Рублофилите бранят Русия от заветите на Апостола на свободата

България е в първата тройка на системно заразяваните от векове с русофилщина „периферни” на руско-съветската империя държави, заедно с Грузия и Украйна, които обаче се освободиха от тази болест с помощта на Путин и военната му агресия срещу тях. В България същото може да стане само по един начин: като се покаже на разболяваните от руската пропаганда потомци на поколения българи истината за „освобождението”.

 

Най-ясният белег за руската злонамерена политика спрямо българската свобода е отношението на Русия към Апостола на свободата, обесен на практика по руска заръка с ръката на руския Пилат Понтийски граф Игнатиев.

 

Самият факт, че тази теза вбесява русофилите в България, по уникален начин работи като косвено, но ярко доказателство за факта, че русофилщината им стига дотам да бранят Русия и нейния имперски авторитет от заветите на Дякона. Ужасява ги мисълта, че българите могат да научат истината, крита и изопачавана по същия начин, както десетилетия наред беше крита истината за преобръщането на Иван Вазов от некоронован водач на българското русофилство в негов отявлен враг след Междусъюзническата война ( 1913 г.) до степен, че по тази причина подкрепя преименуването на катедралата „Александър Невски” в „Св.св. Кирил и Методий” след като междувременно написва в стихотворението си „На руските войни”, че те ни носят ново ИГО с агресията си срещу България през 1916 г.

 

 

Бранейки Русия от Левски , който ясно и документирано е заявил позицията си срещу намерението на мракобесната империя да господства над българите, русофилстващите българи се опитват да преминат в нещо като контранастъпление срещу истината за обесването му руска заръка. Тропат с крак: дайте доказателства!

 

Фактът, че толкова се гневят, показва, кое им е по-ценно. За тях охраната на руското влияние е по-важна от историческата истина, ако тя с нещо засяга това влияние. Но се опитват да поставят в отбранителен режим българите, които си позволяват да се отклонят от догмата за ангелски спасителната роля на Русия.

 

Преподавателят по политически науки в НБУ доцент Момчил Дойчев обяснява тази тактика във воденето на полемиката в есето си „За Левски, робството и свободата”, публикувано на 19 февруари 2016 г.:

 

http://www.dnevnik.bg/analizi/2016/02/19/2702956_za_levski_robstvoto_i_svobodata/

„… всеки, който се опита да възстанови истината за Апостола на Свободата веднага се обявява за русофоб, туркофил, “демонократ”, “либераст”, национален предател – враг на Освободителката ни от всички робства и робии…”.

 

Абсолютно вярно- за трети път ще напиша дотук, че мравуняка на русофилстващите е толкова разбунен, че мравките застават във войнствена поза в защита на Русия от духа и заветите на Левски, който ни е предупредил да не предоставяме съдбата и свободата си в ръцете на руснаците, за които Вазов ще напише заклеймяващо през 1916 г. „ вий ИГО ни носите ново”.
Да се искат доказателства за подписа на Пилат Игнатиев, които си измива ръцете с османските власти, преки изпълнители на желаната от него смъртна присъда над Апостола, е част от самопризнанието на русофилстващите, че са готови да бранят Русия от Левски. Защото фактът на руското задоволство от разправата с Дякона е документиран ( за техен ужас). Ето тук например:

Как Русия принуди Турция да екзекутира Дякона. Граф Игнатиев рапортува, че обесването на Васил Левски е “задоволително решение”. Превод на официалното писмо

by ExtremeCentrePoint on Saturday, 20 February, 2016 ·

ЕДИН ДОКЛАД НА ГЕНЕРАЛ ИГНАТИЕВ ЗА СОФИЙСКИЯ ПРОЦЕС
ОТ КРАЯ НА 1872 И НАЧАЛОТО НА 1873 Г.

В обемистия фонд на покойния български патриарх Кирил в Централния държавен архив – София, сред фотокопия от книжа на руското посолство в Цариград, се пази и един кратък доклад, подписан от генерал Игнатиев. Преди време привлякохме вниманието към него на проф. Д. Дойнов, който вече го използва в хубавия документален филм Левски пред съда на Портата и на Историята, на който той е сценарист[1] (реж. А. Алтъпармаков).

По-долу публикуваме този документ в оригинал и в превод, тъй като е важен, обяснявайки защо делото срещу Левски и неговите другари, въпреки широките разкрития на Димитър Общи, получава ограничен и предимно криминален характер. В същото време, той поставя и немаловажни въпроси.

ПРЕВОД ( от френски, бел. ivo.bg)

157. – 25 януари 1873.

№ 30.

Пера, 18/30 януари 1873.

Господин Канцлер4,

Както известява нашият Генерален консул5 в Русе, въпросът за предполагаемото Софийско съзаклятие е получил задоволително решение. Изпратената от Цариград Следствена комисия6 е успяла да открие само неколцина злосторници. Тя е приключила своята работа и трябва скоро да се върне тук.

Вътрешното положение в българските области, обаче, остава несигурно. Сред населението се шири дълбоко недоволство, предизвикано от лошото управление. Това състояние на духовете съдържа в зародиш елементите на не един заговор.

Безспорно е, че щастливият изход от Софийската афера се дължи на умереността на Великия везир7, който този път изглежда е последвал нашите съвети. Вместо да подпомага играта на Мидхат паша, придавайки на обстоятелствата преувеличено значение, той е препоръчал[2] на Комисията да не надхвърля целта, като тласне разследванията отвъд строго необходимото.

Имам чест да съм с най-дълбоко уважение Господин Канцлер,  на Ваше Височество, най-смирен и най-покорен слуга

Н. Игнатиев

 http://www.extremecentrepoint.com/archives/16308

 

Връх на опорната отбранителна точка на защитниците на Русия от Левски е свързана конкретно със завета на Дякона: „Който ни освободи, той и ще ни зароби”. Независимо, че отношението на революционерите ни, като Раковски, Ботев и Левски, срещу руската „освободителна” роля е ясно документирана, точно за този завет русофилстващите настояват да получат автентичен документ. Ужасно им се ще да не го е казал. За целта, както съм писал и в „Течна дружба” ( 2011 г.) те се подиграват на Захари Стоянов, който цитира Васил Левски и се опитват да го „опровергаят” с това, че си го бил измислил, защото бил „овчарче”.

 

Като е някакво си „овчарче”, защо тогава неговите „Записки по българските въстания” са основополагащо свидетелство за събитията от онзи исторически период? И защо другарите в днешна България си нарекоха издателството „Захари Стоянов” ( и си раздават награди на името на Стефан Стамболов), начело с Иван Гранитски, бившия главен редактор на „Работническо дело”, преименуван вероломно на в . Дума”- още една кражба на „русофобски” авторитет, този път от Ботев и неговата „Дума”?

 

Значи така: за друго Захари Стоянов може да бъде цитиран, ако не и канонизиран като свидетел, но точно за този завет на Левски не бил достоверен източник, така ли?

 

Да искаш за всяко неудобно от днешна пропагандна русофилска гледна точка писмено доказателство е форма на саморазобличаване чрез признание, че не искаш да приемеш върху любимата руска империя да бъде хвърлена сянка на съмнение. Това е все едно чехите да поискат доказателство с подписа на Ян Хус , че горейки на кладата през 1415 г. наистина е изрекъл „О, свещена простота” ( Sancta Simplicitas), виждайки старица да добавя съчки в огъня. Или пък италианците да подложат на съмнение думите на Джордано Бруно , изпаднал в същата ситуация през 1600 г. на кладата, мълвейки (според легендите) : “Душата ми ще се въздигне заедно с дима към Рая. Да изгориш, не означава да опровергаеш”.

. Можете ли да си представите към тях да бъде приложено изискването за автентичността на думите им с подпис и печат?

 

Не можете. Невъобразимо е. Но за русофилстващите тук подобно отношение към думите на Апостола е не само допустимо, но и задължително. Защото им е по-важна охраната на чуждия интерес, който бранят от синтеза на философията на Левски срещу новото заробване на българите, съдържащ се в посланието му, цитирано от Захари Стоянов. Отгоре на всичко предупреждението на Левски е доказано пророческо по отношение на намеренията на Русия, осъществени частично през 19 век и реализирани напълно от СССР през 1944 г.

 

На претенциите всяко добре прикривано злодеяние да бъде доказвано с документи е отговорил на практика в аванс, както съм отбелязвал и в „Течна дружба”( 2011 г.), руският публицист Аркадий Ваксберг. По повод достоверността за фактите, които Сталин е искал да скрие, той пише в книгата си „Отровите на Кремъл”:

 

Трябва да се има предвид, че Сталин много добре е разбирал криминалния характер на своите злодеяния и старателно се е опитвал да не оставя следи за тях по документи. В такива случаи неговите устни заповеди или мълчаливи, но напълно прозрачни препоръки трябва да се възстановяват парче по парче и по косвени улики, в анализа на които човек си служи с инструментите на психологията и логиката, а НЕ С ПИСМЕН ИЗТОЧНИК( курсивът мой-бел. авт.). За криминалистиката в това няма проблем, тъй като съвкупността от косвени улики се смята за също толкова силна доказателствена основа, колкото и документ, който по принцип подлежи на фалшифициране. Много често се налага да разчиташ на устни свидетелства на съвременниците, чиито думи обикновено се класифицират от сталинистите като слухове, недостойни за вниманието на историците. Всъщност обаче, когато получиш подобна информация в абсолютно затворена тоталитарна държава и в общество, в което никой не разполага с автентично знание за онова, което става сред партийния елит, подобни източници придобиват не по-малка тежест от документите, а понякога и по-голяма…
Правя цялото това уточнение, за да отговоря предварително на въпрос, който вероятно ще възникне у читателя: има ли безспорни доказателства, които да подкрепят изложените в книгата версии?
Отговорът е „не”, ако за безспорно доказателство се смята само писмен документ с подпис и печат.
Отговорът е „да”, ако се има предвид огромното количество разкази на съвременници и самият факт, че така нареченият „слух” упорите се крепи вече осемдесета година” . ( с. 23)

 

Правилото, което Аркадий Ваксберг изтъква, важи 100 процента и за гузните адвокати на руската българофобска политика.

42 мнения за “Рублофилите бранят Русия от заветите на Апостола на свободата”

 1. Манипулации и лъжи десетилетия наред тровят българския национален дух и унизяват умишлено и целенасочено българското достойнство. Нека всеки сам си отговори на въпросите, взимайки предвид факта, че в Априлското въстание и Руско-Турската война българският народ дава около 30 000 жертви в бой и общо около 200 000 жертви заедно с цивилното население.

  Руската армия дава около 15 000 жертви, много от тях финландци и украинци…

  Колко паметника има за свидните български жертви, за героите и мъчениците? А колко за руските?!

  Дори катедралният ни храм носи името на светец, който няма нищо общо с истинското българско православие, а пред Народното събрание стои паметник на чужд държавен глава, който е причинил на българския народ чрез коварство и интриги най-разкъсаната и болна рана, която и днес още кърви.

  П.П.
  Във връзка с напрежението между Турция и Русия. Защо турците не извадят някой документ доказващ руските амбиции да поробят България. Сигурно имат.

 2. На всички русофили ,които търсят доказателства за антибългарската им поюитика, и ако не са прости като “баце”,който сам си го каза, да направят справка, колко ни струват горивата и газа и ядреното гориво, което даже е не по правилата рециклирано/т е си правят експерименти с нас/, и тогава да ми се правят на русофили.С една дума РУсия и сега ни завлича на дъното, както направи с Кипър.Да питам се и друго,ако Русия лети неудържимо към фалит,къде отиваме и ние по дяволите,след като толкова сме обвързани към тяхната икономика.Да ми отговорят русофилите или да се махат от тук.

 3. А “рецептата” веднъж завинаги да се отървем от “братската” задушаваща мечешка прегръдка е дал Сергей Шнуров. Символично, де. Но така се почва.
  https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8

  Вчера приснился сон прекрасный —
  Москва сгорела целиком.
  Пожар на площади на Красной,
  И тлеет бывший Избирком.

  Никто не выжил — все сгорели,
  Все Pussy, Путин и Собчак,
  И у стены кремлевской ели
  Горели охуенно так.

  Медведь сгорел, Медведев и Навальный,
  И будущий и бывший мэр;
  Лужков приехал как специально,
  Но не успел принять он мер.

  Горели люди на Болотной,
  ОМОН сгорел, все, и менты,
  А с неба дождик шел кислотный,
  Еще для большей красоты.

  Останкино сгорело быстро,
  А утонуть бы не смогло,
  Горели замки, что на Истре,
  Горели медленно, назло.

  И Храм Спасителя, и бани,
  Хачи сгорели, москвичи,
  А дома ждали россияне,
  Когда остынут кирпичи.

  Москва, по ком звонят твои колокола?
  Москва, почем звонят твои колокола?
  Москва, по ком звонят твои колокола?
  Москва, почем звонят твои колокола?!
  Бом
  Бом-бом-бом,
  Бом-бом-бом-бом
  Бом-бом-бом!

 4. Уважаеми г-н Инджев,
  Кампанията “Истината за Левски” е попадение в центъра на десятката!
  В потвърждение на Вашите думи: Гледах запис на ток-шоу по някой от руските канали, в което А. Невзоров размахваше няколко листа с думите “Това е списък на осъдени за педофилия свещеници”, а срещу него отец Чаплин (преди да го отсвирят) със самодоволно ухилена, мазна физиономия повтаря “Дайте доказателства. Имена и съдебни решения”… Немзоров: “Ето това е списъкът”, Чаплин: Дайте имена и факти, иначе ви считам за лъжец” … и така няколко пъти…

  А в нашия случай си има и документ, подписан от смирения слуга… Сигурно е фалшив…

 5. Хайде да си направим тениски “Je suis un salaud sale” и на български “Аз съм мръсна гад”, а най-добре комбинирано :”Je suis un мръсна гад”! В това си доказано от най-високо място качество comme grand salaud sale ръкопляскам на Иво за този коментар!

 6. „И все-пак тя се върти” – казал Галилео Галилей при официалното си отричане от собствения си труд, наложено от църковните власти. (А не са думи на Джордано Бруно на кладата.)
  С респект.

 7. Към Васил Милославов:

  Така е, прецизирах цитата от Джордано Бруно, който отговаря напълно на тезата ми за това как една легенда се възприема напълно без “доказателствен сертификат”.

 8. Стамбо, подкрепям безусловно. Въобще, БЛОГА ни се оказа свърталище, ти да видиш, на долни, мръсни гадове, отказващи да го играят по схемата: “Аз съм проЗт, вие сте прости, ще се разберем”.

 9. До ИВО ИНДЖЕВ и ВАСИЛ МИЛОСЛАВОВ:
  Не ви вярвам и на двамата! Не го е казал нито БРУНО, нито ГАЛИЛЕЙ, ДОКАТО НЕ ПРЕДСТАВИТЕ ДОКУМЕНТ С АВТЕНТИЧЕН ПОДПИС И МОКЪР ПЕЧАТ!
  ОТБЕЛЯЗВАЩ ЧИТАТЕЛЮ, усещаш ли колко си смешен?
  🙂

 10. И гняв и тъга от българско и руско предателство!Благодаря Ви,г-н Инджев,че отново разкъсахте завесата на срама.
  И как не се намери българин,който да тръгне по пътя на Левски,а не да прати потеря.Срам за България,позор за Русия!
  Покруса за всеки истински българин.
  ПП.Пазете се,Иво,те са още тук!

 11. Спасението е петролеца да се задържи достатъчно дълго на сегашните нива и ако може да направи един заход за кратко до 17-20$ за барелец.
  После крах на путинския режим към края на 2017-та,когато предстои разплащането по външните задължения,а после не “перестройка”,както през 1989-та,а пълна забрана на комунистическата идеология и заклеймяването й като много по-опасна от фашизма.Заличаване на всички комунистически символи,пълна ДОЖИВОТНА лустрация,международен съд и тогава да видиш нашите дрОгари как ще признаят всичко дето го е казал ЛЕВСКИ.
  Даже може да изнамерят и документи с подпис и печат.Те поне са майстори да фабрикуват фалшификати от всякакъв вид и род.

 12. ….a predstavleniata na darjavnia zirk prodaljavat. Na maneja , narodniat artist boiko s METLATA

 13. Не хочу да споря с руссофоби и антисоветчики! Аз този вечерь съм пред телеприьомника обезательно, защото по телевидението “Болгария в воздухе”, “ОН ЭР” по-английский, ще передават прекрасна кинолента за моя боеви таварищ, брат и кумир, с който аз горещо хотел да ваювам плечи до рамото в Ботаническия сад срещу поползнавеньята на американския империализм в Латинска Америка и неговите слуги – контры. Венсеремос! Ел пуебло унидо хамас сера венсидо!El comunismo – o la muerte!- именно так моят гранде компаньеро Мадуро не успел да направи в ревалюционна Венесуела comunismo и гордо като настоящ коммунист отива към muerte! с великите идеали на

  ЧЕ: Аржентинецът – биографична драма, САЩ, Франция, Испания 2008, режисьор: Стивън Содърбърг; в ролите: Джулия Ормонд, Бенисио дел Торо, Оскар Исаак

  Приятно смотрение!

 14. ОТБЕЛЯЗВАЩИ ЧИТАТЕЛЮ,
  питам се дали е вярно всичко описано от Солженицин и Варлам Шаламов за ГУЛАГ? Официални документи за извратените жестокости и гадостите, неприсъщи дори и за най-долните твари НЯМА!
  Имай предвид, че горните двама, без съмнение са били русофоби,германофили туркофили,фашисти, “демонократи”, “либерасти”и въобще – национални предатели и врагове на Освободителката ни от всички робства и робии.Тъй, че предлагам двамата с теб направо да отречем съществуването на ГУЛАГ, като гадна еврогейска клевета!

 15. Хареса ми предложението на Самбо да си направим фланелки с „Je suis un мръсна гад” и предлагам един вариант.

 16. @ NAHCO3 | ФЕВРУАРИ 20, 2016, 16:24

  Голяма част от османските архиви са в България още от 1931 г. – купени са като стара хартия за претопяване 3-4 вагона на цена 3 гроша и 1 пара оката.

  Повече информация и един интересен пасаж (документален! – нали влюбените в робствата искат да видят доказана черно на бяло звучащата им като хетеродокс теза на просветените българи) за еничарството и унищожаването на черкви и манастири може да прочетете тук:

  http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2007/03/21/320942_istanbulskiiat_arhiv_-_istoriia_za_tri_grosha_i_65/

 17. Ето какво получих в отговор на публикуваната от мен статия на проф.Дойнов / в една от соц.мрежи/
  от човек за когото до скоро смятах за мозъчно състоятелен :

  “Срам и позор са подобни публикации! На БЪЛГАРСКИ език! Може би трябва да променим бул. Дондуков на бул. Ahmet Davutoğlu, а ул. Сан Стефано на ул. Берлински договор???”

  Въпросната личност е на около 40 години образована е и помни добре липсата на възможност за най- просто гостуване в”ге-фе-рето” и средностатистическия набор от възможности за пътуване вариращи между съветистан ,Зимбабве , Никарагуа С. корея и куп подобни. Какъв отговор получи от мен – това е друга тема .

 18. Благодаря на Сарданапал за линка към есето на Димитър Бочев. Доскоро и аз почти така мислех за патриотизма в наши дни. Просто казано – да работиш за свое благо така, че и Родината да има полза от това. Затова бях така потресен, когато се оказа, че във второто десетилетие на 21 век, в средата на Европа, млади хора трябва да дават живота си в защита на Родината (нещо характерно за 19 и първата половина на 20 век). Май ще трябва да си спомним за онзи патриотизъм на хъшове, гимиджии, македонски четници, войни от Балканките войни, горяни…. Спираловидно развитие на историята ли беше, що ли?

 19. Тежки времена за русофилията настанаха. По всички фронтове са в отбрана и става все по-трудно да се поддържат лъжливите тези и откровените фалшификации на историята. Пресъхват рубладжийските кладенчета, а пък като ти лъснат и задните части, че защитаваш истинките палачи на Левски, да не си русофил тези дни… А и по-зле ще става.

  Поздравявам г-н Инджев за неуморната работа по темата!

  Мислех си тези дни, не може ли да настояваме “Строителите на съвременна България” да се изучава в 10-11 клас в училищата? Така русофилчетата излизащи от училище ще намалеят осезателно.

  Думите на Левски “Който ни освободи, той ще ни пороби”, се доказват, макар и косвено, стига да се четат писмата му, и се вземе предвид цялостното отношение на българските революционери спрямо Русия, изключая главно Каравелов.

  Изобщо, ако някой е запознат наистина с делото на Левски, никога не би се самоунижил да иска доказатвлство за тези думи. Толкова е просто.

 20. От логиката на русофилистиците следва: За хилядите невинно избити след 9. 9.1944 г. няма виновни защото за това липсват документи с подпис и печат. По същата логика Георги Димитров не е наредил убийството на невинните Райко Алексиев и проф.Станишев,Ленин не е избил цялото царско семейство,Сталин не е знаял за 12 хиляди избити поляци в Катин,Георги Марков и Литвиненко не са отровени от ДС и КГБ и т.н. и т.н. Грозна и опасна е тази логика,защото тя може да оправдае и следващи “недокументирани” престъпления. Русофилистиците да не бързат да доволстват защото,както е показала историята, често и за тяхното взаимоунищожение не се оставят документи.

 21. “нашите съвети” доведоха до “задоволително решение” – обесиха го !
  “най-покорен слуга

  Н. Игнатиев”

 22. “щастливият изход от Софийската афера се дължи на умереността на Великия везир7, който този път изглежда е последвал нашите съвети”

  Проклета да е Русия заради тия думи!

 23. Мислехме, че само български улици и храмове ще чистим от позорни имена, а тя каква се оказа – българският русофил е ошлякал и Антарктика: https://data.aad.gov.au/aadc/gaz/scar/display_name.cfm?gaz_id=137027
  Как няма всепингвинският патриарх да обикаля ледниците, та то е като вечно завръщане. Ледников масив ‘Граф Игантиев’.
  Лъснаха им задниците и на пингвините; поредната КГБ инструментализация.

 24. Темата за Левски е безкрайна, но и в нея има нови моменти. Дори нови погледи. Например, че Левски, както и цялата му организация, са работили за руското разузнаване.
  Това, заедно с още някои нови моменти съм се постарал да опиша в статията “Васил Левски – идеал или идол” на https://ids777.wordpress.com/

 25. @ Иван Д.Стоянов

  Хвърлих един поглед върху вашия жалък хибриден опит да принизите българския идеал до идолопоклонничество!
  Естествено, първият, основният материал на сайта ви, е посветен на “Руската сила”, която, очевидно, ви изпълва със страхопочитание и благоговение:) Останалите материали, посветени на България и българите, започват със следното унизяващо и гнусно послание:
  “Българският народ се намира на много по-ниско стъпало на развитие отколкото народи, с които обичаме да се сравняваме. Поради това качеството на живот в България е много по-ниско, отколкото при тях.”

  Посегнали сте с несравнима наглост и на националния герой на България: “Левски- идеал или идол?”
  КОЙ ВИ Е ДАЛ ТОВА ПРАВО?

  Оценявам написаното като едно от най-подлите оръжия в хибридната война, която руската държавна машина води срещу България, най- отвратителното, защото сте се осмелили да посегнете и очерните паметта на най-святия Българин. Дяконът!

  Тъй като не сте имали (и нямате!) реални аргументи за тезата си, сте следвали плътно “путинските опорни точки”, а именно, опитвали сте се ДА ПОСЕЕТЕ ОТРОВНИТЕ СЕМЕНА НА СЪМНЕНИЕТО в чистотата на Българския идеал- Апостолът на свободата ни! Опитали сте се да принизите великата народна любов и преклонение пред подвига и саможертвата на Левски до идолопоклоничество!

  НЕ СТЕ УСПЯЛ, ЗАЩОТО НАРОДНАТА ЛЮБОВ И ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПОДВИГА И САМОЖЕРТВАТА НА АПОСТОЛА Е НЕПРОБИВАЕМА ЗА ХИБРИДНИЯ ЧЕРВЕЙ НА СЪМНЕНИЕТО!
  “НЕ СЕ ГАСИ, ТУЙ, ЩО НЕ ГАСНЕ!”

  (Тъй като обикновеният читател няма възможност да свери “фактологията”, която сте му подбрали, нито “научните изводи”, които правите, на базата на тази фактология, НАСТОЯВАМ компетентни и уважаващи истината историци да вземат отношение към вашите (ИЗУМЯВАЩИ С МЕРЗОСТТА СИ ЗА БЪЛГАРИН) хибридни интерпретации!)

 26. Този път по темата да ви разкажа едно кратко резюме от 2те минути в който се заслушах в БНР на 19ти февруари!
  В интервюто проведено с няколко невръстни деца който се връщаха от паметник на Левски се чу следното:
  “Преди това децата оставиха цветя и на паметника на незнайния воин”!

  в последствие чухме поне от 5 деца за “турското робство”!!!

  След това репортажа продължи с оповестяването на споразумение между България и русия че, граждани работили в русия и доработили в България ще им се признава стажа от русия(от къде ще се плащат парите които вече и без това са потънали в руската осигурителна система се сещаме всички)!!!

  Някои свин..и се подготвят да бягат в БГ.
  А защо не ни питат нас дали искаме руснаци тук в крайна сметка!!!
  Намираме се в един уникален за България момент е които можем спокойно да заявин на руснаците че вече нямаме никаква нужда от тяхната “подкрепа”.

 27. Павел Тинков | февруари 20, 2016, 18:58
  Репликата Ви звучи твърде руско. Знае се, че става въпрос за легенди (вид народно творчество).
  Поговорките са друг такъв вид: # Оно си требе; оно си сака.
  Смейте се, щом Ви е смешно 🙂

 28. До SMS, направих си труда да прочета есето на Иван Д.Стоянов “Руската сила”. Давам обширен цитат от него.

  “Съветската и съвременната руска историография са положили и полагат огромни усилия за заличаване на външно присъствие във всички области на развитие на Русия. И това съвсем не се ограничава с петровски период, защото приложената от него формула на успеха не е негово изобретение. Да, той е превърнал подражателството към Европа в национален път на развитие и го е гарантирал със силно външно присъствие. Но това се е случвало в руската история и преди. Самото създаване на Русия като държава е осъществено по същия начин. Няколко местни племена са поканили чужденец, скандинавски княз Рюрик да дойде да ги оглави. Той е дошъл с армия и администрация, които са основали руската държавност. Те са донесли със себе си и названието “Русь”.

  Рюрик и неговите наследници копират и налагат в страната чужди законодателство, писменост, религия. Дори държавните символи в Русия по произход не са руски. Двуглавият орел е копиран от Византия, царската корона е донесена от Азия, руското знаме много прилича на това на любимата от Петър Холандия. Най-известният руски символ – Кремъл е построен от италианци и копира италиански крепости. Руските деца растат с хубави родни приказки без да знаят, че “Аленото цвете” навсякъде по света е “Красавица и звяра”, че любимият им Буратино е Пинокио, а “Вълшебник от изумрудения град” си е “Магьосникът от Оз”. Те влизат в училища и вузове, чиято система изцяло е копирана от немската. Те навлизат в живота, в който администрация, полиция, армия също така са организирани по копирани отвън начини. Този списък с външни влияния може да се продължава безкрайно. Безкрайно или до разбирането, че руската цивилизация е подражателска цивилизация.”

 29. До Georgi Nikolov

  Може би ще ви е интересно да научите, че когато тази статия излезе за първи път, едните ме наричаха “озлобен русофоб”, а другите – “разплакан русофил”. Как ви харесва амплитудата?
  Но пък казват, че когато по теб стрелят от двете страни, значи си намерил истината …

 30. По-горе да се чете ‘мислихме’. Като се събудя, само грешки виждам 🙁

 31. Статията е направо за учебниците по история.

  Скъсване с Русия!

 32. До Иван Д. Стоянов, а бе това “разплакан русофил” ми звучи меко казано пресилено. Аз видях в нея статия единствено изобилие на маса неизвестни (напълно непознати) за широката публика нелицеприятни за петоколонците и полезните идиоти факти, адекватно им тълкуване и прогноза която съвпада математическо точно (при това направена август 2009г) с тази на Бжежински.
  Лично мен като потомствен “пещерен антисъветчик” ме удолетворява напълно.

 33. “В същото време, той поставя и немаловажни въпроси. Като например:

  Дали ефикасната намеса на генерал Игнатиев осуетява събития, които биха могли да променят хода на българската история, или пък по-скоро спасява революционната организация на Левски и така й позволява достойно да посрещне предизвикателствата на започналата две и половина години по-късно нова голяма източна криза, която в крайна сметка донася освобождението на България?”

 34. @ KIKI | ФЕВРУАРИ 21, 2016, 15:20

  Това е нищо в сравнение с очакващото ни покрай наближаващия (като бедствие за свободните по дух българи) “национален празник”, когато вече съвсем “законно” ще се леят венцехваления и дитирамби за “великата ни освободителка”.

  Нещастен народ! Дори на националния си празник не стои гордо изправен, а превива гръб пред една чужда, варварска и потисническа страна.

 35. @ ИВАН Д. СТОЯНОВ | ФЕВРУАРИ 21, 2016, 10:58

  Прочетох материала ви – интригуващ е.

  Не обичам митовете. Стерилността им ме отблъсква. Животът (и истинският разказ за него) е много по-цветен, нюансиран и разнообразен.

 36. Иван Д. Стоянов
  Статиите ви са малко тюрлю гювеч.За всекиго по нещо.
  Вярвам не на вас,а на дядо ми който е живял със съвременници на Левски .Боготвореше го.Портретът на Левски в цял ръст в униформа на легионер с хубава рамка красеше гостната стая на къщата на дядо ми.Не знам защо ненавиждаше руснаците,вероятно и заради 9.9.1944.Казваше им *рушняци*.
  Не посягайте на предците ми.Те не могат да се защитят.На мене може.Защото аз познавам двойственият език на агентите на ДС.
  Защото съм долна ,мръсна гад.

 37. В допълнение към поста на NAHCO3
  Ето малко данни за Руско-турската война(1877—1878), извадени от сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/Русско-турецкая_война_(1877—1878) и кои са воювали в нея:
  Силы сторон
  Россия: 737 355 солдат, 500 орудий
  Румыния: 60 тыс. солдат, 190 орудий
  Болгария: 40 тыс.
  Сербия: 81,5 тыс.
  Черногория: 25 тыс.
  Турция: 281 тыс. солдат, 30 тыс. чеченцев и дагестанцев
  Потери
  Россия: 15 567 убито, 56 652 ранено, 6824 умерло от ран, 81 363 умерло от болезней, 3,5 тыс. пропавших без вести, 1713 погибло от других причин, 35 тыс. уволено в небоеспособные.
  Румыния: 4302 убито и пропало без вести, 3316 ранено, 19 904 заболели.
  Болгария: 15 тыс. убито и ранено
  Сербия: 5 тыс. убито и ранено
  Черногория: 5 тыс. убито и ранено
  А ето и някои от победителите с данни за произхода им:
  Император Алекса́ндр II Никола́евич – Удостоен особого эпитета в русской дореволюционной историографии „Освободи́тель” (в связи с отменой крепостного права по манифесту 19 февраля 1861 г.). Убит в результате террористического акта, организованного партией «Народная воля». Александр Ильич Ульянов – Террорист, казнён через повешение. Один из организаторов и руководителей “Террористической фракции “Народной воли”, старший брат Владимира Ильича Ульянова (Ленина)
  Граф (с 1878) Михаи́л Тариэ́лович Лори́с-Ме́ликов. Родился в Тифлисе в армянской семье. В Кавказской кампании русско-турецкой войны (1877—1878) во главе действующего корпуса стоял генерал-адъютант Лорис-Меликов.
  Генерал от инфантерии Фёдор Фёдорович Радецкий-из дворян Полтавской губернии, прежде живших в Курляндии, из белорусского шляхетского рода Радецких-Микуличей (традиционно исповедывавших кальвинизм)
  генерал-фельдмаршал Йосиф Владимирович Гурко (Ромейко-Гурко)- потомственний дворянин белорусского рода. Мать Татьяна Александровна Гурко, урождённой баронессы Корф.
  Инженер-генерал граф Эдуард Иванович Тотлебен – родился в Митаве (современный латвийский город Елгава), в семье немецкого дворянина. Назначенный начальником отряда обложения Плевны он возглавил ведущиеся под этой крепостью осадные работы. Узнав о сдаче противника, он не стал возвеличивать свои заслуги, скромно заметив: «Не я победил Османа, а голод».
  Генерал Михаил Иванович Драгомиров(укр. Миха́йло Іва́нович Драгоми́ров) – родился в г. Конотоп(Украина). Командовал 14-й пехотной дивизией, которая первой переправилась через Дунай около города Свиштов под огнем турок. При обороне Шипки был ранен.

  Генерал-майор Николай Григорьевич Столетов (1831—1912) — русский военачальник, командующий болгарским ополчением в русско-турецкой войне 1877—78 гг., генерал от инфантерии (1898). Родился в городе Владимире в старинной купеческой семье, переселённой туда за крамолу ещё после падения Новгорода при Иване Грозном.
  генерал-адъютант Михаи́л Дми́триевич Ско́белев (1843—1882) — выдающийся русский военачальник и стратег, генерал от инфантерии (1881). Родился в Петропавловской крепости.
  Генерал от инфантерии Иван Степанович Ганецкий – Род Гонецких происходил из Польши. Пленный Осман-паша, командовавший турецкими войсками в Плевне вручил свою саблю командиру гренадер – генералу Ганецкому
  Князь Алекса́ндр Миха́йлович Дондуко́в-Корса́ков – Родился в аристократической семье калмыцкого происхождения. Калмыки принадлежат к центрально-азиатскому антропологическому типу большой монголоидной расы.
  генерал от кавалерии Николай Иванович Святополк-Мирский – княжеский и дворянский род белорусского происхождения. Войска Южного отряда генерала Ф. Ф. Радецкого (отряды генералов М. Д. Скобелева и Н. И. Святополк-Мирского) в сражении при Шейново 27-28 декабря 1877 г. окружили и взяли в плен 30-тысячную армию Вессель-паши.
  Генерал-лейтенант барон Николай Павлович Криденер – генерал от инфантерии из остзейского баронского рода – немецкого происхождения. За взятие Никополя он получил орден св. Георгия 3-го класса. Командувал 9-м армейским корпусом. При капитуляции Никополя в плен сдались двое пашей и 6 тысяч регулярного войска. Добыча состояла из 40 полевых пушек‚ установленных на батарее вдоль высот (из них 12 крупного калибра), а также из 2 мониторов.
  Среди генералов-поляков – начштаба Дунайской армии Артур Непокойчицкий, его заместитель Казимир Левицкий, ген. Дмитрий Нагловский, ген. Адам Квецинский (его соединение отличилось у Шипки), ген. Константин Бискупский (отличился под Плевной). В Дунайской армии было много рекрутов-поляков, о численности которых мнения польских историков расходятся (от 50 000 до 20 000). Разнятся и данные о численности поляков среди российских офицеров Дунайской армии (от 9% до 35%).

 38. Един много добър човек, който четем с възхищение.

  http://sparotok.blogspot.bg/2013/06/blog-post_23.html

  “За да може един народ да расте и да се развива на него му е нужно самочувствие. Това е причината някои да си съчинят славна история и същевременно да унищожат нашата. Никой не обича конкуренцията, никой не желае да е постоянно нащрек. Лошото е, че чужденците познават нашето минало по-добре от нас. Знаят по-добре от нас на какво е способен българинът. С помощта на чуждопоклонници векове наред нашия народ бе разкъсван на части. Сееше се неприязън между различните групи, внасяха се чужди идеологии. Днес жънем горчивият плод на тази политика.

  Суровите уроци обаче каляват. Те са като вирус, който убива слабите, но за сметка на това прави силните още по-силни. Фактът, че сме преживели много чужди подтисничества говори прекрасно що за народ сме. Фактът, че сме надживели многото си гробокопачи показва, че и този път няма да се загубим. Просто трябва да си припомним, че в нашите вени тече кръвта на тези, които създаваха и събаряха империи. Ние сме наследници на народът, който пръв повярва в своето безсмъртие, и който много пъти доказа, че не може да бъде унищожен.Не се гаси туй що не гасне!”

 39. Свалям ви шапка за статията, г-н Инджев, респект!

  Само че,относно твърдението:

  “В България същото може да стане само по един начин: като се покаже на разболяваните от руската пропаганда потомци на поколения българи истината за „освобождението”, няма да се съглася.

  Със съвсем дребни изключения (на скъпо платените топ агенти на влияние) болните от русифилистичната пропаганда са хора прости, ограничени, неспособни на самостоятелен анализ и мисъл. По правило не знаят и дума руски. Каквато и истина да им се поднесе, особено ако е различна от набиваното в главите им поколения наред, те просто като добичета ще се изходят отгоре й. Мисленето е тежък труд и иска повече от 3 мозъчни гънки. Но дано и тях ги споходи прозрение!

  Относно хибридния пореден опит за омаскаряване на велик българин от лицето иван д. стоянов – даже няма смисъл да се коментира. Радвам се, че повечето колеги тук (особено SMS, D.SAVOVA, САРДАНАПАЛ, GEORGI NIKOLOV) са разпознали незабавно манипулацията. Достатъчно е обширното цитиране на видния рубладжия стоян заимов, баща на разстреляния за шпионаж в полза на рАЗИЯ владимир заимов. И липсата на поне един факт, че Левски, видиш ли, бил работил за същото това рАЗИЯтско разузнаване!

  Сбъркали сте блога, г-не!

  Защото тук сме все долни, мръсни гадове!

 40. Дребна забележка: Книгата на Аркадий Ваксберг се казва “Отровите на Кремъл”, а не “Отровите на Сталин”.

 41. @ ИВАН Д. СТОЯНОВ | ФЕВРУАРИ 21, 2016, 10:58

  Прочетох почти всичките ваши текстове в посочения сайт.

  Имам един въпрос: защо така безпомощно (като руснак) се проваляте при членуването на съществителните в българския език?

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.