“Окупирай Уострийт” и ” окупирай МОЧА”

Днес в Административния съд в София се гледа обжалването на мярката по задържане на Валя Маринова пред Монумента на окупационната червена армия ( МОЧА).

Българските русофило-левичари са във възторг, че в САЩ има движение “Окупирай Уолстрийт”, но яростно бранят тук лъжата за “освобождението” на България чрез окупацията на Червената армия.

Именно на тази лъжа и на нейните днешни московски спонсори, поръчители на арестуването на български патриоти, отхвърлящи лъжата, служат и българските власти, които преследват протестите срещу лъжата по пряка заръка от руското посолство ( както е станало ясно на арестуваните от признания на български полицаи в Първо районно на полицията в София).

 

В писмените показания на няколко от полицаите, за които ivo.bg  научи, се съдържат съвпадащи доказателства, че за залавянето на българи пред МОЧА е бил сформиран специален полицейски екип.Задачата му е била да дежури всяка нощ, за да залови “престъпниците”, които си позволяват да напишат, че окупаторите са окупатори.

 

КОЙ  е наредил? По чие внушение- при положение, че лице в униформа изрично е споменало, че “от руското посолство оказват натиск” за залавянето на такива български граждани?

 

Ето какво е написала Валя в своята жалба:

Аз написах окупатори

 

 

ДО
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД
1301 София, ул. „Георг Вашингтон“ 17

ЖАЛБА
от Валентина Костадинова Маринова ,

против: Заповед за задържане
рег.№ 1841/07.09.2014 г.,
издадена от служител на 1-во РПУ-СДВР

Уважаеми г-н/г-жо съдия,

В законния срок обжалвам Заповед рег.№ 1841/07.09.2014 г., с която, на основание чл.63, ал.1, т.2 от ЗМВР ми бе наложена принудителна административна мярка „задържане за срок до 24 часа“. Бях задържана от служители на 1-во РПУ-СДВР, с посочено основание – хулиганска проява. Не съм извършвала хулиганска проява и считам, че оспорената заповед е необоснована и незаконосъобразна, тъй като е постановена при допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материално-правните разпоредби на закона и при пълно несъответствие с целта на закона.

Съображенията ми за така отправеното искане са следните:

На 7 септември, около 02:30 часа, заедно с още двама приятели слизахме по стълбите на „паметника на Съветската армия“ (ПСА), откъм западната страна на монумента. Вече бяхме на алеята, когато видяхме, че един полицай пеша ни приближава откъм предната част на ПСА, в същото време дойдоха две коли с надпис POLICE, с общо 7 (седем) полицаи. Ние бавно и спокойно се приближихме до тях, без да казваме нищо. Полицаите не се представиха. Поискаха ни личните карти. Веднага ги предоставихме и застанахме мирно на едно място. Нито един от полицаите не се представи, нямаха обозначителни знаци – баджове и др. Един от тях, с бръсната глава, се държа откровено агресивно. Той започна да ни обижда, да ни нарича „боклуци“, „отрепки“, „нещастници“ и „комплексари“. Викаше ни, как сме можели да се гаврим с освободителите ни от турско робство. Константин му каза, че този паметник няма нищо общо с турското робство. Тогава полицаят се ядоса и стана още по-агресивен. Последвалият му гневен изблик цитирам по памет: „Ти на колко си години бе, на 42 ли, за тия 42 години нищо не си построил а само знаеш да рушиш, досега само си изсрал 42 лайна!“ Казах им: „Недейте така, не правим нищо лошо, дали сме си картите, нищо лошо не правим“. В отговор служителят започна да крещи: „Ако не бяха тези (посочвайки паметника) още щеше да ходиш с фередже, това ли искаш? На теб мечтата ти е да те изнасили цял футболен отбор, нали така, боклук такъв?! Защо не ходиш да гледаш деца ами се занимаваш с писане по паметници, боклук такъв?! Щяхте да бъдете с рязани патки без помощта на тези от паметника!“.
През цялото време останалите полицаи – мъже и една жена – се смееха и ни се подиграваха, одобрявайки нападките на техния колега. Викаха ни, че заради „такива боклуци“ като нас трябва да стоят тук и да пазят паметника, вместо да вършат друга работа. Попитаха ни дали имаме в себе си спрейове. Казахме им, че имаме. Извадиха белезници и закопчаха ръцете ни зад гърба. Телефонът на един от задържаните ми приятели звънна и един от служителите, без да го пита, го извади от джоба му и започна да говори с отсрещната страна.
След известно време и 2-3 разговора, явно с началници, на които обясниха положението, ни качиха в патрулките. Не ни казаха че сме задържани. Не казаха защо. Всички бяха без обозначителни знаци – баджове, имена. Не ни запознаха с правата ни. Когато ни докараха в 1-во РПУ, поискаха от нас да подпишем, че задържането е станало по законоустановен ред и че са ни прочетени правата. По съвет на адвокат Биляна Коцакова-Писова, написах жалба (входящ № Ж29/07.09.2014г.) до началника на 1-во РПУ, в която изложих фактите около задържането ми.

Смятам, че заповедта за моето задържане е издадена с цел да бъда санкционирана, а не за да се обезпечи изпълнението на дейността на полицейските органи в конкретния случай. Това е в противоречие с целта на закона, с оглед на която са предоставени правомощия на служителите на МВР по чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗМВР. Дейността на служителите в Министерството на вътрешните работи по опазване на обществения ред, предотвратяване и разкриване на престъпления и нарушения е законово регламентирана, изискваща изключително внимание, отговорност и разумна преценка на всяка една конкретна ситуация, за да се гарантират правата и свободите на гражданите. Тъй като ограничаването на правото на свободно придвижване, каквото предвижда чл. 64 от ЗМВР, засяга едно от основните права на гражданите, гарантирано от Конституцията, и тъй като всеки се счита за невинен до доказване на противното, тази мярка следва да се прилага строго ограничително и при стриктно спазване на предпоставките на закона, а именно: 1. полицейският орган да изпълнява свое задължение по служба и 2. лицето, въпреки че е надлежно предупредено, съзнателно да пречи на органа на изпълни задължението си по служба. Приложена тази разпоредба, без във всеки конкретен случай да се обоснове законосъобразността и целесъобразността от прилагането ѝ по критериите, определени по-горе, означава да се даде право на полицията да задържа в полицейски арест за срок до 24 часа всеки един гражданин – само по субективната преценка на служителите на МВР. Очевидно не това е целта на закона. Необоснованото и неоснователно прилагане на мярката по чл.63, ал.1 представлява злоупотреба с властнически правомощия от страна на органите на МВР. При преценката за законност на задържането, моля съдът да вземе предвид и адекватността на предприетите от полицейските служители мерки, в т.ч. закопчаването на ръцете ми с белезници зад гърба ми, използването на обиди и заплахи и крайно грубото и унизително отношение към мен. Предприемането на тези мерки спрямо мен беше неоправдано с оглед конкретната ситуация – не съм се противопоставяла на органите на МВР, не съм оказвала съпротива, не съм проявила агресивно поведение, нито съм застрашила живота и здравето на други лица.

Издаването на Заповед за налагането ми на принудителна административна мярка – задържане по ЗМВР и прилагането ѝ е направено без да се обосновава законосъобразността и целесъобразността ѝ. Не съм извършила престъпление, нито някакво обстоятелство налага задържането ми. Така извършеното задържане не е съобразено с разпоредите на действащото законодателство и съществено превишава целта на тази мярка, тъй като не са налице основания за прилагането ѝ.

Уважаеми г-н/г-жо съдия, моля, след като се убедите в основателността на жалбата ми, да отмените като незаконосъобразна Заповед № 1841 от 07.09.2014 г., издадена от служител на 1-во РПУ-СДВР. Моля да задължите органа, издал обжалваната заповед, да предостави цялата преписка по издаването ѝ. Моля да ми бъдат присъдени направените разноски по делото.

Прилагам:
• Документ за платена държавна такса
• Копие от жалбата за другата страна

19.09.2014 г. С уважение:
гр. София Валентина Маринова

 

 

10 мнения за ““Окупирай Уострийт” и ” окупирай МОЧА””

 1. За съжаление най-големия процент русофилски национални предатели с птичи мозъци, са в институциите с власт – полицаи, политици, военни. Лошо !

 2. Красимир Симеонов – ПОТОМСТВЕН варненски КОМУНИСТ – ПРЕДАТЕЛ, призовава варненските комунисти да се въоръжават…

  На 17 януари в 17:22 във Facebook той написа следното:

  “Днес излязохме в защита на БДЖ.
  Нужна е ежедневна съпротива срещу убиващата ни Система!
  Въоражавайте се за всеки случай!”

  пп
  Не знае бълг. правопис :
  Написал е “ВъорАжавайте” с “а”
  Този тип се пише и писател !

  Той, инструктиран от БСП, е деен организатор на всички комунистически агитки във Варна,
  * за цената на електричеството…
  * за шистовия газ…
  * Руският опозиционер Николай Кобляков да бъде екстрадиран в родината му,
  * за влаковете…
  * …
  Той не работи никъде, а от кой му дава пари за бурната деятелност?

 3. Милицията трябва да се реформира тотално, даже да се разпусне в този и вид. Същото важи за “службите” в НРБ!
  Само наново формирани , като полиция и нормални служби , могат да продължат изпълнението на дейностите , според правомощията си.
  Това го доказа грузинският президент Саакашвили.
  Иначе сега , според 70-годишната милиционерска традиция, продължава връзкарската шуро-, партийна-,….. -баджанащина, неизпълнение на техните преки функции, незаконно превишаване на правомощията, с които дори не са и запознати, привилегии като служители в сектор сигурност,….. и т.н. безсмислици, които нямат нищо общо със преките задължения на една полиция и служби!

 4. Апостолите на Априлското въстание и всички наши революционери са ни завещали свободния си дух срещу ВСЯККВИ ОКУПАТОРИ.МОЧА е срамен за българите символ на ЧУЖДА ОКУПАЦИЯ.Полицаите и съдиите да изкарат курс по най-нова история на България и да разберат , че СССР е обявил война на България и най-срамно я окупира, след като им е било заявено,че никой няма да се съпротивлява.Тези момичета и момчета просто искат да се премахне символа на окупацията ни.Не са хулигани а са горди българи.

 5. Интелигентните Българи не са русофили, защото са интелигентни !!!

  Говедата в сини гащи са глупаци и мошеници. Използват ги, за да вършат мръсната работа. Това, което са извършили е Позор за Държавата , Народа и Обществото.

 6. I dokolkoto si spomniam togava ministur na vutreshnite raboti beshe onova LAINO ot SDS koeto nishto ne napravi da disciplinira t.n. sluzhiteli ot MVR, za men sa si chista proba banditi na ruska sluzhba!

 7. Като знам какви тъпаци работят там, мисля че трябват кардинални мерки за МВР.

 8. Униформената тиква, дето ги е къдрила за “турското робство”, да плати от джоба си всичко, което бъде присъдено на г-жа Маринова. Отделно да бъде санкционирана, че не носи задължителните при патрулно дежурство отличителни атрибути (баджове, лични номера и пр.) и че не извършва задържането при спазване на задължителните по закон процедури. Отделно да бъде подведен за грубо, охулващо, унижаващо човешкото достойнство поведение, което упражнява в качеството си на служебно лице и въоръжен пазител на закона (пази, Боже!) Това всичко в няколко частни жалби. Май госпожата беше кандидат за народен представител, така че фатмакът-русофилистик е нарушил още една пачка закони. Като го одрусат по всичките, следващият път ще си помисли 99 пъти, преди да почне да плеще нещо за “освободители”, “фереджета”, “рязани патки” и прочее “шедеври” на изящната милиционерска словестност. Тия разбират само от бой по джоба и/или сапьорна лопатка по кратуната. Най-добре комбинирано.

 9. Думата ОКУПАТОРИ е съвсем точен термин(понятие) при водене на войни и инвазии.

  Всяка армия,сила,въоръжена част,дори невъоръжена,която навлиза в чужда територия извършва ОКУПАЦИЯ.Друга дума няма.
  В случая със Съветско-Българската война е същото,само че от политическа гледна точка,окупацията на България от съветските войски е агресия.
  Защото страната не е дала никакъв повод за обявената война и последвалата окупация.
  Освобождение не може да има,защото в Нотата на Съветското правителство никъде не се говори за освобожднеие ,а за мотивите на му за тази война.
  В акта за Примирието ,подписано на 28 окт 1944г.в Москва също не се говори за никакво освобождение.

  Как се е настанило това “освобождение” в безмозъчните комунистически глави никой не знае.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.