Жълт скункс с лика на Путин за хибридната атака срещу завета на Левски

Защитниците на Русия от Левски се опитват да организират медийна кампания срещу завета на Левски да не позволяваме Русия да ни зароби, цитиран в обръщението на президента Росен Плевнелиев към народните представители на 18 март тази година. Засега успяха да „пробият” в едно телевизионно предаване, за което му връчвам тук своя жълт скункс. Обяснил съм защо в предишна своя статия. https://ivo.bg/2016/03/23/%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82/

skunks_new 1

 

Малко уточнения за отрицателите на правото на Захари Стоянов да е цитирал Левски достоверно.

 

Книгата му „Биографията на Левски” жъне през 1883 г. огромен успех. Само в Пловдив, по свидетелство на самия Стоянов, в началото на годината са продадени 2000 броя от нея. Година по-късно тя претърпява ново издание. След този успех, през 1884 г. Захари Стоянов призовава от страниците на в. „Южна България” другарите на Левски да отговорят на въпросник за неговото житие и така събира нова информация от първоизточниците.

 

В книгата си „Четите в България” Захари Стоянов обявява през 1885 г. , че се подготвя второ, разширено издание, в което отчита събраните сведения от познатите и съратниците на Левски ( за което и до днес е смятан за първия и най-важен изследовател на живота и делото на Левски). Следват нови издания през 1937, 1940 и най-пълното издание от 1946 г.- фототипно.

 

Ако обаче някой няма доверие на моята оценка за значимостта на Захари Стоянов ( защото русофилите винаги са се мъчили да го дискредитират и да вменяват „русофобия” на хората, които го защитават), нека се позова тогава на мнението на друг източник по въпроса кой наистина е Захари Стоянов.

 

Отрицателите на правото на Захари Стоянов да бъде достоверен източник за биографията на Левски избирам да образовам не чрез мнението на някой днешен авторитет, заподозрян в „русофобия”, а чрез най-авторитетният литературен специалист по темата от времето на комунизма, който ни най-малко не може да бъде заподозрян в този приписван от русофилите грях на всички техни опоненти.

Става дума за Ефрем Каранфилов е български литературен критик и есеист, учен, академик на БАН, директор на Института за литература при БАН (1982 – 1989),  изследователя на творчеството на Захари Стоянов академик Ефрем Карамфилов ( 1915-1998 г.).

 

Ето няколко оценки на академика като автор на предговора към книгата „Захари Стоянов. Васил Левски (дяконът). Черти от живота му, издателство на БЗНС, София, 1977”

Пишейки за пърдвата биография на Левски,  снаписана от Захари Стоянов, Ефрем Карамфилов отбелязва:

 

„ И тук най-напред прави впечатление ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА ( курсивът мой- бел. ivo.bg), с която авторът е събрал жизнения материал, фактите за дейността на Апостола.” ( стр. 14)

„ Сполучлива е като историческо произведение, което ще послужи за основа на всички послешни проучвания върху житието на Левски. Сполучлива е и като литературно произведение, защото е пресъздаден образът, характерът на великия българин и НИКОЙ СЛЕД Захарий Стоянов НЕ ЩЕ УСПЕЕ ПОВЕЧЕ в това отношение ( курсивът мой-бел. ivo.bg) . ( стр. 15)

„И все така внимателно, ДОБРОСЪВЕСТНО ( курсивът мой-бел. ivo.bg) писателят ще разказва за живота на своя и нашия герой чак до героичната му смърт”. ( стр.15)

 

„Много историци след Захари Стоянов са обогатили и уточнили биографията на Левски, но никой след Захари Стоянов, с изключение може би само на Иван Вазов, не е проникнал така дълбоко в образа на Апостола и не ни е изобразил така ярко неговия образ”. ( стр. 16 )

Самият Карамфилов призовава читателите да обърнат внимание върху началото на биографията на Левски, в която Захари Стоянов ( между другото- но много важно в контекста на  оспорваната днес достоверност на цитатите му за отношението на дякона към заплахата от руско поробване- бел. ivo.bg) зове за тържество на человеческото ни достойнство над чуждите авторитети:

„Посред възпяването на генералските еполети ( т.е. на руските, нали- бел. ivo.bg), посред френетическите ура и проливането на горещи сълзи на ЧУЖДИТЕ ГРОБОВЕ И ВЕЛИЧИЯ ( курсивът мой-ivo.bg) не би било зле, ако тук-там се мяркаше нещо и за нашите работи, за нашите хора. Най-после и ние сме народ, боже мой, и ние имаме национален егоизъм, человеческо достойнство, което трябва да тържествува над ЧУЖДИТЕ АВТОРИТЕТИ ( курсивът мой-бел. ivo.bg), трябва да ни характеризира като народ, а не безсъзнателна самонижающа се тълпа”. ( стр. 15)

Ако сме повярвали на оценката на Ефрем Карамфилов за колоса Захари Стоянов, нека тогава обърнем дължимото внимание на някои неща, които той съобщава за Левски пак в горния контекст. Например:

„ Повече от предположение, ние можем утвърдим, че искрата за народна свобода и патриотизъм е била разпалена най-много у младия Васил от Раковски”. ( стр. 32)

 

С други думи, кумир и учител по патриотизъм за Левски е бил именно Раковски,  най-яростният противник на руската намеса в българското национално освобождение, написал многобройни статии по темата в „Дунавски лебед”. Но ако това изглежда някому само като косвено доказателство за мнението на Левски за Русия, то ето още един цитат от ДОСТОВЕРНИЯ Захари Стоянов:

„ А ти какъв ще станеш, бай Василе, когато СЕ ОСВОБОДИМ ( а не когато ни освободят – бел. ivo.bg)- попитал го един път Божил Георгиев в присъствието на други трима апостоли : Ангел Кънчев, Димитър Общия и Сава Младенов.

-Когато се освободи България, за мен не остава вече работа помежду ви- отговорил той.- Тогава аз ще да отида в Русия и да съставлявам комитети, защото там , макар и да няма чалми, но народът е притиснат от нас повече”. ( стр. 78)

 

Захари Стоянов посочва свидетели от ранга на мъченика на националното освобождение Ангел Кънчев. И този цитат ли ще отрекат днешните поклонници на руската интерпретация на българската история?

 

Ясно е защо Левски е избрал да посочи тъкмо Русия (изпреварвайки в това отношение Иван Вазов, който в стихотворението си от 1916 г. „На руските войни” (http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=4114&Level=2)  съветва руските агресори да не носят ново иго на България, а да се освободят най-напред в собствената си страна). Това е отговор на системните и твърде успешни опити на руските агенти да разбиват, подкупват и контролират по този начин българската мрежа от български комитети по онова време- на руска, влашка, сръбска и османска територия. Да се учудваме ли, че руските агенти, ръководени от граф Игнатиев, са отмъстили на Апостола за това отношение като съучастници в съдебното му убийство, както вече стана известно и по документи насред всеобщото позорно мълчание на медии и историци у нас във връзка разкритието от българските архиви? http://istinata.bg/?p=646

Османлиите много добре са знаели с кого си имат работа и това е видно дори от респекта, с който са се отнесли към него не само на процеса, но и при залавянето му. Направили са го независимо от факта, че той    е оказал въоръжена съпротива и е ранил с куршум един от тях. Щяха ли да бъдат толкова респектирани те от един криминален престъпник и убиец,  какъвто Левски се „оказва” пред съдебната комисия с участието на 4-ма българи, посочени и инструктирани от граф Игнатиев да сведат обвиненията до криминалното им ниво, с което го пращат на бесилката, вместо на заточение?

Ето какво разказва Захари Стоянов за отношението на заптиета към  Дякона в момента на залавянето му (не бързайте да обвинявате летописеца в „туркофилство”, той страстно проклина турците, но все пак пише следното):

„Въобще заптиите са се отнесли твърде благородно с Левски. Ни бой, ни псувни, ни други безобразия – неща обикновени в такива случаи – не били употребени. Това същото се е случило и по другите градове, както ще се види по-надолу. Сами заптиите вързали главата на Левски, т.е. раната му, преди да тръгнат за Ловеч”. ( стр. 101)

Безобразията обаче, ако взема повод от горното, продължават да се случват в днешния 21 век. Вършат се от руските мекерета – ако използвам речника на Захари и другите патриоти ( защото разделението между българите на терминологично ниво дори е било в рамките на противопоставянето на патриотите срещу русофилите, както свидетелства Симеон Радев в „Строителите на съвременна България”). Да пренебрегнеш, че дори и да отречеш ДОСТОВЕРНИЯ Захари Стоянов като източник на достоверните завети на Апостола, обслужвайки интересите на чужда държава, опитала се да заличи България чрез нейната насилствена съветизация ( сбъдвайки пророчеството на Апостола), е не просто въпрос на невежество, а на суеверен ( по Димитър Благоев) култ на чужд олтар.

 

 

 

 

43 мнения за “Жълт скункс с лика на Путин за хибридната атака срещу завета на Левски”

 1. “Калъча трябва да играй тука, калъча!!!”
  Би казал един истински български патриот и революционер наспроти това вабагонстко отношение към Великий Апостол на Свободата Дякон Левски!!!

 2. Освен при Захари, Васил Левски има запазени писма и към Панайот Хитов и Филип Тотю. Именно там Левски коментира отношение към сръбска или руска подкрепа. Ако не се лъжа в едно от писмата се казва – ЦЕЛИТЕ СМЕ ИЗГОРЕЛИ ОТ ПАРЕНЕ, а още не сме се научили да духаме – по повод евентуална руска подкрепа. Левски в цялото си творчество говори за РЕПУБЛИКА и че тя реално не може да бъде подкрепена под никаква форма от гонителите на републиканските идеи в собствените им империи. Именно затова толкова набляга на подкрепата от МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ, вътре в страната, а не на прошения пред Високата порта или Великите сили.
  Има и нещо друго – една от причините за издаването на Епопея на забравените от Вазов е именно Захари – Самият Вазов споделя пред проф. И. Шишманов: „Бях чел в една руска книга за шведския поет Рунеберг, че бил написал цикъл от оди за шведски патриоти… Най-прям повод да възпея „забравените” ми даде Захари Стоянов, който в един румелийски ве¬стник бележеше по кой начин са загинали повечето от главните дейци на въстанието… Патосът и формата… дължа на Виктор Юго.”

  Така че поставяш под съмнение човек като Захарий Стоянов, наистина се иска да си много недоучил!

 3. Уви, нашите медии не мълчат позорно за Левски! От вчера започна несравнимо безочлива кампания за обругаването на Левски от какви ли не рублофилистици.
  Благодаря на Иво за труда и търпението да намери и публикува цялата тази информсция!
  Изясних и за себе си някои неща сега – например, защо не изучавахме в училище Захари Стоянов. Някакси много набързо го претупвахме,а сега може и въобще да не го споменават. Това е човек, който от първо лице защитава българската чест и ни измива очите. Вместо това наизустявахме ,Здраствуйте братушки. Не само промени в програмата по история, но и по литература трябва да има!

 4. Когато станеш поклонник на черните в теб влиза тяхната енергия и ти си готов дори родната си майка да прогониш, заради своя Господар, камо ли Захари Стоянов, Иван Вазов или Георги Сава Раковски!
  Затова и не може да се очаква много от последователите на империята на злото! Рейгън правилно го е казал, макар, че за злото няма държави. То е с висш интелект, много по-могъщ от който и да е човек и то е навсякъде.
  То може днес да бъде във вашия брат и да натисне някое копче в него или пък във жена ви или в началника ви. То определено е там, където има много власт! Както е казал дяволът на Господ Исус Христос едно време – Матея гл.4
  “8. Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава,
  9. и Му дума: всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.”

  Забележете Всички Царства!!

  Единственото спасение от тази сила е Любовта и Вярата, която дава мисловна връзка със Енергията на Божието Царство!
  Когато човек има добро сърце, тоест връзка с Небесните Енергии то в него влизат и всички съкровища, които дават те. Истина, Мъдрост, Правда, Благост! Това са качества, които нечестните демонски сили ненавиждат и не могат да изтърпят.

  Затова и когато чуят, че Левски не е обичал техния Господар във сърцата на поробените се ражда такава ненавист към Душата, говореща Истина и Мъдрост! Мозъка им изгаря в нечовешка злоба а устата им сипе жаби и гущери.

 5. Голям грях си навличат защитниците на Русия от Апостола! Грях към ИСТИНАТА, Отечеството, Левски, грях към Бога !

 6. Тоест не се заблуждавайте, когато видите в дома на който и да е Християнски икони! Има десетки черни врачки, окачили икони в къщите си. Не рисунката, не изображението дават закрила или благословия. Не поклона и целувката или кръстосването с три пръста. Дава ги връзката с Духа. Това е същото, като връзка между любим и любима, между добри приятели, любяща майка и нейното дете. Божиите обитатели са прекрасни и светли същества, които не търпят лицемерно преклонение или фалшиви ритуали. За тях няма значение вашето облекло, прическата ви или професията. За тях има значение мислите и идеите ви, мечтите ви и благородството на сърцето ви.

 7. “…Симеон Радев в „Строителите на съвременна България”). Да пренебрегнеш, че дори и да отречеш ДОСТОВЕРНИЯ Захари Стоянов като източник на достоверните завети на Апостола, обслужвайки интересите на чужда държава, опитала се да заличи България чрез нейната насилствена съветизация ( сбъдвайки пророчеството на Апостола), е не просто въпрос на невежество, а на суеверен ( по Димитър Благоев) култ на чужд олтар.”

  Ясно е, че националните предатели, които предават и продават родината си за 30 инфлационни рубли, не бива и не могат да се наричат българи. Това са майцепродавци, изменници на своята нация и държава. За държавна измяна има предвидени съответните наказания и аз не се съмнявам, че доста от тия нещастници рано или късно ще стигнат до съда, където ще получат справедливо наказание.

 8. ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПОСТАВЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ С КОИТО ПРЕВРЪЩА РАЯТА В НАРОД. ОПРЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ “ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА”. РАБОТИ СМЕЛО, ВСЕОТДАЙНО, НЕУМОРНО И ЧЕСТНО ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ГУБИ ЖИВОТА СИ В БОРБАТА. ОБИЧАН ОТ ВСИЧКИ. СВЕТЪЛ ПРИМЕР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА.

  ПРЕДЛАГАМ НЕГОВИЯТ РОЖДЕН ДЕН 18 ЮЛИ ДА СТАНЕ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ.

 9. Рублолюбивите мекерета не се интересуват от истината г-н Инджев! Те не се вълнуват от фактите и колкото и да им доказвате историческите събития, те ще продължат да следват опорните пропагандни точки. Ако искаха да се ограмотят (или поне да се осъмнят в истинността на покровителите си) и сами биха могли да се поразтърсят за информацията, която им подавате наготово, колкото и да е труднодостъпна. Тези немислещи, а вярващи подлоги на имперския интерес се интересуват само от изгодите, които очакват (или вече са получили) от империята и петата й колона в България.

 10. Отлична статия ,въпроса е когато имаш насреща нормални хора ще разберат за какво става въпрос,но когато болшинството не са прочели и една книга през живота си и са чугунени комунистически глави и са финансирани от СССР и Русия като Борисов който по мое мнение и дори Бинету не е прочел какво правим.

 11. Наведените в направление москва са в процес на спретване на компромат на….Захари Стоянов. Чакайте, те и на Господ компромат ще спретнат ако им ‘прикажат’ из руского посолство. И роднините си няма да пощадят за рубли. Няма какво да се очудваме, а трябва добре да осъзнаем с какво АРХИ-ЗЛО си имаме работа. Терористите от ИДИЛ са като чавдарчета в сравнение с тези закоравелите московско послушни главорези по тези земи. Щом са готови кръст да сложат на Стоянов, че и на Дякона, останалите ще ни изколят за нищо, ако им заповядат от кремъл.

 12. Браво, Иво! Но кога ли тоз наш народ ще прогледне и ще се освободи от руското влияние? Ето, не искам да повтарям неща, които са казвани и преразказвани, но ВСИЧКИ бивши източноевропейски държави дръпнаха много по-напред от нас във всяко едно отношение, единствено ние сме в русофилския развъдник, управляван от човека който си позволява да прави забележки на американски дипломати, но не му стиска да си отвори устата и една дума да каже против руските си господари! Докато в България не се сменят образователните акценти и не се споменава истината за пагубното руско влияние, нищо няма да се промени!

 13. Гледах линка към частта от това шоу. Омерзен съм. Такова невежество, агресивна простащина и самодоволство на хора ,които знаят ,че няма как да получат полагащия им се отговор директно пред публика в ефир. Заслужават не един , а няколко скункса. Това са нещастни артистчета употребени от кукловодите за манипулиране на обществото. Съмнявам се, дали са разбрали какво са направили (артистите).

 14. Браво г-н Инджев,Браво Български Орел!!!
  Е те тука с тоя цитат,направо ги уби с пушка за големи слонове:

  “-Когато се освободи България, за мен не остава вече работа помежду ви- отговорил той.- Тогава аз ще да отида в Русия и да съставлявам комитети, защото там , макар и да няма чалми,но народът е притиснат от нас повече”. ( стр. 78)”

  ПП NO COMMENT 🙂

 15. Точно затова назначените за “родолюбци” хайтовци от БКП и ДС (то е едно и също) не даваха и дума да се каже за ИДЕИТЕ на ЛЕВСКИ. Ровеха неидентифицирани кости, спорейки…в кашон от телевизор “Опера” ли били последно костите на ЛЕВСКИ!?!?…(Книгата на Николай Генчев “Левски, революцията и бъдещият свят” беше единственото радващо изключение, за което авторът си навлече партийна анатема.)
  Да оставим онези години… Но отворете днешните вестници, само вижте темите и героите на рубладжийските помиярници!

  https://www.24chasa.bg/Article/5388425

 16. Иво,поклон!Много сили и нерви ще трябват докато се напише истинската българска история. Трудно ще бъде, но да се надяваме, че ще се появят и други да дълбаят за истината.
  “Господари на Ефира” с подигравката към Плевнелиев глътнаха вода. Аз лично предполагам, че и други са се питали на чия хранилка са тия, дето така господарстват в ефира. Осветиха се. Търкалянето по наклонена повърхност отначало е бавно, но за сметка на това, ускорително и обикновено не може да се спре.
  Аз вече не гледам телевизия и не знам дали се извиниха и признаха грешката. Имам едно предположение, че няма да го направят. Имаше на времето един виц, в който един човек обвинява друг, че нещо му е откраднал и му казва: аз мога да доведа в съда двама свидетели, които са те видяли, че ти си ми вземал нещото”. А обвиненият спокайно и ехидно отговорил, че той ще представи 200 свидетели, който не са го видели да му е вземал нещото. Така и с Левски = много важно, че З. Стоянов бил събрал ДОБРОСЪВЕСТНО сведения за живота и делото му. Ефрем Карамфилов, Симеон Радев, Иван Вазов…. те пък кои са. Важно е какво казва Александър Симов.
  Между другото, като бях дете и учехме за Левски и Освобождението, съм чувала от баща ми който ни освободи, той ще ни пороби, за което аз не му вярвах. Та той трябваше много дълго да ми обяснява кое, какво, защо и как, а аз трябваше да обещая, че това няма да го казвам в училище. Та оттогава, чак сега го споменавам.
  Покрай тази полемика се питам, защо след 9 септември руснаците са позволили честването на Левски. Нали няма да ме убеждавате,че е нямало как да не се съобразят с народната любов към Апостола. Въпросът е защо?

 17. Призовавам всички коментатори и читатели на блога да изпратим нашите мнения на техния е-майл аддрес. В допъленине може и да се направи номинация за златен скункс за редакторите на телевизионното предаване чрез линка им в тяхната уеб -страница.

 18. Kога на “картата” се е появила Русия… до 18 век на оригиналните карти на съответното място пише Хазарски Хаганат… Руская Империя е етикетче, което си е самозалепила Екатерина Австрийката, нали така… “сегашните” се самонаричат РОССЕЯ… некво ново жЕвотно, ама “правоприемник”!!! на незнайно какво!
  хахахахахахахахахаха
  *идел-урал… урус булгар… челния (пограничен) отряд!
  *Шамбат Кий – Кий оба Урус – Кийв Русь… обичайните езикови спекулации (пардон, реформи) и т.н.
  *** Шамбат е брат на Кубрат (за несведующите от РПУ-то… Ханко Брат, демек……………………………)

 19. Това е война, която все още не взема жертви! И да няма жертви веднага трябва да преминем към действия. „Идиоти и изменници“ издевателстват и се гаврят над родолюбието и интелигентността на БЪЛГАРИТЕ и все повече ни отдалечават от СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА И БЛАГОДЕНСТВАЩА БЪГАРИЯ. Думите на президента Плевнелиев казани в НС да не забравяме предупреждението на ЛЕВСКИ “че тоз който ни освободи, той ще ни пороби”, не бяха казани случайно. С тази си политика това правителство все повече отдалечава БЪЛГАРИЯ от ЕС и тя ще продължи дотогава, докато не го премахнем и върнем държавата си отново в БЪЛГАРСКИ РЪЦЕ. Това е пътя, друга алтернатива няма! Думите на президент Плевнелиев са към нас и техния смисъл, според мен е: БЪЛГАРИ, ако ИДЕАЛА НА ЛЕВСКИ за ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА е и ВАШ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ, ДА СИ ПОДАДЕМ РЪЦЕ. Ето защо си мисля, че е крайно време да вземем неща в свои ръце. Ние нямаме доверие в това правителство, че защитава БЪЛГАРСКИТЕ интереси. Тогава защо това правителство е на власт? Защото чакаме решение от партии , които с изключение на една са проруски и че благодарение на тях то е на власт. Целите сме почернели от изгаряне, а не смеем да заявим: ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ тази година заедно с ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ. Това е решението, затова никоя партия не смее да се обяви за предсрочни парламентарни избори. Страхуват се, че ще загубят и ще протакат и ще отлагат до край. Така е и с Президентските избори. Защо не обявят кандидатите си сега? Защото се страхуват, че ще загубят! Затова предлагам на всички единомишленици тук, да започнем нашата кампания за издигане кандидатурата на г-н Росен Плевнелиев още днес . Потвърждавам участието си!

 20. ====================================================================================

  Прочетох, че актьорът Любо Нейков и гл. прокурор гн. Сотир Цацаров са братовчеди, верно ли е ?

  – Ми то и аз като гледам …

  ====================================================================================

 21. Поклон от мен за Стопанинът на БЛОГА НИ.
  Имам много знаково инфо за рублофилите и полезните идиоти.
  Докъде са я докарали любимите им братушки в матушката. Да, иде реч за раззия на която сме дали език, писменост, вяра и модел за държавно устройство. В момента по интернет върви бясна разпродажба на медали за участие в сирийската кампания. Искат, малко но от сърце. От 400 рубли до 1500. Или по курса на деня към презрените зелени гущери от 6 до 21 бакса.

  http://www.gazeta.ru/social/2016/03/25/8143067.shtml

 22. Към Сия:

  Аз пък като дете чух от единия ми дядо, че руснаците не са искали да ни освобождават, а да “освободят” проливите за себе си. Бях изумен, още повече, че дядо ми си беше комунист…
  А и май никак не беше щастлив, че ме пращат да уча в СССР.Беше много болен на легло и доста хладно ме изпроводи.
  Звучи невероятно, но от днешни позиции , спомняйки си неговата сдържаност, мога само да съжалявам, че няма как да проведа задочен разговор с него и да го питам какво знае- а май знаеше доста за нахлуването на съветски цивилни другари в МВР около процеса срещу Трайчо Костов.Защото съм го чувал да подхвърля нещо и по този въпрос, как една сутрин се оказало пълно с говорещи на руски ( дядо работеше в интендантството на МВР по онова време на ъгъла на бул. “Дондуков” и “Волгоград” , сега “Левски”, бившите царски конюшни.Имам дори и много смътен личен спомен като малък от мястото, което още съществува в доста мърляв вид. Разстрелват брат му по онова време с набързо скалъпени обвинения и той не успява да го спаси- може би тогава е изпитал трудно сдържаното си отношение, за което намекваше в тези два случая.Една от дъщерите на разстреляния му брат днес е практически най-близкият ми човек от моя род.
  Но не обичам да развявам този спомен, за да не заприличам на ББ, злоупотребяваш с дядо си, когато му изнася.
  Сия, не знам как успя да ме провокираш ( може би защото се познаваме), но споделям тази подробност публично за първи път. Явно му е дошло времето. Иначе избягвам откровенията от подобен характер, защото те биват и изопачавани от моите доброжелатели в желаната от тях посока…

 23. Демократичните общества умуват как да съдържат по-качествено динамиката ‘гражданско общество’-‘държава’ в полза на добруването на обществата… а през цялото това време, написаното в 1893 г. от панагюрския историк Петър Карапетров – Черновежд за ‘общественото мнение’ в Русия имаше/продължава да има неоспорима валидност:

  “Всеизвѣстно е, че Руссия обяви война-та на Турция по сѫгласие-то и одобрѣние-то на голѣми-тѣ европейски дѫржави, – особенно на Австрия и Англия, а не че русско-то правителство било предизвикано за това отъ общественно-то мнѣние на страна-та. […] Спорѣдъ мое-то крайно убѣждение, никога не трѣбва да се вѣрва, че русско-то правителство е било предизвикано отъ общественно-то мнѣние, – ако може да се допустне че въ Руссия има такова, – да обяви война на Турция и да се бие съ нея зарадъ едноплѣмѣнни-те и едновѣрни-тѣ й съ руси-тѣ народи, – защото въ Руссия се не слуша общественно мнѣние, не слушатъ се викания-та на словенски комитети, нъ се слуша воля-та на царя.”

  И един цитат от вестник ‘Джеридей Хавадись’, също цитиран от Черновежд:
  “Бѫлгарѣ-те сѫ противни на словен-тѣ (разбира се русси-тѣ), а противното нѣщо неможе да се сдружи.”

  Да не би да настъпих исаков по нежната пета? Отивам да му налея едно питие.

 24. Иво, веднага след като пуснах поста днес, започнах да се хапя там където не се стигах за личното споделяне;все пак блогът не е място за лични изповеди. Просто си дадох сметка колко са ни промили детските мозъци, че дори на родителите си не сме вярвали. Ние щяхме да сме новите хора, а те от старите, с буржоазно самосъзнание. И аз се сърдя на себе си, че не съм говорила с родителите си за техния живот, но и моите деца не ни вярват като им казваме как точно беше през времето, за което много хора тъгуват и много често се подават на пропагандата. То и затова е пропаганда.
  Наистина се питам защо все пак са разрешили да се чества Левски, всичките си държат порърета му в кабинета мъ. Не мисля, че щеше да им бъде проблем да го обрекат на забрава. Не мисля също, че българите много се интересуват от Левски. Неговото име беше едно от дългия списък на загиналите за свободата – нали зи спомняте тържествените всенародни тържества–проверки и зарята на първи юни – уж деня на Ботев. Първото,което ми идва на ум е, че наред с другите горои в този списък на героите, хората ще престанат да се интерсуват и от Ботев, и от Левски, както и стана. Хората знаят това,което им е казано. Баща ми познаваше и ни рецитираше Ботев. Той ми давал да чета негови статии, които не се публикуваха. Бяха едни пожълтели списания, думите с “Ъ” накрая, които той държеше в един сандък на тавана. От там съм чела Цанко Церковски, вероятно и друго, но това си спомням. Сега някой да знае кой е Цанко Церковски, всъщност и аз вече не знам.
  Бъди здрав и благодаря за споделеното. Да ти е яка клавиатурата.

 25. По темата могат да се намерят още доказателства за нелепите твърдения на българските предатели (все пак “русофилството” напълно съответства на “българофобството”, което се превежда просто като “предателство”).
  Първо – за 130 годишната история на книгата – биография на Левски, в България е имало достатъчно предатели, но досега никой не е поставил под съмнение думите на Захари Стоянов. Това за мен означава едно единствено нещо – думите са били казани. Никой не се е съмнявал. Да не би Захари Стоянов да е нямал противници, които, разпенени като днешни вестникари, да не искат да го хванат в крачка. Да бе! Да пише срещу Русия и те да си мълчат! Няма как!
  Второ – най-големите предатели на България, комунистите, заробили страната ни в продължение на вече 70 години и подпомагани от съветско-руските си приятели, нямаше да скрият книгата от книжарниците и щяха да я наредят до “Аз съм българче”, “Под игото” и “Записки по българските въстания” като най-преподаваните литературни произведения в българското училище. Нали не бъркам? Сега щяха да се бият в гърдите и да се плюнчат срещу “гадовете, които посягат на българската литература”. Само че не! Авторът е написал такива работи, че те не са посмели дори да си помислят да ги оборват, а направо са я скрили. Иначе, като се замислим, всички останали примери, давани от Захари Стоянов в книгата, намират отражение в обясненията на личността на Левски. Т.е. на едно вярваме, на друго – не. Което означава само едно – съвсем умишлено е крита истината и всъщност това, написано в книгата Е самата истина.
  Сега пък …. цитатът им бил крив!

 26. Искаме доказателства, че Левски е казал това. Аудио запис, проверен в западна лаборатория. Видео клип с изказването на самия Левски. Ако няма такива, за доказателство можем да приемем примерно, нотариално заверени спомени на хора чули лично думите на Левски. Може и протокол от разпит на Дякона, но с подпис от следовател и разследван. И още нещо, нека тези, които твърдят това, да докажат твърденията си.
  Ако тръгнем по тази линия, можем да поставим под съмнение всичко, от Библията и Корана ….та до… и аз не знам къде.

 27. Да докажат твърденията си тези, които казват, че не го е казал. Стана сложно, но ….

 28. Иво, Благодаря за споделеното.
  Колкото до баце дето му убили дедото (никога не уточнява кой от двамата). Само дето банкянското слънце го е играл Пинокио. Оказа се, че прадядото е убитият и то не от комунистите а от завърнал се фронтовак. Въпросната персона е бил назначен от офето за кмет на Банкя.И решил да се облажи по всички линии. Почнал и да задиря наред невестите на фронтоваците. Един от тях завръщайки се научава и му вижда сметката. Та, бочко пак се вкарва във филма “Похитителят на детските сънища”.

 29. Иво Инджев | март 25, 2016, 18:22
  От леля си съм чувал, че лично Трайчо Костов се оплаквал, преди да го арестуват, че го следели – напр. човек в трамвая чете вестник с дупка в него и го гледа през дупката… И не само той. Масово е било. Чувал съм за юристи, които са се самоубивали, за да не участват в процеса. И т.н. Ама бях малък и всичко е минавало край ушите ми.

 30. Благодаря на Иво и на всички участници във форума, че успяха да намерят точните думи, които изразяват и моите чувства към гнусните влечуги, осмелили се да отрекат пророческите думи на Апостола, цитирани много пъти в записките и спомените на онези негови съвременници, които са ИМАЛИ ЩАСТИЕТО да го видят и да чуят словата му!
  Защото аз, когато се сблъскам с подобна мерзост и издевателство над святата истина за думите, живота и смъртта на Апостола ни, губя дар слово и в мислите ми се въртят само някакави библейски проклятия, от които няма полза и смисъл да бъдат споделяни!

 31. В 23ч господарите на ефира(ТЕ наистина са господари на ефира) ще ни извадят един професор да потвърди. че Левски не е казал това, а друго дали ще каже – поне за сходни думи със същия смисъл – ще видим.
  Не е по темата съвсем: От прочетените дотук коментари, а и лично аз съм си мислила, как губим родовата памет в днешни времена. Дядо ни е казал нещо, родителите са ни казали нещо важно за България, но сме били малки или сме имали проблеми, ангажименти и не сме обърнали внимание… Сега чета този блог с интерес, коментираме у дома, но без да включваме порасналите ни деца, които в най-добрия случай, ако не живеят в чужбина или в София не са при нас. Време е да говорим и с тях, защото ТЕ не са спирали да говорят – в учебниците по телевизията, в момента са много активни във фейсбук.
  И още нещо: г-н Инджев, би било много добре, ако имахте фейсбук-профил, в който да публикувате същите си статии едновременно.

 32. Към Жея:

  Така е, има около 20 мин. до новото издание на гаврата с Левски в същото предаване- и аз имам информация, че са дали думата на поредния “авторитет”, да потвърди онова, което подхванаха…Но ще видим.
  Още часове след обръщението на президента Плевнелиев от 18 март започна кампания в интернет чрез интервю на рублофилския академик Марков.
  Днес отново го активират ( в.т.н. агенция ПИК) да разпространява опорните точки на Кремъл за ЕС.
  Обаче не е само това- пак в ПИК лансират и напиращия за изява Васил Василев, самоназначил се за шеф на българския русофилски “патриотизъм” по темата за Левски: http://pik.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D1%84-%D1%88%D0%B5%D1%84%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3-%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D1%8A%D0%B6-news507225.html

 33. Едно е сигурно за Левски,а именно,че не е искал да търсим чужда помощ за нашето освобождение и е упрекнал българите ,че искат Свободата да им се поднесе “на тепсия”Истината се потвърждава,а лъжата -не!

 34. По повод казанато от Иво е добре да си спомним за добрата книга: А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.

 35. Току що гледах Господарите…
  Повдига ми се…

  Това е гавра…

  Иван Стоянов ( http://duma.bg/node/49642 ), заяви че Захари Стоянов бил отявлен русофоб и затова сложил собствените си мисли в устата на Левски. Той буквално заяви, че биографията на Левски е белетристика и едно литературно съчинение.

  Браво на Иво Инджев, че успя да направи господарите на “Глупаци на Ефира”, преди още да си излъчат предаването.

 36. Въпросния професор,който антропологично и ментално прилича на червен цървул закова ,,Левски не е казвал тези думи за освобождението и заробването.Абе аланколу ,ти да не си бил ординарец на Апостола,та си толкова сигурен?Господарите обаче, услужливо не го попитаха откъде знае и продъжиха да се лигавят.Бравос.

 37. Моят учител по литература казваше,че всеки българин трябва да прочете ,,Записките по българските въстания”.Захари Стоянов е недолюбван от,,новата власт”-казвали са ми,че имало съмнения,че едва ли не ,З.Стоянов предал Бенковски.Как така, при с.Рибарица хванали единия,пък другия останал жив…

 38. От оживлението и активността във форумите в интернет става ясно, че в момента изкарват срещу пророческите думи на Апостола за “освободителите- поробители” най- тежката артилерия сред петоколонниците: “професори”, затлъстели “бизнесмени” с подарен от ДС/КГБ бизнес, вулгарни телевизионни смешници, faсеbook тролове, “патриоти”, русофили, рублофили …
  Явно СТРАХЪТ от думите на Апостола и влиянието му върху съзнанието и духа на българите е ОГРОМЕН!
  Затова в атаката си срещу заветите на Дякона Левски “освободителите” играят “ва банк”, жертват най- ценните и най-пазените си агенти на влияние!

  Но, все пак, има и нещо ПОЛЕЗНО в това принудително саморазкриване на най- опасните национални предатели!
  То си е направо неочакван подарък, късмет! Само да сме умни, да си отваряме очите и ушите, много внимателно да четем и слушаме всичко, което ни се пробутва в публичното пространство, и задължително да правим ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНИ СПИСЪЦИ на “активистите” в кампанията срещу националната ни памет.
  Тези списъци са необходими, защото освен, че ще разкрият размерите на духовната ни окупация, ще изиграят ролята на щит срещу забравата и в бъдеще същите зализани личности да се промъкнат пак “между капките” в разни нови или “реформирани” партии, държавни институции, обществени комитети и да претендират от висотата на “експертността” си, че са съвестта на нацията!

  Но все пак, дори и полезно, непоносимо отвратно е да ни натрапват по всички медии затлъстялото, самодоволно лице на Васил Василев, председател(?!)на “Общобългарския” СИ комитет за Васил Левски на фона на изпитото лице на Светеца от черно-белите фотографии!

  Има и още един съществен въпрос, който задължително трябва да се дискутира по форумите: ИМА ЛИ ПРАВО “бизнесменът” от ДС Васил Василев да се представя като председател на някакъв измислен от него “Общобългарски комитет Васил Левски”, след като БЪЛГАРИТЕ НЕ СА ГО УПЪЛНОМОЩАВАЛИ да говори от тяхно име?! Същото се отнася и за титулованите членове на ръководното тяло на този комитет. Забележете, че до момента нито един от тях не е реагирал или оспорил твърденията и особено възванието на председателя с цел компрометиране на президента на България.
  Народът не би поверил на случайни, зависими и нечистоплътни морално хора привилегията да бъдат жреци в храма на Апостола и да се разпореждат с духовното му наследство!
  Нека уважаемите ДА КРЪСТЯТ КОМИТЕТЧЕТО СИ НА ТЯХНОТО СИ ИМЕ
  “Комитет на Васил Василев, Пламен Митев и сие”.

  ПРЕДЛАГАМ ФОРУМЪТ ДА ОРГАНИЗИРА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ПОДПИСКА СРЕЩУ ИМЕТО НА Т.Н. “ОБЩОБЪЛГАРСКИ” КОМИТЕТ , СЪЗДАДЕН ОТ АГЕНТИ НА ДС, С ЦЕЛ СЪБИРАНЕ И КРАДЕНЕ НА СРЕДСТВА В ИМЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ЗА ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ЗАВЕТИТЕ НА АПОСТОЛА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОКУПАЦИННАТА СТРАТЕГИЯ НА “ОСВОБОДИТЕЛКАТА” РУСИЯ.

 39. Прав си e Иван Стоянов. И аз не си спомням Левски да ми е казвал подобно нещо. Знае ли някой за това изказване колко рубли мога да взема в някое радио? А в някоя телевизия?

  а сега сериозно:

  Аурата на Апостола на Свободата освети още по-контрастно нещата, и разграничи по категоричен начин родолюбци от рублофили. Разграничението Изток-Запад придоби сакрална българска дълбочина и конкретика. Поздрави на стопанина на блога за безрезервните усилия в подкрепа на истината.

 40. Прави ли ви впе4етление 4е само с две изкавания за визия 2020 и това апоследното от 18 март тои им бръкна в гъза на вси4ки които продават Родината Толкова ли няма 30 ,40 смели мъже които да сложат ред в тая държава

 41. Че един професор се излага с категорични, но неверни изказвания, не ме учудва.
  Може Иван Стоянов да е професор, може да е председател на фондация „Васил Левски”, може да е проучил и запомнил много писмени и устни материали за
  Левски, но НЕ МОЖЕ да твърди какво е казал или не е казал Левски. А в епизод 137 на предаването Господари на ефира пред микрофона на Влади Василев той направи точно това. На въпроса за приписваното на Левски : “който ни освободи, той ще ни пороби” професорът твърди: ” Левски никога не е произнасял такава фраза”. И по-нататък за предсмъртното писмо на Левски: “Такова писмо няма и никога не е имало”.
  Та да се върна към началото – не ме учуди “категоричния” професор, а Влади Василев, който преглъща тази твърдения!

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.