“Пазете се от лаещи двуноги” 2

      der Führer pornhub.comx adolfh@diereich.de 91.193.157.35     Текстът, който следва , е актуализирана сводка от уличния лай срещу скромната ми персона от страна на русофилски мутри в рамките на рубриката в ivo.bg „ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЛАЕЩИ ДВУНОГИ”.   Електронният адрес, посочен по-горе, е на поредния страхливец, който се е подписал с der … Продължете с четенето на “Пазете се от лаещи двуноги” 2