Златната орда и руските златни кубета в София

Вождовете на московската пета колона у нас възроптаха солидарно с Путин срещу факта, че Европейският парламент прие вчера резолюция, в която осъжда руската хибридна война в Европа чрез пропаганда, подкупи и прочее враждебни действия. Лидерът на европейските социалисти Сергей Станишев, българин по паспорт, обвини за резолюцията “десните” в европейската институция, защитавайки Русия, чието управление няма нищо общо с лявото, а е хибридна форма на държавен капитализъм, каращисан с руския национализъм и автократизъм.

Старият манипулатор на българската история по руски ноти проф. Андрей Пантев избърза да се хване на руската хибридна въдица, която закачи на кукичката си лъжата, че резолюцията била посегателство към православието. “В навечерието на деня, в който отбелязваме 1100 години от успението на св. Климент Охридски, в Европарламента се появи проект на резолюция с искане да се забрани пропагандата на православието, за да се противодействало така на руската пропаганда по света! “, внушава историкът, който би трябвало да работи с източниците, а не с тяхната лъжлива интерптератция, която съзнателно смесва темата за пропагандата и православието, което никой не оспорва. Специално за този познавач на английския, специализирал във Великобритания, публикувам линк към резлолюцията в оригинал. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+PDF+V0//EN

Понеже в изстъплението на Пантев става дума за едно “навечерие”, мога да добавя и друго: вчерашното честване на Александър Невски от руската православна църква като светец. Това е монголският васал на Златната орда, който приема исляма в края на живота си ( заменяйки православието най-напред с католицизма, а накрая и с исляма).

За онези, които не разбират от дума ( когато им се казва, че е позорно най-големият български православен храм да носи името на Александър Невски), а разбират само от руски език, публикувам още веднъж на руски възторга на руския външен министър  Сергей Лавров, изразен от него в статия през март миналата година. В нея той се възхищава от Александър Невски и от това, че монголите “обновили” руския генофонд, с което помогнали на руснаците да устоят на опитите на Запада да лиши руските земи от тяхната идентичност:

„Хорошо известно и альтернативное мнение Льва Николаевича Гумилева о том, что монгольское нашествие способствовало формированию обновленного русского этноса, что Великая степь дала нам дополнительный импульс в развитии.”

 

Как бы то ни было, очевидно, что тот период крайне важен для утверждения самостоятельной роли русского государства на евразийском пространстве. Вспомним в этой связи политику великого князя Александра Невского, который принял временное подчинение в целом веротерпимым правителям Золотой Орды, чтобы отстоять право русского человека иметь свою веру, самому распоряжаться своей судьбой вопреки попыткам европейского Запада полностью подчинить русские земли, лишить их собственной идентичности. Такая мудрая, дальновидная политика, убежден, осталась в наших генах.” https://ivo.bg/2016/03/07/лавров-монголското-нашествие-е-обнов/

Имам какво да припомня по въпроса и на български език на българите- на истинските българи, и на онези, които поставят Русия по-горе от България. Подчертавам, че моето авторство на статията е свързано само с въведението. Самата статия за Александър Невски е превод от руски за ivo.bg https://ivo.bg/2015/04/06/алексанър-невски-позлатената-руска-п/

За любознателния читател ще се позова на Джон Ман, един от най-уважаваните монголисти в наше време. В книгата си “Чингис хан”, той описва кратко създаването на Златната орда, връзката й с Русия и Алекнасдър Невски.

“ В Южна Русия Бату ( един от наследниците на Чингис, покорител и владетел на руските земи- бел. ivo. bg ) ръководи формирование, което ще се превърне в Златната орда- от монголската дума ордон, “дворец, юрта” ( и така по подразбиране и управляваните от него народи, което се превръща в и в основно значение на думата, когато европейските езици я заемат през шестнайсети век). Руснаците помнят двата века управление на Златната орда като “татарско иго”. Всъщност това не е толкова робство, колкото компромис, постигнат, когато княз Александър Невски решава да се бори с литовците, германците и шведите, а не с монголите. Нешо повече, те скоро стават бивши монголи, защото приемат исляма, работят в тясно сътрудничество с владетелите на Египет, разменят си дипломати, чиято кореспонденция със златни букви и с разточителни поздрави се води на турски език…

Когато съвземаща се Русия под управлението на Екатерина Велика присъединява Крим през 1783 г., неговият владетел все още отчаяно твърди, че е потомък на Чингис”. ( Джон Ман, “Чингис хан”, издателство ЕРА, София, 2006 г., стр.  290-291)”.

За българските патриоти ( не за националистите, за които национализмът им прелива от любов към потомците на мюсюлманина Александър Невски и на пишещите на турски “дипломати” от Златната Орда), предлагам още да си припомним кои са първите победители на ордите на Чингис хан ( преди и те по-късно да бъдат завладени, трябва да се каже в интерес на историческата истина). В книгата си “Течна дружба” съм се позовал на българския историк Янко Гочев за т.н. “овча битка” през 1233 г., в която българите разбиват за първи път непобедимите дотогава тумани ( дивизи, състоящи се от 10 000 ездачи- бел. ivo.bg) на Чингис, пленяват хиляди от тях и ги разменят за съответния брой овце. Ето какво отбелязва още по този повод Джон Ман :

“…в началото на юни 1233 г. , Джочи ( първородният син на Чингис, който обаче не е бил признат от него за наследник поради факта, че най-вероятно е роден след изнасилване на съпругата му, отвлечена за няколко месеца от чуждо племе още преди Чингис да обедини номадите в една войска, един народ и една империя- бел. ivo.bg), който се е забавил на север от Каспийско море, е на път към тях ( т.е. към съединяване с туманите на легендарните монголски пълководци Субегетей и Джебе, прегазили вече на запад тогавашна Русия, Унгария и Полша- бел. ivo.bg ), заедно с подкрепленията. След кратък набег на другия бряг на Днепър Субегетей ( опожарил Москва, което е описано картинно от Кон Игълтън, автора на пет тома романизирана история на Чингис Хан, по чиято препоръка се запознах и с изследването на Джон Ман – бел. ivo.bg) и Джебе се обръщат назад към Волга, където двете основни сили се срещат. Проправяйки си път нагоре по реката в продължение на 700 клометра, срещат най-яростната съпротива, която са имали до този момент, от страна на така наречените волжки българи. Те имат два града, Булгар и Сувар, които управляват Волга близо днешен Казан. Това е първоначалната цел на цялата експедиция, но се оказва истинско бедствие. Изворите не дават никакви подробности, но явно българите се оказали твърде корави, а монголите, след като са претърпели първото си, единствено поражение, се оттеглят, съхранявайки спомена за унижението, което ще ги съпътства, докато им се удаде възможност да си отмъстят петнайсет години по-късно”. ( пак там, стр. 203).

Обобщавам: Бату, Джебе и Субегетей е комнадвал всеки от тях минимум по един туман, т.е. поне 30 000 калени в покоряването на земите между Китай,  Персия и Западна Европа непобедими степни кавалеристи, създали без нито една ( друга) военна загуба най-голяма империя на света върху една пета от сушата на планетата, са претърпели единственото си поражение от българите, отслабили натиска на завоевателите върху Русия на първо място ( нещо като опълченците на Шипка, но не просто с възпиращ ефект за налитащите към прохода в Балкана орди, а с разгромяващ такъв на онзи етап). Някаква благодарност от руска страна за това?

Ето как Русия на Иван Грозни се “отблагодарява”, унищожавайки отслабената от монголските нашествия, оцеляла 2000 години до тогава Волжка България. Първият руски цар, прототипът на “ Дядо Иван”, освободител на првославните и славяните ( според внушенията на руската хибридна пропганадна от следващите няколко века)  изтрива държавата на волжките българи от лицето на земята с методите, възприети от него от онези, които – според възторженото признание на Сергей Лавров – са “обновили” генетично “росияните”.

Но да ви кажа една разлика в мотивацията на монголците и на помонголчените от тях росияни в прибягването до геноцид срещу цели народи, която не е в полза на нашите “братушки”. Или поне говори за разлика като между хищни зверове и двуноги хищници, убиващи за удоволствие.

Колкото и зверски да са били масовите кланета на монголските завоеватели, те са били мотивирани от логиката на номадите да не взимат пленници, които да изхранват. За номадите стойност са имали само земите, пасищатата за техния добитък и особено за конете им, които били в основата на военния им успех ( били в състояние да изминават немислимите за никоя друга войска в света около 100 километра на ден и да влизат в битка след това, водейки по няколко резервни коня за всеки боец). За тези скотовъдци земеделците, уседналите цивилизации нямали стойност и те ги унищожавали по “необходимост”, по рационални, а не по някакви емоционални причини. Докато водените от Иван Грозни росияни ( термин, който Путин възражда днес, за да обозначи с него всички живеещи в Русия “ в насипно състояние” народности, които нямат нищо общо помежду си http://clubz.bg/47136-deputat_na_putin_rossiqnin_e_otvratitelna_duma) унищожили Волжка България не за да извлекат някаква полза, ако не се брои плячкосването, а от грозна завист към една по-високо развита цивилизация с нейните белокаменни градове.

В памет на този владетел нашите “братушки” днес издигат паметници. https://ivo.bg/2016/10/16/унищожителят-на-волжките-българи-ива/

А българските русофили се опитват да оправадят възвеличаването на българоубиеца.http://rusofili.bg/как-иван-iv-станал-грозни/

За да не давам отново линк към мои публикации по темата, ето за разнообразие какво свидетелства “руският Херодот”, за какъвто се смята руският историк Карамзин, цитиран в следната публикация: http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?topic=9136.0

Волжка България. Някои нещица за нашите Освободители

Март 07, 2009, 11:47:26 »

През 1552г след многогодишни опити отслабената от монголските нашествия Волжка България най накрая пада под властта на Русия. Превземайки Казан, Иван Грозни убива 20 000 българи като пробива дупки в замръзналата Волга и ги пуска живи под леда.

За да се оправдае пред Европа за избиването на 400 000 българи и унищожаването на 40 приказни български градове, Русия заявила че наказва “татарите”. “Татар” не е етноним (няма такава държава), а унизително прозвище за “чужденец” на монголски. За това днешните “татари” са добре платени от Кремъл ислямски фундаменталисти.

След поредица военни походи Иван IV Грозний в 1552 г. превръща българската столица Казан в гробищен град. Ето как изглеждат тези “Славни” дела на Иван Грозни според руския историк Н.М.Карамзин (История государства Российского, Москва, 1991 тираж 100 000):

” …Вече около пет седмици россияните стояха под Казан и убиваха излизащити от града не по-малко от десет хиляди неприятели,.. Никой не се предаде жив, спасиха се малко… ранените… Градът беше завзет..убиваха всички които се намираха, в домовете, или в ямите; вземаха в плен жени, деца или чиновници…сечта престана но кръвта се лееше… Царския дворец, улиците, крепостните стени и дълбоките ровове бяха запълнени с мъртви.. тела се носеха по реката…”/т.VIII, стр.212/.

Мародерството и грабителството, като почти тържествен акт са отразени в старите летописи, които ползва Карамзин: “… Россиани плаваха в изобилие, вземаха каквото си искат: хляб, мед, домашните животни, опожаряваха селищата, убиваха жителите… къщите бяха красиви и богати… в тях имаше скъпоценности..пленяваха само жените и децата/т.VIII, стр. 205/

Руското самодържавие издигнало пирамида от отсечените глави и карало кавказките ни братя да се кълнат пред нея, че не са българи, а каракачани, балкари, кумъки… Мишарските българи били изгонени от градовете им забрана да ги приближават по-близо от 20 км. Така те били подложени на мор.

В Башкортосан било избито цялото население: старците – с дървета и камъни, пеленачетата – посичани със саби, жените – с разпаряне на коремите, бунтовниците били набучвани на колове, прекарвали куки през ребрата им и ги избивали с оръдия. В леда на река Мензел пробили отвори, в които мушкали всеки 39 от 40 души, докато труповете я задръстили. В края на краищата българите били преименувани: мишарски, тюменски и казански – на татари, сербийските българи – на чуваши, а уралските – на башкири…

Основателя на Волжка България над десет пъти по-голяма от Симеонова е по-големия брат на Аспарух кан Котраг. За това когато е завладява в края на XVI –ти век Иван Грозни се обявява за “цар на руси и българи” и получава прозвището “българоубиец”.

Такъв е края на повече от две хилядолетия Българска държавност в пределите на Североизточна Европа. Московското княжество завладява Българските земи и префасонира термина “Ак Урус”(определен от Будим, внука на кан Крум по времето на Кан Урус Айдар, 805-855г.) в сега известното понятие Русия.

Русия в продължение на четири века системно и целенасочено изличава и фалшифицира историческата памет на България. Процесът на изличаване и фалшифициране започнал XVI в., тече и до днес”.

 

50 мнения за “Златната орда и руските златни кубета в София”

 1. “Православието и славянството са две овчи кожи, с които отдавна се прикрива хитрият руски вълк.”

  П.К.Яворов

 2. Ех какви новини само днес!
  http://www.faktor.bg/novini/balgariya/87571-izraha-kardzhali-za-tzentar-na-kazashkiya-sayuz-v-balgariya.html

  ” Цел на организаторите е да превърнат казачеството в най-ефективната миротворческа неправителствена формация

  Казашки съюз на България бе основан на 19 ноември в Кърджали. Той е част от Международната организация за съдействие на въоръженото казачество – “Велико братство на казашките войски”. Организацията си поставя за цел да превърне казачеството в най-ефективната миротворческа неправителствена формация в света.”

  Таваришчи (маскирани!) от Фактор, ако днес беше 1-ви април, да ви разбере и опрости човек, ама не е…

 3. руснаците клаха българите както и турчин не ги е клал. Затова толкова българи са им толкоз благодарни. Затова политиците български бият теметата си пред стъпалата на Кремъл. Затова политици антибългари се убиват да позират как поставят русия пред България.

 4. Четете червендалести тролове! Има и на маточния ви руски, четете!

 5. Едно интервю на Д.Заполский, който е от хората ,които познават достатъчно добре “политическите напъни” на путлер още от Ленинградският му период ,до днес:
  http://rusmonitor.com/dmitrijj-zapolskijj-kollektivnyjj-putin-vs-ktulkhu.html
  П.П. В интервюто, в началната му част , има много препратки и сходства с “политическата и икономическата (НЕ)реалност” в задунайката и метрополията й, особено в периода 2001-2016г.. Като всички прилики (НЕ) са “случайни”!

 6. Озверели са както руснаците,така и нашите *русофили*.Прокуратурата и тя за срам и резил на командуване от Москва.
  Кога ще привика и бившият льотчик Радев настоящ президент да даде обяснение за падналият и изгорял Миг 29.За операцията е отговорен Радев и това е станало преди Ненчев да е станал министър.
  Мен това ме интересува и като данъкоплатец искам отговор.

 7. Г-н Инджев,
  Поздравляват ви мои близки приятели от зад Ламанша.Четят ви редовно и си надяват на вас за обективна журналистика.
  Помогнаха и на мен да възстановя връзка с вашият блог и да не ползувам чужди е-меил.
  За което съм им безкрайно благодарна.

 8. Всъщност началото е поставено ,от похода на Светослав,киевския княз ,срешу цар Петър.Ние затова падаме и под византийско.А,че всичко продължава и до днес,това даже вече не може и да бъде подлагано на съмнение .

 9. Батый должен стать тем самым следующим великим «русским» которому установят памятник в Москве
  ————————————

  Если следовать логике кремлевских правителей установить в Москве памятник одному из самых великих российских правителей – хану Батыю не самая плохая идея.

  Батый – фактический основатель первого российского государства – Золотой Орды. Нельзя забывать, что Батый к тому же и названный отец первого великого россиянина – основателя Москвы,«святого» Александра (Неврюя) Невского, за которого он в частности выдал свою дочь. Благодаря чему в крови московских князей появилась капля крови Чингисхана. Капля, наличие которой стало обязательным условием при претензии не трон.

  Надо отметить, что долгое время, имя Батыя было незаслуженно вычеркнуто из истории России, хотя при этом имя его верного слуги – его ученика, его ставленника, его сына Александра Невского победило на конкурсе «имя России»!

  Если Батый был наставником Александра – получается, что он получил победу незаслуженно?

  Ведь это именно заслуга Батыя – объединение финно-угорских народов ставших в результате костяком новой державы!

  Но никто этого не помнит! Вместо того чтобы вознести ему за это почести, Батыя навели поганым! А Александра Невского, который действовал по приказу своего отца, и топил Русь в крови сделали святым!

  Ну не может же быть подчиненный быть святым, а его наставник демоном!

  Батый куда больший герой России чем Невский, и даже Кадыров! Но не смотря на это, его именем не назвали ни одного моста!

  Имя Батыя незаслуженно забыто!

  При Батые Москва начала свое восхождение! Благодаря силе монгольского оружия она стала центром огромнейшего государства.

  Батый ввел систему управления которая до сих пор используется на России и не только.

  Именно он ввел систему торговлю должностями, и все московские князья ездили к нему в Сарай, столицу Золотой Орды, за ярлыками!

  Надо также отметить, что Батый – типичный герой России: мудрый правитель, завоеватель, точнее извините: освободитель, «собиратель земель», надежа и опора Православия!

  Вспомните, при его правлении было построено более 400 монастырей!

  Ну не мог он не быть патриотом России, если он так помогал церкви! Тем более, что часть его крови стала частью крови всех правителей Кремля!

  Но не это его самый великий подвиг!

  На самом деле подвиг Батыя заключается в том, что он стал тем щитом который спас Россию от тлетворного влияния Запада!

  Он остановил продвижение цивилизации на Восток!

  Бату спас Россию от участи худшей из всех участей, от поглощения растленным Западом, от утраты уникальной неповторимой рабской идентичности!

  Именно поэтому, в рамках путинского плана монументальной пропаганды, памятник Батыю стал бы вершиной в его собрании идеологических идолов России!

  Необходимо срочно устранить эту историческую несправедливость и вернуть великим россиянам их истинных героев!

  Очистить их имена от лжи прозападных историков!

  Памятники Тохтамышу, Джанибеку, Узбеку станут украшением России! Свидетельством ее мудрости и силы!

 10. Към d.savova:

  Използвам случая да Ви се извиня ( пропуснах, когато се видяхме на “Славейков”) за онази гадост по Ваш адрес, която ми беше пробутал един мръсник ( в буквалния смисъл), възползвайки се от моята небрежност при изписване на вашия ник. Може и да не сте забелязали, но цинизмите му по Ваш адрес се бяха появили в коментарната част на блога и престояха часкове, преди читатели да ми обърнат внимание върху пропуска и да му разкарам мръсотиите.

 11. Г-н Инджев благодаря ви. Личните нападки не са най добрите аргументи.Особено когато са цинични.
  Човек трябва да може да понася удари,ако иска да защитава своите ценности.Нападките не ме отказват.По скоро ме мобилизират.

 12. Защо все още има толкова хора, които приемат за естествено БЪЛГАРИЯ да бъде неразделно свързана с Русия? Дори приемат за напълно естествено излизането на страната ни от ЕС и НАТО и влизането и в прегръдките на Русия-Евразия. Какви прекрасни неща очакват да получат от нея? На какво се основат надеждите им за това. Не разбраха ли вече, че от Русия освен жестокостите, злини, робство, и унижения нищо друго не можем да очакваме. Вероятността да получиш подарък от Дядо Коледа е много по-голяма, отколкото да получиш от Русия поне това което ни дължи. Махам българските граждани с небългарски произход, махам българските граждани комунисти, махам българските граждани зетьове на Русия, за тях няма смисъл да говоря защото изборите за Президент показаха колко може да се разчита на тях в битката за СВОБОДАТА и БЛАГОПОЛУЧИЕТО на БЪЛГАРИЯ. Обръщам се към българските граждани с БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, които все още смятат, че Русия за нас е „освободителка, покровителка и доброжелателка“. Питам Ви, драги мои съотечественици. Как възприехте тази измама, как възприехте тази лъжа, за истина? Кое Ви накара да повярвате и да приемете за брат, най-големия си враг? Училището ли, родителите ли, вестниците ли, телевизиите ли, комунистическия режим ли? Кое? Да ви кажа ли? Всичко това, но не и на последно място и мързела. Мързелът да не търсим истината и вярването в прочита на дявола за ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ ни докара да тънем в това невежество и унижение и да вярваме робски в Русия, че е най-големия ни благодетел. Изкоренете невежеството и ще разберете, че сте синове и дъщери на славно и непокорно племе. Четете и ще разберете, че през целия си исторически път най-големите врагове на БЪЛГАРИЯ са били и остават Византия и Русия. И докато великите ни КАНОВЕ успешно са се справяли с Византия и народа ни е живял в благополучие, то след приемането на Византийското християнство при Борис започват трагедиите за БЪЛГАРИЯ. Ето и началото. Подкупена от Византия Киевска Рус напада България в гръб през 970г. Две години след нападението на Киевска Рус, България попада под византийско владичество за близо 200години. След превземането на Константинопол през 1453г от турците, целия византийски императорски двор се прехвърля в Москва.
  Обсебен от идеята „Москва-трети Рим“ Иван III Василиевич на 12.11.1472 сключва брак с византийката Зоя и добавя към московския герб и византийския герб /двуглавия орел с корона/. По данни на руски учени днешното население живеещо на земите на тогавашното Московско княжество носи гените на монголо-татарите и угро –фините. С този брак се поставя началото на НЕОВИЗАНТИЯ-Русия и на „руската цивилизация“-съчетание между византийско държавническо управление и продължително монголско владичество. С този брак се поставя и началото на руското, неовизантийско православие произлизащо от идеята „Москва-трети Рим“. От тук нататък тази православна НЕОВИЗАНТИЯ започва осъществяване на имперската си идея-ЗАВЛАДЯВАНЕ НА КОНСТАНТИНОПОЛ И ПРОЛИВИТЕ. А за да се осъществи тази и мегаломанска идея трябва да се премине през земите на БЪЛГАРИТЕ. Точно това определя с векове наред руската агресия на Балканите и най-вече срещу нас БЪЛГАРИТЕ.
  От този момент започват целенасочени предварително планирани агресивни действия на Русия носещи само бедствия и злини за БЪЛГАРСКИЯ РОД. И те ще продължават и в бъдеще, докато Русия се смята за велика сила, а ние продължаваме да тънем в невежество и да вярваме робски в нея. Няма факт в историята ни, който да потвърждава, че Русия към нас е била „освободителка, покровителка и доброжелателка“. АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ! Точно противното. Започвайки от 970г. от Дунавска България всичките ни беди и злочестини се дължат единствено на Русия. Следващата злочестина е Волжска България, с която Русия воюва с необикновено ожесточение,настървение и жестокост през периода 1445-1556. ЦЕЛИ 111 ГОДИНИ! На 02.10.1552г пада столицата на казанското царство. Руските войски плячкосват и колят, живите се продават, като роби. Последните огнища на съпротива са ликвидирани в 1556г. БЪЛГАРСКИ цветущите градове, над 30, са разрушени и ограбени. Унищожени са стотици БЪЛГАРСКИ културно-исторически паметници. Избити от руските войски са над 400000 БЪЛГАРИ потомци на КАН КОТРАГ. И това се осъществява под благословията на висшето руско православно духовенство. Лично московския митрополит НЕОВИЗАНТИЕЦЪТ Макарий благославя руската агресия. Започва целенасочено унищожаване на културата и народностното самосъзнание на БЪЛГАРИТЕ в техните земи. ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ попадат под руски геноцид. Насилствено покръстване, масови убийства и фалшифициране на историята им/ това не ви ли накара да се досетите за фалшифицирането на историята на ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИ след 1878г, което продължава и до днес. И от кого? Пак от Русия и от български лакеи-историци ./ Кървавата анексия на ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ Иван Грозни и НЕОВИЗАНТИЯ прикриват от света чрез официалното обявление „завладяване на държава на татарите“. А това не ви ли напомня за днешен Крим? БЪЛГАРИТЕ изчезват и се появяват „татари“, което по-късно се използва от Ленин да „създаде“ татарска нация, а земите на БЪЛГАРИТЕ приемат името Татарстан, което име си остава и до днес. Иван IV Грозни си присвоява титлата „велик княз на българите“, за да може по-късно да оправдава домогванията си и към ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ. Тези, както и следващите исторически моменти и събития доказват, че: ДОКАТО РУСИЯ СЕ СМЯТА ЗА ВЕЛИКА СИЛА, БЪЛГАРИЯ ЗА НЕЯ ЩЕ БЪДЕ САМО ВРАГ. А за победата над врага НЕОВИЗАНТИЯ действа не само с войски. Тя има разработен широк арсенал от методи и средства. Едно от тях и все още действащо средство е „РУСОФИЛСТВОТО“. Изключително силно средство. Русофилството е изкуствено създадена държавна система за подчиняване и манипулиране на неграмотни народи перфидно разработена с дяволска тънкост от неоВизантийците. Вижте сами как бяха създадени НЕОВИЗАНТИЕЦА „ дядо Иван“ и НЕОВИЗАНТИЙСКАТА руска православна църква. С много дарове, с много злато, с много кожи и камара от пари, Иван IV Грозни купува патриарха в Цариград Йоасаф, за да получи признание от най-високо място. На висш църковен събор през 1561г. в присъствие на 38 патриарси и епископи името му се включва в църковните книги за произнасяне при богослужене. Само че, как? Ами разбира се, ЧРЕЗ ДОКУМЕНТАЛНА ИЗМАМА! Всички подписи са фалшифицирани от писаря съставящ документа. Единствено автентични са подписите на патриарх Йоасаф и викария. По същия начин се създава и Московската патриаршия. Разбрахте ли сега как се появява русофилството сред източноправославните християни. Чрез подкупи , измами и фалшифициране. Пак по този начин, чрез подкупи, дарове, пари, измами и фалшифициране, е създаден и мита за „дядо Иван“. Емисарите на Русия княз Долгоруки и полковник Коразин разпространяват сред балканските християни Обръщение на Екатерина от 19.01.1796г., в което се твърди , че източноправославните християни са дошли на Балканите от Русия и че русите са техни деди. Единственото вярно нещо по отношение на „дядо Иван“ се оказва само това, че е роден от /устата на/ жена. Да намирате някаква разлика от далечната 1561г и сегашната 2016г по отношение на днешната руска имперска политика и дейността на нейното източно православие? Не, нали? И няма да намерите, и така ще бъде докато Русия се смята за велика. Тя винаги ще се опитва да завладява чужди територии и ще се меси във вътрешните работи на народите. Тя неотклонно, започвайки от 1561 е действала по този начин и за това пред БЪЛГАРИЯ има само две възможности. Или да бъде роб/васал на Русия или да избере СВОБОДАТА. Само че СВОБОДАТА не ще Екзарх, иска КАРАДЖАТА, иска ЛЕВСКИ. За СВОБОДАТА се води битка, непрекъсната, ежедневна битка. Всичките злини случили са се с нас и причинени от Русия, не са толкова резултат от силата и величието и, а основно се дължат на НЕВЕЖЕСТВОТО ни. Невежеството е благодатната почва, на която никне и цъфти русофилството. И ако в мрачните и страшни години на турското владичество, когато единствено самоуки наши монаси са били просветителите ни, е било възможно народа ни да бъде заблуден, то днес да заблуждаваш народа си и да го държиш в невежество, чрез изопачаване на историческите фактите и тяхното интерпретиране в угода на Русия, за да прикриеш жестокостите и злините, които ни е причинила , е акт на служене на чужда държава и предателство срещу БЪЛГАРСКИЯ РОД И БЪЛГАРИЯ. Затова това НЕВЕЖЕСТВО РУСОФИЛСТВОТО трябва да бъде разобличавано ката ден, за да може да бъде премахнато един път завинаги. Това е била ролята на будителите ни преди. Разкривайки истината за нашия народ, народът ни узря и стигна съвсем сам, без чужда помощ, до ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ. Най-напред беше ПАИСИЙ с „История СЛАВНОбългарска“ и нейните разпространители. След тях дойдоха РАКОВСКИ, ДЯКОНА ЛЕВСКИ, БОТЕВ, ЗАХАРИ, АПОСТОЛИТЕ, ОПЪЛЧЕНЦИТЕ и постигнаха ОСВОБОЖДЕНИЕТО и го защитиха със СЪЕДИНЕНИЕТО. Така било, ще бъде и днес! Убеден съм, че ако на БЪЛГАРИНА му се даде истината няма да се намери сила която да го спре. Затова ката ден трябва да работим за запазване и утвърждаване на БЪЛГАРСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ. И тук е голявата роля на нашите интелектуалци в утвърждаването на БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ. И каква е тя? За съжаление почти никаква. Наскоро прочетох статия на един наш професор , когото уважавам. В статията си той апелираше интелектуалците у нас да излязат най-после от апатията си и да не се правят на много мъдри и да стоят след събитията водещи до упадък на държавата ни. Това добре, но как може да употреби и то на няколко пъти чуждата за български език –касая, без да не му направи впечатление. И само той ли е? Доказано е, че хан е владетелска титла на турците и татарите, а не на БЪЛГАРИТЕ. Владетелската титла при БЪЛГАРИТЕ е КАН, а който се съмнява да прочете каменните надписи оставени ни от ОМУРТАГ.Или от медальона му, където от ясно по-ясно е написано CANESUBIГI . И въпреки това колко са интелектуалците, които когато стане дума за владетелите ни употребяват вярната титла КАН. Доказано е, че БЪЛГАРИТЕ не са славяни. И исторически и генетически. И въпреки това, колко са хората, които се смятат за интелектуалци, да не говоря за журналистите, които не определят народа ни като славянски. Върхът на падението им и същевременно най-комичното е, че когато говорят за вековната „дружба и приятелство“ между руския и нашия народ , заявяват, че силата на „дружбата и приятелството“ ни се основава на това, че сме два славянски народа. Остави нашия народ, но те изкараха и руснаците за славяни.
  Към БЪЛГАРСКОТО трябва да се отнасяме с голямо внимание и такт. Защото БЪЛГАРСКОТО толкова пъти е ограбвано от нас и приписвано за величие на други народи, унищожавано, разпъвано на кръст и защитавано с реки от кръв, че не можем да се отнасяме с безразличие, пренебрежение и нехайство към него. Към БЪЛГАРСКОТО трябва да се отнасяме всеотдайно, с голяма нежност, грижа и любов. И един ден то ще ни се отблагодари със същата нежност и безкрайната си любов.

 13. …вопреки попыткам европейского Запада полностью подчинить русские земли, лишить их собственной идентичности.

  Забравят, че без него щяха да говорят днес по немски….

 14. В резолюцията да бяха осъдили и “ПРАВО”славието, нямаше да сгрешат!
  Тази абнормална деноминация нито е права, нито е славна! Тя безочливо изопачава Светото писание, а чернодрешниците на клира ѝ винаги са били и продължават да са слуги на кесаря и на мамона!

 15. До Тервел : Прекрасно изложение и фактолология по зададената висока летва от Г-Н Инджев. То мачка като валяк простотиите на Сидеров и сродници опитващи да пишат за основите на българизма.

 16. Тервел,всичко което си казал е абсолтно вярно,но на въпроса ти “защо все има толкова хора…”,отговорът стои поне пет години горе вдясно на сайта.
  Ти виждаш ли го или не ти прави впечатление.
  Точно тези съветски окупационни символи са сложени та да има “все още толкова хора…”.
  Ами всичко е казано и показано,какво има неясно…

 17. За пореден път ще изразя несъгласие с познатата мисъл на Иво Инджев по въпроса за “капитализма”.
  Няма нито държавен,нито частен,нито корпоратовен,нито олигархен,нито кулисен,нито задкулеисен,нито социалистически,нито социален капитализъм.
  Никой в света не е създавал това нещо.
  Пълните примитивци и преписвачи,циници и измамници Маркс и Енгелс измислиха този капитализъм,който раждал класи,класова борба,революции и в крайна сметка комунизъм.
  Е крайната сметка не се състоя,зашото не може да се състои и по обратния път всичко е несъстоятелно.
  Точно поради липсата на капитализъм няма и комунизъм-неговия заместител.
  Точно поради липсата на капитализъм няма нито един пролетарий съединен с друг.
  Точно поради липсата на капитализъм не е реализирана нито една победа на нито една класа над друга.
  Защото няма нито калси,нито класова борба.
  Моето несъгласие не променя и не снижава стойността на статията.
  Въобще няма по света никакви капиаълистически държави,капиталистическа икономика,капиталистическо общество,капиталистическа култура и изкуство….
  И затова нито една държава не се е самопределила като капиталистическа.
  Не е възможно да има капиатлистически държави,а нито една да не е реагистрирала този факт.

 18. @TERVEL:

  Чудесен коментар. С една забележка: няма доказателство, че Паисий е написал “История СЛАВНОбългарска”, а не Славянобългаска, което не променя НИЩО!
  Вижте, българите са се имали за славяни, защото са (за)говорели славянски език, писали са ПЪРВИ на славянска азбука. Ясно е, че този език във Волжка България е неразбираем, а ние идваме от там. Език се сменя, религия също. Нашето положение е като на руснаците, те вече не знаят фински. Доказа се, че са братя с финланците, варяги. Останали са думи от този език, но това не го прави фински. Той си е развален старобългаски, по думите на руски академици, славянски.
  При нас също са останали доста думи (хиляди!) от ПРАбългарския, но това не значи, че можем да се разберем с българите в “Татарстан”, “Кабардино-Балкария”, “Чувашия”…
  Същото е положението и с нашите БРАТЯ в Румъния. Били с романски корени, ама не могат да обяснят 30%(!!) думи от българския, както и защо са православни, както и защо старите им църкви са на старобългарски изографисани, както и църковните им книги. Ето ти нова нация!

  Пак да повторя с риск да стана досаден: дали История СЛАВНОбългарска или История Славянобългарска (което по го вярвам), няма особено значение. Славянството е политически термин (знаем, че не сме славяни по произход), който е дълбоко наложен. Паисий го използва в този смисъл. ДНК анализът за народите публикуван в Швейцария излезе този век.
  Мисля, че ние българите сме достатъчно коректни и честни, като казваме, че ние сме една от най-старите славянски държави, но по произход не сме славяни. И в това няма нищо лошо, нито добро. Това е просто факт.
  Още веднъж, поздравления за коментара!

 19. https://clubz.bg/47429-radev_moje_da_ima_zabelejitelna_rolq_za_izlizaneto_ot_nato_i_es
  Радев може да има забележителна роля за излизането от НАТО и ЕС
  Това казва ген. Леонид Решетников, според когото Европейският съюз ще се разпадне, а Ахмед Доган е български патриот
  Георги Коритаров’s picture
  Георги
  Коритаров
  25.11.2016, 7:31 ч.
  последна редакция 25.11, 07:31 ч.
  3 коментара 980 прочитания

  Ген. Леонид Решетников. Снимки Веселин Боришев, БГНЕС и архив
  Сподели
  Туитни
  Изпрати
  Принтирай
  На 19 ноември т. г. в интервю за телевизионния канал Царьград ген.-лейтенант Леонид Решетников, шеф на Института за стратегически изследвания към президента на Русия и дългогодишен ръководител на Информационното направление в Службата за външно разузнаване на Руската федерация, водещ на направлението за България, заяви, че през август т. г., преди издигането на Румен Радев за президент от БСП, е бил информиран лично от Корнелия Нинова за предстоящата номинация. А в хода на разговорите с нея са засегнати и предстоящите лозунги на кампанията на Радев, както и излизането на България от НАТО.

  Излъга ли Нинова, че не е уговаряла Радев с Москва?
  Само пет дни по-късно на отличен български език ген. Решетников даде подробно интервю за журналиста Георги Коритаров и неговото предаване „Свободна зона“ по TV+. Предлагаме ви пълния текст на разговора:

  * * *

  – За улеснение ще говорим на български. Добър вечер, Леонид Петрович.

  Добър вечер.

  – У нас през последните дни сериозен интерес придобива темата за руското разбиране, руската концепция за консервативна революция. Върху какво точно е построена руската концепция за консервативна революция?

  Вижте какво, понеже сега ръководя институт, който е афилиран към администрацията на президента на Руската федерация и той се занимава с анализ във всички европейски и други страни с всички процеси, които вървят там, и ние виждаме, че действително в Европа има тенденция към засилване на консервативни, и бих искал да кажа по-точно, както ние руснаците казваме, твърде традиционалистки сили. Все пак консервативни не е съвсем точно – традиционалистки сили. И виждаме, че тази тенденция се увеличава в последните две-три години почти във всички западноевропейски държави. Какво значи за нас традиционалистки сили? Тези сили, които като идея издигат основните неща – вяра, традиция, отечество, семейство. Ей, тези основни неща. И частна собственост. Тези основни неща, които са традиционни за радетелите на Русия, на много европейски страни. И ние искаме тези два пътя, които бяха през последните сто години така натрапени на Русия – либерален път и комунистически път, ние смятаме, че ние трябва…

  – … Един въпрос бих иска да вметна тук в това, което казвате. Тази концепция за традиционалистка революция, виждате ли потенциал за такава революция и в зоната на Източна Европа, по-конкретно Балканите, България?

  – Разбира се, виждаме. Защото например смятаме, че в Унгария тя е почти реализирана. Тя се реализира в Унгария. В България има такава тенденция. Все пак, когато гледахме изборите за президента на България, забелязахме, че във втория тур гласуваха за г-н Радев не само БСП, но гласуваха много хора от патриотичния блок, дори от десните – от Реформаторския блок. Защото Радев не знам, специално или не, но той и цялата му кампания беше все пак твърде близка. Той правеше акценти върху традиционни за българите неща. И по-малко с идеологически концепции. И все пак говореше за традиционни ценности на българския народ. Това говори, че и в България има такава тенденция.

  Оланд, Меркел и бюрократите с либерални ценности си заминават
  – Леонид Петрович, искрено ли е посланието на човек като Румен Радев, на човек като г-жа Корнелия Нинова, с която разбрахме, че още през август сте разговаряли в Москва и може би е даден импулс на такова традиционалистко говорене, но искрени ли ви се видяха?

  Не, не, в Москва ние не говорихме с г-жа Нинова, а в София говорихме през лятото. И тя ми каза, че още не познава г-н Радев, но мисли, че той е много добра кандидатура. Това е всичко, за което ние говорихме. Нямаше специални обсъждания…

  – Чакайте, чакайте, това в София ли стана?

  – … Доколко искрено говори г-н Радев, трябва да видим сега. Сега той ще стане президент. Но, ако той говори, значи това е потребно, това трябва за народа, това трябва за настроенията. Той отговаря на настроенията, затова говори за тези неща. Може би е искрено. Аз се надявам, че е искрено. Не зная. Ние не се познаваме с г-н Радев, в Русия никой не го познава. И г-жа Корнелия Нинова също малко хора тука познава, тя неотдавна стана шеф на партията. Но той избра тази кампания, значи разбра, че това отговаря на настроенията на българите.

  Корнелия Нинова познавала малко хора в Русия…
  – Нека да задам въпрос, не се ли учудихте, вие, все пак сте свързан с дългогодишна служба в разузнаването, не ви ли прозвуча несериозно тезата, че г-жа Нинова не познава добре г-н Радев, но смята, че ще е добър президент?

  Първо аз вече не служа, 8 години не съм в разузнаването. Това е първо. Аз я заварих в този момент, когато започна обсъждането на тази кандидатура. Това е естествено. Аз бях на почивка в България и говорих с няколко лидери на няколко партии, и обсъждахме. Някои от тях знаеха за г-н Радев, някой не знаеше нищо. И тя ми казва: „Още не знам. Но това е интересна идея“. Добре. Виждам, че това е естествено, няма нищо противоречиво…

  – Интересна идея, значи някой ѝ е дал идеята…

  … Ако би било това през септември, или октомври, или ноември миналата година, това би било учудващо, но това беше през лятото. Май, че през август месец, ако не греша.

  – Кажете ми тази традиционалистка концепция, за която говорим сега, т. нар. консервативна революция, според вас може ли да е елемент от възможност за сближаване на Русия и западния свят, които дълго време имаха сериозни противоречия?

  Вижте какво, ако този елит в Западна Европа, който се сформира под влияние на либералните сили в Съединените щати, ако той завършва своята кариера, аз мисля, че това става (засмива се), това става вече. Няма перспектива, нито за хора от типа Оланд, или Меркел, или други, тези хора – бюрократи с либерални ценности, за които непрекъснато говорят и лъжат целите народи, те вече са за заминаване, както замина г-жа Клинтън, там борбата не е свършена, но тя замина. И те са за заминаване. Идват нови хора. Ще дойдат. В Европа много силно се развива тази тенденция за национално-консервативен, национално-традиционалистки реванш, или не реванш, а революция, както по-точно вие казвате. И в Русия, и Русия така се развива в тази посока. И ние се отказваме от тези концепции на либерализма и на комунизма, и ние се връщаме на историческия път на Русия, на естествения път на Русия. Руският път. И мисля, че в този смисъл, в голяма перспектива ние ще започнем новата страница от нашите отношения с европейските държави. Аз преди няколко дни говорих с лидерите на някои консервативни партии в Европа – между нас няма никакви разногласия, практически никакви. И те казват, че те гледат сега в Москва и се надяват, Москва, че Русия твърдо ще върви по този консервативен път. И това отговаря на настроенията на много хора в Русия. Значи тази перспектива е реална, реална дори в следващата година, може би краят на тази, но 2017-18 година, това ще бъде много перспективно. И аз вярвам, че тези хора, които сега казват, че те са европейци, те заминават.

  Чакаме парламентарните избори да потвърдят настроенията в България
  – На няколко места в различни интервюта се подсказва, че се очаква България да даде сигнали за излизане от НАТО и от Европейския съюз. Има ли реалистични основания да се смята така?

  Мисля, че по-скоро Европейският съюз ще се разпадне (засмива се), отколкото България самостоятелно да излиза от Европейския съюз. Процесите в Европейския съюз са много негативни и тенденцията е много лоша за това.

  – А НАТО?

  НАТО също ще има проблеми. Ще видим политиката на г-н Тръмп, доколко сериозно е всичко това, което говореше по време на предизборната кампания. Трябва да видим. Но САЩ и Европа ги очакват трудни времена. Много трудни времена. България трябва, понеже аз съм един руски българофил и обичам България, не искам България да се окаже последна в тази опашка от страни, които ще излязат на пътя на самостоятелност и независимост, и на пътя на българската идея, а не европейска идея. Аз съм видял, че българският народ е още жив и все пак (хората) не забравят, че те са българи и имат велика и богата история. И разбират, че България е един от носителите на нашата православна консервативна идея.

  Румен Радев може да изиграе забележителна роля като инструмент за излизането на България от НАТО и ЕС, смята ген. Решетников.
  – Как мислите президентът Румен Радев, който беше избран, дали ще се окаже един от инструментите България да тръгне по такъв път на самостоятелен избор, вън от НАТО и вън от Европейския съюз? Очаквате ли от него това?

  Георги, вижте какво, но ние не познаваме г-н Румен Радев сериозно. Много е сложно това да кажем. Но по време на кампанията той се показа като реалистичен човек, реалистичен мъж, като българин, като патриот, разумен човек. Но ние правим тези изводи само от предизборната кампания. Трябва да видим. Знаете, че политиците винаги говорят едно, а после правят друго. Но засега, ако така продължи, той може да изиграе забележителна роля в този процес. Но все пак ние знаем, че България не е президентска република. Много неща не зависят от президента. Това не е достатъчно. Трябва формиране на едно правителство, което в бъдеще не може да направи такива неща, като да се откаже от „Южен поток“ например, нали.

  – Значи разчитате на парламентарните избори. Очаквате парламентарните избори?

  Да, да, ние очакваме, че парламетарните избори ще покажат доколко са реални тези настроения, които използва г-н Радев в своята кампания за президент. Парламентарните избори трябва да потвърдят. И аз съм сигурен в това, че ако някои партии играят същите карти – БСП ли, ГЕРБ ли, те ще изгубят. Те трябва да излизат с идеи, които привличат българския народ, защото много хора в България, както показва нашият анализ, не искат въобще да гласуват. Не искат въобще да избират, защото смятат, че тези смени на кабинети нищо ново не дават. Разбирате ли? Затова сега е много интересна подготовката – с каква идея ще излязат тези хора. И аз искам да подчертая, че тези идеи, които г-н Радев изрази, са интересни.

  Не сбъркахме с „Брекзит“, това за Джуканович са глупости
  – Нещо ще ви припомня. Ваше интервю. За по-бързо ще го прочета на руски. Ето какво сте казал миналата година. Въпросът на журналиста гласи: „Ако страната ни вече изпадна в световна изолация, заради присъединяването на Крим, защо не играем вабанк на югоизток? Колко можем да лицемерничим?“ Вашият отговор: „Да играем вабанк според мен е рано. Ние не дооценяваме информираността на нашия президент, който знае, че в Европа вървят някои скрити от странични погледи процеси, те дават надежда, че засега можем да отстояваме интересите си с други методи и средства“. Това интервю е дадено 1 година преди „Брекзит“-а. Имахте ли информация, че ще се стигне до „Брекзит“ според вашите анализи и очаквахте ли редица други неща, които се случиха?

  Да, нашият институт много добре работи. (Смее се). Анализът е много добър. С „Брекзит“ не сме сгрешили. И с други някои неща. „Вабанк“ значи война…

  – … Да, да, да, много добре разбирам.

  … Ще търсим други неща, ще търсим други методи.

  – За какви процеси в Европа имахте информация, г-н Решетников?

  Знаете ли, информация имат специалните служби, разузнаванията. Нашият институт анализира информацията, която получаваме от западните средства за масова информация – от телевизия, от вестници, от списания и тъй нататък. От наши срещи с политолози, с политици. Ние анализираме процесите.

  – Открити източници, те са много ценни.

  Да, да, да, този институт работи с открити източници. Как работи разузнаването сега аз не знам, но предполагам, че много добре.

  – Добре, не знаете как работи разузнаването, но има едно много странно съвпадение, указът на…

  … Казвам сега, сега не знам как работи (смее се).

  “Исках да убия Джуканович, седях в един храст с пушката…”, шегува се ген. Решетников.
  – … Ясно, разбирам. Указът на г-н Путин за вашето освобождаване от 4 януари, като директор на руския Институт за стратегически изследвания идва няколко дена след опита за преврат в Черна гора, да търсим ли логическа връзка?

  Да. Има много елементарна връзка за съжаление. За съжаление аз навършвам 70 години. На тези години човек не може да заема държавни постове, разбирате. Затова сега отивам на свободна работа. Само това. А какво става в Черна гора – нямам никаква връзка. Сега казвам на нашата телевизия: „Да, точно така, аз исках да убия президента Джуканович, седях в един храст с пушката, но не можах да попадна, да улуча, разбирате…“ Това са глупости. Навършвам 70 години. За жалост.

  СВЯТ мило джукановичcr
  Руски националисти са планирали убийство на премиера на Черна гора
  – Г-н Решетников, извинявайте много, но Ким Филби е бил горе-долу на вашите години, когато се жени за 30 години по-млада жена в Русия. Така, че 70 години не са толкова много. Това го вметвам просто, за да си подобрим настроението.

  Благодаря. Но искам да кажа на своите български приятели. Аз ще продължавам да работя в интерес на нашия президент, само в друга форма. Формата няма някакви формални рамки, защото казвам не мога като 70-годишен да бъда на държавна работа.

  – Сега накрая ще ви върна към периода, в който сте работил в разузнаването. 1990 година може би сте бил в България. Какво си спомняте за създаването на Движението за права и свободи? Имате ли приятели в това Движение?

  Не, аз приятели нямам. И аз дойдох в България през 1991 г. Вече Движението беше създадено. Аз повече приятели все пак имам в български партии. Не в партии на националното малцинство. Имам познати някои български турци. Но политически нямам никакви връзки.

  ДПС са истински български граждани, другата партия е турска
  – А като политически инструмент, такъв тип партии, интересни ли са от ваша аналитична гледна точка?

  В Русия ние не можем да създаваме такива партии по Конституция. Не знам, много е интересно. На моя поглед тази партия ДПС и г-н Доган – като знамето на ДПС, те все пак станаха истински български граждани. Аз ги виждам като патриоти много често. Много често излизат като патриоти. Другата партия е друга, да, турска. А тази партия и г-н Доган много често се понасят като български патриоти. Това е много важно. Ние също така искаме нашите татарски, чувашки и други граждани също да бъдат руски патриоти. И те често излизат също като руски патриоти. Но ние нямаме такава партия. Това е ваш експеримент, ваш опит. Не знам доколко е успешен, но все пак на моя поглед ДПС гледат на България като тяхната родина и не гледат много често зад граница.

  Ахмед Доган като знаме на ДПС е истински български гражданин, патриот.
  – Какви са вашите очаквания и надежди за България, като финал на този наш разговор?

  Надеждата е България да стане България. България да се върне в България. Българите да се върнат в България. Не ни интересува въобще западната цивилизация. Мен ме интересува България като България. И българите като българи. Не националисти, а българи. Както бяха хиляди години. В това ни интересува България. В това ни интересуват и Сърбия, и Гърция, и всички други страни. Не ни интересува ранчо в Пирин, интересува ни българинът в Пирин, разбирате ли, в Родопите. Това е надеждата. Русия да се върне Русия, България да се върне в България. Тогава отношенията ни ще бъдат много по-близки, отколкото и в съветското време, и в постсъветсткото време, разбира се. Много по-близки.

  Ако ние – и руснаци, и българи, и гърци, ако ние станем българи, гърци и руснаци, а не български французи, руски американци и тъй нататък. Това е идиотщина. Това е борба с Бога. С Господ наш. Това е борба, това е богоборчество. Господ ни създава руснаци, българи, сърби, гърци и ние такива трябва да бъдем. Това е нашата идея – ние да бъдем българи, да бъдем руснаци. Тогава перспективата е много хубава, много хубави ще бъдат отношенията. Не, както говорехме по-рано: „Съветският съюз и Великият брат, едноличните времена“. И не, както ние сега казваме винаги: „Братушките ни предадоха“, не – тогава ще бъдат истински отношения на две близки страни, които се гордеят, че са българи, че са руснаци и в това време разбират, че без нашите отношения ще ни бъде лошо.

  Извинявам се за българския език, нямам практика честа. Правя грешки, но казвам, че България е нашата родна, любима страна, и мила страна. Да живеят България и българският народ. Много поздрави на всички.

 20. В западните демокрации механизмът за упражняване на публична власт е толкова стабилно конструиран, че 1/ никакви изблици на популизъм /ще рече беззаконие/ не са в състояние да го повредят; 2/спокойно могат да се възложат надежди на една личност /ще рече доверие на кредит/, която да въодушеви и увлече обществото да положи усилия и да постигне желаните от Него резултати. Ако тази харизматична личност не усвои правилно отпуснатия кредит от доверието на гражданите- заминава си. Обществото преоценява критериите си, следващия път натоварва с изисквания някой по-невзрачен, НО само по външност политик от кариерата и търпеливо изчаква резултатите от своя избор. През това време механизмът за упражняване на публична власт си цъка като швейцарски часовник. У нас такъв подход е невъзможен. Българският управленски механизъм е с вида на селски казан за ракия- арт-инсталация от немити бидони, клеясали варели, ръждиви винкели, произволно овързани с каквато тел е имало под ръка, позатъкната с какалашки, тук-таме и с клечки. Всички я гледат втренчено, с трепетно очакване и със страх да не се разпадне при една по-яка кихавица на казанджията. В края си, през прояден от употреба маркуч, инсталацията ни пуща пърцуца аф коорст, но ние сме доволни, много патриотично горди дори. Щото натрихме носа на ония, дето искаха да ни спрАт домашната ракия. И така Другарю московски ученико, ти добре си усвоил изкуството на омразата и клеветата. Майната ти и на тебе и на клеветническия ти блог с който цапаш невинни коментатори. Разбрах вече колко си свястен. Целувайте се с злобарката и се кефете на клеветите си. Няма да е за дълго !! За шкембе-чорбата после ще говорим. Като си налеем патока в потребявани N-пъти пластмасарки, всички се разбягваме, а по-отворените даже удрят по един ритник на казаня, да се разпадне тая пропорционална пущина. Другия път ще си скалъпим от същия матрЕал нещо по-мажоритарно, щото сме си напредничави от едно 1300 години насам. Обаче най-ни е важен казанджията, него трябва да пазим от санкции и европейски грипове. Православният Господ да го пази, а пасмината от яз.Копринка усърдно ще му пали свещите. Не че са наясно какво точно правят, ама така- за адет…

 21. Към Иван Петров:

  За Решетников, вкл. в книгите си, съм изписал толкова ( смея да твърдя, колкото никой друг или колкото останалите днес пишат и говорят – взети заедно), че мога да си позволя “лукса” дори да не Ви отговарям. Упрекът Ви е толкова абсурден ( “защо не се включвате във всеки хор”?) , че си позволявам да се пошегувам като във вица за “джигита”, който спирал на зелено, за да може друг “джигит” да мине на червено.
  Краткият ми отговор по същество обаче е: пиша когато, каквото и колко реша в зависимост от най-различни остоятелства и не съм автор на повикване от когото и да било. Или искате да кажете, че внезапно съм “залюбил” Решетников, след като не повтарям всичко, което съм написал и което сега и други забелязват?

  И още нещо “дребно”: точно по случая с Нинова и интервюто на Решетников ( към който посочвате линк) , писах също. Незнанието не Ви дава право да заемате съответната обвинително поза.

 22. Само ще си позволя да добавя, че титла “Кан” …няма!
  Титлата на българите е била Каннаус Юбиги ( надявам се, че го изписвам правилно)! На днешен български това е : Княз от Бога!

  Това може да види всеки на надписи по мраморни колони останали от времето на Омуртаг! Но и не само. Просто има във мрежата снимки на тези колони!

  И впрочем точно тази титла говори за изначалният характер на християнството при българите т.е. ние сме едни от първите християни въобще, а не след 861г , както ни набиват и набиваха в главите!

  В статията няма нищо споменато за един от най-почитаните светци в руската православна църква и в православната като цяло, а именно свети Киприян Чудотворец- Българина ( така му казват там )! Това е първият все руски патриарх! Този велик българин е съученик на Патриарх Евтимий и успява да обедини всички разединени и каращи се по между си тамощни църковни общности , а с това и до голяма степен да обедини и самите самостоятелни княжества , с което спомага за отблъскването на татарите от техните земи! … Има легенда как Киприян поднася т.нар. Владимировска икона да бъде целувана от руските войски!
  На другият ден Светата Майка се явява в съня на предводителят на татарите и му казва да заобиколи руските земи!

 23. Ето нещо сериозно и полезно, което са свършили наши съмишленици в Русия-данни за всички изверги
  от НКВД 30-те години, до последния фатмак. Сайтът е непрекъснат обект на атаки, защото потомцте на извергите още управляват в Москва, че и другаде,а пък най-вече- у нас.

  http://www.memo.ru/d/279744.html

 24. Съжалявам, че дори високообразован и интелигентен човек като г-н Инджев живее все още със заблудите на т.н. “Волжка България”. Това е една от най-големите измами в българската история, атрактивна част от тюркската теория за произход на българите.
  Темата е ужасно дълга, но всеки който иска да узнае истината за измамата “Волжка България”, моля да прочете това изследване. Отнема петнадесетина минути.
  http://iliyanv.blog.bg/history/2016/02/01/kak-biaha-izmisleni-voljkite-bylgari-hronologiia-i-tehnologi.1426594

 25. До ИВ.ТЕРЗИЙСКИ:
  От всичките Ви забележки приемам само тази: „няма доказателство, че Паисий е написал “История СЛАВНОбългарска”, а не Славянобългаска,“.Засега! По отношение на поздравленията Ви трябва да знаете, че ги приемам като даровете на данайците. Засега!

  РУСОФИЛСТВОТО, както посочих е политическо средство от широкия спектър от методи и средства, с които си служи Русия за подчиняване и манипулиране на неграмотни народи при осъществяване на имперската си цел. Другото мощно средство от същия спектър и със същата цел е СЛАВЯНСТВОТО. Трябва да призная, че въпреки не малките ми познания върху ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ, които имам, Вие предизвикахте интереса ми. В тази връзка бихте ли ми посочили рождената дата на тази държава, която се определя от Вас и „…ние българите сме достатъчно коректни и честни… “, като „…една от най-старите славянски държави“?

 26. Г-н Инджев, с изненада установявам, че сред коментарите по-горе се мъдри и един мой. Този коментар обаче не е писан нито днес, нито по повод тази статия. Коментарът ми е от 21.11. по повод “И България се нуждае от свой Ф.Фийон”. Ако е възможно, моля Ви да установите как един стар коментар се появява с днешна дата без намесата на автора му. Може би някой “бърника” в блога?

 27. Уважаеми г-н SMS, от доста време препоръчвам на хората, искрено наричащи и определящи себе си “евроатлантици”, да следят казаното и написано от г-н Местан. Само фактът, че след неговата декларация от миналата година МЕСЕЦИ НАРЕД, да – месеци наред – по ВСИЧКИ национални медии, като ПОД СТРОЙ се наредиха да го оборват, подозират, заплашват, игнорират, “съветват” “приятелски”, хулят, ругаят и сатанизират цялата плеяда прокремълски слуги у нас, би трябвало да Ви говори нещо!
  Подобна кампания досега и с подобни прийоми, но доста по-дълготрайна, бях срещал досега само по отношение на г-н Иван Костов.
  Препоръчвам статията във Фактор на колкото се може повече хора!

 28. Към Иванова:

  Госпожо Иванова, виждам един днешен коментар със същото фамилия, обявена като ник, като Вашата, но от адреса мога да Ви кажа, че става дума за друг подател.
  За съжаление нямам капацитета да запомням многобройните коментари в блога. Напълно възможно е някой да е копирал Ваше споделяне и да го е представил като свое и със същия ник, без да забележа съвпадението или разминаването между адресатите и съдържанието на коментарите им, за да се намеся някак. Може би не разбирам наплъно, но ако просто е копиран Ваш коментар и не е изкривено съдържанието му, не би трябвало това да е тревожно, а по-скоро признак на съгласие с Вашата теза.

 29. Уважаеми г-н Терзийски, достойно е това, че търсите истината и се опълчвате на наслоените вече с векове руски /а и не само/ лъжи за нашето българско минало, но смея да твърдя, че сте на грешен път. Ето какво имам предвид: Не е вярно това, че ние сме си сменяли езика. Това е теза, която се застъпва от славянофилите и русофилите и е прокарвана чрез историци от т. нар. “Златаристка школа”. Това се прави с цел да се утвърди полезната за всеки враг на България / и най-вече за руснаците/ идея-аксиома, че ние, днешните българи, нямаме нищо общо с българите от стари времена; че сме си сменили езика, защото, видители сме някакви си славяни. Това е невярно! Няма в света, а и световната история не познава случай, в който господстващата народност, ведно с владетелите и аристокрацията си/каста, класа, племе/ да смени езика си в полза на някакъв друг. Това е абсурд и освен това самият наш език показва, че липсват лингвистични слоеве, които могат да се отнесат към друг някакъв език. Уважаеми г-н Терзийски, “прабългарски език” не съществува и никога не е съществувал. Автентичните сведения за нашата история изобщо не споменават и думичка за някакъв си “прабълграски”. Истината е, че ние винаги сме си говорели на езика, на който говорим и днес! Моля, запознайте се с трудовете на великия български историк д-р Ганчо Ценов и по-специално ” Праезикът и праотечеството на българите. И истината е, че ние не идваме от Волга – ние винаги сме си били тук, на Балканите, от двете страни на Дунав, в Панония /Централна Европа/ и на Изток до Днепър и Днестър. Волга е една по-късна българска колония, а не наша прародина. В момента, тези народи, които населяват Волга не говорят някакъв митичен прабългарски, а говорят тюркски диалекти, по-точно – кипчашки. Нашият език винаги е бил определян като български, но понякога и като словенски /а не славянски/. Това е изходната база, която ще се използва през 17-ти век за изобретяването на “славянския език” и на “славяните”. И още нещо г-н Терзийски: когато говорим за генетика и биология е недопустимо – защото е ненаучно – да използваме понятия от езикознанието и лингвистиката за да обосноваваме една или друга теза. Генетиката борави с хаплогрупи, които свързва с една или друга култура /халщад, неолитна и т.н./. Науката генетика не използва и няма понятие за “славянски гени”, това е абсурд! Ние, като българи принадлежим към една от най-старите, в генетичен план, популации на Европа и самите ни автентична култура и традиции го доказват. Нашият език, безспорно е говорен от подножието на Алпите до Цариград и Босфора. Този език се е разпаднал на познатите ни и днес български/словенски и сърбо-хърватски; контюинитета на диалектите също говорят убедително за това.
  Поздрави и не забравяйте “Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни”.

 30. Според съвременната историография, няма етнос на земята, който да не е съставен от поне няколко племена, различно говорещи, докато се установи единен език. Няма и нация, която да не е съставена от различни етноси. При това, понятията за нация, народ и етнос се различават доста условно, тъй като буквално преведени съответно от латински, български и гръцки означават едно и също – народ. Дори и най-великите нации водят своето начало от сбирщини разноезични племена. Това се отнася и за елини, и за римляни, и за французи, немци, англичани и т.н. Естествено, че руснаците и българите не правят изключение. Но защо да се ровим в далечното минало, като най-пресният пример е пред очите ни – много-етническият народ на Съединените Американски Щати. От велик, по-велик! Наложи по пазарен път своята цивилизация върху цялото земно кълбо!

  А имперското (държавническото) име “българи”, разбира се, че е дразнело самодържеца Иван Грозни, и за това той е решил да отучи различните евразийски етноси да носят (с пълно право) това име. По-късно наследниците на Петър Първи започват да поощряват дунавските славяни да носят това забравено от тях име с цел да ги противопостави на по-опасния враг – ЕЛИНИЗМА, който се възражда по това време. Затова балканската българщина е русофилска, но и антигръцка. Защото е зачената като такава. Отделно, че е туркофобска и изобщо – ксенофобска. Изобщо, не ни е особено весела най-новата история с това русофилско зачатие, но това е поправимо единствено като се осъзнае. В този смисъл усилията на този блог на г-н Инджев са наистина забележителни!

 31. Г-н Инджев, съжалявам, че Ви създавам притеснения. Аз лично нямам абсолютно никакви тревоги от случката, наистина не е важно, но ми стана чудно. Постнатият коментар е ни в клин, ни в ръкав със зададената тема. Читателите на блога биха могли да си помислят, че на моменти съм леко неадекватна, което вече ще ме разтревожи, защото аз много държа на уважението им. Във всички случаи обаче Ви пожелавам хубав ден и хубава събота-неделя /не харесвам думата уикенд/.

 32. Към Инджев: С нищо, просто аз исках да Ви бъда с нещо полезна.

 33. @ТЕРВЕЛ:

  Трябваше да напиша “славянска” държава, в кавички. Имам предвид само това, че официален език става славянския. Дали преди приемането на азбуката сме говорели този език, хм…!?!? Аз такова нещо не смея да кажа, а вие?
  И да, във Великоморавия също говорят славянски. ПРЕДИ нас.
  Колкото дали съм русофил… Е, който ме познава, знае че не съм.

 34. Към г-жа Иванова и г-н Инджев:

  Моля, обърнете внимание на факта, че коментарът на г-жа Иванова е манипулиран!
  Помня коментара, преди няколко дни ме разсмя с чудесния си, образен език.

 35. Към SOCRATES:
  Не оправдавате името си. Снизходително казано това което сте написали е несериозно. БЪЛГАРИТЕ независимо къде са били и кога, до последната им държава днешна БЪЛГАРИЯ са СЪЗДАВАЛИ ДЪРЖАВИ, за разлика от Вашите „различните евразийски етноси“. И всичките, без изключение са носили едно единствено име, името на своята СВЕЩЕННА МАДАРА-БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРИТЕ винаги са заставали на пътя на злото и със действията си, дори и със саможертвата си са озарявали ценностите за човечеството, които задължително трябва да бъдат отстоявани. Не знам за другите евразийски етноси, но знам за един народ, който независимо през какви катаклизми е преминавал винаги е защитавал едно единствено нещо. И то е, че този народ произлиза от Зиези и хората на този народ са БЪЛГАРИ, а държавата им е тяхната СВЕЩЕННА МАДАРА БЪЛГАРИЯ, независимо къде се намират те. Проследете топонимите им от ИМЕОН до тук, у нас. Замислете се, защо днешен Татарстан иска държавата им да носи името БЪЛГАРИЯ. С една дума БЪЛГАРИТЕ СА МИСИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, НА ДЪРЖАВНОСТ И НА СИНКРЕТИЧНА КУЛТУРА, ето защо. Това е причината, а не нараненото самочуствие на Иван Грозни от това, че „ различните евразийски етноси“ искат да се наричат БЪЛГАРИ , както казвате Вие. БЪЛГАРИТЕ са тези, които спират осъществяване на мегаломанската цел на Русия от 1472г. Целта е завладяване на Константинопол и Проливите. Черно море руско езеро казва след време Петър 0. Лайтмотивът Ви: „ По-късно наследниците на Петър Първи започват да поощряват дунавските славяни да носят това забравено от тях име с цел да ги противопостави на по-опасния враг – ЕЛИНИЗМА, който се възражда по това време. Затова балканската българщина е русофилска, но и антигръцка“ е абсолютно отчайващ. Сигурен съм, че не сте толкова невеж и можехте да измислите по –приемливо изопачаване на истината, но изглежда днес не е Вашия ден. Дали това е невежество от Ваша страна или слугинство няма значение. Има значение само ИСТИНАТА. А тя е следната. Накратко. От Иван III Василиевич, през Петър 0, през Екатерина,…… през Ленин, Сталин………… та чак до днес, т.е. до Путин, Русия е осъществявала и осъществява непреодолимото си желание да бъде трети Рим т.е. велика сила. Окончателният модел на руската империя е очертан от Петър. За целта по указания на Петър московския патриарх Йоаким започва подчиняването на православните християни в БЪЛГАРИЯ, Влашко, Сърбия и Молдова. Изобщо при осъществяването на руската цел „Завземането на Константинопол и проливите“ винаги тяхната дипломацията действа ръка в ръка с тяхното византийско православие. От тогава и до наши дни. Това е изключително АНТИБЪЛГАРСКА ПОЛИТИКА по цялата земя населена от БЪЛГАРИ. Във Влашко се назначават само гърци и власи в администрацията. Сърби и черногорци получават злато и оръжие, ние БЪЛГАРИТЕ вещи. Петър0 се обявява за покровител и освободител на християните, но не и за БЪЛГАРИТЕ. А Катя велика се заема с възстановяването на Византия. Както в нейния проект, така и в последвалите го, място на Балканите за БЪЛГАРИТЕ НЯМА. От брака на Иван III Василиевич с византийката Зоя, Русия възприема и прилага само една единствена кауза срещу нас БЪЛГАРИТЕ. И тя е тяхното унищожаване.
  За да бъдеш Сократ не е достатъчно да владееш познанието, необходимо е и още нещо. ДОСТОЙНСТВО! ОСНОВНА ЧЕРТА НА БЪЛГАРИТЕ!

 36. Към ИВ.ТЕРЗИЙСКИ:
  Радвам се, че не сте русофил. Но като това , така и да си БЪЛГАРИН се доказва ката ден.

 37. @КАТОЛИК:

  Чувал съм за Ганчо Ценов, но да си призная нищо не съм чел от него. Ще гледам да се позанимая с неговите книги. Знам, че е доста скандален за официалната историография.
  Поздрави и на вас.

 38. Поддържам позицията на г-н Местан,че всяка държава е в правото си да защищава своята територия и въьдушно пространство.Знам и за неговото сътрудничество с Държавна сигурност.В първия момент бях изненадан,пък после размислих,че човекът има развитие през битността си и догматизма е ограничение на разума.Не с всички е така,за съжаление,вижте Кутев…

 39. Към TERVEL:

  Socrates беше името на един бразилски футболист, на когото моето поколение много симпатизираше. Нямах намерението да се оприличавам на философа Сократ, но намирам забележката ви по този повод за уместна. Мога само да ви се отблагодаря, като ви обърна внимание, че е е възможно и вие да не оправдавате името си TERVEL.

  Що се отнася до това което сте написали, то не оборва по същество ИМПЕРСКИЯ смисъл на името българи. Невъзможно е да се опровергае една теза, изхождайки само от чувство за . . . „достойнство”. Но последното изглежда сякаш е в основата на вашата мотивация. Нужна е, все пак, и що годе научна аргументация, каквато просто липсва във вашето „опровержение”.

  Напоследък станаха на мода емоционалните излишества по така наречената „българщина”. Едни са против възможността да са „славяни”, други пък не искат да са „тюрки”, трети нехаят пред изгледите да се окажат наследници на античните „траки”. Всички го правят от съображения за „достойнство”. И всички вярват, че народността към която принадлежат е едва ли не природна даденост, запечатана въднъж за винаги в някакви гени, халогрупи и т.н. Такива наукообразни претенции за природна даденост на народността, могат да се срещнат също по руските и македонските сайтове.

  Както и да е. Едва ли има смисъл, тук да обяснявам какво е съвременното научно разбиране за понятието народност. Всеки може сам да си го изясни, ако това го позволява неговото национално „достойнство”.

 40. Господин Терзийски, Ганчо Ценов е бил подложен на буквална репресия от “Златаристите” и цялата им прислужна русофило-славянофилска кохорта, която е създала тонове фалшива “българска история”, и която до такава степен е объркала съзнанието на нашего брата българина, че го е превърнала в нихилист. Голямата разлика между д-р Ценов и псевдоисториците – златаристи – русофили- славянофили е: първият обосновава проучванията си на базата на максимално широк кръг АВТЕНТИЧНИ документи и сведения за България и българите; докато вторите – основно на хипотези и теории, основани на съвсем ограничен кръг извори / впрочем факт е, че Златарски владее слабо старогръцки и латински, нещо недопустимо за историк/. Реалността е такава, че “бащата” на българската историография Васил Златарски е въздигнат в това му качество, както и в университетски професор по история в СУ, само защото “доказва” /в услуга на чужди държавни интереси/ лъжата, че ние сме “дошли” тук, в нашата си родина; съкращава големи периоди от нашата история/например е лъжа, че България е създадена през 681!!! – много по-рано е/. Не е и без значение фактът, че брат му е офицер от руската армия.

 41. SOCRATES , вие чел ли сте някоя от трите книги Течна дружба на г-н Инджев?
  И без други източници , няма никакви свидетелства и доказателства ,че руските империалисти някога са насърчавали “пробългарската” пропаганда през 18-19 век. Напротив, те са подкрепяли само византийското наследство, особено в териториите населени с българи, за да поддържат православната ос с гърците , които скоро извоюват право на своя независима държава. Същото важи и за северните области на Влашко, в които руските империалисти заедно с турците, подкрепят гръцките управници , които са пренебрежимо малцинство, на “православните общности”, в които мнозинството са българите. Русия е и против независима българска църква и подкрепят схизмата между Цариградската патриаршия и българската екзархия.
  Дори и в самата Росийската империя делението става не е по етнически , а само по религиозен признак. Което и обяснява защо руските империалисти през 1877-78г. не идват да освобождават “българи” на Балканският полуостров , а само православни славяни, за каквито ни смятат. Според Райхщадското споразумение с Австро-Унгария, Росийската иперия им предава “сърбите” в Босна и Херцеговина, макар че са също и православни славяни.
  Не може Росийската империя да има крепостни роби, които са предимно православни славяни , а да освобождава някакви си “българи”.През 18-19 век, след Полтава, руснаците заграбват предимно мюсюлмански земи – Туркестан, Кавказ, западните мюсюлмански територии на Китай, Крим, части от Османската империя. През времето от Иван Грозни, войните които води Росийската империя са предимно религиозни, и срещу протестантите в Северна Европа, и срещу католиците в Полша, до мюсюлманите от Източна Европа до Китай.
  Както Османската империя е религиозна империя(халифат) , така и Росийската империя е новата православна Византийска империя, която води своята православна кръстоносна война след Иван Грозни. Както срещу вече заграбените територии , така и срещу агаряните и другите “неверници”,които все още не са поробили и подложили на геноцид.
  П.П. И както сам знаеш българските “империи” се градят на доброволни принципи и съюзи между съставящите ги етноси и народи. Дори езика и религията не са наложени насилствено, нито в Дунавска България , нито във Волжка България. И този сравнително доброволен характер на управление е причината много народи и етноси, от Балканският полуостров до Сибир, да се смятат за части от българската държавност през вековете и до днес.
  Докато насилствените религиозни войни на Росийската империя започнати от Иван Грозни, имат малко общо с характера на българският “империализъм”.

 42. Към SOCRATES:

  Прав сте. Явно съм Ви надценил. Socrates беше наистина добър футболист, но да твърдите, че е фаворит на „ моето поколение“, не е ли малко недостойно? Както и да е, с допуснатата от мен грешка поне Ви дадох повод да ми се отблагодарите изразявайки съмнение дали съм толкова велик, колкото Тервел. За което мога само да Ви благодаря. Историята не е лекомислена дисциплина, изисква сериозно уважение и достойно отношение, не е като коментар на футболен мач. Използвате общи фрази, измислици и никакви факти. Целта Ви да обезличите и омаловажите постиженията на БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА и формираното от хилядолетия БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ обаче е обречена. Тя е кауза пердута. Добър коментар на До SOCRATES от 26.11.16/14.49ч. Нещо да кажете? И Agere cum dignitate et venustate към БЪЛГАРИТЕ. Все пак благодарение на тях Ви има.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.