Как в болшевишка Русия анархистите се канеха да “защитават” правата на мъжете над жените

Ж Е Н И Т Е   С Е   Н А Ц И О Н А Л И З И Р А Т

ДЕКРЕТ, издаден от Свободната асоциация на анархистите на гр. Саратов в съгласие с постановленията на Кронщатския съвет на работническите, селските и войнишките депутати за отмяна на частната собственост върху жените.

МОТИВИРОВКА. Социалното неравенство и законните бракове, действащи до днес за буржоазията, благодарение на което всички най-добри екземпляри от прекрасния пол бяха собственост на буржоазията, с което се нарушаваше правилното продължение на на човешкия род. Такива са солидните аргументи, подтикнали гореспоменатата организация да издаде този декрет.
§ 1. От 1 май 1918 г. се отменя частната собственост върху жените, достигнали възраст от 17 до 32 години.
Забележка: Възрастта на жените се определя по кръщелните им свидетелства, паспортите, по външния вид и по свидетелски показания.
§ 2. Според този декрет всички жени се конфискуват от частната собственост и се обявяват за достояние на народа.
§ 3. Действието на този декрет не засяга жените, имащи повече от 5 деца.
§ 4. На бившите мъже и собственици се запазва правото да ползват своята жена извън реда.
Забележка: В случай, че бившият мъж се противи, той се лишава от правото да ползва жената.
§ 5. Разпределението на отчуждените жени по постановлението на горепосочената организация преминава към Саратовския клуб на анархистите три дни след публикуването на този Декрет.
§ 6. Докато бъдат образувани жилищни комитети за контрол върху реализирането в живота на настоящия Декрет, той се възлага на самите граждани.
Забележка: Всеки гражданин, забелязал жена, която не се подчинява на настоящето постановление, е задължен да съобщи това на клуба на анархистите, да посочи трите имена и адреса на саботьорката.
§ 7. Всички мъже имат право не по-често от три пъти седмично в продължение на три часа да ползват една жена при спазване на следните условия, посочени по-дол,.
§ 8. Всеки мъж, желаещ да ползва екземпляр от народното достояние, е длъжен да представи свидетелство от фабрично-заводския комитет, професионалния съюз или Съвета на работническите, селските и войнишките депутати, че принадлежи към трудовото семейство.
§ 9. Всеки трудов член е задължен да отчислява от заплатата си 9 на сто за фонда “Народно поколение”.
§ 10. Непринадлежащите към трудовото семейство граждани мъже, за да имат право да ползват наравно с пролетариата народното достояние, са задължени всеки месец да внасят 100 рубли във фонда “Народно поколение”.
§ 11. Местният филиал на Държавната банка, както и спестовните каси са задължени да приемат вноските за фонда “Народно поколение”.
§ 12. Всички жени, обявени от този Декрет за народно достояние, получават от фодна “Народно поколение” спомоществование 232 /двеста тридесет и две/ рубли месечно.
§ 13. Всички забраменели жени се освобождават от своите преки задължения преди раждането за три месеца; след раждането – за един месец.
§ 14. Родените бебета, навършили един месец се изпращат в приюта “Народни ясли”, където се възпитават и получават образование до 17 години за сменка на “Народно поколение”.
§ 15. Всички граждани, мъже и жени, са задължени да наблюдават здравето си и всяка седмица да предават за изслудване както кръв, така и урина.
§ 16. Виновните за разпространяване на венерически болести ще бъдат привличани към най-строга отговорност и наказание.
§ 17. Жените, изгубили здравето си, могат да ходатайстват пред “Народно поколение”, за да им бъде отпусната помощ и пенсия.
§ 18. Изработването на временни технически мероприятия и осъществяването в живота на Декрета, докато бъде организиран съвет “Народно поколение”, се възлага на клуба на анархистите.
§ 19. Всички, отклоняващи се от осъществяването на настоящия Декрет, се обявяват за саботьори.

Вярно с оригинала:
Секретар на Саратовския клуб на анархистите /подпис/
1918 г., февруари 28 ден, гр. Саратов, Клуб на анархистите

Публикувано в сп. “Днес е утре”, бр. 9/1991, без автор.

Д-р Михаил Кръстев

ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка с предсказуемите забележки, че горният текст е всъщност само намерение, публикуването му дори в този случай хвърля светлина върху начертаната от “революцията” тенденция “робите на труда” да бъдат освобождавани преди всичко от задръжките, присъщи на човешкото същество- доказано от масовите убийства по “класов признак”, извършвани систематично от напълно освободените от човешкия им облик раздавачи на “революционна справедливост” в Русия ( а след това и в половината свят по руско-съветски образец). ivo.bg

5 мнения за “Как в болшевишка Русия анархистите се канеха да “защитават” правата на мъжете над жените”

 1. Реших да отворя европейската преса от тези години

  22 февруари, 1919, Лондон
  https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/3294369

  И една забавна публикация от 2006 г.
  https://www.theguardian.com/world/2006/apr/20/russia.nickpatonwalsh

  Ще внимаваме в архивите за повече информация. Вероятно е имало и ‘редистрибюирани’ жени, и олово в тила.

 2. Не анархистите,а болшевишката власт въвежда свободната любов.Между 1918-1921 г няма бракове,а свободно съжителство с декрети.Имаше такъв филм в мрежата.Хора ходят голи по улиците и свободното общуване е покровителствувано.Александра Колонтай е идеологът.Страната се напълва с безпризорни деца,които никой не ги припознава.Проблемът става огромен и едва през 1921 г. се вземат мерки и се забранява свободното общуване до степен на престъпление.И така до наши дни.
  Спомняте си онзи телемост Москва Ню Йорк в началото на 1990 г.,когато запитаха рускинята за секса и тя отговори :*А У НАС СЕКС НЕТ*.Забраната още важеше.

 3. Затова ний в щатите сме заловили всички анархисти някъде до към края на 1919 година още преди да са гримират като комунисти и булшивъшки и сме ги пъхнали в затвора, а специални команди от щатски шерифи са застреляли с пистолетити си Колт всички подобни които са се укривали и не са се явявали в съда. Така възниква ФБР, а за негов директор е назначен И Джей Хувър, който върши същото още близо 50 години ,затова днес всичко е мирно и тихо и се знае кое на кого е и защо е негово.

 4. Както се вижда самите большевишки примитивни дегенерати и лумпени сами потвърждават ,че техният “строй” не е “най-прогресивният”, нито “пролетариите” са най-прогресивната “класа”. Те самите не харесват своите “другарки”, а искат всички да станат ,като тях…..”пролетарии”…..?!?!?!?!?!?…
  Вероятно и други са забелязали тази “пролетарска” “двойнственост”?!?
  Или пък се дължи просто на “обикновените” животински и натурални “взаимоотношения”, каквито са сред нашите диви “събратя” и предшественици, през последните няколко милиона години и до сега, в “натуралната” им природна “среда”?!?!? или поне преди първите цивилизационни наченки от преди няколко хиляди години?!?!?
  Всеки може да прецени дали большевиките са се водили от собствените си АНТИпролетарски , или пък по съвсем “натурални” първични отклонения ,за да напишат и документират “НАЙ-прогресивната” си пролетарска “същност”?!?!?. А може и заради двете?!??… Или пък и поради някакви трети, четвърти, пети…..и т.н….

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.