България се превръща в любим капан за жертви на евроазиатски диктатори

Спомняте ли си как миналото лято в България беше арестуван руски политически противник на режима на Путин на „основание” на т.н. червена бюлетина на Интерпол? България се оказа единствената държава от ЕС, в която въпросната бюлетина, издадена по руско прокурорско искане, беше взета насериозно като основание да бъде вкаран в ареста Николай Кобляков, който иначе живее от години в Париж и пътува много из цяла Европа. Никога никъде не е бил спиран по същия повод, по който тук беше арестуван. Той трябваше да премине през всичките етапи на арестите и съдебните дела докато накрая беше освободен и си замина за Франция, чийто гражданин е.

 

Историята се повтаря с гражданин на САЩ и Канада. Искането за неговото арестуване с „червена бюлетина” този път е по инициатива на постсъветската република Киргизстан, в която от години се вихри антиамериканска истерия.

 

Що за български рецидивизъм в услуга на диктаторите?

 

Хоменюк е запален турист и буквално обикаля Европа. Тъкмо като такъв се оказва на кораб във Видин, където изведнъж се оказва арестант по искане на Киргизстан.

 

България явно се е превърнала в любим капан за преследване и залавяне на измислени „престъпници” на режими, като този в Русия и в Киргизстан.

 

Авторът на тези редове се запозна със случая от близки на арестанта. Сред „интересните факти” е малката подробност, че при арестуването на американско-канадския гражданин съзнателно са подминати министерствата на правосъдието на и на външните работи в София. Операцията е била осъществена (почти) конспиративно под командването на прокуратурата така, че след това да няма връщане назад. Сега Хоменюк ще трябва да премине през същите изпитания, като руския дисидент Кобляков миналата година.

 

Дали американските власти ( както и канадските) са много щастливи от задействането на този капан срещу техния гражданин? „Вероятно” точно толкова, колкото бяха и френските миналата година…

 

Ето историята по дати и факти към 1 септември 2015 г.

 

Случаят “Лен Хоменюк”

 

Канадецът с американско гражданство Ленард

Хоменюк е задържан в България. Той е арестуван на 27 юли

2015 г. във Видин по време на семейна ваканция по р. Дунав.

Причината е издадена от Интерпол червена бюлетина по

искане на Киргизстан.

Хоменюк има над 35 години опит в минния сектор и е бивш

изпълнителен директор на една от водещите световни

златодобивни компании – канадската Centerra Gold. Той заема

поста между 2004 и 2008 година, като в този период ръководи

и проекта на компанията за добив на злато от най-голямата

мина в Киргизстан – Кумтор.

Искането за екстрадиция на Хоменюк от страна на киргизките власти пристига у нас на 20

август 2015 г. Според Киргизстанската прокуратура “проведеното под ръководството на Лен

Хоменюк корпоративно преструктуриране на минния проект “Кумтор” през 2004 г. е довело

до неблагоприятни условия за Република Киргизстан, а извършени по силата на това

преструктуриране плащания са незаконни”. Няма представени данни дали понастоящем

срещу Хоменюк се води разследване в Киргизстан. Нито дали срещу него са повдигнати

обвинения за конкретни действия. Единственото, което е описано е корпортивното

престуктуриране и се говори само за “съмнения”.

 

Фактическата обстановка по казуса

 

 • Самият Хоменюк не е участвал в сделката по преструктурирането между Centerra Gold

и киргизката държавна компания Kyrgyzaltyn, която минава през няколко етапа. След

нея 70% от собствеността на проекта “Кумтор” стават притежание на Centerra Gold, а

останалите 30% остават за държавното дружество. Той става изпълнителен директор

на вече новосформираното дружество, като на практика ръководи самото

производство от този момент нататък.

 • През последните 10 години въпросната сделка е била обект на многократно и

задълбочено разследване от следващите киргизстански правителства. Никога не са

доказвани нарушения.

 • Киргизкото законодателство е категорично по отношение на 10-годишната абсолютна

преклузивна давност на всички течащи разследвания. Непосредствено преди искането

за издаване на червена бюлетина тази давност е изтекла по отношение

разследванията относно действията по въпросната сделка. Обвиненията срещу всички

лица, които са били някога разследвани, са свалени окончателно, което е потвърдено

от Киргизките съдилища.

 • Срещу Хоменюк няма доказани обвинения във връзка със сделката за

преструктуриране през целия този 10-годишен период.

 

 

Още по

СЛУЧАЯ “ЛЕН ХОМЕНЮК”

и (не)възможната екстрадиция в Киргизстан

Ленард Хоменюк е роден през

1947 г. в семейство на

украински имигранти в Канада.

По професия е геоинженер и

геофизик. Има повече от 35

години опит в минния сектор,

където заема ръководни

длъжности във водещи

компании в бизнеса като

Centerra Gold, Kumtor Gold и

Cameco Corporation.

От 2004 до 2008 г. Хоменюк

работи като председател,

главен изпълнителен директор

и член на Съвета на

директорите на Centerra Gold.

В този период се осъществява и

инвестиционният проект на

компанията за корпоративно

преструктуриране на мината

Кумтор в Киргизстан. Най-

голямата му гордост по

отношение на този проект е, че

това е най-мащабната външна

инвестиция в държавата като

носи 7,4% от БВП на страната и

осигурява заетост на повече от

три хиляди души, подкрепяйки

цели общности в региона.

Леонард Хоменюк е член на

Обществото на

професионалните инженери в

Онтарио, Канадския институт за

минно дело и металургия и

Канадската асоциация на

изследователите и

предприемачите. Той е и

почетен професор в Минния

институт в Киргизстан.

След няколко изслушвания от съдилища във Видин и

София, 68-годишият геоинженер се намира под

домашен арест в столицата в очакване на ново заседание

за екстрадирането му по неясно формулираното

обвинение в „участие в корупция“.

На 27 август, по време на първото изслушване за

екстрадиция, Окръжен съд – Видин потвърждава, че не е

получил достатъчно документи в искането от страна на

киргизките власти. Съдът им дава срок до 10 септември

да предоставят част от исканите от защитата

доказателства, с които да подкрепят твърденията си за

наличие на корупция. Насрочено е ново заседание по

делото за 16 септември, а мярката за неотклонение е

променена на “домашен арест”, което позволява на Лен

да се премести в София, където е в момента.

 

Защо искането на Киргизстан трябва

да бъде отхвърлено?

 

Според Чл. 5 (1) от Закона за екстрадицията и

Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), за да бъде

предадено едно лице на друга страна, искането трябва да

съдържа описание на деяние, което да съставлява

престъпление по смисъла на закона на молещата

държава и българския закон – т.нар. двойна наказуемост.

В представената молба за екстрадиция от страна на

Киргизстан, както и в придружаващите я материали

обаче, такова описание не се съдържа. Описаните в

молбата за екстрадиция факти за Ленард Хоменюк са

ограничени до това, че той е бил президент на едно от

дружествата, което е подписало споразумението за

преструктурирането на проекта “Кумтор”. Тази

съвкупност от факти не би покрила признаците на

престъпен състав съгласно българския Наказателен

кодекс, което е основание за недопускане на

екстрадиция.

Освен това, България и Киргизстан не са подписвали

двустранен договор за екстрадиция. При тези

обстоятелства Министърът на правосъдието трябва да

определи дали има наличие на взаимност между

Киргизката Република и Република България. Съгласно

становището на Софийски апелативен съд от

заседанието по казуса от 6 август, без подобно

определение от страна на Министъра “екстрадицията по

същество не би могла да бъде реализирана”.

 

 

Киргизкото искане за екстрадиция се

позовава и на Конвенцията на ООН

срещу корупцията. Тя обаче не може да

бъде основа за екстрадиране на лица от

България, тъй като не е призната от

Република България като такава основа.

Признаването се осъществява чрез

нарочна декларация от съответната

държава (България) до генералния

секретар на ООН, съгласно чл. 44, ал. 6

от Конвенцията. Такава декларация не е

депозирана от Република България.

Съществува и още една опасност за

Хоменюк при евентуалното му

екстрадиране – неговото американско

гражданство. Според адвокатите му, то

създава обективен риск за утежняване на

неговото положение, произтичащ в

немалка степен от влошаващите се

дипломатически отношения между САЩ

и Киргизстан. Доказателство в тази

насока е фактът, че през юни 2015 г. с

постановление на Върховния съд на

Киргизстан наказателното преследване

срещу други лица, обвинени в

извършването на същото престъпление,

които обаче имат киргизстанско

гражданство, е прекратено поради

изтекла 10-годишна давност. В същото

време наказателното производство

срещу Лен Хоменюк продължава, като даже се иска чрез Интерпол неговото екстрадиране

от трети страни.

 

Какво ще се случи, ако България разреши екстрадирането на

Ленард Хоменюк?

 

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) има постоянна практика да не се извършват

екстрадиции за Киргизстан. Съдът многократно е издавал решения, че в бившата съветска

република задържаните лица не получават честен съдебен процес и редовно са подлагани на

мъчения и унизително отношение – има осем такива решения само през последните 18

месеца.

Екстрадицията на Ленард Хоменюк в Киргизстан би било равнозначно на нарушение на

българското законодателство за екстрадиция и сериозно нарушение пред ЕСПЧ, като по

този начин значително би увредило репутацията на България пред международните й

партньори САЩ, Канада и Европейския съюз.

Онлайн петиция срещу

екстрадицията на Лен в

Киргизстан

Арестът на Ленард Хоменюк предизвика

обществена реакция извън България

заради съмнения, че Киргизстан го

използва като заложник в икономическа

война с канадската компания Centerra

Gold.

В момента тече онлайн петиция срещу

екстрадицията на Лен в Киргизстан, която

са подписали над 1000 души.

 

 

Задържането на Хоменюк в България – казусът по дати

 

27.07.2015 – Докато е на круиз по р. Дунав със семейството си, Лен е арестуван от

българската гранична полиция заради червена бюлетина на Интерпол (международна

заповед за арест), поискана от Киргизстан. В червената бюлетина пише, че Лен е издирван

заради “участите в корупция”, без други факти за обвинението. Българските власти

отвеждат Лен в затвора във Видин.

29.07.2015 – Отказано е пускане под гаранция, защото се смята, че има риск Лен да напусне

страната, защото няма никаква връзка с България. Задържан е в затвора в София до

изслушването за екстрадиране.

06.08.2015 – Лен подава искане мярката за неотклонение да се промени на домашен арест.

07.08.2015 – Лен е освободен от затвора и е преместен под домашен арест в апартамент в

София.

20.08.2015 – Киргизстан предава искането за екстрадиране на България. Обикновено тези

документи са дълги и сложни, а в случая искането е само няколко страници.

24.08.2015 – Късно вечерта на 24 август, без предупреждение, Лен е отведен от апартамента в

София, къде е бил под домашен арест, и е откаран в затвора.

25.08.2015 – Рано сутринта Лен е транспортиран от София до Видин. Той отново е в затвора

във Видин.

27.08.2015, 10:00 ч – Окръжен съд – Видин потвърждава, че не е получил достатъчно

документи за искането за екстрадиция от киргизките власти и им дава срок до 10 септември

да предоставят нужните доказателства в подкрепа на техните твърдения. Изслушването за

екстрадиция се отлага за 16 септември, а Лен е освободен от затвора и сега е под домашен

арест в София.

10.09.2015 – Очаквана дата за получаване на доказателства по искането за екстрадиция от

киргизките власти.

16.09.2015 – Изслушване за екстрадиция.

 

 

24 мнения за “България се превръща в любим капан за жертви на евроазиатски диктатори”

 1. Свобода за Ленард Хоменюк!
  Оставка за Цацаров!

 2. Вишиннската “прокуратура” в НРБ, нещо много “дейна” станала?!? При толкова крещящи бандитски казуси в самата НРБ- КГБанк, корупцията в цялата местна и централна власть , тръгнала да се занимава с някакъв си миньор от Канада?!?
  И както се вижда САЩ и ЕС трябва да отговорят подобаващо на цялата КРИВОсъдна система на НРБ, като ЕС и САЩ наложат вето върху решенията на съда, не само мониторинг. Т.е да ни изключат от главата “Правосъдие”, и решенията на съда да се обявяват за нищожни в целия ЕС. Дори решенията на “Конституционният съд” на НРБ да се обявяват за нищожни от ВСЕКИ селски СЪД в Румъния и Гърция!
  И най-важното да наложи спиране на средствата по всички програми в НРБ и по глава КРИВОсъдие и по всички останали глави, както и разделяне от Румъния за Шенген. Не е лошо европейската прокуратура да започне да действа първоначално от територията на НРБ, като “компенсация” за спрените европари!

 3. Изкушавам се да дам линк главно заради коментариите отдолу към статия в меката пропутинска газетка ру посветена на лечението в Италия на един от форумните “любимци”. Приятно четене.
  Между другото, с почти светкавичното освобождаване на осъдената вече взяточницата Василевна и “спецвизата” издействана от лилипут.ин за певецът на всички власти кабзон на много ватници насила им отвориха очите до каква степен режимът в раззия е корумпиран.

 4. Интерпол е пила ‘Алтай’ в случая. Или пък им е било мъка да си хортуват с Интерпол Бишкек, понеже киргизкият им куца заедно с руския.
  Защото червената бюлетина вече е била ОБЖАЛВАНА и е следвало разглеждане през септември. Още повече, за Интеропол това не е прецедент, а рутина – да отхвърля искове за преследване от страна на Киргизстан, които противоречат на чл.3.
  А факти за корупция няма да има. Междувременно ‘процедурите’ са абразивни за психиката на семейството. Дано имат достатъчно сили и кураж. Добра новина е, че канадският консул ще присъства на изслушването, ще ми се да вярвам на канадската преса. Налага се и американската дипломация да поизмете евразийските паяжини от своя гражданин.

 5. Тва е работа само на бившия президент Герогий Архаров Първанов. Не случайно ходи той на лов там по тее държави, дет му пробутваха разни архари, па на напрайха сички на баламурници, его сега ка нареждат отгоре на меверето да арестува по заповед на азиатските диктатори разни западни хора, дето нищо не са направили ми напротив са изграждали инфраструктура в тази държава, после там диктаторите са сменили и почнали да си вадат кирливите ризи, че западните инженери виновни. Нема да са учуда, ако Путлир почне да иска пари от Шел и Бритиш Петролиъм един ден, те като останат гладни на сичко са способни, нали искаха да завземат света 41-ва година!

 6. Казуса със задържането на канадския гражданин е априори странен.
  Не се казва къде точно е станало задържането-на плавателен съд, или след акостирането му на брега и последвалия граничен контрол на ГКПП.
  Не се казва от коя посока е дошъл задържания-от изток в посока запад( Република Сърбия) ,или от запад в посока “изток”(Република България).
  Коя е началната точка на круза по р.Дунав, не може да няма такава. Ако е била на румънска територия, той би бил задържан още при влизането(кацането) му в Румъния.Едва ли е дошъл от страна на изток от тази държава. Ако е влязъл от Турция,случая е същия.

  Ако е дошъл от Сърбия, вероятността да остане незабелязан от граничните власти на тази държава е нулев. Сръбските власти сътрудничат много стриктно със страните от ЕС, отделно по линия на Интерпол.Но ако се допусне, че сърбите не са го “засекли”, че е издирван, ако пътува от Унгария, няма начин поне унгарските власти да не са го “засекли”. Не е възможно от няколкото страни, граничещи с България, през които тече река Дунав, само българската Гранична служба да си е свършила стриктно работата. Румъния, Сърбия и Унгария следователно са на по-ниско ниво по отношение на граничния контрол.
  Браво на българчетата!

  Странно е, че казуса има вече двумесечна продължителност и по-странното е, че задържания като че ли не е потърсил правна помощ от своите страни,чийто гражданин е-САЩ и Канада.
  Странен е и факта, че киргизките власти не са посочили в качеството на какъв съгласно правните категории изискват екстрадиране в Киргизия-обвинен, осъден, свидетел.
  А пък българските власти явно не аа задачи такива уточняващи въпроси.
  Каква преписка по случая е създадена в Киргизия. Тишина…

 7. Ти да видиш тая родна наша система! Ще се избият да задържат разни чиляци по прищевките на всякакви канибалски режими, а нашите родни айдуци с влезли в сила присъди, си шетат през границата както им скимне!

 8. За съжаление от България може да се очакват подобни неща. Това е държава, чието правителство предлага Писанчев за ген. консул в Солун и държава, чийто посланик в Москва зове да отпаднат санкциите срещу руския агресор и да се захванем отново с “Южен Паток”. Отвратително!

 9. Чуйте изявлението на долното кгб-стко ченге бойка коцэв…Явно он заработва рублите си, смрадливецът!
  За такава публична наглост и разминаване с позицията на страната му обаче, един посланик ВЕДНАГА трябва да бъде уволнен,но… Но КОЙ лансира на поста този червен плазмодий, че нещо забравих? Кой, бе, кой беше! Комунягите? О, не, онези за евроатлантическото
  развитие май бяха!
  Червеното ченге бойка коцэв-вън от българската дипломация!

  http://dnes.dir.bg/news/sanktzii-ukrina-boyko-kotzev-19928861?nt=4

 10. Помнете!
  Ние сме в ЕС и има хора, които по всякакъв начин искат да ни отделят от там. Те искат да се бием помежду си, да сме бедни и неграмотни. Те искат тук да е една безкрайна тайга безвремие и отчаяние. Те не са доброжелателите, на които се правят. Днес лицето е от Киргизтан, но утре да българин, който да искат да им предадем. В същото време Интерпол има ясни изисквания и всички ги спазват чрез съдилищата си, които извършват преценката за всеки отделен случай.

 11. “Посланикът ни в Москва се обяви срещу антируските санкции” КОЙ им дава трибуна и правомощия за такива изказвания?

 12. Това е скандал!
  Случаят е достатъчен, за да бъде уволнен веднага Градския прокурор на Видин.
  А като към него добавим и яростната съпротива на Прокуратурата в лицето на Цацаров срущу Съдебната реформа, неговата смяна също е наложителна – и то бързо!
  България член на ЕС и НАТО ли е или е евроазиатска държава?

  До кога правосъдието ни ще е корумпирано и “целезъобразно” a la Вишински, а не цивилизовано и европейско? До кога ЕС ще ни повтаря да си оправим кривосъдието?

  Оставка на Цацаров!

 13. А ако съм на мястото на г-н Ленард Хоменюк, след освобождаването ще осъдя България за причинените страдания поне за няколко милиона!

 14. Не знам това само мое мнение ли е, не знам внушавам ли си, но според мен под “мъдрото ръководство” на ГЕРБ, не без необходимите “исторически компромиси” и съдействие /бездействие/ от страна на министри-реформатори,България твърдо и неотклонно, все повече се отдалечава от ЕС и НАТО по всички показатели и направления!
  Пожарникарят с членска книжка от БКП успешно изгражда евроазиатска държава по модела на кумира си от Правец!
  Дори започвам да си мисля, че разните “големи шлемове”, “южни патоци” и тям подобни не се случиха, не заради упоритостта на синята опозиция, не поради натиск от партньорите в Брюксел и Вашингтон, а просто защото “бащиците” от Кремъл се отказаха от тях /на този етап/…
  Посочете ми, приятели, поне един показател, по който да сме се придвижеле поне стъпка напред в посока ЕС и НАТО в последните 10 години и ще ме опровергаете.

 15. ОТБЕЛЯЗВАМ, точно така трябва да направи и той, и Кобляков! За да спре КРИВОсъдието в НРБ да се занимава с неудобните на бандитските диктатури в RAZIя и другите канибалски страни от СеСеСеРе! И най-добре е Хоменюк да поиска още по-голяма сума дори от Кобляков от РЕЦИДИВиращото КРИВОсъдие на НРБ. При следващият “казус” с красная бюлетина трябва компенсациите да достигнат стотина милиона! А при продължаващ рецидивизъм на КРИВОсъдието може да достигне и до милиарди ДОЛАРи!

 16. Мда-а, поуката от историята е, че в Милиционеристан никой (е, почти де), не се учи от историята.

  А историята учи, че без декомунизация, демилиционеризация, лустрация и забрана да се заемат държавни и обществени длъжности за 15 г. минимум от членовете на комун-милицейската върхушка (вкл. наследници по пряка и съребрена линия) процесът, за който предупреждава колегата ТИНКОВ, ще продължи “до пълната победа на комунизма”. Не е случаен горчивия хумор в разшифровката на съкращението ГЕРБ – “говеда за евразийско развитие на България”.

  Иначе предложенията на КРИВОЛГАРИЗСТАН и ОТБЕЛЯЗВАМ са прекрасни, само че … кой ще ги реализира? Днес депутатите гласуваха против закона за криминална отговорност на корумпираните депутати! Освен това, дори г-н Хоменюк да осъди Милиционеристан за прокурорския произвол над него, ще плаща бюджетът (всички ние с вас), а не г-н главният прокурор цацаров.

  Като така, никакви оставки на видинския окръжен прокурор, неговият софийски шеф или на съществото бойко коцев – а ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ.

  Плюс пълна конфискация до 9-то коляно на награбеното през последните 45+23 години от гореспоменатата шайка.

  Покойният съдия-следовател Джовани Фалконе казваше, “Направете мафията бедна”. Види се, добре е чел човекът закона за денацификацията на Германия от 1945 г.

  Респект!

 17. Наивността се развихря-един да бъде пенсиониран, друг да бъде уволнен, трети да бъде отзован, четвърти да си подаде оставка, пети да бъде съден и т.н. ….Но никой не казва кой и как ще свърши тази огромна дейност.
  И след тези заклинания за уволнения и пенсиониране, никой не се интересува дали имащите право да уволняват са ги чули.
  Ама да каже някой-еди кой си да бъде уволнен, ама не се обръща към никого конкретно. И никой не казва-абе чух ви за молбата да бъде уволнен еди-кой си,ще видя какво ще направя.
  Знае ли някой все пак кога задържания канадско-американски гражданин е пристигнал в Европа. Както и в коя държава първо е пристигнал. От този факт може загадаката са разплете и да се стигне до истината. И коя е държавата от която идва. Много е похвално българските гранични власти да изпълняват стриктно служебните си задължения, но да не би само в олределена “посока”. Засега цялата власт у нас е твърдо проруска.

 18. Коментара на г-н Тинков е напълно обективен,само бих прибавил моята отдавнашна констатация-България е прокомунистическа и проруска държава, с прокомунистическо и проруско население. Минималните изключения не правят по-различен облика на страната. Нали видяхте какво каза комуниста Рокомил. Ако някой смята, че това са редки екземляри, дълбоко се заблуждава.

  Основни фактори за проруския и прокомунистическия манталитет у нас са Президента и Министер-председателя. И съответно по-нископоставените институции, медии и др.
  Ето, след два дена се навършват 71 години от обявяването на последната война срещу нашата страна. Каква ще бъде реакцията на Г-н Плевнелиев и Г-н Борисов?-ами същата какти и за миналата кръгла 70-годишнина.

  Каква ще бъде реакцията на българските историци и екземпляра Божидар Димитров?-ами както и миналите години. Комунистите не разрешават да се отбелязва тази годишнина, не искат никой да знае, че късно след обяд на 05 септ.1944г., политическия представител на Съветското посолство в България, полковника от НКВД Димитрий Федечкин(Яковлев) е връчил лично на Министър-председателя и в същото време Министър на Външните работи Константин Муравиев Нотата на Съветското правителство за обявяване на война срещу Царство България. Миналата година нито един политик , историк и публицист не отбеляза тази годишнина. А тази година?

 19. И по-рано съм писал, че един от начините за оправяне на Кривосъдието в България е сгрешилите съдии и прокурори /поради некомпетентност, подкупност или партизанлък/ да започнат да заплащат от собствения си джоб присъдените обезщетения на български граждани, вкл. от Съда в Страсбург.

 20. Отбелязвам, Вашата реплика към кого е насочена.
  Кой български мръсник е плащал от джоба си и на кого?Що за наивност.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.