Путин под лупата – къде сгреши или излъга в годишното си телевизионно шоу

Изминаха 10 дни от голямото телевизионно шоу на руския президент Владимир Путин, но не е късно „за протокала” да отбележим десет „неточности” в широко рекламираната му изява от руската пропаганда. Това е направил Сирилабай Айбусинов за руския сайт Слон.ru. Преводът на български за ivo.bg e е на Васил Костадинов.

 

 

На шестнадесети април се проведе традиционната пряка линия с президента Владимир Путин, по време на която той отговори на въпроси зададени от руснаците. Бяха отправени около три милиона въпроса, от които той за почти четири часа успя да отговори на 90. Тъй като въпросите бяха от доста различни сфери, не е изненадващо, че президентът направи грешки. Специалист по фактология изброява най-забележителните несъответствия в отговорите на президента.

 1. Подобрен е рекордът по добив на петрол, най-голям в съвременната история – 525 милиона тона.

Обикновено летоброенето на най-новата история започва от 1945 г., но Владимир Путин под нея разбира, както изглежда, само постсъветската ера, в противен случай не би сметнал нивото от миналата година по добив на нефт и кондензат, 526,8 милиона тона, за рекорд. Това отстъпва от годишното производство на петрол в СССР в периода 1979-1990; рекордното ниво от 569 милиона тона бе постигнато през 1987 и 1988 година.

 1. В същото време през миналата година ръстът на цените в потребителския сектор е 11,4%. Разбира се, това не е добре, защото това се отразява на стандарта на живот на хората. Но през март равнището на инфлация падна три пъти. Разполагаемият доход през миналата година е намалял с 1%, а заплатите са нараснали с 1,3%.

От сравнението на март тази година и резултатите от миналата година, изглежда, че темпа на инфлация намалява три пъти в сравнение с миналата година, но това не е така. С годишна инфлация от 11,4% средномесечното увеличение на цените през последната година е в размер на около 0,9%, независимо от факта, че през март равнището на инфлация е 1,2% (на базата на годишната инфлация това би било равнозначно на 15,4%). Всъщност индексът падна три пъти в сравнение с януари, когато цените са нараснали с 3,9%, но началото на годината остава извън уравнението.

Говорейки за разполагаемия доход и заплатите, би било логично да се оперира не с годишни показатели, а с данните към края на годината, напълно отразяващи динамиката на тези показатели. Те са по-разочароващи: през декември 2014г., реалните разполагаеми парични доходи на населението са намалели с 7,3% в сравнение с декември 2013г., а реалните заплати са намалели с 4.7%.

 1. Особено приятно е, че като цяло общите активи на местните банки, местната банкова система са се увеличили до 77 трилиона и за първи път надвишиха БВП на страната.

Според рейтинговата агенция РИА “Рейтинг”, темпът на нарастване на активите не е признак за здравословен растеж, а в много отношения – в резултат на девалвацията и мащабна държавна помощ: „В края на миналата година активите на руските банки са се увеличили с 35% в сравнение с 16% година по-рано и с 19% в 2012 … Този положителен резултат, обаче, не показва увеличаване на приноса на банковия сектор към БВП, а е само отражение на ръста на активите в края на 2014г. и се дължи на валутната преоценка и на държавната помощ за сектора. Изчистени от валутната преоценка темповете на ръста на активите през 2014г. възлизат на 18,3% … Увеличението на реалния растеж до голяма степен е резултат от подкрепата на банковия сектор от страна на Централната банка в края на годината. Без валутната преоценка и спешната и мащабна подкрепа за банките от страната на монетарните власти, 2014г. заплашваше да се превърне в една от най-катастрофалните за руския банков сектор през последните 20 години”.

За оценка на състоянието на банковата система е далеч по-важен показател като рентабилност, но тук ситуацията не е много розова. Президентът на Московската международна валутна асоциация Алексей Мамонтов казва: „Доходността на банковата индустрия се срива. През първите два месеца на тази година, тридесетте най-големи банки са получили кумулативна загуба от 23 милиарда рубли, докато през същия период на миналата година, същите тези кредитни институции са спечелили 131 милиарда рубли. И това са банките, които се смятат за гръбнак на системата”.

 1. Депозитите на граждани в банките са се увеличили с 9,4%, а на икономическите субекти – 40.6% през миналата година.

Ръстът на тези показатели, номинирани в рубли, все още не отразява реалната динамика на банковите пасиви. Централната банка отбелязва: „Депозитите на населението в руски банки през 2014г. номинално се увеличават с 9,4%, депозити на юридически лица – с 56,9%; увеличаване на клиентските средства в пасивите на банките възлиза на 25.5%. Без отчета на динамиката на курса, корпоративните депозити са се увеличили с 3%, а депозитите на физически лица са намалели с 2.5%”.

 1. Но като цяло, искам да подчертая, всички експерти без изключение – и наши, и чужди – смятат, че централната банка действа много професионално, ефективно и постига желаните резултати.

Може би президентът не е запознат с експертите, които поддържат точно обратната гледна точка, като президентът на Московската международна валутна асоциация Алексей Мамонтов, който не дава такава ласкава оценка: „Това, което се случва с рублата по време на Вашия мандат като ръководител на Централната банка, освен като отказ от действие на всички системи за контрол, е трудно да се нарече. Такъв скок в националната валута за къси и средни периоди от време не е имало дори и в най-сложните и трудни времена в съвременната история на руския пазар. Излишно е да казвам, че такива сътресения са в състояние да оценят само най-опитните и успешни играчи, но не и населението и икономическите субекти … Принудена да се бори с по-голямата нестабилност на валутния курс, с паниката на валутния пазар, централната банка на Русия рязко, почти два пъти повиши основния си лихвен процент, като прехвърли с това проблемите от един пазарен сегмент на друг – в кредитния сектор, който веднага се самовзриви”.

 1. По принцип, трябва да кажа, че приключихме миналата година, ако преминем на бюджетна тематика, с малък дефицит – 0.5%.

Става дума не за числото, което беше предвидено в плана на бюджета, а за действителните резултати. В публикацията на бюджета за 2014, беше планиран излишък от 1,2 трилиона рубли (1,9% от БВП). Именно това число президентът обяви през декември 2013 година.

 1. [По плащанията по външния дълг] През тази година трябва да се платят 60 милиарда, като лъвския дял през първото тримесечие вече е платен … плюс плащания по дългове на нашите банки, финансови институции и на реалната икономика – 130 милиарда през миналата година и 60 през тази – в долари.

Дори ако се абстрахираме от април, оставащите плащания през тази година ще бъдат, според публикувания график на Централната банка, 83,4 милиарда, включващо 68,8 милиарда по основния дълг, както и 14,6 милиарда щатски долара по лихви. Плащанията през първото тримесечие са 43.1 милиарда, или 32% годишно, което все още не е лъвския пай.

 1. Кирил Клейменов: Защо на ръководителите на най-големите държавни корпорации разрешиха да не публикуват данни за доходите си ? Това справедливо ли е?

Владимир Путин: Мисля, че това решение на правителството се дължи на факта, че в органите на управление, на управителните съвети на най-големите ни национални дружества има много чуждестранни експерти, чуждестранни граждани. Те не работят на първи позиции – да речем, както у нашите съседи в Украйна, която е почти напълно поставена под попечителство, има финансов министър – чужденец, и всички други ключови министри са чужденци, сякаш вече сред украинците няма порядъчни, честни и професионални хора. В нашите фирми работят много експерти на второ, трето ниво, членове на съветите на директорите. Ние не може да ги задължим, не и лично, да ги накараме да публикуват и обнародват доходите си. А да поставим нашите граждани и чуждестранни граждани в неравностойни условия: нашите да принудим, а другите членове на бордове да освободим – също е некоректно.

Постановление от 22-ри юли 2013г. №613 на правителството на Руската федерация, в съответствие с пункт 22 от Указа на Президента на Руската федерация от 2 април, 2013г. №309 „За мерките за прилагане на отделните разпоредби от Федералния закон „Относно борбата с корупцията””, предвижда, че от 2014г. информация за доходите, разходите, активите и пасивите от материален характер в Апарата на Правителството на Руската федерация са длъжни да подават глави от 29 фирми и институции с държавно участие, техните заместници и главни счетоводители. Както виждаме, не става въпрос за членове на директорски бордове, а само за ограничен брой служители. За експертите, които работят на „трето ниво”, просто не става дума.

 1. От МКС може да се види само пет процента от Руската федерация, но от национална станция разбира се, ще трябва да се види цялата територия на нашата голяма страна. Това е от голямо национално, икономическо и всяко друго специално значение.

Разбира се, от МКС е видима цялата територия на Русия, и под пет процента се има предвид, както изглежда, единствената област, която може да бъде снимана, когато се снима в надир, т.е. перпендикулярно на повърхността на Земята. Резолюцията при такива снимки е по-висока, но въпреки това астронавтите могат да заснемат територията под значителен ъгъл на разстояние до 1500км. с голяма перспектива и покритие. По същия начин за сателитите е предвидено в повечето случаи не просто в надира, а при завъртане по крен със значителен ъгъл. Така че няма особен смисъл да се изстрелва широкоъгълна станция за наблюдение на страната, предвид факта, че повечето от експериментите на космическата станция не са свързани с мониторинга на земната повърхност. Специалистите на Роскосмос не виждат в това смисъл: „Задачите за дистанционно сондиране на Земята, е доказано от практиката, по-лесно и по-евтино се решават с помощта на специални космически апарати, включително малки. Използването за тези цели на станция с маса от десетки тонове, най-малко е нерационално”.

 1. Между другото, струва ми се, това вече пряко не се отнася до събитията в Украйна, защото сега е необходимо да се изпълнява споразумението от Минск. Ние правим всичко, за да го изпълняваме, – киевските власти не бързат с това, а санкциите срещу нас остават.

Като цяло, не е изненадващо, че за Русия, за разлика от Украйна, е много по-лесно да изпълнява съглашенията от Минск, защото няма никакви задължения по тях.

Според бившия съветник на Владимир Путин, икономистът Андрей Иларионов, Украйна в Минск, в сравнение с договорките от септември прие около 10 нови ангажимента, а Русия – 0. „В документа се оказва, че Украйна е поела ангажименти, който през септември не са фигурирали. Между другото, ще обърна внимание на факта, че комплекса от мерки, които са приети, няма никакви ангажименти от страна на Русия. Ако някой намери някакво задължение от страна на Русия в този комплекс от мерки, моля, разгласете го. Няма такова. Там има повече от двадесет ангажимента от страна на Украйна” – каза Иларионов.

 1. На последно място, на въпроса дали има наши войски в Украйна? Аз ви казвам директно и ясно: руски войски в Украйна няма. Между другото, по време на последния конфликт в Донбас, за това най-добре се изказа началникът на Генералния щаб на украинската армия, който директно и публично по време на среща с чуждестранни колеги, заяви: „Ние не воюваме с руската армия”. Нещо да добавите?

Изказването на шефа на Генералния щаб на Украйна Виктор Муженко, се отнася до 29 януари 2015г. „Сега имаме само факти за участие на отделни граждани на Руската федерация и на отделни военослужещи от руската армия, които са членове на незаконни въоръжени групи. Аз също ще кажа, че сега украинската армия не се бие с редовни армейски части на Русия”, – каза Муженко.

По това време, основните сражения бяха в района на летището на Донецк. И думите на Муженко не могат да служат като доказателство, че избухналите по-късно боеве около Дебалцево минаха без участието на редовната руска армия. Например, от станалото широко известно интервю на танкиста от 5-та отделна танкова бригада (Улан Уде) Доржи Батомункуев следва, че неговият батальон започва да се придвижва от полигон „Кузминский” в региона на Ростов към Дебалцево на 8 февруари.

 

3 мнения за “Путин под лупата – къде сгреши или излъга в годишното си телевизионно шоу”

 1. Фашиста си демагогства и си въобразява, че може да заблуди хората! Няма как да стане – участието на руски войски бепе документирано нееднократно. Дребосъка фашист сам си призна за зелените човечета в Крим….

 2. По отношение на цените на хранителни стоки, техника и някои други стоки в Русия, е потвърдено от различни източници, включително мои приятели от Москва, че от лятото на миналата година до днес, цените са скочили между 50 процента и 3 пъти.

 3. Отговорът в точка 8 ме просълзи в едното око; Какая путинская самарянщина!
  Истина е, че борбата за повече и по-ефективна корупция изисква активно законодателство. Отлични решения. Не само, че ръководителите на най-големите държавни корпорации няма да публикуват данни за доходите си, но в началото на март Путин подписа закон с който драстично намали глобите за получаване, предлагане и укриване на подкупи.
  Айде сега да видим няма ли да процъфти тая пущина.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.