Архивите проговарят за руското съучастие в убийството на Левски

За митичния досега случай с откачения от някогашното патриотично българско военно разузнаване вагон с турски документи, доказващи вероломната руска роля в убийството на Левски, до днес само се шушукаше боязливо. Авторът на тези редове например е чувал за тази история, но беше предупреден, че тя е “твърде опасна” за разказване.

Ето че вече се пише по въпроса от автор, който се е уверил лично в автентичността на документите, за което трябва да бъде поздравен!

Преодоляно е едно от най-заплашителните табута на Петата колона в България. Направил го е Георги Георгиев в своята статия във Faktor.bg, която за първи път повдига на документална основа завесата на престъпната руска политика срещу самостоятелността на българската национална революция, подчинена с интриги, лъжи, манипулации, престъпления, подкупи, противопоставяния в революционните среди на имперските руските имперски цели.

 

В ivo.bg  и в различни медийни изяви пишещият този текст не веднъж е поставял въпроса за  руското съучастие в убийството на Апостола на българската свобода, неудобен на Русия с твърдата си решимост да се бори за нея с български сили без руско покровителство ( и дори срещу него). Неподкупният Левски е бил пречка за руските имперски ламтежи и е бил “ликвидиран” ( както са се изразявали по-късно болшевиките ) с ръцете на турските власти, над които Граф Игнатиев е имал толкова голямо влияние, че е могъл да спаси всеки подсъдим в турско съдилище. Вместо това той “пасува” в полза на “ликвидирането” на най-опасния български конкурент на руските планове  за контрол над бъдещето на българите. А както ще видите от статията на Георги Георгиев, руският българомразец Граф Игнатиев не се е ограничил само с пасивна роля в тази антибългарска дейност.

Позор! На зловещия граф Игнатиев България кръсти улица, учим го като герой

Граф Игнатиев

2015-05-12
Коварството на руската дипломация в Цариград нанася жестоки щети върху българската национална кауза

Георги Георгиев, специално за Faktor.bg

През 1870 г., след като повече от 10 години българският народ се бори за църковна независимост, султанът издава ферман за независима Българска екзархия.

Територията на екзархията обхваща всички земи, населени с преобладаващо българско население – около 220 000 кв. км. с около 4 милиона българи – много повече от всеки друг етнос на Балканите.

Това никак не допада на имперската руска дипломация, която още от времето на Екатерина залага на гръцката Мегали идея в опит да осъществи своя мегаломански план – завземане на Балканите и проливите и възраждане на империя, подобна на Византия, начело с Романови.

Граф Игнатиев, консул на Русия в Цариград, наричан „вицеимператор” заради огромното си влияние в Османската империя, лично настоява българските владици да бъдат заточени, за

да се спре процесът на единение на българската нация и църква

Османските власти отстъпват пред граф Игнатиев и на 21 януари 1872 г. българските владици са заточени в Измир, но българите в Цариград се вдигат на протестно шествие срещу Високата порта. Над 3000 българи се събират на този протест. Великият везир Махмуд Недим паша приема Славейков и Икономов като представители на шествието, изслушва ги и обещава владиците да бъдат освободени.

Махмуд Недим паша удържа дадената дума: на 30 януари владиците са върнати в Цариград.

Нещо повече! През 1872 г. Руската църква, пак под натиска на граф Игнатиев и Вселенската патриаршия обявяват схизма против Българската църква. Махмуд Недим паша дава ултиматум на Патриаршията да признае Българската църква и вследствие нейният отказ изпраща заповед до привременния български съвет в Ортакьой да избере екзарх на основание на фермана.

Само месец по-късно граф Игнатиев след лична визита до султана

успява да отстрани Махмуд Недим паша

Трябва да отбележим, че още през 1861 г. предишният руски консул в Цариград – княз Лобанов успява да издейства заточение на българските владици в Диарбекир. Тогава владиците ни са заточени за три години. Поводът е, че за първи път през 1860 г. българските църковни дейци провъзгласяват Българската църква за независима и спират да споменават в молитвите руският император.

В същата 1861 г. Георги Раковски издава брошурата си „РУСКАТА УБИЙСТВЕНА ПОЛИТИКА ЗА БЪЛГАРИТЕ”. Русия изисква от Сърбия и Влашко брошурата да бъде иззета и унищожена, а Първа българска легия на Раковски в Белград да бъде разтурена. Отново след намеса на злокобния руски консул в Белгард.

Паралелно с църковните борби се развива и революционното ни движение, възприело изцяло линията на Георги Раковски за освобождение със собствени сили и средства. Начело на БРЦК са негови ученици, а ръководителят Васил Левски неслучайно предупреждава, че „Тоз който ни освободи, той ще да ни и пороби.”

След залавянето на Васил Левски лично граф Игнатиев настоява пред османските власти Апостолът да бъде съден от специален съд.

По настояване на графа в състава на съда са включени и българите:

хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович член на държавния съвет към империята.

Мито Панов Каймакчийски – член на ръководството на българската църковно-училищна община

Хаджи Мануил(Мано) Стоянов – член на софийският меджлис

Петър(Пешо) Тодоров – Желявеца, член на Софийският меджлис.

Целта е ясна – обезглавяване на националното ни освободително движение и подчиняването му на целите на имперската дипломация. Граф Игнатиев е искал да бъде сигурен, че Апостолът ще бъде осъден на смърт.

След години хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович ще заяви: „ Каква стана тя?! На нас графа ни каза, че съдим обикновен крадец, пък то какво било?!…”

Най-зловещата си роля,

обаче граф Игнатиев изиграва по време на Цариградската конференция на Великите сили, на която трябва да се реши и въпросът за територията на новата българска държава. Конференцията е свикана заради Априлското въстание и последвалите зверства и насилия срещу българското население, когато цяла Европа се надига в защита на българската кауза.

Конференцията започва през декември 1876 г., само че никой не подозира, че двете властващи в Европа империи – Русия и Австро-Унгария са се договорили тайно още на 8 юли със секретното Райхщадско споразумение.

Паралелно с конференцията в Цариград, Русия и Австро-Унгария провеждат среща на най-високо ниво в Будапеща, където подписват секретната Будапещенска конвенция. Клаузите са: Русия не възпрепятства Австро-Унгария при анексиране на Хърватска и Босна и Херцеговина, Австро-Унгария не възпрепятства Русия при евентуална инвазия на Балканите. Двете империи се задължават да не допуснат образуване на голяма и сплотена българска държава, а в случай на уреждане на въпроса на международна конференция, да си оказват взаимна дипломатическа подкрепа, което се и случва на Берлинския конгрес.

В същото време на конференцията в Цариград е постигнато съгласие за територия на новата българска държава, която почти напълно съвпада с границите на Българската екзархия, одобрена от всички Велики сили.

На 15 януари 1877 г. Русия и Австро-Унгария подписват Будапещенската конвенция и руският консул в Цариград граф Игнатиев е уведомен телеграфически. Веднага започва совалка по саботиране на Цариградската конференция. Още на следващия ден е приет от султана, и му гарантира, че Русия ще се застъпи за запазване на значителни територии на Османска империя на Балканите.

Русия ще спази това свое обещание и така голяма част от Македония, Родопите, Тракия и Беломорието действително остават в пределите на Османската империя чак до 1912 г.

Планът на имперската руска дипломация по

разкъсването на българската нация и българските земи,

стартиран още на 8 юли 1876 г. и целящ недопускане на образуването на голяма и сплотена българска държава е в своя апогей. След два дни – на 18 януари Митхат паша заявява, че Османската империя се отказва от договореното на Цариградската конференция.

Едва ли руските дипломати са предполагали, че след години архивът на Османската империя ще бъде предаден от Ататюрк за претопяване в германска фабрика и, че българското военно разузнаване ще откачи целия вагон с архивата на империята, касаещ България, а личната кореспонденция на граф Игнатиев с османските власти ще попадне в ръцете на българското военно разузнаване.

Неслучайно само след 7 години, когато България обявява Съединението на част от разкъсаните ни земи, Руската империя е единствената държава, която се противопоставя и след неуспешни опити да провокира султана като суверен на Източна Румелия да въведе армията и да прекрати Съединението или най-малкото – да възрази официално, за да има повод Русия отново да вкара своите войски в България под претекст, че България нарушава Берлинския договор, Русия принуждава верния си слуга Сърбия да ни нападне в гръб. След това Русия ще скъса дипломатически отношения с България за 10 години.

Предстои да публикувам и секретните грами на руските дипломатически мисии в София, Пловдив, Букурещ и Цариград, в които ще видите още подлост и коварство – организиране на преврати, метежи, подкупване на български политици, организиране на убийства, въоръжаване на шайки, които да нахлуват в Източна Румелия с цел дестабилизация…

Русия ще получи заслуженото си! Когато през 1916 г. напада България заедно с Румъния през Добруджа и в гръб – през Макдония със специално създадения за целта Руски експедиционен корпус, командван от ген. Дихтерис, руските войски ще бъдат разбити на пух и прах от храбрата българска войска, а на 3 март 1918 г.

Русия ще капитулира пред България

и ще подпише най-унизителния мирен договор в историята си – Брест –Литовския мирен договор. Над 1 милион кв. км. от територията на империята ще бъдат откъснати, а от грозните нокти на руския империализъэм ще се откачат Финландия, Литва, Латвия, Естония , Полша, Украйна, Беларус, Грузия, Армения…

Част от тях ще бъдат анексирани отново, но процесите, започнали с този договор продължават и днес.

На 3 март 1918 г. Датата не е случайна. Избрана е от победителя! България!!!

По ирония на съдбата днес на името на злодея, граф Игнатиев, работил усърдно срещу свободата на България и пратил на бесилото Апостола е кръстена една от най-важните улици в София. А в учебниците по история, които трябва да възпитават бъдещите българчета, руският сътрап е представен като герой. Едва ли има друга държава, която може да си причини сама подобен позор.

Б.А. Прилагам:

1. Територия на Българска екзархия: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Bulgarian-Exarchate-1870-1913.jpg

2. Територия на България според Цариградската конференция: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Constantinople_conference.png

3. Територия на България, договорена от Русия и Австро-Унгария на Берлинския конгрес. Забележете колко от българските земи умишлено са предадени на Сърбия, Румъния, Гърция или умишлено оставени в пределите на Османската империя: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Bulgaria_after_Congress_of_Berlin_in_1878.png

4. Сборника със секретните договори на Руската империя: http://www.faktor.bg/politika/hlyab-i-pasti/37023-sekretni-dokumenti-progovaryat-rusiya-razkasva-balgarska-plat-iska-da-sme-bezropotno-pleme.html%7D

5. Симеон Радев – Строителите на съвременна България. Том 1 http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=101&WorkID=2846&Level=3

37 мнения за “Архивите проговарят за руското съучастие в убийството на Левски”

 1. Е-е-е-е-х, не “случихме” на освободители….
  Даже, като се замисля, то и “освободители” трябва да е с кавички….

 2. Да имаме улица само на този злодей – в рамка да си го сложим. В градовете на България половината улици носят имена на болшевишки или руски изверги, поругавали България.
  Вече имаме светъл пример какво да се прави с това “наследство” – Украйна ни посочи какво трябва да направим!

 3. Тюрлю гювеч. Левски е осъден на смърт от българин, самите турци не са имали такова изискване. Практиката е била да ги пращат в изгнание. Но Иванчо Хаджипетковеч, българин на служба при високата порта е настоял за обесване. В момента негов правнук е частен съдебен изпълнител в Русе.

 4. Истината,истината е велико нещо.Подкрепена с документи.И народна памет.Истинска.Българска.
  Помня дядо ми.За него Левски беше светец.Помня големият портрет на Левски в Голямата стая на дядо ми.Мразеше руснаците.Казваше им *рушняци*.Мразеше ги не само защото доведоха комунизма.Мразеше ги изконно.От детските си години.Сигурно не е чел архиви,но е бил свидетел и слушал от първо лице историите описани по горе.И за българската църква ,за българските владици.за рушняците насъскали сърбите.Дядо ми имаше кръст за храброст от Сръбско българската война спрели сръбската армия на Дъсчан кладенец-проход в Трънско,който и до днес е непроходим.
  Ето за това се радвам на такива като г-н Инджев,Георгиев,коментаторите в този блог и още много други,които за моя радост стават все повече.Може би мълчаливо,но наясно с нещата български.
  Да попитам Сидеров с какви очи поднася венци на Левски,а после се кълне в убииците му.Каква е тази шизофрения.За Кадиев не говоря.Той е от рода на Иванчо Хаджипеткович

 5. Русия (особено СССР) нанесе на България НЕИЗБРОИМИ щети; затова споменавам само пораженията от последните 25 години (3 000 000 избягали българи от руските паметници и храмове в България – символ на НЕСМЕНЯЕМАТА и престъпна болшевишка олигархия ) . . .

 6. Г-н Инджев, нямам навика да оставям коментари под статии – дали от мързел, дали от нежелание – но този път ще направя изключение.

  Благодаря Ви ! Благодаря Ви, че сте от малкото хора, познати в медийното пространство, които не слугуват на статуквото и което са готови да защитават истината, макар с това по техен адрес да потича река от помия.
  Знам какво се пише за вас по форумите и особено под статиите на определени ‘новинарски’ сайтове, но исках да Ви кажа, че тези от нас, които споделяме мнението Ви може привидно да сме малцинство, но това е единствено защото ни е достатъчно възпитанието, че да не влизаме в словесни разпри с индивиди, които не си струват времето.

  Това е от мен. Продължавайте в същия дух. С вас сме. А родоостъпниците нека си крякат – часовникът тиктака и не им остава много.

 7. Не е ли време вещите по българска история българи (за съжаление не съм сред тях) да изготвят списък с имената и събитията, които са почетени с улици и паметници у нас, без да са го заслужили? В списъка трябва, разбира се, да има и съвсем кратка справка за вредата, нанесена от въпросните лица и събития за България. Мисля, че изготвянето и разпространяването на един такъв списък би отворило доста чифта очи за лъжите, сред които живеят българските граждани днес. А първи адресати на списъка трябва да са държавните институции и най-вече представителите на РБ в тях. Не сме ги избрали, за да гледат безучастно как България се дорусифицира.

 8. Във Варна има цяла градинка, която е кръстена на името на граф Игнатиев! В градинката има малка паметна плоча, на която има метална плочка с изобразена на нея “Сан Стефанска” България!
  Градинката се намира на центъра на града срещу катедралния храм Свето Успение Богородично- (“Голямата” Богородица , както и викат старите варненци) точно зад часовника и театъра!
  Хубаво местенце, но опорочено…!

 9. България ще БЪДЕ СВОБОДНА! Ще победим злото! ЛЕВСКИ НЯМА ДА НИ ОСТАВИ!

 10. След години хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович ще заяви: „ Каква стана тя?! На нас графа ни каза, че съдим обикновен крадец, пък то какво било?!…” и убиец!!!

 11. На 12 км. от Варна има и град, кръстен на граф Игнатиев- т.н. град Игнатиево
  Любопитното за графа е, че въпреки панславистките му убеждения- че всички славяни трябва да са обединени около руския скиптър, той пише на френски дипломатическите си доклади.
  Ето един отличен източник:
  http://www.otizvora.com/2014/10/6530/

 12. Може ли да се коригира изречението за турските вагони с османските документи.Колкото и странно да звучи, имам късмета да работя точно с тези документи и мога да твърдя, че никой не знае как са подбрани пристигналите тук османски архиви и какво е имало сред тях. Делото пък на Левски е откраднато от Истанбулския архив още преди 1930 г., не е било във вагоните. Но за да се легитимира наличието му тук, се казва, че е от вагоните. Турците не правят проблем от това, защото не желаят да провокират идеята за други кражби на документи.
  За останалата част от текста нямам бележки.

 13. Втрещен съм.
  Ще трябва много информация,която да се възприема постепенно от хората като мен,незапознати с тези неща.
  И не бързайте с рушенето на паметници – така ще предизвикате само отпор – хората са закърмени с другата истина.
  Трябва първо да се стигне до съзнанието им и то да се промени.Първо ще има период на съмнения и неприемане.
  Но не отивайте и в другата крайност – че ако Руся е лоша,то Англия само ни е постилала.Явно е че никога не сме имали дипломация,която да се грижи за интересите на България,а се е занимавала само със слугинаж на великите сили.
  Това ни прави непредсказуеми в действията си в международен план и предизвиква пренебрежителното отношение към страната-

 14. Към коста:
  Не коста, не си втрещен. При условие, че не си ренегат, просто си илитерат, а това е лечимо. Лечението започва с Паисий Хилендарски. Опитай и чудеса стават.

 15. Преди години работих в Орловка – Украйна. Един ден имах „нещастието“ да си пикая на трудовата книжка, като се „изцепих“, че Русия е взела от нас много повече, като ни е отнела истинската свобода.
  Е, на другия ден пътувах за България, през българското градче в Молдова Тараклия и Кишинев.
  Та руснаците от времето на разбойника им княз Светослав, дето опустошил земите на Северна България, та чак до този ден са нашите най-лични врагове. Това доказва, че между българи и татаро-хазари – каквито са те – не може да има роднинска връзка. Още повече, че те никога няма да изживеят чувството си за малоценност пред факта, че сме им дали писменост, на базата на която са изградили наченки на култура.

 16. Освободители няма. Сега са ни яхнали и трите “големи братя” /след като посритаха мечката/. Могат ли аборигените нещо? Никой не ги пита. Само всенароден БУНТ – мирен, но всенароден – милион на улиците – с точните промени, обаче – ВСИЧКИ права за пряко влизане на гражданите във всички власти. Овцете да си търсят овчар, робите – господар! Да се свържем за всенародни действия! Преди всякакви партии и др. посредници! Сами да решаваме нещата, когато избраните ни предават! Дай рамо да вдигнем поробените братя – групи за всенародни действия във ВСЕКИ КВАРТАЛ! https://www.facebook.com/groups/pulenkontrol http://freeinf.wix.com/edname4ta

 17. Но интересното е друго – значи Турско робство, а – е излизат в столицата 3000 роби на демонстрация ? , великия везир приема и излушва техни представители ??, и накрая изпълнява желанието им ??? Странно е това робство, докато в най-свободното време на най-свободните хора си предстaвете: 3000 свободни хора излизат по улиците на София !, Вълко Червенков ги приема и изслушва !! и накрая въпреки инструкциите от същата Москва (както и в Османската империя) изпълнява желанията им!!! Да само дето още щом един свободен човек сподели с втори намеренията си , този втори е вече докладвал където трябва и първия тутакси вече не е свободен, а е враг на народа и изпратен където трябва.
  Ето първото е робство, а второто най-голямата възможна свобода?!? Базисни понятия които тук са нещо като табу.
  Друго интересно нещо – значи нашите робовладелци са на ръчно управление, от….нашите освободители! Мисля си че докато не си оправим понятията, няма и да се опраим като цяло!

 18. Затриха едната България на Волга, но България на Дунав не успяха…

 19. Инджев ти си тъпа еврейска курва , не заслужаваш нищо повече от смърт и в главата ти няма нищо повече от възели … възелите на конците които те командват кукло тъпа !

 20. Към Buza
  atakapobedagabrov:

  Това е също на вниманието на МВР и прокуратурата- както и на онези, които се правят на антифашисти…

 21. Buza, и без да си правиш труда да се представиш се вижда, че си много туП трол ,КОЙто редовно се отчита на своите си собственици.
  Но , вместо да разбуждам регионалните провинциални клонове на ЧК и прокуратурата в НРБ, както г-н Инджев,направо щях да те докладвам на гасударските централи в метрополията , и даже директно на гасударят ТИ – “АНТИфашиста” и “антиNAZI-ста” от КГБ, и настоящ твой притежател – НАЙ-големият RAZI-ст туПлер. ТОЙ търси такива отявлени фашисти като теб по целият свят, навсякъде му се привиждат – в САЩ, в Европа , в Украйна…..
  НО тези ,действителните,като нЕГО, и като теб , на които е платил директно в рубли НЕ ги търси?!?!?!? Чудно защо…?!?…
  П.П. Все пак “НАЙ-АНТИфашистките” и “антиNAZIстки” служби в света – тези на RAZIя – КГфсБ и ЧК , сигурно ще са “много” “по-ефективни” от тези в НРБ?!?!?..

 22. Браво ако може още дайте такива исторически уроци и ако може със документи и достоверни източници

 23. П.П. BUZA , тъй като се представяш , като перхидролен фашист, който се захранва с кремълски рубли, имаме “предложение” към теб да се присъединиш към искането да се премахне “АНТИфашисткият” ВИ “ПАМЕТник” – МОЧА. Все пак нали т.нар. “АНТИфашисти” в НРБ , които защитават МОЧА, са против фашистите, които мразят и евреите , и еврейските к…и , както и ти ги мразиш?!?….

 24. Поздравления г-н Инджев,

  КОЛКО ЖАЛКО, че НИЕ БЪЛГАРИТЕ НЕ ЗНАЕМ ТЕЗИ ГРОЗНИ ФАКТИ от ИСТОРИЯТА НИ, и КАК ТЯ – ИСТИНАТА Е ПОТУЛЕНА.
  И В САМИЯ ЦЕНТЪР НА СОФИЯ ИМАМЕ УЛИЦА НА ИМЕТО НА ТОЗИ ГРАФ БЪЛГАРОФОБ !!!

 25. Това трябва да е знае.Първият български патриарх в новата ни история отвлечен и е заточен от Русия.
  Автор: get
  В памет на Йосиф Соколски – непреклонният и в смъртта българин. Било е Великден, било е и Великден за Българското възраждане!
  На този ден, напреки на каноничните и литургичните норми Иларион Макариополски, не упоменава името на Вселенският и гръко-фанариотски патриарх. Това е 1860 година, година паметна – в която духовните водачи български, заявяват: – Ние, не сме рум-милиет – Не! Ние сме българи!
  Това силно разтревожва вековните ни духовни угнетители, верните слуги на падишаха и обезбългарители, фанариотите.
  Посреща с неприязън и от “благодетелката” на всички славяни. Но, за кой ли път, тя ще забрави за “славянската солидарност” и ще заложи, на имперското в политиката!?
  Отново подкрепяйки, така добре обгрижваният “Мегали елинизъм” на Фенер?
  Търпението на част от българските възрожденци се изчерпва и … ? – На 18 декември 1860 год. се решават на крайна стъпка – Уния с папата!
  Не само това, а и се обръщат към френският император Наполеон III, да се застъпи пред султана, за даване на национално-религиозна еманципация, на българите.
  Отзвукът от този акт облетява Европа. Във Франция се създава благотворителен комитет за събиране на средства и осигуряване на стипендии, за български младежи желаещи да учат в Европа, в това число и за духовници.
  Тогавашният папа Пий IX, който още през 1848 год. е призовал източно православните народи да минат към Рим, приема със задоволство ставащото. Но не само това, той е склонен да ръкоположи български духовник за йерарх на българите.

  Изборът пада, върху архиерей Йосиф Соколски, на тогава 75 години .
  За същият според бедните биографични данни е известно това
  Роден през 1786 год. в колибарското село Ново махала, сега квартал на гр. Габрово. По сведения от Г. Раковски в младостта си е водил хайдушка чета, под името Стоян войвода. По-късно явно покаял се за греховете си, приема монашество под името Йосиф в Троянският манастир. През 1832 год. създава Соколският манастир и Женският метох в Габрово. Наивен донякъде, поради почтеността и неизкушеността си в каноничните тънкости, движен от непреклонният си дух (направил го хайдутин) скоро той попада в “центъра на бурята”, на народните борби, за църковна преминали и в … за национална независимост. Накрая всичко това го довежда до … ?

  На 2 април 1861 год., в Сикстинската капела е ръкоположен от папа Пий IX за архиепископ и негов викарий в България./По същество за Пръв Български Патриарх от новото време/

  След завръщането си в Цариград, извоюва от турската власт берат(указ) в който: – архиепископ Йосиф е признат за “милет баши”, с което на българите се припознава за пръв път правото на отделен от фанариотско-румелийският – първо: религиозен и второ: по-важното народностен български статут; – правото да издава тескерета (документи за самоличност) без които за обикновеният човек е немислимо да напусне мястото в което се е родил и обитава; – трето: да се поставят камбани, на замлъкналите от близо пет века храмове на християнската българска рая!

  Руското правителство не само е объркано от този откровено-декларативен български патриотичен акт – но е и стреснато!

  А и как няма да е уплашено, та нали ако не подкрепи българина, този най-значим, като брой етнос в църковните му борби, може от съюзник в маниакалната политика на Русия да властва над Проливите, да го направи в свой противник?

  Поради това царизма в лицето на руската дипломация действа светкавично. Заема страната на доскоро игнорираните българи в църковните им борби и-и-и … идва второто действие в нашето повествование – Касаещо пряко съдбата на Йосиф Соколски?

  Дипломатите съвместно с разузнаването, получавайки височайше съгласие разиграват брилянтната операция по неутрализиране на “противник” №1 – Който със заразителният пример на упорство и дух за независимост – буни ума на българите?

  На 16/18 юни 1861 г. според предварително разработеният план Н. Геров(руски служител) използвайки познанството на П. Р. Славейков с архиепископ Йосиф, го примамват с лъжливата легенда, че български архиереи го чакат в резиденцията на руският посланик в Константинопол княз Лобанов-Ростовски.

  Така склоненият Йосиф отива в къщата находяща се в м-ст “Буюк дере”. Където наместо при посланика е качен на чакащият под пара руски катер, който го откарва до парахода “Елбрус”. Корабът потегля веднага и след два дни е в Одеса.

  На непокорният български духовник, благосклонно е отпусната щедра имперска издръжка и заточен в Киево-Печорската Лавра….

  След освобождението 1878 год. на България архиепископ Й. Соколски пише на няколко пъти писма – но волята на императора е непреклонна!

  Така сам и под благосклонната грижа на Царя Освободител, на 30 септември 1879 год. Йосиф Соколски намира вечен покой … без да има щастие да види за последно Милата си татковина, Майка България!

  Спи спокойно своя вечен сън непреклонни българино Стоян войвода и отче Йосифе … и дано от време на време има някой смахнат, като пишещият тези редове българин, който да те упомене с почит … или поднесе цветя на безвестният ти гроб ?!!

 26. В спомените си Добри Ганчев пише,че като студент в Киевската духовна академия малко преди освобождението се е срещал и разговарял с Йосиф Соколски в килията му в Киево-Печорската Лавра.Въпреки,че Добри Ганчев го представя като “униятският патриарх”,за хората,които се интересуват от материята,ще е интересен този разказ от първо лице.

 27. Не знам защо,но вътрешно никога не съм обичал Русия(СССР)
  Винаги съм ги смятал за по-голямото зло.
  Това което прочетох за Апостола съм го чувал преди 40 години.

 28. Излиза, че “Големиат славянски брат” – Русия, след като затрива Волжка Бълтария, (когато руските войски на Иван Грозни завладяват през 1556 г. Казанското ханство – наследникът на Волжка България), се стреми да премахне и Дунавска България, т.е. бъдещата Трета Българска държава.

 29. Във всичко това има много омраза а не ЛЮБОВ(в широкия смисъл на понятието).Това не е добре.

 30. Иво инджев е турски рязан боклук.Вярно служещ на американоислямска държава

 31. “Сборник със секретните договори на Руската империя” можете да свалите от тук:
  http://militera.lib.ru/docs/da/sb-dogovorov_1856-1917/index.html
  Натиснете бутончето, на което пише DJVU. Ще получите файл:
  sb-dogovorov_1856-1917.djvu
  След това можете да го превърнете в PDF. Аз използвах следния безплатен онлайн (не изисква да сваляте и инсталирате нищо) инструмент:
  https://www.djvu-pdf.com/
  Получих PDF версия с име sb-dogovorov_1856-1917.pdf, размер 67.5 MB.

 32. Ne sam istorik ne sam i spetcilist po obshtestveni nauki ,chovek sam na vazrast no..tova shto vijdat ochite mi i tova sto chuvat oshite mi me smaiva.Istoriyata zaprilicha na edno goliyamo agittablo i vseki pishe brishe i onova shto beshe kato zname pred nashite dushi stana lekesano parche plat,ot koeto te e gnus da dokosnesh.Uvajaemi”Gaulateri”ne chustvate li che kovete edna nova istoriya koyato samo sled edno dve desetiletiya ne ste e neobhodima nikomu.Prosto “BALGARIYA” shte bade spomen v nechiya chujda Istoriya {neshto podobno na “Vizantiya”} Ne vie togava ne shte badete mejdu jivite,a vashite vnutci moje ida imat spomen za vashite nauchni trudove moje i niyakoi orden “Stara planina” da podkrepi tehnite spomeni no kakvo ot tova.Tryabvo da vi kaja v podkrepa na tova che sam imal shtastieto da vidiya tri ot diamantenite ordeni na [kavalri]ot vtorata svetovna voina no gledah edin narod gordiyal se s tova vigdam go gordeest se s tova nadiyavam se che iv badeshte ste e takaTam byah hora s razlichen etnos ikultura i si mislya zashto pri nas ne e taka veselo taka hubavo nali imame takav intelektualen potenzial.Ste se rodili nai posle edin Rakovski ste razveli znameto na dobroto edin Vasil.I.Kunchev koga.?

 33. Към zahariev:

  Всички импотентни откъм аргументи опоненти се опитват да “кастрират” врага с компромати на лична основа, когато се борят с него.С което се издават като кастрати илитерати.

 34. Много деликатен отговор.

  Към такива неграмотни редници на Партията, които не правят разлика между “и” и й”, не трябва да се подхожда така литературно и хуманно.

  Захариев,
  Да го набутам на теб и на червената ти родА!
  Тук е НАТО-вска територия – не ми се прави на много хитър. Да няма после “Ама аз не знаех…” в следствието.
  Цървул.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.