Истината за 3 март с факти, а не с пропагандни хватки

Faktor.bg:

​Янко Гочев: На 3 март, но 1918 г., Русия капитулира пред България – това е освобождението ни

Янко Гочев

Цяла Мизия, Тракия и Македония според гръцкия проект влизат във Византия и трябва да се управляват от внука на императрицата – Константин Павлович

Санстефанска България не е свободна, а окупирана от Русия земя – “Балканска област”

Бисмарк застава на страната на родината ни, на него дължим включване на Варна и Софийския санджак със София в Княжество България, казва пред Faktor.bg изследователят

Янко Георгиев Гочев е автор на уникалното изследване „Руската империя срещу България“, от 3 части.

След “Косовската операция през 1915 г.” този труд е първият строго научен опит за изясняване на отношенията между Руската империя и българския народ в периода 1455-1918 г. Използвани са автентични български документи, много шокиращи руски (Архив на външната политика на Руската империя, Държавния архив на Руската федерация и други), както и сборници с документи за международните отношения и за политиката на Русия, (“Окупационния фонд за създаване на Руско-Дунавска област”, “Авантюрите на руския царизъм в България” и др.).

Янко Гочев е роден в гр. Първомай. През 1996 г. завършва специалността “История и география” в Историческия факултет на ВТУ “Св. Кирил и Методий”. През 2005 г. завършва специалността “Право” на Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Н. Рилски”. Историята остава голямата му любов, интересите му са насочени към българската военна история и дипломация и международните отношения.

Интервю на Стойко Стоянов

– Г-н Гочев, вие сте един от най-нестандартните изследователи на отношенията между Руската империя и България. Кои са най-тежките исторически митове, които тегнат над 3 март 1878 г.?

– Най-тежкият мит е този за “освободителната мисия” на Русия на Балканите като цяло и в частност по отношение на България и българския народ. Този мит е дълбоко вкоренен в съзнанието на българина и той се крепи най-малко на два фактора – мощна многовековна руска пропаганда още от епохата на Възраждането и до днес и незнанието и незаинтересоваността на голяма част от българите да научат историческите факти и събития от своето минало, за да ги анализират и да направят своите изводи за същността на руската политика, която е векове наред последователно антибългарска.

За успешната реализация на този “освободителен” мит спомага унищожението на старите български ръкописи още от Възраждането, в което също са замесени всевъзможни руски учени и пътешественици и техни помагачи, като Найден Геров, както и кражбата на тонове от българските архиви след преврата на 9.09.1944 г. и окупацията на България от Червената армия. Така към този момент българският народ се оказва лишен против волята му от голяма част от своето архивно и документално наследство, унищожено с помощта на Русия или заключено во веки веков в нейните секретни “особени” архиви.

Останалата част от подмяната и фалшпифицирането на българската история довършват нейните слуги, които, овластени след 9.09.1944 г. като учени, се съобразяват изцяло с наложеното в условията на комунистическа диктатура като държавна доктрина русофилството и описват българската история в удобен за Русия дух, изтъквайки нейната единствено положителна роля за историята на българския народ, респективно пропагандирайки тази “освободителна” мисия.

Забележително е, че антибългарската доминанта на политиката на обявените за освободители руски управници се следва постоянно независимо от това, кой управлява там.

Какъв освободител може да бъде Русия, която още през 1782 г. чрез своята императрица Екатерина Велика създава така наречения “гръцки проект”?

По обясними причини русофилите не споменават за него. Този проект обаче е много показателен за целите на Русия на Балканите. По него не се предвижда възстановяване на българската държава и освобождение на българския народ, а напротив – възстановяване на Византия за наша сметка, т.е. чрез погърчване на българите и даже разделяне на земите ни. Цяла България (Мизия, Тракия и Македония) според “гръцкия проект” влиза във Византия и трябва да се управлява от внука на императрицата Константин Павлович. И това не е единственият имперски проект за разделение на българските земи.

Малко известен факт е сключването между “освободителя” Русия и поробителя Османската империя на Ункярискелесийския договор от 1833 г. Чрез него руският император Николай I, воювал през 1828-1829 г. с Османската империя, вместо да я унищожи, окончателно става гарант за нейната териториална цялост и издейства от султана затваряне на Проливите за чужди кораби. Този император Николай I в същата тази 1833 г. помага на Сърбия да заграби Тимошко – първия грабеж на български земи, в които по това време по оценките на такъв голям учен като Стефан Веркович живеят поне 200 000 българи. Така със съдействие на Русия тези български земи ще бъдат “освобождавани” от българи, подложени на жестока сръбска асимилация.

Същата схема се прилага и от Александър II, който е освободител на руските крепостни селяни, всъщност роби, а не на България. През 1877 г. Русия обявява война на Османската империя, след като се проваля Цариградската конференция. Алекснадър II предприема този важен акт тогава, когато вижда заплаха за своите имперски цели от реализирането на автономно българско княжество въз основа на Екзархията. При раказа на събитията около Източната криза (1875-1878) се укриват тайните руски сделки, които трасират обявяването на Руско-турската война от 1877-1878 г. Това са споразуменията от Райхщад с Австро-Унгария от лятото на 1876 г., изключващи създаване на голяма славянска, т.е. българска държава и тайните конвенции от Будапеща пак с Австро-Унгария от януари-март 1877 г. Император Александър II прави свои съюзници Румъния и Сърбия, които след това награждава с нови български земи. Така на 3.03. 1878 г. по волята на този обявен за ‘’освободител’’ император голяма част от Поморавието с Ниш и Лесковац са подарени на Сърбия, а Северна Добруджа – на Румъния, като разменна монета за връщането на Южна Бесарабия на Русия. Тук забележително е как православна Русия откъсва от България две наши православни епархии – Ниш и Тулча, които губим окончателно и завинаги, ако изключим периода на временното им владение през Първата световна война (1915-1918).

– С договора в Сан Стефано България се връща условно на световната карта като руски протекторат, но защо години наред се мълчи, че този договор е бил предварителен, знаела ли е руската дипломация, че много скоро страната ни ще бъде разпокъсана?

– Парадоксално е, но обективна оценка на Санстефанския договор и до днес не е направена. Забележително е как много хора, в това число претендиращи да бъдат специалисти, говорят за него, без дори да са го чели или дори бъркайки негови основни текстове и членове.

Обективна оценка на договора от Сан Стефано може да се направи само след внимателно проучване и анализ на целия му текст и при съпоставката с българския национален идеал и с текстовете на Берлинския договор.

Идеалът на българите през Възраждането е свободна, суверенна и независима България. Санстефанска България не е реализация на този идеал.

Тя не е свободна (окупирана земя от цял руски корпус, терминът “окупация” е легалният в договора), не е суверенна (автономно княжество, т.е. зависимо – независимостта е от 1908 г., а не от 3.03.1878, даже не носи името България (в руските секретни документи сме наречени “Балканска област”), нито пък е териториално обединена.

Големият русофилски мит е, че Русия дала на България на 3.03.1878 г. свобода и обединение. Това е лъжа, трайно насадена от русофилите в българското национално съзнание. Има големи части от българското етническо землище, които не са включени в Санстефанска България, или откъснати и подарени на съседите (Нишко, Лесковацко, Северна Добруджа), или пък просто оставени на Османската империя (цялото Беломорие, дори части от Родопите с Кърдажли и Смолян, б.а.).

Освен това по вина на Русия Санстефанският договор не е изпълнен изцяло. Русия сама се отказва от неговото пълно изпълнение, като се съгласява да бъде предварителен – като не заема части от прокламираната Санстефанска България със свои войски. В Македония с малки части от Горнджумайско не влизат руски войски НИКОГА, въпреки че са ги чакали! Това не се обяснява, защото е неудобно. След протестите на Цариградската Патриаршия руски войски в Македония не влизат, също и в големи части от Родопите и Беломорието. Така Русия оставя големи части от уж освободените български земи в Санстефанския договор на турците, които реставрират своята власт.

– Кога реално България е призната от Европа?

– Истината е, че Берлинският договор легитимира България пред Европа, макар териториално орязана! Едва чрез този договор България се появява с името си.

От “Балканска област” в Сан Стефано ставаме Княжество България. Русофилският прочит на българската история води до това неизгодния за България Санстефански предварителен договор да бъде смятан за много изгоден за сметка на Берлинския, дори датата на подписване по нов стил (3 март) да бъде национален празник.

Обвиненията против Бисмарк за разпокъсване на България са като теза, наложена от русофилската историография. Истината е, че води своя политика, чиято цел е изолация на Франция, чрез дълбоко ангажиране на Русия в Източния въпрос (1875-1878). Има големи съмнения, че той е предизвикал дори с действията си старта на тази криза. На Балканите Бисмарк е русофил, а не русофоб. На конгреса в Берлин е домакин и арбитър и цинично откровен, което е негов стил за целите на свикване на контреса. При предварителните тайни сделки на Русия от Райхщат, Будапеща и Лондон няма как решенията там да са различни в основата си. Конгресът указаконява тези сделки и им дава европейска легимтимност.

По второстепенните спорни въпроси Бисмарк застава на страната на България. На него дължим включване на Варна и Софийския санджак със София в Княжество България. Тук даже използва солдни аргументи на германската картография и геология, като доказва чрез картата на Киперт, че в тези земи живеят българи и чрез проучванията на състава на скалите в Софийско, че те са част от Стара планина, следователно трябва да са в България, а не в Източна Румелия.

– Но години наред в учебниците по история ни внушаваха, че Берлинският договор е бил пагубен за нас, какво друго важно за България е договорено на него?

– Пример за благоприятна клауза на Берлинския договор е чл. 11. Той анулира неизгодния за България чл. 10 на Санстефанския договор, по който Турция уникално, въпреки че е победена във войната, има екстериториално право да прокарва войски през български територия!

Руската дипломация не само знае за разпокъсването на България, а и работи за това. Пример са тайните споразумения Шувалов-Солсбъри от 30.05.1878 г., които предопределят в основата си решенията на последвалия Берлински конгрес.

По Санстефанския договор България става безсрочен руски длъжник за своята окупация, наречена освобождение. Русия придобива свое право на вземане по чл. 8 от Санстефанския договор, узаконено по чл. 22 от Берлинския договор. Така възниква българският окупацинен дълг. Русофилите така и не са обяснили и до днес защо дългът ни е окупационен в руските и международните документи, а не освободителен например.

– В изследванията си твърдите, че 3 март, но 1918 година, бележи истинското освобождение на България, как се стига до тази непопулярна дата?

– Кулминация на предателствата на Русия към България е нейната война против нас, която е пълномащабна и се води по суща, въздух и вода на два фронта – Добруджа и Македония. Т.е. можем да говорим за руска агресия от север и от юг на Солунския фронт.

През Първата световна война българите считат с основание, че воюват за националното си обединение, но всъщност се борят за националното си оцеляване от руската агресия. С блестящите си победи в Добруджа българският войник през 1916-1917 г. отстранява именно руската заплаха.

Решението за самата Русия да обяви война на България през 1915 г. е фатално за самата нея, защото войната се проточва на Балканите и в Европа, а след унизителните поражения от нашите войски избухват революциите от 1917 г., довели до краха на Руската империя и смъртта на милиони хора в последвалите катаклизми, свързани с износа на комунизъм по света.

В тази връзка много важна дата в българската история се оказва 3.03.1918 г. Това е датата на сключването от Централните сили с победена и вече болшевишка Русия на Брест-Литовския мир. Според него Русия капитулира пред България.

Това е непризнатата и до днес дипломатическа победа на България над Русия. Победена Русия признава на България правото й да живее самостоятелно и почти национално обединена, в граници, очертани с кръв от българското войнство. Всъщност това е датата на истинското освобождение на България от Русия.

– През тези 40 години – от 3 март 1878 до 3 март 1918 г., кои са най-тежките предателства на Руската империя срещу България?

– Правилно използвате термина предателство. Руската антибългарска пропаганда умело спекулира с опитите на България да търси самостоятелно решение на своите национални проблеми и да следва своя политика, различна и понякога дори антагонистична на руската импрерска политика. Тези български действия се заклеймяват като ‘’предателства’’, като се изтъква на преден план славянската и православната общност. Първо, българите не сме славяни, и това е вече доказан научен факт. Що се отнася до изтъкването на православието като необходимия водещ фактор при политическия избор на българите, ще посочим, че българската църква е доста по-стара от руската, че българите са се кръстили преди руснаците и са създали своя висока за Средновековието култура, и то на свой роден език. Няма как руснаците да ни учат на православно християнство, особено след като от 1872 г. до 1945 г. ни смятат не за православни, а за ‘’схизматици’’, защото сме дръзнали да се отделим през Възраждането въпреки волята на техните управници от единствената призната дотогава православна църква на Балнаните – Цариградската Патриаршия.

Ако има предателства, то те са на Русия към българския народ. Най-тежките предателства на Русия към България са разпокъсването, за съжаление необратимо, на българското национално землище през 1878 г. в Сан Стефано, както и упоритият отказ на Русия да приеме и да подкрепи обединението на България в нашите естествени етнически граници – Мизия , Тракия и Македония. Нещо повече, Русия създаде българския национален въпрос и откъсна от България завинаги такива изконни български земи, като Тимошко, Северна Добруджа, Поморавието, Македония, Беломорието и Източна Тракия.

Нито веднъж Русия не подкрепи освободителните борби на българите в тези поробени земи. Русия покрепяше поробителите сърби, гърци, румънци и турци, но не и българите. Илюстрация за това е цялата история на революцонното движение на македонските българи от 1878 до 1913 г. Нито едно тяхно въстание или бунт не е подкрепено от Русия. Дейците на ВМРО и ВМОК са репресирани и преследвани с еднакво настървение и от турската власт, и от руските дипломати посланици и консули, като Нелидов, Зиновиев, Машков, Иларинов, Ростковски, Ястребов. И това е зловещ факт, обилно документиран и укрит от българския народ.

Предателствата на Русия към България са още по-големи по време на войните за национално обеднение през периода 1912 -1918 г. Когато България поема необратимо пътя към изграждането си като суверенна и обединена държава след Балканската война, тъкмо Русия чрез своите дипломати Сазонов, Хартвиг, фон Гирс, Демидов, Шебеко организира заговора на ‘’съюзниците-разбойници Сърбия и Гърция’’ от 1913 г. за погрома на България. И само победите на българската армия при Калиманци и Кресна ни спасяват от пълно унищожение и разделение между съседите ни по модела на Полша от XVIII век.

Българските историци и досега не са обяснили как така при най- русофилското правителство на Стоян Данев Русия допуска България да бъде наказана и орязана в Букурещ 28.07.1913 г. От този факт могат да се направят важни изводи.

Русофилите са средство за унищожение на България. Управлявайки страната, русофилите не решават проблеми, а напротив, задълбочават ги и стават опасни за съществуването на България. Събитията от 1913 г. доказват това.

При това през 1913 г. Русия разрешава реокупацията от турците на Тракия с Одрин, който с оглед интересите й е по-добре да е турски, отколкото български, и насъсква Румъния против България, като обезсилва военната конвенция от 1902 г., която я задължава да помага на България, ако Румъния ни нападне.

И както вече казах, кулминация на предателствата на Русия е войната, която се води по суша, въздух и вода на два фронта – Добруджа и Македония, и която приключва с Брест-Литовския мир, а Русия капитулира пред България.

– Кой 3 март тогава трябва да бъде истинският национален празник – 1878 или 1918 г.?

– Всеки народ има право на суверенен избор на свой национален празник. Българският избор обаче на такава дата не е направен сполучливо. Националният празник трябва да обединява, а не да разединява. Изборът на дата трябва да се проведе след задълбочена дискусия с участие на авторитети и специалисти, каквато не е била проведена никога и не е ясно дали някога ще бъде проведена.

Грозно е една дата като 3 март да се използва не за прослава на борбите на българския народ за освобождение, а за пропаганда на русофилство и разпространие на русофилските лъжи за България и българите. Това е нелицеприятен факт. Вместо честване на българските национални герои и борби се пропагандира чуждопоклонството в полза на друга държава – Русия. Въпросът е открит, но има и други значими дати в българската история, които заслужават да се честват като национални празници – 24 май, ден на българската просвета и култура, пропагандирана според русофилската митология като ‘’славянска’’, 6 септември – деня на българското Съединение от 1885 г. или 22 септември– деня на провъзгласяването на българската независимост през 1908 г.

– Как обяснявате феномена, че в народопсихологията на българина през последните 150 години е вкоренен образът на добрия и силен “Дядо Иван”, а са забравени заветните думи на Захари Стоянов: „лошо нещо бил московлукът“?

– Митът за ‘’Дядо Иван’’ е продукт на целенасочена и много мощна русофилска пропаганда, която векове наред е облъчвала българите и насаждана в съзнанието на поколения от тях. Тук вина има и комунизмът, който обявява русофилството за държавна доктрина и преследва всяка форма на съпротива против него, като обявява дори престъплението антисъветизъм. Българските русофили не могат да проумеят азбучната истина, че никой от водачите на българския народ не е пропагандирал русофилство. Тяхното идолопоклонство и слугинаж води до тази раздвоеност. ВСЪЩНОСТ РАЗДВОЕНОСТ Е УСЛОВНО КАЗАНО. Те манипулират и вземат от българската история само това, което е удобно за пропагандата на техния господар, целяща да представи Русия като вечен благодетел, защитник и покровител на българите.

Историята обаче трябва да се чете цялостно, а не избирателно. Същото важи и за личностите от българското минало. Ако русофилите можеха да четат миналото на българския народ, щяха да разберат много истини за своя московски господар и за своя слугинаж. Народният поет Иван Вазов, който също е страдал от заблудите около политиката на Русия, на стари години проумява истината. Повод му дава самата Русия с нейната явна антибългарска политика. През 1916 г. обаче, когато Русия обявила вече война на България и напада в Добруджа, и той, старият заклет русофил, пише прочутите стихове против Русия ‘’На руските воини’’, в които пита с основание:

О, руси, о, братя славянски,

защо сте вий тука? Защо сте

дошли на полята балкански

немили, неканени гости?

На тези риторични въпроси русофилите и до днес нямат отговори. И реагират по русофилски – отричат стиховете на Иван Вазов или ги укриват дълбоко и цензурират.

Р.S. Янко Гочев е основен консултант и автор в новата книга на автора на този блог “Течна дружба 3. Руските хибридни войни срещу България и българите през вековете”, завършена днес, 3 март. ivo.bg

70 мнения за “Истината за 3 март с факти, а не с пропагандни хватки”

 1. Моето мнение на някои ще се стори малко радикално но аз обичам да наричам нещата с истинските им имена. А истината за мен е проста: освободиха ни също както “освободиха” Крим и югоизточна Украйна, само дето тогава не случиха на пионки във властта за да си сложат и свой за цар. Това обаче не ги отказва и до сега да опитват да ни водят за носа, къде с “убеждаване”, къде с инфлационни рубли и пропаганда. Методите почти с нищо не са се променили и е жалко че толкова много “българи” (слагам ги в кавички понеже е много съмнително дали наистина са такива!) все още се хващат на въдицата и плещят московските опорни точки отпреди миналия, че и по-миналия век.

  Народ, който повече от 100 г. не може да осмисли историята си от гледна точка на своята независимост и идентичност е обречен, а както и се вижда няма и достойнство да празнува такъв един ден на независимостта си, понеже от освобождението ни не произлезе независимост, а крамоли и раздори но затова не ни е виновен никой чужд – нито руснаци, нито германци, нито американци, нито евреи и т. н. Имахме своя исторически шанс и го пропиляхме с безхаберието си (може би и страха си) сами да поемем отговорност за бъднините си, а не да чакаме кой ще даде повече за да му пристанем.

  Щом и до сега България е разделена и неединна по отношение на събития отпреди повече от 130 г. (т. е. почти цялата й нова история), значи няма национален консенсус и за съществуването ни като нация.

  За съжаление.

 2. Няма що, Иво, старателно подбират събеседниците, представящи “другата гледна точка” при участията ти в телевизионните диспути. Поздравления, че въпреки това не си се отказал да участваш, защото твоето отсъствие ще бъде страхотна загуба за нас, твоите съмишленици! Пожелавам ти да бъдеш все така упорит и да продължат срещите ни с теб в медиите при всяка открила се възможност!

 3. Идеята за “Третия Рим” е водеща руска политическа доктрина от Иван Грозни насам. Понеже Иван III Грозни се е оженил за племенницата на последния византийски император, Русия възприема, че тя, само и единствено тя е наследник и правоприемник на Византия и може да се разпорежда с делата на православните народи.
  Отдаването на Северна Добруджа на Румъния, срещу завземането на Бесарабия предизвиква недоволство дори в Румънския парламент. Румънците негодуват, че им взимат “плодородната Бесарабия, а им пробутват блатистата Добруджа, в която няма и един румънец”.

 4. Като предани лакеи българските “русофили” (които са си най-обикновени продажници, за няколкото гроша, макар и в милионни тиражи), не се нуждаят от факти! Тяхната задача се състои в това да повтарят имперските лъжи наслоявани с години и да заглушават речта на нормалните хора, които имат какво да кажат за безобразията на руската имперска политика извършвана по нашите земи. Като неграмотни и с промити мозъци тези кресльовци с фашистки плам са готови на всякакви мерзости без дори да се опитат да научат истината!

 5. Честито на Иво Инджев за новата книга! Дано излезе и на руски език, защото има доста хора в Русия, които трябва да я прочетат!

 6. Г-н Инджев, искам да Ви поздравя от цялото си сърце и душа. Тъй дълго исканият от Вас дебат за 3 март върви със страшна сила. Сила която помита мантри, идеологеми, щампи, фолклор и т.н. и т.н. Дори историци-русифилистици с половин уста “преоткрюиват” за себе си и публиката факти и обстоятелства отдавна разискавани в блога Ви и двата тома “Течна дружба”. Всички очакваме с огромно нетърпение 16 април. Вашият РД за когато сте обещали и третият том. Между другот

 7. Продължавам. Между другото, Ивайло Дичев предлага точно тази дата за национален празник. Поводът е друг, подписването на Търновската конституция на 16 април 1879г. и все пак.

 8. г-Н Инджев,
  Дълбок поклон за прозореца,който отваряте пред мен.До сега знаех фактите откъслечно *от тук от там*.Сега картината се сглобява.Без да сте историк,позовавайки се на исторически факти и ,като използувате компетентни учени и анализатори историци, Вие ни представяте истинската история на България така жадувана от мен и такива като мен да я прочетат.Чакам с нетърпение новата Ви книга.
  Между впрочем много от фактите в интервиуто на Янко Гочев са съпоставими с книгата на адвокат Иван Лилов,където изобилсвуват с правни факти от тайни договори.
  Благодаря Ви и за това,че чрез Вашият блог се запознах с толкова много умни и интересни хора.

 9. За съжаление аз и повечето хора от моето поколение черпим информация за времето, през което България е в пределите на Турската империя, единствено от записките на З.Стоянов и “Под игото”.
  Преди години един електроинженер/не историк/ направи пред мен много интересен прочит на глава първа от Вазовия роман…В двора на чорбаджи Марко по време на вечерятя се чува шум и трошене на керемида. Чорбаджи Марко хваща дръжката на револвера….Значи “робът” Марко е имал право да притежава и носи оръжие?!….И по-нататък. След като се разчува и в конака, каймакаминът изпраща няколко заптиета да отидат там. Чий имот да охраняват? – На “роба” Марко?….

 10. очакваме книгата но и от откъса е ясно истината е най важна дано я проумеят и обичащите русия а за мен 11 май по стар стил или 24 май деня на азбуката е най истинския ни празник на държавно национално и духовно ниво а създателите и са обявени за закрилници на европа по ирония на съдбата тези който научихме на четмо и писмо са наши най големи врагове дори им дадохме и вярата в христа та утехата ми е че днес рядко ползвам кирилица и не съм християнин

 11. Г-н Инджев, и аз се присъединявам с благодарности за вашия неуморим труд за осветяването на истинската история на отношението на Русия към България. Има ли възможност за Течна Дружба 3 да бъде публикувана в Amazon Kindle, за тези от нас, които са извън България? Аз успях да се снабдя с ТД 2 чрез хора, посещаващи Щатите, но ако има начин да се закупуват книгите Ви електронно, мисля, че на много повече хора ще им светне от истината.

 12. Към Georgi Nikolov:
  Някой трябва да поеме инициативата на организира на 16 април за първи път едно шествие в София, а защо не и във Велико Търново, в чест на Търновската конституция от 1879 г. На мен не ми отива, защото това е рождения ми ден и ще бъда заподозрян, че се правя на Желев или Тренчев ( единият с рожден ден на 3 март, а другият си кръсти КТ подкрепа на себе си на рождения си ден). Огромният успех на вчерашното поклонение пред Търновската конституция в София вчера показва потенциала на тази алтернатива на русофилския 3 март като празник, на който чрез основополагащия закон се ражда българската държавност ( макар и не още под формата на истинска независимост).

 13. Поздравления за повдигането на темата, днес.

  Санстефанският договор си е бил обречен в този си вид – било е достатъчно ясно на руснаците, че другите велики сили няма да се съгласят на голяма, зависима от Русия страна на Балканите. Било е изрично договорено между Австро-Унгария и Русия в Будапещенската конвенция. Импровизациите (или риска) поет от Игнатиев вкарва руската дипломация в ситуация, от която само може да отстъпва и настройва срещу себе си всички (без Бисмарк, ролята на когото е крайно време да бъде преоценена, наистина).

  Ако трябва да празнуваме някаква фикция (за обединена България), по-добре това да бъде например вариантът на Цариградската конференция от 1876(май), в което имаме западна и източна България. Или пък да празнуваме моменти, в които това реално се случва (макар и за малко) – например управлението на Македония и Беломорието по времето на втората световна война, което май е единственото време, в което “националния идеал” е бил осъществен по някакъв начин.

  Обаче и статията е доста тенденциозно написана и заради това малко “олеква”. Не е нужно допълнително украсяване, защотото фактите са достатъчно показателни.

  Например, от изречението “Тя не е свободна (окупирана земя от цял руски корпус, терминът “окупация” е легалният в договора), не е суверенна (автономно княжество, т.е. зависимо – независимостта е от 1908 г., а не от 3.03.1878, даже не носи името България (в руските секретни документи сме наречени “Балканска област”)..” човек може да остане с впечатлението, че едва ли не в санстефанския договор не се говори за България, а за някаква област, а всъщност си се е казва ясно, че България се конституира като трибутарно (васално) княжество и т.н.

  За “окупацията” също има нужда да се влезне в малко дълбочина. Дългът няма как да наречен освободителен” – той е свързан с окупацията след войната, или. т.нар ‘следвоенен окупационен режим’, което (за разлика от освободителен режим) си е термин от международното право. Окупация си е логичния термин. Окупацията е регламентирана в договора като :

  “До полного образования земского войска, достаточного для
  охраны порядка, безопасности и спокойствия, – и численность коего
  будет впоследствии определена соглашением между оттоманским
  правительством и российским императорским кабинетом, – русские
  войска будут занимать страну и, в случае надобности, оказывать
  содействие комиссару. Военное занятие Болгарии будет одинаково
  ограничено приблизительным сроком в два года.”

  Има логика в това да остане някаква войска ВРЕМЕННО. Има и полза от това – представете си новосвформирана голяма страна, в която тепърва се създават структури по поддържане на реда и защита от съседите, особено любящите нам други “братя” – сърбите, които след няма и 10 години и се опитват да си вземат каквото им се харесва. Големият въпрос е колко временно са го планирали “братушките”, геостратегическия им интерес към региона е неприкрит, и става кристално ясен след 3 години.

  Също така е логично за издръжката на този корпус разходите да се поемат от нас. Ние всъщност пък така и не сме им ги платили, май.

  Мен друго ме притеснява – защо е лесно да се намери оригиналния текст на договора на руски и английски, но не и на български..

 14. Г-н Инджев, страхотна идея. Надявам се че, без ни най-малко да го вменявам в задължение, г-н Христо Бойчев който е също много уважавана публична личност би могъл с помощта на приятели от блога да осъществи хрумването ви. Защо не и другите оратори от 21 февруари също биха могли да сформират инициативен комитет. От мен обещавам, че ще осигуря поне 10-тина дейни участници.

 15. Здравейте,
  не отричам че Русия е следвала първо своите интереси при “Освобождението”/окупацията на България. Но все пак е добре да се придържаме към фактите. Санстефанския договор не само, че споменава България(не Балканска територия), но и 1/3 от членовете се отнасят за българската територия. Освен това военният дълг е на Османската империя, а не на България. Като автономно на Османската империя княжество,тя дължи трибут на Портата, не на Русия. А ето текста на договора:

  http://pages.uoregon.edu/kimball/1878mr17.SanStef.trt.htm#bulgaria

 16. Благодарим ви, господа Инджев и Гочев, че се борите за това истината да излиза наяве. Промяната в последните години по отношение на 3 март и историята е очевидна и сякаш предстоят времена, в които това ще изиграе наистина съдбоносна роля за бъдещето на народа и държавата ни !
  Продължавайте смело напред, имате пълната ни подкрепа.

 17. Чудесен дебат Иво… Пяната по устата на Енчев показа безсилие срещу лавината от факти и аргументи.

 18. Докато Немцов пише с кръвта си историята на демократизацията на русия повечето бългатски политици мълчат овчедушно със смирено наведени главици. Страх от ятагана на книжния тигър от москва сковава устите им.

  Къде са и какво мислят героя от Банкя, Президента, Главният Прокурор, Председатела на НС??? За граждански протест пред сарая на Исаков да не питам…

  Радан Кънев и Местан??? заклеймиха убийството.
  Надка и Цецо защитиха путкин.

  Това ли е държавата в която живеем Господи. Малко си ни наказвал…

 19. Pozdravlenia g-n Injev. S netarpenie cheta vsichko napisano ot Vas, i blagodarenie na tova imam nadejda za Balgaria. Badete zdrav, Bog da e s Vas

 20. Рубладжията еНЧЕВ нямаше и един аргумент за защита на “позицията” си…
  Май се опитва да надмине самият сИДЕРОВ?? В надпреварата за руските $.
  Никой от тях не иска да емигрира в рУСИЯ или да изпрати децата си да учат там! Ноооо – казват – еВРАЗИЯ е най-най и още по!

  Успех и очакваме с нетърпение следващата ти книга, Иво!

 21. ТРЯБВАШЕ ДА ЗАСЕГНЕТЕ И ТЕМАТА РУСКАТА ОКУПАЦИЯ 1944 РАЗПОКЪСВАНЕ НА БЪЛ ЗЕМЛИЩЕ ПРЕВРАТ СЛАГАНЕ НА РУСКО ПРАВИТЕЛСТВО НА ЧЕЛО НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ И НАТИКВАНЕ В РУСКИЯ СЪЮЗ КАТО ДЪРЖАВА СЛУГА И РУСКА ПРОВИНЦИЯ СЪЩО И РУСКИТЕ БОМБИ НАД ВАРНА 1915 И ЗАТРИВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ КОЛОНИЙ В АЗИЯ И ИЗМИСЛЯНЕТО И ЗАМЕНЯНЕТО НА БЪЛ НАРОДНОСТ СЪС ТАТАРИ БАШКИРИ ЧУВАШИ И ДРУГИ КАКТО И ТЮРСКИ ТАКИВА ПРОСТОТИЙ

 22. Иво, поздравления за дебата по Нова!
  Всъщност Енчев потвърди коментираните от теб факти с конструкцията “от международна правна гледна точка….”
  За мен беше интересен факта, че седнахте един до друг. През годините “след доброволното ти напускане на БТВ” В. Енчев се държеше сякаш теб те няма. Ако се съди по “езика на тялото” (body language) не му беше комфортно на човека.
  Най-много се впечатлих от факта, за който не си бях давала сметка, че всъщност 3-ти март не е честван по време на 45 години народна власт. Този факт трябва да бъде повтарян за да се замислят хората.
  Най-голямата ти заслуга е, че ритна кошера. Виждаш ли какво става – тече дускусия “освобождение или заробване” – какво по-голямо признание можеш да очакваш!!!
  Не ми е ясно как “Нова” се осмеляват да поставят тази дискусия на масата. Всъщност на кого е тази телевизия, знае ли някой?
  По време на интервюто вървеше картина от тържествата на “Шипка”. Интересно ми е кой спонсорира това честване, има ли някой информация? Може ли да се обзаложим, че това вероятно е Сорос или фондация “Америка за България”?? Мащабите на това честване са наистина впечатляващи, а годишнината май не е кръгла.
  Също така си мисля, че ще бъде добре да развиеш тезите си от интервюто в отделна публикация – първо, второ, трето…кратко и ясно и ги остави матросовците да застават на амбразурата. Между другото – много защитници на Путин, много нещо! Да го ожали човек как американците го принудили да анексира Крим. Всъщност знае ли някой как стои въпросът с езиците на малцинствата на територията на Русия, а преди това на СССР. Доколкото си спомням официалният език във всички съюзни републики беше руският.
  Бъдете здрави!

 23. Видях случайно ,че на погребението на Немцов присъства и Анатолий Карпов. Кога успя този човек в един ден да успее на митинг на Атака и на погребение . Тъжното обаче е това,че тук присъства на подръжници на Путин ,а там почита паметта на противник на Путин.Може би Карпов не е бил наясно с присъствието си в София?

 24. Г-н Инджев, гледах предаването… Винаги побеснявам като чуя някой иронично да подмята че навремето сме имали един “голям брат”, а сега имаме “друг”. Това са хора, особено г-н Енчев, които много добре знаят за какво става дума , но се правят на ударени и тези приказки хващат дикиш при обикновените необразовани хора, хора, чието чувство за достойнство беше заличено през годините. Добре му отговорихте с аргументи, но как не се сетихте да го попитате за следния казус- преди няколко дни хора на Атака изгориха американското /на новиа “голям брат” знаме в центъра на София. Нищо не им се случи. Какво би станало ако през онези години някой беше изгорил съветското знаме, на оня “голям брат” в центъра на София. Мисля, че ВлЕнчев щеше да изпадне в ступор, макаер, че тези хора са нагли и не е много сигурно. Поздрави, Димитров.

 25. Ялта-Малта и Енчев в обърканата му логическа верига.

 26. Извинявам се, сега се сетих- представете си, ако след казуса с Атака го бяхте попитали, каво щеше да се случи ако в център на София в онези времена пред очите му накой изгори съветското знаме. Как би реагирал той лично! Е, тогава вече наистина щеше да запелтечи. Все пак е офицер от ДС и не се срамува от това.

 27. Когато през 1940 год.получаваме Южна Добруджа,сме имали възможност да получим и Северна,но цар Борис отказва,с което си навлича гнева и неодобрението на народа.Мотива му,който по-късно и особено днес се оказва оправдан е че се е страхувал България да граничи със Съв.Русия.

 28. Само така! Поздравления за Янко Гочев! Трябва да се обяснява всеки ден, с прости изречения и ясни тези. Това е нещото, което можем да направим всички ние, но за съжаление за по-големи и трайни успехи трябват доста.. пари. Като начало ще ни трябват нови служби. Тези са изцяло контролирани от кгб, а под “служби” имам предвид разузнаване в всичките му видове от към цивилен и военен аспект(разбирам, че това е изключително трудно). Това е нужно, защото както сами се досещате, руската пропаганда никога няма да спре по нашите земи. По другия фланг масирано трябва да тече целенасочена информация(не ми се искаше да го казвам, но тук думата си е пропаганда, разбира се основаваща се на истината) за разясняване и разобличаване на русофилските лъжи. Синтезирано и набързо е това, ако някой има други идеи ще ми е интересно да ги чуя…

 29. До господин GEORGI NIKOLOV – Ивайло Дичев е върл русофил. Това което е писал за 16 Април е само разводняване на темата. Пък и Ивайло Дичев, макар и професор, е доста глуповат човечец.

 30. При всяко включване,от телевизора се озъбва самодоволния образ на единствения в България меродавен историк,раздаващият присъди от последна инстанция,бившият агент от държавна сигурност Божидар Димитров.В такива случаи превключвам,но тази вечер пропуснах.И се отвратих.Дебелашките лъжи на историкът би могло да се вазприемат като смешни и жалки,ако не бяха изръсени в такъв тъжен момент – прощаването с една много голяма и забележителна личност. Немцов при престъпника Елцин бил раздал богатствата на СССР на Ходорковски и Березовски.Че по официални данни милярдерите в Русия са 88,Путин не е включен в тях,всезнаещият БД изобщо не е чувал.Та нали всички са олигарси на Путин.Важното е да се внуши,че противниците му имат някаква вина.От позицията на последна инстанция вездесъщият историк наруга уважаваните от всички Иво Инджев и Георги Коритаров.Не само лъжите,но и думите на Божидар Димитров са не просташки,а гадни.Той злорадства-Немцов е ОЧИСТЕН от чужда агентура.На маникенката,която била с него той плащал по 50000 на нощ. Явно не случайно е бил в ДС /може би и в КГБ / щом е такъв добър разузнавач.Така редеше гадостите си абонираният за ТВ каналите Б.Д.Дали най- после сегашните ни властници ще се престрашат да ОЧИСТЯТ въздуха от изроди като Божидар Димитров.Би трябвало да им е ясно,то не е тайна за никого,че това е тяхно задължение.

 31. Средния българин не е готов да приеме такава истина. Последствията за психиката му може да са фатални. Там има място само за Време разделно, Капитан Петко войвода и славните и православни руски освободители.

 32. Съжалявам, г-н Николов, че ще Ви разочаровам, защото сте един от уважаваните от мен участници в блога на Иво Инджев! Аз не съм този Христо Бойчев, за който си мислите! Не съм драматурга Христо Бойчев, който хората на времето свързваха с Иван Кулеков. Просто пълно съвпадение с името и фамилията. По образование съм машинен инженер и работя в сферата на отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации (оттам и “афинитетът” ми към българската енергийна мафия). Споделям евентуалното Ваше разочарование, защото и на мен ми се иска в блога на Иво да изявят участие и известни българи. Споделям и последната инициатива в блога, но поради отдалечеността ми от София, може би трябва да се измисли някаква форма за подкрепа от разстояние. Сега си спомням за една моя интересна среща през 2011 година в родния ми град. Една пролетна привечер срещам разхождащите се Христо Бойчев и Иван Кулеков. Приближих се и съвсем изненадващо казах: Добър вечер. Г-н Бойчев ще позволите ли да Ви покажа личната си карта? Макар и безкрайно учуден, адаша се съгласи да я види. Оказа се, че се различаваме в бащиното си име. След няколко думи относно родословието ни и целта на пребиваването им в моя град се разделихме с усмивки. Извинявам се, ако съм многословен, но предполагам, че тази информация ще е от полза и на останалите приятели в блога. А към г-н Инджев (казвал съм го и преди доста време) си позволявам да се обръщам на “ти”, защото “вървим” заедно от 2012 година и не сме си “изневерявали” досега нито веднъж! Просто го чувствам достатъчно близък за това. Оставам с надежда да се снабдя с неговата последна книга и то отново с автограф, както беше с “Течна дружба 1”!

 33. Само опушени пчели могат да празнуват такава дата. Ето схемата: Лукойл и подобните му руски предприятия генерират огромни печалби, но не отчитат пред хазната никакви приходи. В същото време плащат огромни суми на медии,вестници и политици, който да подхранват Голямата измама – Руският грабеж да бъде представян за ГРАДЕЖ.
  Да, какво друго да предложи Русия на света, освен фалш и заплахи? Кой за каквото е учил. Пуснете малко руска телевизия,за да видите как Фашистът вика; “Дръжте фашиста”…

 34. @Васил: Ето текста на Санстефанския договор на български език:
  http://www.omda.bg/page.php?IDMenu=283&IDArticle=714

  Подкрепям и предложението за национален празник да се обяви датата на подписването на Търновската конституция.
  Както писах по-рано днес във форума на “ДНЕВНИК”:
  … тя бележи възстановяването на Българската дъжавност ДЕ ЮРЕ!
  … Пък и май е една от малкото дати в историята ни, когато елитът на нацията ни се е показал наистина ЕДИНЕН!

 35. Ето ви Сантефанския мирен договор – в оригинал на френски.. Аз не видях да пише някъде “България”!!!

 36. Г-н Сотиров, трудно ми е да повярвам, че един русофил би написал следното: “На 3 март 1878 година не се е случило нищо, което да ни касае: две империи са сключили мирен договор, на който днес се радваме. При подписването на договора, доколкото знам, не е присъствал нито един етнически българин, а от самия договор не е произтекло признаването на българската държава. Това е станало една година по-късно, на Берлинския конгрес – май пак без участието на българи. Е, няма да Ви агитирам да честваме този конгрес, знам, че не го обичаме, макар че именно той е направил възможно тогавашното ни княжество.”
  Спорем мен пространият цитат е в пълно съзвучие с тезите развити по-горе от г-н Янко Гочев.
  За мен важното е, че все повече и повече историци а и общественици напускат полето на пропагандата, на митовете и легендите на руско-турската “освободителна” война. Няма вече 200 000 жертви, прнебегване приноса на опълченците, “дискретното” премълчаване на украинци и фини, военното участие на Румъния, Сърбия и Черна гора и т.н. Последните “мохикани” на клишетата отпреди 25 год. като бд олекват неспасяемо с всяка публична изява.
  Дет казваше Горби за одиозната перестройка: “Процесь пошьол”.

 37. Текстът на Сан Стефанския договор на български.
  http://www.omda.bg/page.php?IDMenu=283&IDArticle=714
  По време на НРБ се отпразнува официално само 100 годишнината от освобождението. Тогава русофилството не беше на мода. Тогава бяхме признателни на СССР – заради ВОСР, заради освобождението от “Фашизма”, заради братската взаимопомощ в СИВ и т.н. Поставянето на 3 Март за национален празник (един от греховете на Ж.Желев) беше начало на истеричното русофилство в най-новата ни история с цел да балансира и ако може да се противопостави на европейската ориентация на Българиа

 38. България не е имала, няма и надали ще има по-голям ВРАГ от русия в историята си! Най-голямото национално зло са русия и русофилите/българофоби у нас!!!

 39. Монголизма никога не е напускал москва. Затова и руската империя ще свърши като монголската.

 40. МОЛИТВА

  Свободата е като хляба.
  Всеки ден се замесва,
  изпича,
  изяжда.

  Свободата трябва
  всеки ден да е прясна,
  топла,
  сладка,
  достатъчна, за да я споделиш с други.

  Не яжте огризки,
  не яжте вчерашен хляб,
  не яжте подарен хляб.
  Сами си замесвайте
  и изпичайте
  хляба,
  за да го имате,
  за да не го просите.

  Засяда на гърлото
  вчерашния хляб,
  подарения хляб.

  Хляб наш насущний дай си го сам.

  1967

 41. Поздравления за новата книга,
  БУДИТЕЛЮ!
  Бъди здрав!Бог да те пази!
  Талантът ти и честното ти, смело сърце са нужни на България!
  ПОКЛОН!

 42. Поздравления за поредната завършена книга, която вярвам ще посее семената на истината за трудния и превратен български път в усилието да скъса с Ориента, Русия и комунизма.

 43. ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ-това е нашата вяра и опование в най тежките момемти ,които сме имали в нашата история.
  ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ-само споменаването на тази дума ни кара да се чувстваме горди,свободни,силни.
  ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ-наше българско дело.Гордост пред целият свят.
  Търновската конституция 16 април -ДОСТОЕН ДЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК.БЪЛГАРСКИ БЕЗ СЯНКА НА СЪМНЕНИЕ.

 44. ПП
  С ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ЗАПОЧВА ЛЕТОБРОЕНЕТО НА НОВА БЪЛГАРИЯ.

 45. А междувременно руските началници обявиха Интернет за враг номер 1. Какъв напън !

  “първо, социалните мрежи са когнитивна технология, второ – организационно оръжие, и трето – бизнес продукт”, заявяват авторите на документа.”

  Истината и Свободата, винаги са се възприемали, като заплаха от егоистичните мрачни, поробени душици. А около тях повярвайте ми гъмжи от демони и техните легиони. Те не са измислица а реално съществуващи и единственото, което може да ги разгони е Светлата Воля и Разум на човека, който получава подкрепа от Божия Дух.

 46. Освен премахването на гнусния паметник на окупационната Червена армия, трябва да направим всичко възможно за отпадането на 3-ти март като национален празник и да започнем да празнуваме истинския празник – обявяването на независимостта на България.

 47. С удоволствие и нетърпение денят ми започва с преглед на този блог,г-н Инджев.Напълно споделям пожеланията на на г-н Павел Тинков към Вас.Уважавам Ви!Много Ви ценя и ще чакам новата Ви книга-отново с нетърпение!

 48. Съжалявам, че преди време някой в блога пишеше за в.енчев , като за честен човек.Сега поне е ясно на кой дявол служи.
  Чудесно е, че имаме този блог и редките , но много съдържателни изяви на Иво Инджев.Да , “Процесь пошьол.Една след друга истините излизат наяве.На 9-ти септ. 44-та, всъщност България за втори път е окупирана от Русия.И искат блядовете да им се кланим за това.За унищожаването на разцвета на нацията ни, което им осигури и до ден днешен слугинството на управляващите ни.Стигнахме до там, Боко да заяви, че България била обявила война на Русия.Само за тази лъжа , трябва да не може никога да е мин.председател и даже портиер в Мин съвет.
  И крайно време е да направим някакво сдружение.Явно сме от различни населени места в страната и в чужбина , но това си има и хубавата страна – да се разпространи истината за измислените ни братя.

 49. До господин GEORGI NIKOLOV – Не става дума кой в какво вярва или не вярва. Факт е, че този човек е русофил. От баба си зная, че вълкът козината си мени, но нрава – не!

 50. Г-н Сотиров, де да имаха подобна позиция и останалите русофили. Само за горният цитат той или се е самоотлъчил или самите те ще го отпишат. И пак повтарям. За мен главното, основното е, че така силно исканият от г-н Инджев и съмишленици дебат за трети март вече е неоспорим факт. Духът от бутилката е иапуснат. Няма връщане назад.

 51. @ XAOC777 и ЕВГЕНИ МИХОВ

  Мерси за линковете. Във френския ръкописен текст е нормално да няма думата България, защото в този сайт се отварят само първите няколко страници, ние сме в чл6, ако си спомням правилно.

  Версията в ОМДА я намерих също, но според мен ако празнуваме националния празник си празник на дата от подписване на договор е абсурдно човек да не може да прочете самия договор от достоверен източник, който да излиза веднага в google (признавам си, само първите 2 страници с резултати прегледах, но трябва да е там)

 52. Споделям възгледите на г-н Инджев за “освобождението”на България от Русия.Възмутена съм от господина Божидар Димитров,лансиран като историк,компетентен по всякакви въпроси!Няма ли кой да му каже да смени гларуския си созополски речник с поне малко академичен от уважение към българите,от уважение на поста,който заема!Докога ще търпим на 3 март,вместо да говорим за българските опълченци,за техните потомци,за всички българи,които са помагали на руската армия и въобще за нашите заслуги към свободата,а не като папагали да повтаряме комунистическите внушения-простата рая,дошли братушките и подарили свободата й!Къде са паметниците на българските опълченци,улиците с техните имена?Десет хиляди български опълченци обърнаха хода на войната,ако не бяха те ,руската армия щеше да се върне там откъдето беше тръгнала!То бива благодарност,ама този слугинаж на българските историци минава всяка граница!

 53. Г-н Сотиров,
  позволете на хората да се променят.Аз вярвам в това и се уповавам в това.Иначе сме изгубени.

 54. Госпожо Савова, нали това правим вече четвърт век, позволяваме на комунистите, ченгетата, русофилите и всякаква друга паплач да се променя. Един пример от живота, Сидеров се промени много, макар че, изобщо не съм се уповавал на него. Как намирате метаморфозата на Сидеров?

 55. Господин Николов, 6-ти Септември също е национален празник. Лично аз празнувам 3 Март като подписването на Брест–Литовския договор. И това го казвах на всеки който вчера ме поздрави с празника за Освобождението. На мен ми стига Съединението и Априлското въстание като празници.

 56. г-н Сотиров, аз съм много по нахъсана от вас.Но не съм в състояние да променя нещата.Много хора презирам,основно тези,които са ме излъгали.За национален празник съм за деня на Търновската конституция,защото с нея започва новата ни държавност.Има и други достойни дати. 3-ти март,края на Руско турската война.Къде я виждате тука България.Даже Опълченците,които са решили войната не са допуснати до Сан Стефано.Тази дата има отношение за една война,но там България не се споменава като нова държава.

 57. @Сотиров,

  Брест-Литовсия договор има горе-долу толкова живот, колкото и Санстефанския, след няколко месеца нещата са диаметрално противоположни, какво пък точно му празувате?

 58. Госпожо Савова, къде прочетохте, че съм за 3 Март като национален празник? Но без да съм правист или дипломат, мога да Ви кажа, че България няма как да присъства на преговорите в Сан Стефано. България не присъства и на Берлинския конгрес. България по това време няма никакъв статут, защото не е правен субект. На чиновнически език – не е съществувала на документ. Просто и ясно! Нима ще обвините, че държави като Великобритания, Франция, Германия и други, че не разбират от етикет и дипломатически протокол? Това което написах е, че Ивайло Дичев е върл русофил и ограничен и глупав човек. Този човек е осъден генетично да пише глупости. Това че е професор по нещо си там, няма значение. Такива като него дал Бог в България. Разбира се, аз нямам нищо против Вие да се уповавате и да чакате хора като Дичев, Първанов, Сидеров и Борисов ще се променят. Народът казва, че гърбицата само гробът я изправя. А тези хора са с доказани гърбави души.

 59. Този кастриран след 09.09.44 г., параментален народец българский, останал без морални устои, без ценностна систена, а вече и без бъдеще, трудно можейки да различи кон от магаре, а да се напъне да възприеме казаното, което е проверено и аргументирано с факти и документи, е свръх неговия интелектуален капацитет.
  „Руснаците дойдоха и ни освободиха от турците” е семпличко, но консумативно, макар и абсолютна лъжа.
  „ … мощна многовековна руска пропаганда още от епохата на Възраждането и до днес и незнанието и незаинтересоваността на голяма част от българите да научат историческите факти и събития …”

 60. До ВАСИЛ – кои неща са “диаметрално противоположни”? Да не би да сме подписали капитулация под Руски диктат? И ако се поинтересувате, ще видите, че България постъпва много благородно на преговорите в Брест–Литовск. Разбира се, българите винаги сме били честен и благороден народ, защо сега да не споменавам този факт.

 61. @Сотиров,
  Имах предвид, че след някакъв брой месеци победителите са победени, и за съжаление ние сме от тях.
  Да празнуваме този мир е като да празнуваме че сме водили в резултата на полувремето, въпреки, че сме загубили мача.

 62. Ако трябва да бъдем безпристрастни и да няма пропагандни клишета-не можем да казваме,че Бисмарк ни е подкрепил от….приятелство!Направил го е за да ограничи влиянието на Русия върху България,което после му се отплаща от”благодарния”български народ-тоест-с нарастването на НЕГОВОТО влияние,което ни се отразява благотворно,разбира се!!Фактите-най много български студенти-в Германия,съюзници през ВСВ,възприемане на немската ценностна система за ред и организираност и т.н. и т.н.

 63. БРАВО,БРАВО,БРАВO!ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ НАПРЕД ОЩЕ ПО-СМЕЛО!

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.