплодно народна любов. Следователно юнските протести не са нищо уникално, а просто са продължение на спонтанна емоция, но с по-високи морални подбуди.

  Чудя се дали някаква амнезия не е сполетяла някогашния бунтар Петър Волгин, когато с прокурорски тон и с нестихващо постоянство обвинява в покорство гражданското общество спрямо режима на Бойко, сякаш не е имало стотици протести и оплаквания на десетки НПО и граждански организации срещу политиката на ГЕРБ в кой ли не сектор, отекнали звънко не само в София, но и в Брюксел. Между другото, протестите и срещу непоносимата Тройна коалиция също бяха рехави, но нямам спомен Волгин да се е възмутил особено от това, или пък от обратното – от смазването им през януари 2008.

  Какъв бунтар всъщност е Петър Волгин, ако може смирено и без звук да устои на титаничната кандидатура на Делян Пеевски за шеф на специалните служби?
  Какво се е случило с ценностната му система, щом разни герберски калинки му се струват по-прималиви жертви на острия му език?

  Що за путнинска шизофрения е всяко действие против Новата тройна коалиция да се възприема като удар срещу селищната ни система, платен с парите на Сорос? Между другото това е същият тоя Сорос, който не е спирал да финансира всички най-остро критикуващи правителството на Бойко фондации и неправителствени организации.
  С какво изкривената медийна среда, поставена под контрола на Кръстева-Василев-Пеевски е по-малко опасна от “неолибералните фондации”, които си позволиха да поставят под съмнение справедливостта на НПК на Републиката през последните дни?
  Все въпроси, които трудно могат да намерят адекватен отговор.

  Не знам какво кара Петър Волгин да повтаря мантрата за “протестърите”, отказвайки да приеме, че хората излязоха, не за да върнат Бойко, а за да поискат именно да не се получава същото, каквото беше през предходните 4 години. Нищо повече от това. Какъв мизансен, какъв режисиран спектакъл в държава с толкова посредствени политици, които не могат да се разберат как устойчиво да си поделят апетитните парчета власт и просто да оставят народа на мира да се радва на правов ред и елементарна справедливост?
  Но най-шокираща е постоянната заядливост спрямо полунесъществуващата политическа фигура наречена Реформаторски блок, която напомня епическа борба със сенките в царството на Хадес.
  В последното си предаване от 11.01. Волгин прави препратка към разговора в сутрешния блок на БТВ с Иляна Беновска и проф. Михаил Константинов от предишния ден. От целия разговор той цитира само как професора много хубаво бил казал, че нови избори сега ще възпроизведат същия парламент, удобно пропускайки най-важните коментари по последните събития, направени от гостите в студиото, а именно:
  1. Че със събитията от полета София-Варна Волен Сидеров може би се готви за избори;
  2. Че Новата тройна коалиция се крепи от Сидеров в замяна на големи пари (т.е. тая Шпицкоманда е едно от местата, към които текат мръсни пари, които Цацаров умело не забелязва)
  3. Че волята на народа, изразена на предходните избори, не е тройна коалиция между втория, третия и четвъртия в парламента, а предполага ГЕРБ да имат някакво участие във властта (теза, развита от неспрялата да провокира с остри въпроси през целия му мандат правителство на ГЕРБ журналистка И. Беновска);
  4. Че не може държавата ни да функционира без реална опозиция в лицето на ГЕРБ и че то трябва да има поне някакви лостове за влияние във властта.
  5. Че трябва да се прекрати практиката падналият да бъде ритан до изнемогване, а да има открито и честно сътрудничество между партиите, независимо дали са на власт или в опозиция, по примера на политическата система в Германия.

  И най-важното: че цялата държава не може да бъде заложник на един психично болен щурмбанфюрер, който може би наистина се нуждае от помощ, чисто човешка, хуманна помощ.

  Вместо това в своята “Деконструкция” Волгин пак започна, повтори, потрети и не свърши с въртенето на плочата колко неморален бил Реформаторският блок?!? Тоя път в компанията на Юлий Павлов и Андрей Райчев, които даже в един момент влязоха в ролята на негови адвокати, сама по себе си странна позиция за леви интелектуалци.

  На какво се дължи това фиксиране в невзрачния сбирщайн от провалили се десни партийки? Защо толкова безсрамно тенденциозен в обслужването си към властта е един “бунтар”? Ролята на истинския журналист е именно да бъде бунтар. Пръв да скочи срещу властта, която и да е тя, а не да бъде нейна амбразура. Журналистът пръв трябва да облече в добра изразност грешките й, недомислиците й, а не да занимава обществото със странични теми, които повече напомнят разчистване на сметки с политически опоненти, отколкото отразяване на реалните въпроси на деня.
  Уви, Волгин не е това, което беше, от което губиме всички ние, които толкова много се нуждаем от вдъхновяваща, искрена, борбена журналистика в България днес.

 28. Г-н ДИМИТРОВ, много констатации, които многократно са обсъждани в ivo.bg.
  Просто не обръщайте прекалено голямо внимание на “журналиста” Волгин. Неговата “(о)позиция” е ясна за всеки в този сайт, и не само.

 29. Ако може някой нека ми обясни – що за “надпартиен” “(п)РЕЗИДЕНТ” трябва да си , след като по време на мандата си имаш идеи да формираш –

  “граждански форум на широка основа, който да дебатира и дискутипра политики”,

  с ясното желание –

  “ако не чрез АБВ, то утре, друг подобен формат БСП ще трябва да си създаде, за да е на „равна нога” със синдикати, граждански организации, работодатели, граждански инициативи. Да ги чакаме да дойдат и да почукат на вратите на „Позитано” 20 и да ни помолят да ги представляваме е немислимо. То е проява на липса на реализъм и на високомерие към тях.”

  Това са 2 дълги цитата от “опорните точки” на Гоце, които заедно с всички “опорни точки” , показват “надпартийността” му ,и желанието му директно от най-високата възможна , но НАДпартийна, длъжност в държавата да се самопредложи за вече партийната длъжност лидер на БКП, която освен всичко друго е и с по-нисък ранг, и престиж от президентската.
  На това всеки му казва понижение в длъжност , и се смята за непрестижно, но какво ли означава това за партиеца Гоце???…..

  П.П. Колкото за Южен пАток , то там нещата са пределно ясни, даже и КОНКУР(енцията)сите им!

 30. Смехорията за някаква алтернативна лява листа може да заблуди само някой, който нищо не е чувал за БСП. Просто сме свидетели на стар, изпитан предизборен трик за мобилизиране на левия вот. След дълги публични караници и кандърми накрая гоцевият и станишевият кръг ще плеснат с ръце и ще се прегърнат; Гоце ще поеме БСП тук, Сергейчо ще се изниже като пpъ_ _я из гащи в Брюксел, а червените редици с облекчение ще си отдъхнат, че ураганът е отминал, без да наруши целостта на Столетницата. И пак няма да се усетят какво гротескно театро тя им е разигралa с користната цел да изпрати в Брюксел няколко апологети на светлото евразийско бъдеще за България.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.