Колко “славянски” ще да е българският език, щом руският, базиран на българския, не е славянски?

За читателите на ivo.bg темата за българския произход на руския език не е нова- както и за читателите на “Течна дружба”, където съм публикувал дори в оригинал на руски ( като за евентуално грамотни русофили) руско научно изследване на българските корени на руския език.

В статия в argumentua.com на Вадим Ростов , парадоксално за славянските фундаменталисти, се оспорва славянския произход на руския език. Ето частта от статията, в която се говори за българската съставна част от руския език като негова основа.

Възниква въпросът: колко “славянски” е българският, върху който се гради руският, при положение, че руският не е славянски?

Превод за ivo.bg : Васил Костадинов

http://argumentua.com/stati/pochemu-nerusskii-russkii-yazyk

Българска съставна

 

Защо днешният руски език прилича повече на българския и сръбския, отколкото на беларуския и украинския? (Парадоксално, руският е в една езикова група с тези два езика, а не с българския и сръбския). Това е странно, защото Русия не граничи с Балканите, а с Беларус и Украйна, в чиито езици почти няма българско влияние, или ако има, то е привнесено през Русия.

 

Факт е, че в Русия не е имало местни славяни(освен редките заселвания на украинци в Суздалката земя през XII век и масовото поробване на беларуси и украинци по време на войните на Московия срещу Великото Литовско Княжество и Реч Посполита: само във войната през 1654-1667гг., московитите поробват десетки хиляди белоруси).

 

Московските туземци учат славянски чрез религията, която се проповядва на български.

Ето защо мордвините(руските предци) от Рязан, Москва, Тула, Кострома, Вятка, Мурома и други фински територии опознават славянския език през българския – просто не са имали местен славянски. И по тази причина, дори и малкото славянско съдържание на днешния руски език(около 30-40% славянска лексика срещу 60-70% финландска и тюркска), не е свързано с белорусите и украинците, а с българите и с българските църковни книги.

 

Но в Беларус и Украйна, ситуацията е различна: местното население (наполовина балтийско в Беларус и наполовина сарматско в Украйна) има собствени славянски диалекти, което не позволява проникването на българската лексика от православните книги и подмяна на автентичните местни славянски езици.

 

Защо всички славяни, включително чехи, словаци, поляци, беларуси и украинци разбират различните диалекти на славянските езици, без превод, а руснаците не – за тях дори и така наречените “източно- славянски” езици на Беларус и Украйна са неразбираеми?

 

В долната таблица са дадени няколко примера за разлики между руски и славянски думи:

90706_600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 мнения за “Колко “славянски” ще да е българският език, щом руският, базиран на българския, не е славянски?”

 1. Благодаря на Иво и Васил Костадинов за изключително актуалната статия.
  И какво излиза. На руснаците сме дали не само азбуката, но и езика и чрез Волжка България модел за държавност на Московития.

 2. Блестящо доказателство за това че българите не сме славяни!!!
  Браво!!!

 3. Здравейте г-н Инджев!
  Като допълнение към статията Ви изпращам една малка и малко известна книга на ….Карл Маркс!

  Карл Маркс: Как се е появила Русия?

  „Секретната дипломация на XVIII век“ е издадена в Лондон през 1899 година, но 117 години е крита от комунистите.
  Една единствена книга на Карл Маркс никога не е издавана в Съветския съюз и комунистическия лагер. Една малка книжка, но знакова. Тази, в която Маркс анализира историята на Русия. За нея никога не е споменавано. Какво толкова ужасно пише в нея, че тя да бъде скрита толкова десетилетия?
  Люлката на Московия е „кървавото блато на монголското робство, а не суровата слава от епохата на норманите. Политиката на Русия продължава политиката на Ордата, а не на Рус.
  Тази книга се нарича „Секретната дипломация на XVIII век“ и е издадена в Лондон през 1899 година.

  Секретната дипломация на XVIII век

  ПЪРВА ЧАСТ

  Появата на Рус

  Рус като държава с център Киев е създадена от племената на поляните, които живеели на десния бряг по средното течение на Днепър. И Киевската земя (земята на поляните), дълго време преди създаването на държава била наричана Рус. Полянски градове били Киев, Чернигов, Переяславл. В течение на времето поляните се обединяват с другите славянски племена: древляни, северяни, дреговичи, радимичи, вятичи, кривичи, илменски славяни. Обединявайки се, асимилирайки се помежду си, тези осем племенни съюза стават основата на Рус. Именно тази общност по-късно започват да наричат русини. Русите или русините стават основата на Рус, с център в Киев. Както бихме се изразили днес, това била титулната, началната народност на Рус.

  Имперска Рус

  Рус с център в Киев била своего рода имперска държава. Имало център (Киев и Киевщина) и имало колонии, които плащали на русите данък. Сред тях били литовските и финско-угорските племена.
  В летописът на Нестор е записано: „А всички тези други езици, дават дан на Рус: чуди, мери, веси, муроми, черемиси, мордви, пери, печера, ям, литва, зимигола, корси, норома, либ: всичките имащи свой език, от коляното на Афет, живеещи в полунощните страни“.
  Всички завоювани страни също се смятали за Рус. Но населението на тези колонии не били етнически руси. И самите те не смятали себе си за руси. Те били „руски хора“ само в смисъла на това, че плащали данъци на Рус. Вярата също станала една (с обща църква) след като Рус завладяла тези племена. Безспорно имало културно влияние.
  За Рус, в тесния смисъл дълго време се смятала само Киевската. След това и Черниговщина и Переяславщина етнически стават Рус. И много по-късно (в края на XII век) руси стават жителите на Галичина и Солина. След това Рус започнали да наричат Галицко-Волинското княжество. Не е имало повече никаква друга Рус.

  Чуд (фино-угорски племена)

  Фино-угрите, които плащали дан на Рус, живеели между Волга и Ока и в Приуралието. В Рус тези територии наричали Залесие. Това е централната част на съвременна Русия, която се присъединява към Рус някъде през X-XI век. По това време Рус съществува приблизително два века и русите са сформирани като етнос.
  Не съществуват точни данни за завоюването на Залесие, известно е само, че това не е станало веднага, а когато Рус укрепва.
  В края на XI век в Залесие се създава ново княжество: Ростово-Суздалското. То имало два центъра: Ростов и Суздал. През XII век се появява още един център: Владимир. Именно тези територии в литературата на XIX век се наричат Ростово-Суздалска или Владимиро-Суздалска Рус.
  Но в летописите няма множество Руси: Киевска, Северна или каквато и да било друга. Още по-малко Ростово-Суздалска или Владимиро-Суздалскя. Всичко това е измислено през XIX век от имперските историци. „Киевска Рус“ е също толкова изкуствено название както и „Русия“. Рус е била само една и така се е и наричала.

  Формиране на московитския (руския) етнос

  През X век Ростово-Суздалската земя била заселена основно с фински племена. На тази територия започва да се формира и етносът на съвременния руски народ.
  Като всяка друга метрополия, Киев влияел на завоюваните народи. Славянските преселници в Залесие, разбира се, се смесили с финските племена. И, разбира се, фино-угрите и другите племена с времето също се „порусначват“.
  Те приемат и езика, и православната вяра. Но и до ден днешен руската провинция пази историята на фино-угрите, а не на славяните.
  Руският народен костюм няма нищо общо с дрехите на славяните. Московитският фолклор също не е типичен за славяните. Измислиците за „най-славянския“, пръв и главен руски народ са просто смешни.
  Понякога градовете на фино-угорските земи били наричани по руски маниер, но въпреки това, рекичките и мнозинството населения и досега са запазили финските си названия. Например, голям брой реки и притоци имат финското окончание -ва, което означава „вода“.
  Залесите се намирали, може да се каже в „задния двор на Рус”. Народностите, които го населявали живеели крайно бедно, заради трудните условия на живот. Търговски пътища почти не съществували. Наоколо имало само гори и блата.
  Затова киевските князe не смятали тези земи за „лакомо парче“ и дълго време никой не им обръщал внимание. Русите от своите богати и топли райони нямали желание да се заселват в Залесие. Преселници-русини имало малко.
  Като цяло Рус никога не се е преселвала масово в Московия. Московитският етнос се сформира някъде през втората половина на XII век.
  Русините като етнос с отделна държава и наименование съществуват от X век. Тоест, съвременните руснаци са най-младият източно славянски етнос. Не старши, а младши, не брат, а съсед.

  ВТОРА ЧАСТ

  Самите угро-фински племена (наричани чуд) не назовавали себе си Рус. В летописите си те противопоставят себе си на Рус. Коя колония не би противопоставила себе си на чуждата и метрополия?

  В Лаврентиевския летопис и в Ипатиевския това противопоставяне се вижда добре. А в тях са описани събития от XII-XIII век. Тоест даже през XII век и в началото на XIII век Новгород-Суздалските територии не са се смятали за Рус, нито Ростово-Суздал, нито Рязан, нито Смоленск, нито Владимирск.

  Рус е била само земята на поляните, тоест метрополия на Киевските земи. А Киев е майката на руските градове и другите градове на разширяващата се Рус никога не са принадлежали на бъдещата Московия.

  Руснаците смятат, че първата им държава (Рус) се е появила около 400 години по-рано от самите тях и, че това е било именно тяхна държава.

  Завладяването на Рус от татарите

  В началото на XIII век заради междуособни войни Рус отслабва и пада под натиска на татарите. Те завладяват и Полша, и Унгария, и северните Балкани. Завръщайки се от победоносния си поход, татарите създават своя държава.

  Така в долното течение на Волга се появява държавата Златна орда. Руските земи не влизат в Златната орда като част от държавата, а стават васали. Сега самата Рус била принудена да плаща дан.

  Разпадът на Рус още повече отделя земите на Рус и Залесието една от друга. И културно, и етнически, и политически.

  Московия или московската държава

  Откъде се появява Московия? Угро-фините отначало са покорени от Рус, след това от татарската Орда. Но руските историци умишлено преувеличават влиянието на рус върху тези племена и умишлено обезценяват влиянието на Ордата и дори практически отричат влиянието на Ордата върху Московия.

  И това при положение, че московитеските земи са поробени от татарите почти 300 години.

  Едва след разпада на Златната орда се образуват:

  Московското княжество Кримското ханство
  Казанското ханство Астраханското ханство
  Касимовското ханство Сибирското ханство

  Москва (финско название) се споменава в запазените документи едва след средата на XII век като неголямо селище. През XVI век това название се разпростира върху цялото Московско княжество.

  Самото княжество се появява в началото на XVI век, което е началото на руската държавност.

  Мнозинството от европейските народи, както пише Евгений Наконечни, започват своята история с появата на собствена независима държава през IX-X век.

  Руснаците вероятно са единствените, които смятат, че първата им държава (Рус) се е появила приблизително 400 години по-рано отколкото те самите.

  Но фактите говорят друго: отначало московитският етнос се появява през втората половина на XII век. След това, през XV век се появява Московската държава, а през XVI установява отношения със съседите си.

  Европа, която в началото на царстването на Иван III едва забелязвала съществуването на Московия, притисната между Литва и татарите, била зашеметена от внезапната проява на огромна държава край източните и граници.

  И така, Москва, Московия, Московска държава са управлявани от княз, а първият московски цар се появява през XVII век.

  Центърът на държавата бил пренесен в Москва, но знатните придворни на московския княз били почти изцяло татари. И политиката на Московия била продължение на политиката на Ордата.
  По-късно Екатерина II просто преписва историята, а историците, които пишели истината имали много печална съдба.

  Трубецкой пише: Московската държава възниква благодарение на татарското иго. Московските царе много преди да приключи „събирането на руските земи“, започват да обединяват земите от западната част на Великата монголска монархия. Москва става мощна държава едва след завоюването на Казан, Астрахан и Сибир. Руският цар се явява наследник на монголския хан. „Освобождаването от татарско иго“ се свежда до замяната на татарския хан с православен цар и пренасяне на двора в Москва.

  ТРЕТА ЧАСТ

  До 1721 година официално се употребява само названието „Москва“ или „Московска държава“. До това време официално Русия не съществува, още по-малко като наследница на Рус. След това името бива съзнателно променено. През 1721 година Московското царство завладява земите, името и историята на Рус и ги превръщат в „Русие“. Това название не е народно, а изкуствено.
  Именно с това започва митотворчеството за великата Русия или Великорусия. И само след сто години Московия вече е наричана Русия, а московитите стават руснаци или великоруси.
  Московия престава да признава завладяването на Рус, твърдейки, че става дума за една земя и за един народ. Русините-украинци изведнъж стават „малоруси“.
  Когато Московия сменя наименованието си, русините променят името на своята земя, за да не ги отъждествяват Рус и Московия, Рус все по-често е наричана Украина.

  Три (не)братски народи

  Предците на украинския народ са племената, живели на територията на съвременна Украйна – волиняни, деревляни, поляни, бели хървати, уличи, тиверци и сиверяни, които през X век формирани като отделен етнос.
  Племената, заемащи територията на Беларус (дреговичи, кривичи, радимичи) са предците на беларуския народ.
  Илменските славяни сформироват отделен псковско-новгородски этнос, който през XV-XVI век е частично унищожен, а частично асимилиран от Москва.
  В земите на Залесието славянските преселници се смесват с финските племена и сформират най-младия източно-славянски етнос-московити, или бъдещите руснаци. Това се случва във втората половина на XII век.
  Ломоносов, Милер, Соловьов, Ключевски, Покровски и редица други руски учени са писали, че основата на народа на Московия са угро-финските племена, но самите руснаци претендират да са първият и главен славянски народ.
  Московия (Русия) е плащала данъци на кримския хан, неин суверен и правоприемник на Златната орда чак до 1700 година. Московският цар е посрещал кримския посланик извън границите на града, качвал го на коня си, а той пешком, водейки коня за юздата го отвеждал в Кремъл, поставял го на трона, а самият той коленичел пред него.

  Московия е преименувана на Русия от цар Петър I чак през 18 век, през 1721 година.

  В средните векове всички картографи на Европа определят Московия като принадлежаща на Ордата, следователно на Азия.

 4. Към Георги Стефанов:

  Благодаря Ви за приноса към темата, която съм засегнал обилно в “Течна дружба” ( 2011) като илюстрация що то наистина русофобия. Защото Маркс е бил завършен русофоб. Доказал съм го с цитати. За да не кажат, че си измислям, си направих труда да публикувам дори на немски език някои от фразите му с позоваване на източника ( наложи за целта ровене в библиотеката на “Хумболтовия университет”).Но русофилите са невежи по дефиниция ( щом са русофили- не можеш да знаеш истината и да си русофил, освен ако си платен лицемер). Комунистите по вяра задължително русофилстват. Не знаят и не искат да знаят истината за техния кумир Маркс- да не говорим, че болшевишките вождове са виновни за избиването на повече руснаци от Хитлер. С фанатици обаче не се спори.

 5. Ами след като от много източници излезе информация, че Българите всъщност са така наречените Траки а славяните всъщност са им били само съседи е ясно, че няма как нашия език да е славянски.

  http://sparotok.blogspot.bg/2014/10/blog-post.html

  “Тъжно е да видиш как сънародници поддържат теории, които мачкат съзнанието ни. Тъжно е, че не се касае просто за залитания на определени изследователи, а за съзнателна, последователна политика на дезинформация. Тъжно е, че тези хора нямат ни срам, ни свян. Въпреки постоянно да излизат доказателства за балканските корени на старите българи, привържениците на иранската теория за произхода на дедите ни все още повтарят остарелите си мантри и отказват да приемат фактите.”

  http://sparotok.blogspot.bg/2015/08/blog-post_19.html

  ЕТО КАК НИ ЗАБЛУДИХА, ЧЕ ТРАКИТЕ СА ИЗЧЕЗНАЛИ

  http://sparotok.blogspot.bg/2015/01/blog-post_21.html

  КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ СТАРИТЕ БЪЛГАРИ?

  ” Ние притежаваме не само изображения, от които можем да разберем как са изглеждали дедите ни, някои римски (византийски) автори дават добри описания на външния вид на нашите предци. Като пример може да се посочи Борис II. Той е характеризиран като човек с червеникава брада. Това определено не е отличителна черта на азиатец. Нито тюрките, нито паштуни, иранци, талишци не са светлокоси. За сметка на това Ксенофан споделя, че косите на (някои от) траките са червеникави – Бешевлиев, с.”

  “Петър Ангелов предава думите на Георги Акрополит, който характеризира група българи като едри на ръст и в добър вид – с.62. За цар Калоян се знае, че е бил висок около 1.90 м, а това е доста за Средновековието. Едър и изключително силен мъж е бил и благородникът Иванко –с.61.Прочутите със ръстта си нормани са били едва 1.70-1.73 м.

  Към външния вид спада и прическата. По сведения от Именника на Българските Владетели, а и извори споменати от Геза Фехер, ние знаем, че част от дедите ни са бръснели косата си и са оставали един, или няколко кичура да растат свободно. Този обичай е запазен в България до към 30-те години на ХХ век. Древният летописец Плутарх споменава за тази прическа при тракийското племе абанти и при мизите, които по-късни автори наричат българи. Съдейки по думите на Плутарх тази прическа първоначално е била типична само за воинската класа. Това обяснява ограничената й употреба.”

 6. Болшинството от византийските, българските и скандинавските източници по това време ги зоват варяги. Първите князе по тези територии имат определено скандинавски племена, които в късни времена са “пославянчени” от руската историография, за да оправдаят намесата като защитник на славяните.
  Константин Порфирогенет (Багрянородни), говорейки за някои топоними, дава названията им на “руски и славянски”, където “руските” имат скандинавска етимология.

 7. Още едно ярко доказателство в духа и съдържанието и на статията и на коментарите.
  http://argumentua.com/stati/rossiya-gosudarstvo-okkupant-diagnoz

  …Именно эта «испорченность социума» и лежит в основе России как культурно-государственного феномена. И задана изначально она не большевиками, а Иваном Грозным, перед которым все были «равны в рабстве». Большевики эту «испорченность социума» лишь подтвердили и усугубили. Именно опричнина способствовала утверждению в России крепостничества в особо тяжелой форме, что роковым образом сказалось на формировании гражданского общества, на русском национальном характере, на всей нашей исторической судьбе. Без крепостничества не было бы ни советского колхозного строя, ни самого Совка.

  Большевизм — это регенерация опричнины, ее марксистское артикулирование. Интернациональный состав первых поколений большевиков как раз и подтверждает этот тезис, поскольку русский этнический фактор в российской государственной традиции — величина всегда бесконечно малая; та же опричнина Грозного была интернациональной. Большевизм, независимо от заявленных поначалу целей, стал радикальным очистительным средством от «западной скверны», скопившейся в России за два межеумочных петербургских столетия.

  Дух Малюты витал в подвалах ЧК. 1917 год — это конфликт между хрупкой европейской надстройкой России и ее базовой ордынской матрицей, ее природой, вот в чем суть т.н. «русской революции». Чужеродная надстройка европеизма была сметена, отторгнута — как писал Борис Пильняк, революция снова «противопоставила Россию Европе. И еще. Сейчас же. после первых дней революции, Россия бытом, нравом, городами — пошла в семнадцатый век». Дальше, дальше — в шестнадцатый!…

 8. Ще попитам две неща:
  1. Кой език признава папата за богослужебен ?
  2. Ако Българския език е славянски, как изчезват падежите ?
  Дано ми отговори някои.

 9. Историята познава многобройни примери за това, как с изчезването на езика изчезва и етноса, а с появяването на възможност за геополитическа преориентация, диалекти се превръщат в национални езици на малцинства или даже мъртви езици възкръсват.
  http://www.aliceswonderland.eu/Alice-mother-language-day-bg.html

 10. На вниманието на г-н Васил Д. Василев (Богдан Кримски–Атлантически) и “ценителиte” на митичната руска военна мощ. Любими четива са ми експертни статии громящи мантрите за легендарната и непобедима наследница на РККА. В случая иде реч за “безаналоговият”,то ако им се даде вяра на ватниците, те друго оръжие така и така не създават, Т-50.

  http://glavpost.com/post/1mar2016/blogs/80706-zloy-odessit-peredovoy-i-ne-imeyuschiy-analogov.html

 11. Знае се че падежите “изчезват” при продължителна употреба на един език, т.е. колкото е по-стар един език то толкова по-малко падежи има в него.
  Някои езиковеди дори слагат и време за което изчезва един падеж.
  Българският език е един от най-древните езици в света и затова има само три падежа.

 12. Към stefanov
  Това е много сложна (дълга, дискусионна) материя за един блог. Може да напишете в Гугъл “от синтетизъм към аналитизъм”. Само ще кажа, че за прехода, според английски лингвисти (и не само, но те са правили най-задълбочени изследвания, защото английският е такъв), са необходими 1500 години.

 13. В ново време се създават езици
  : -румънски, сръбски, новогръцки, руски и др.. Без печатно слово и образувателна система -как така изчезват и Паисий трябва да се превежда.

 14. Точно в момента слущам словоизлиянията на руския посланик Исаков по БНТ,който отново ръси и пее старата руско-съветска версия и ми иде да счупя моя телевизор.
  Дори смята,че външният ни министър е бил непремерен .
  А за езика,много точно,Иво,право в десятката!

 15. Те, руснаците, открай време не са наясно със своята идентичност.Та нали самият Тютчев им го каза “Умом Россию не понять…В Россию можно только верить.” Важното за нас сега е да настояваме БНТ да превърне предаването История,БГ в ежедневно образователно предаване, освободено от “академичното” присъствие на продажни руски прислужници. Много съм обнадеждена от снощното предаване с участието на няколко фини познавачки на документи от епохата.Обществените медии ни дължат това, защото харчат наши пари. Същото важи и за БНР. Те могат да помогнат на нацията ни да опознае и осмисли историята ни и да се освобождава от комплекси.

 16. Стига сте писали глупости на славянска и изобщо на езиковедска тематика.

  Славянщината на един език не може да се мѣри. По опрѣдѣление тя е или 0% (никаква, напримѣр за румънски), или 100% (пълна, напримѣр за български, сръбски, чешки, полски).

  Нашият български език си е славянски независимо от славянщината на руският език.

  Наистина, в Московията славянският език бил занесен от християнскитѣ свещеници в пакет с християнската религия. Наистина, така нарѣченият великоруски език (т.е. руският език) е смѣс от два диалекта на славянският език отпрѣди хиляда години – един – разговорен източно-славянски диалект, на който говорело домочадието на свещеницитѣ, и друг – нашенски южно-славянски, на който били написани носенитѣ от свещеницитѣ Евангелия. Но това съвсем не означава, че руският език не е славянски.

  Статията на Вадим Ростов, на която се позовавате, е смѣс от вѣрни и лъжливи твърдения и е пълна с манипулации. Ето Ви примѣр за манипулация:

  “Почему все славяне, в том числе, чехи, словаки, поляки, беларусы и украинцы, понимают разнообразные диалекты славянских языков без переводчиков, и только одни так называемые русские их не понимают – им кажутся непонятными даже так называемые «восточно-славянские» языки Беларуси и Украины?”

  Нѣма изискване за “взаимопонимание” (mutual intelligibility) между славянскитѣ езици, както нѣма подобно изискване и при романскитѣ, германскитѣ, келтскитѣ и т.н. езици.

  Освѣн това, противно на твърдението на Вадим Ростов между руският и белоруският сѫществува “взаимопонимание” в най-възможна степен, дотам, че аз примѣрно да считам, че белоруският е отдѣлен език само по политически причини, подобно на македонският.

 17. Обърнѣте внимание на коментарът на Валентин Нечаев под статията на Вадим Ростов. Цитат на Нечаев: “Всё в статье, что касается лингвистики – бред клинический, намеренный и сделанный на подтасовках. .. Такая статья работает на Кремль, а не на формально поддержанную автором сторону, потому что способна только отвратить грамотных и понимающих людей от всей явно поддержанной позиции.”

 18. Добре поне че това не са затрили:

  “Слънце ТРАКИЯ огрява, над Пирина пламеней”

  Като погледнах картата на древна Тракия в Лувъра, беше едно към едно с днешна България, плюс Гърция до Солун и Северна Добружда която сега е в Румъния. Да, и западните покрайнини. А цял живот ни внушават, че сме пришълци в собствената си земя и че сме дошли от Азия. Да си гледат работата! Да си стоят в Азия те, а не нас да ни пращат там!

  Да, езикът ни като лексика е по-скоро славянски, и то най-древния славянски език, който днес се нарича старобългарски. И пак те са го взели от нас, а не ние от тях, защото имаме собствена писименост и култура от най-древни времена.

 19. До Христо Тамарин

  Много неясна остава тезата, която защитавате. Освен смешното твърдение, че българите сме славяни, нещо друго има ли?
  Смешно е, защото в археологията на днешна България няма нищо СЛАВЯНСКО. Защото славяните са живеели в дупки в земята, ЗЕМЛЯНКИ – толкова диви са били. От тях даже и керамика не е останала. И в Първата българска държава мъжете славяни са били използвани за впрегатен добитък, а жените – за разплод. Четете Пламен Цветков, “Славяни ли са българите?”. Невъзможно е при това положение Плиска, Велики Преслав и Велико Търново да бъдат наречени славянски градове, нали? А България – славянска държава, пак нали? А името, а българската държавна структура и администрация от VIII – IX век, а Именника на българските Канове?

  Хайде по-леко с руската пропаганда в този блог. Не четете лекции на Младежкото БСП.

  И от мен да знаете, Тамарин – в римската и византийската историография българите се споменават ПЕТ ВЕКА преди славяните.

 20. @ ХРИСТО ТАМАРИН | МАРТ 2, 2016, 11:01

  “…че белоруският е отдѣлен език само по политически причини, подобно на македонският.”

  Не е по-правилно да се каже, че руският е отделен език (от белоруския) само по политически причини, подобно на македонския?

  Не за друго, а защото днешните Македония и Русия много си приличат в търсенето на собствена идентичност (идентитет), което води до отчаяните усилия да се “снабдят” с история и с култура, които се извършват под формата на кражби (от съседите, разбира се!), фалшификации и създаване (измисляне) на митове.

 21. До Христо Тамарин. От всички коментари под статията на Вадим Ростов вие подбрахте единствено този който ви пасва на неясна теза която се опитвате да пробутвате тук. Само дето при Нечаев, освен клиширани нападки с “удобно” внушение с което се опитва да ги оправдае аз факти и аргументи не намирам.

 22. До GEORGI NIKOLOV: Вѣщитѣ езиковеди изобщо не се занимават да коментират такива глупости, каквито е написал Вадим Ростов. Аналогично, всѣкакви предложения за вѣчен двигател се хвърлят в кошът за отпадъци, без да се четат. Нѣма какво да се очаква подробен анализ и детайлна критика.

  Вие казвате, че в коментарът на Нечаев нѣмало факти. Е как да нѣма. Ето как Нечаев опровергава грѣшно внушение на Ростов: “Таблица сравнений слов – её уже неоднократно разбирали. Во-первых, она очень тщательно отобрана – если бы сравнивали полный словарь, было бы не так показательно. Во-вторых, в ней явно и намеренно исключили южнославянские языки, которые красоту таблицы испортят безнадёжно. Словари в интернете есть, каждый может посмотреть сам на результат.”

  Виждате, че във Вашият кратък коментар има лъжа и манипулация.

  Повѣчето от коментаритѣ под статията на Вадим Ростов, независимо дали са в подкрѣпа на Ростов или против него, са от невѣжи хора, което и отговаря на нивото на статията. Единствено коментарът на Нечаев е издържан, затова Ви обърнах внимание на него.

  Моята теза си е съвсем ясна. Българският е славянски език. Сръбският е славянски език. Чешкият, полският, руският са все славянски езици. Според възприетата генеалогична класификация на езицитѣ това е така и нѣма начин да не е така. На лингвистиката в този случай трѣбва да гледате като на природна наука. Лингвистиката твърди, че българският език е славянски, със сѫщата категоричност, както напримѣр биологията твърди, че “Apteryx-ът е птица”:

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B8_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)

 23. @ ИВАНКА | МАРТ 2, 2016, 12:42

  Езикът ни, въпреки отбелязаното от вас наличие на славянски думи, НЕ Е славянски.

  Българският език е аналитичен, за разлика от сърбохърватския, словенския, чешкия, полския, белоруския, украинския и руския, които са синтетични.

  Българският език е основата и главната причина за появата на т.н. Балкански езиков съюз.

 24. Днес в 13:32 нѣкой е ОТБЕЛЯЗАЛ, че “в римската и византийската историография българите се споменават ПЕТ ВЕКА преди славяните.” Независимо дали това твърдение е вѣрно или не, то нѣма никакво отношение към въпросът дали нашият език или пък руският език е славянски. Изнася се дискусията настрани, към нѣкакви землянки и археологически находки, докато единственото, на което искам да Ви обърна внимание, е че нашият български език е славянски, както и руският език е славянски. Славянщината засѣга само езикът. Славянщината не е етническа принадлежност – тя е само езикова принадлежност. Археологията нѣма отношение към славянщината, освен ако не изкопае надписи на славянски език.

  ОТБЕЛЯЗАНО е така: “Освен смешното твърдение, че българите сме славяни, нещо друго има ли?” Къдѣ съм писал, че “българите сме славяни”? Писал съм, че българският език е славянски. Срам нѣмате.

 25. САРДАНАПАЛ е написал: “Не за друго, а защото днешните Македония и Русия много си приличат в търсенето на собствена идентичност (идентитет), което води до отчаяните усилия да се “снабдят” с история и с култура, които се извършват под формата на кражби (от съседите, разбира се!), фалшификации и създаване (измисляне) на митове.”.

  Сравнението Ви е ужасно. Украйна срѣщу Русия – това прилича на Давид срѣщу Голиат. Нима Македония прилича на Голиат? Пази, Боже!

 26. По основният въпрос, който статии като тази на Вадим Ростов, игнорират.

  ВОЙНАТА.

  Руската държавна дума наруши хартата на ООН с анексията на Крим. Руската държавна дума наруши договорът от Будапеща от 1994. Ако Русия нѣмаше този ядрен арсенал и ако не бѣше постоянна членка на Съвѣтът за сигурност на ООН, то с Русия щѣха да постѫпят така, както постѫпиха с Ирак през 1991, когато Ирак бѣше анексирал Кувейт.

  Да, ама Русия е постоянен член на Съвѣтът за сигурност и рѣшение срѣщу Русия не може да мине в ООН. Русия има огромен ядрен арсенал и гореща война срѣщу Русия е невъзможна.

  Слѣдователно: цивилизованият свѣт, към който България принадлежи, е вѣче в студена война с Русия, от около двѣ години живѣем във втората свѣтовна студена война. Аз съм дърт човѣк и по-голѣмата част от животът ми е прѣминал по време на първата свѣтовна студена война. Хвала Богу, дочаках краят й. По-младитѣ ще дочакате краят и на втората свѣтовна студена война и ще видят как този пѫт шкурата на руският мечок ще я одерат и руският ядрен арсенал ще го унищожат.

 27. Прѣз втората свѣтовна гореща война Великобритания и Германия сѫ люти врагове, независимо от фактът, че английският и нѣмският са класифицират заедно е “германската група езици”. Лингвистичната класификация е обективна и нѣма отношение към политиката и войнитѣ. “Езиковото родство” не е попречило на жестокитѣ бомбардировки на Ковънтри прѣз 1940 и на Дрезден прѣз 1945.

  Че и сѣга

 28. @ ХРИСТО ТАМАРИН | МАРТ 2, 2016, 19:30

  Явно “вашият български” език е “славянски”, но той е доста по-различен от нашия български език, в който няма падежи (освен рядката употреба на звателен и още по-рядката на дателен) и инфинитив.

  Особено впечатление обаче ми направи невъзможността ви (типична за говорещите славянски езици) да употребявате правилно пълния член, с който така щедро сте наръсили коментарите си, явно поради незнание относно правилната му употреба и липсата на усет за езика. Трудно е, признавам, особено за славяните да схванат същността на постпозитивния член, тъй като в техните езици не съществува такова нещо.

  Сравнението ми между Македония и Русия или не сте го схванали, или се правите на тра-ла-ла, защото коментарът ви е нерелевантен към казаното от мен.

 29. Г-н Христо Тамарин,

  Впечатлих се от:
  – неправилната употреба на пълен член (Сарданапал Ви обърна внимание), която благосклонно приемам като екстравагантност.
  – твърдението:
  ‘… гореща война срѣщу Русия е невъзможна’.
  Моят скромен отговор е: гореща война е възможна и руснаците го знаят. Ако нещата, не дай Боже, стигнат дотам, Русия ще бъде парализирана като система за много кратко време; това също го знаят.
  Друг въпрос е, че никой не желае да се стига дотам. С тази воля руснаците злоупотребяват.

 30. До EVERYONE ELSE.

  Не е възможно да се спечели гореща свѣтовна война срѣщу Русия, понеже тя има огромен ядрен арсенал и при перспективата да загуби горещата война, без колѣбание ще го употреби. При това положение нѣма защо да се почва гореща свѣтовна война.

  Вие прѣдполагате, че нѣкоя малка страна ще се прѣжали и ще обяви гореща война срѣщу Русия. Но тя не би имала никакъв шанс – ако Русия не може да се справи с конвенционални срѣдства, без колѣбание ще използва орѫжие за масово унищожение, ядрено или химическо, малка част от нейният арсенал ще стигне. На путлеристка Русия не й пука за свѣтовното обществено мнѣние, не й пука за ООН.

  Русия трѣбва да бѫде прѣзирана и изолирана от цивилизацията. Да се остави на китайцитѣ да я разфасоват.

 31. До САРДАНИПАЛ. Не бива да се изказвате по въпроси, къдѣто не сте компетентен, уважаеми.

  Така нарѣченото “правило за пълен и кратък члѣн” (ППКЧ) е една от най-тѫпитѣ и най-врѣднитѣ измишльотини на българскитѣ русофили от краят на 19-ти вѣк. ППКЧ по начало е само правописно правило, то нѣма отношение към произношението, “не засѣга правоговорът” (дали крайното Т се чува или не – нѣма значение нито за говорещият, нито за слушателитѣ – говорещият не се усѣщат, слушателитѣ сѫщо така не усѣщат, никой нѣма усѣт). ППКЧ е измислено от нѣкой чиновник в българското министерство на просвѣщението (или от самият министър), вѣроятно след нѣколко ракии, както се вземат често рѣшенията по Нашенско.

 32. Г-н Тамарин,

  Извинете, че пропуснах да уточня. Под ‘много кратко време’ разбирайте – броени минути.
  И не, допускането ми не беше, че ‘някоя малка страна’ ще обяви война на Русия. Допускането ми беше, че Русия няма да обяви война на никого, защото, както посочих, Русия е доста наясно с обстоятелствата. Това че има огромен шанс да погълне Украйна, ако реши (поради състоянието на украинската армия), не означава, че може да си го позволи. Но пък може да се дърли по граничната зона, с наемници (от кол и въже), компенсирайки добре частичната демотивация в собствената си армия. В крайна сметка, нейното усилие е – да обезкървява, във възможната степен, всеки демократичен проект. Ей на, стигнахме и до нашата черга.

 33. @ХРИСТО ТАМАРИН | МАРТ 3, 2016, 14:50

  “Ако спориш с идиот, най-вероятно в този момент и той прави същото.”

  М. Жванецки

 34. Към ХРИСТО ТАМАРИН:
  „Стига сте писали глупости на славянска и изобщо на езиковедска тематика.“
  „Нашият български език си е славянски независимо от славянщината на руският език.“

  ДО 12 ВЕК БЪЛГАРИТЕ СА ГОВОРИЛИ ДРЕВНОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ДА, ТОЗИ ЕЗИК, В КОЙТО ДО ДЕН ДНЕШЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛНИЯТ ЧЛЕН НЕ СЕ СРЕЩА В НИТО ЕДИН ОТ СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, А КАКВО ДА КАЖЕМ ЗА БЪЛГАРСКАТА ГЛАГОЛНА СИСТЕМА, КОЯТО БЛАГОДАРЕНИЕ НА СЛОЖНОСТТА СИ Е ЧУЖДА НА ВСИЧКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ. А БАЛКАНИЗМИТЕ, КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ В НИТО ЕДИН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК.“ ОТЕЦ“ Е НАЛИЦЕ ВЪВ ВСИЧКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ, НО СЛАВЯНСКА ДУМА ЛИ Е?“ ЛЕЛЯ“ Я НЯМА В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ТЯ БЪЛГАРСКА ДУМА ЛИ Е? МОГА ДА ПРОДЪЛЖА ОЩЕ, НО ДА ВИДИМ И ФОНЕТИКАТА. ДОРИ И В ТАЗИ НАСОКА БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК СЕ ОТЛИЧАВА С УНИКАЛНИТЕ СИ ЧЕРТИ. ТОЙ НЯМА КАКВИТО И ДА Е СЪОТВЕТСВИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ. ДА ЗНАЕТЕ НЕЩО ЗА УДАРНИЯ ЗВУК „Ъ“? А ЗА БЪЛГАРСКОТО УДАРЕНИЕ, ФИКСИРАНО ЛИ Е В ДУМИТЕ? ДА ЗНАЕТЕ НЕЩО ЗА НЕДОПУСТИМИ ДУМИ И СРИЧКИ БЕЗ ГЛАСНА БУКВА?
  МЕЖДУ ПРАБЪЛГАРСКИЯТ И ДНЕШНИЯ НИ ЕЗИК ИМА ГЕНЕТИЧНА ВРЪЗКА, КОЕТО САМО ПО СЕБЕ СИ ОТХВЪРЛЯ СЛАВЯНСКИЯ ПРОИЗХОД НА ЕЗИКА НИ, ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ ПРЕДХОЖДАТ СЪС СТОТИЦИ ГОДИНИ ПОЯВАТА НА СЛАВЯНИТЕ. И СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ, И ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ НИ СЕ ЧЛЕНУВАТ ПОСТПОЗИТИВНО, А БЪЛГАРСКИТЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ СА ЧУЖДИ НА СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ. БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЕ СА НОСИЛИ ФАМИЛИЯ ИЛИ БАЩИНО ИМЕ ЗАВЪРШВАЩО НА „ИН“. ТУК Е ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ЗАМИСЛИТЕ ЗА ПРОИЗХОДА НА ВАШАТА ФАМИЛИЯ-ТАМАРИН. СПОМЕНАВАТЕ БОГ, А ЗАМИСЛЯЛИ ЛИ СТЕ СЕ, ОТКЪДЕ ПРОИЗЛИЗАТ ПРАБЪЛГАРСКИТЕ ДУМИ БАГАИН И БОГАТУР? ЗАЩО СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ НЕ ПРИТЕЖАВАТ ЛИЧНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ „АЗ“ И „НИЕ“? ДА ПРОДЪЛЖАВАМ ЛИ ОЩЕ? АМИ СПОМАГАТЕЛНИЯТ ГЛАГОЛ В ДВЕТЕ МУ ФОРМИ „БИВА“ И „СЪМ“, КОИТО СА НАЛИЦЕ В ДРЕВНОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, Т.Е. ДАЛЕЧ ОТ ВРЕМЕТО НА ПОЯВАТА НА СЛАВЯНИТЕ.
  СПОРЕД МЕН ПО ВАЖНОТО Е НЕ, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС СЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК, А НЕЩО МНОГО ПО ВАЖНО. И ТОВА Е, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ И ТЕХНИЯ ЕЗИК ПРОИЗЛИЗАТ ОТ ОНЗИ ПРАНАРОД И ПРАЕЗИК, ОТ КОЙТО ПРОИЗХОЖДАТ ВПОСЛЕДСТВИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИТЕ И УРАЛОАЛТАЙСКИ НАРОДИ И ЕЗИЦИ.
  МНОГО МИ СЕ ИСКА ДА НЕ СТЕ ТОЛКОВА“ДЪРТ“ ЧОВЕК И ДА ИМАТЕ ВРЕМЕ И ДА СЕ ПОРОВИТЕ В ГЕНЕАЛОГИЯТА, НО НЕ ТАЗИ, ЗА КОЯТО СПОМЕНАВАТЕ, А В РОДОВАТА СИ. ДАНО НАПРАВИТЕ РАЗЛИКА МЕЖДУ СЪЗДАДЕНО И УСВОЕНО-ПРЕПИСАНО.

 35. Въпреки че съм твърде против комунистите и руските имперялисти, трябва да отбележа че казаното тук не е правилно. Нито 60%-70% от руската лексика е неславянска, нито “малкото славянско” в руския, е неславянско защото българския не бил славянски…
  Вярно че българския е повлиял много силно руския, вярно че голяма част от руснаците, няма как да се наричат славяни, но това да се смята руския за не славянски, е странно… Колкото до българския, аз съм твърде против да се говори че не бил славянски… Българския си е славянски, и българите сме славяни, а славяните са старото население на източна Европа, т.е. траки и скити.
  Stefanov, ти питаш: ” Ако Българския език е славянски, как изчезват падежите ?” – ами питай се, ако испанския, френския, португалския и италянския са романски езици, как изчезват падежите? Питай се дали падежите са причина да се смята българския неславянски език… Знаеш ли че всички стари индоевропейски езици са били с падежи? Старобългарски, латински, старогръцки, староперсийски, санскрит…
  Аз ще те попитам, ако не говориш славянски език, защо фамилията ти завършва на -ов?
  -Защо използваш наставките -ски, -ин, -ен, -ат, -ив, -лив, -ав, -ъл, -шен, -ър, -ит, -ист и др. за да съставяш прилагателни?
  -Защо използваш умалителните наставки -ик, -ец, -ица, -че, -инка, -ичка, и др.?
  -Защо използваш наставките за деятелни лица -тел, -ач, -чия/-джия, -ар, -ник, -ница, -лия, -як и др.?
  -Защо използваш наставки за отглаголни съществителни -еж, -ене, -ба, и др.?
  -Защо използваш други наставки като -ство, -тва, -ота, -ост, -ие, -ага, -ог, -ег, -ина, -ин, -ва, -ава, -да, и др.?
  -Защо използваш представки о-, об-, на-, над-, по-, под-, за-, зад-, сред-, из-, въз-, от-, до-, про-, пре-, пред-, при-, раз-, в-, у-, с-, и др.?
  Отговори си сам на въпросите, и тогава се питай какъв език е българския.

 36. Българския не е славянски, а хиспански език. В испанския език нема падежи обаче са останали в някои диалекти като в родопските диалекти. Същото е и с пълния член. Спрете с манипулацията, че българския е тракийски. Думата коноп идва от испански, тоест български, това е беспорно доказателство че българите са испанци.

 37. Руснаците в никакъв случай не са славяни. Украинците трябва да възстановят историческата справедливост, а ние трябва да се противопоставим на руската пропаганда и да напомним на света истината

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.