Павел Тинков предлага помощ на политиците, (някои от) които са безпомощни

П Ъ Т Я Т

                   Пред очите ми е култовата снимка от грандиозния митинг на СДС от Полиграфическия до Орлов мост и Ректората. Спомням си и как в „червения” Видин танцуваме с Катя пред централата на СДС „Последен валс” под злобния поглед на объркан милиционер, а в нейните очи блестяха сълзи на щастие! Час по-късно стотици изпълваха станалото тясно пространство  от Гимназията до „Партийния дом”… Спомням си и няколкостотин хилядния митинг от 1997-ма, изпълнил булеварди и площади от НДК до Александър Невски – водеха го нашият Иван Костов и Надето Михайлова. Във Видин, пред партийната централа на БСП, стотици екзалтирани гърла скандираха:”Сините – в атака! В атака, в атака!”

Десетина години по-късно на мирен протест пред МОЧА се събрахме … 200 човека!

Иво писа: „ От къде тръгнахме и до къде стигнахме.”

Днес, извънпарламентарните отломки от „синия тайфун”, тръпнем на поредните избори дали ще прескочим  бариерата и празнуваме „победа” ако вкараме един Радан в Европарламента!

СТИГА!

Повече от очевидно е – за пореден път „стъпваме на мотиката”. Пътят, по който поехме и по който, стигнали до няколкопроцентно представителство, все още убедено крачим, НЕ Е ВЕРНИЯТ ПЪТ, защото не ни води към заветната цел, към която тръгнахме преди 30 години. Изпадаме в ступор. Ония от булевардите и площадите не ни припознават. Обзети от чувство за непогрешимост и сляпа преданост към идолите, които си създадохме, ние хвърляме върху тези, които поведохме, вината за провалите. Упрекваме ги, че не ни разбират. Упрекваме ги в ниска интелигентност, в примитивен светоглед, в политическа неграмотност, в колаборационизъм, в меркантилност, в евразийска русофилщина дори…

Но нали с тези, същите бяхме на булевардите и пълнехме площадите, нали тъкмо с тях палихме гуми на барикадата пред Видахим, нали с тях тръгнахме в началото, нали пред тях се клехме, че ще ги водим по ВЕРНИЯ ПЪТ и няма да им изневерим, че няма да простим престъпленията на червената мафия, че ЗНАЕМ как и МОЖЕМ да го постигнем, че стига да ни помогнат да победим, ще е ЗАВИНАГИ!

Или може-би едва сега осъзнахме, че гласувалите  ни доверие да ги водим, не оправдават нашите очаквания, че  не притежават необходимите  качества. Нима ще се окаже, че тогава, в началото, сме повели след себе си в битката хора, които не познаваме? И, че не сме разполагали с народа/гласоподавателите, плебса, природонаселението, материала/, „който ни е необходим”… И, че „ех, ако имаше кой да ни смени тези от булевардите и площадите с други, с онези, които ни трябват…”

Не, господа „твърдосини”, „безупречно чисти” и верни на своите идоли съмишленици, този номер няма да мине!

Защото хората, които сме призвани да водим са ДАДЕНОСТ, с всичките им кусури. Защото само комунягите и мафиотите приемат, че „кръстниците” им са прави дори когато грешат. Защото търпи развитие само този, който осъзнава грешките си и се учи от тях. Защото замяната на критерия  кадърност с критерия лоялност е пътят към провала. Най-после, защото с коалиционни еквилибристики и всякакви други комбинации от вида „стари смешки в нови дрешки”, няма да се получи – хората, които искаме да ни следват, с тяхното мислене и поведение, ще трябва да променим тъкмо ние и едновременно с това да откликнем на техните потребности и въжделения, умножавайки броя им до необходимия, за да си върнем управлението на държавата.

Уверявам ви, че електоратът, гласуващ компромисно, „с отвращение” или за едната лоялност към „синята идея” и  възлюбените от нас идоли, все повече ще се свива. Хората от булевардите и площадите /основателно или не/ се чувстват излъгани и днес настояват за ПРАГМАТИЗЪМ, за конкретно разписан обществен договор, за конкретни АНГАЖИМЕНТИ, ясно разположени във времето, за ОТГОВОРНОСТ !

                   Предвид горесподеленото, без да претендирам за каквито и да било оригиналност, изчерпателност и безпогрешност, предлагам на вашето внимание за дискусии, обструкции, изменения, допълнения и ако щете – за аргументирано онхвърляне, долуизложените приоритети, които бих желал да открия в предизборната програма на политическата сила, за която без колебание бих гласувал и зад която твърдо бих застанал:

ПРИОРИТЕТИ

                   На основание и в съответствие и допълнение на Закона, обявяващ БКП и комунистическия режим в България за престъпен /ДВ, бр 37, от 05,05,2000 година/:

1.     Незабавно приемане и прилагане на закон за  премахване в твърди и неотменими срокове на всички топоними и материални символи, свързани с терористичното „партизанско” движение от периода 1941-1944 година, престъпното държавно управление от периода 1944-1990 година, както и тези на забранената КПСС и вече несъществуваща държава СССР и присъщите ѝ институции и структури.

2.     Незабавно приемане на закон, обявяващ датата 24, май за национален празник на България.

3.     Незабавно преименуване на Националния Храм-паметник от кощунственото „Ал. Невски” на СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ.

4.     Незабавно инкриминиране по законов ред на всички политически партии, школи и учебни заведения, „творчески” и други съюзи, СМИ и всички неизброени тук  НПО, възхваляващи, изповядващи и пропагандиращи с думи и действия расистки, етнически, терористични и тоталитарни, идеологии и практика.

5.     Незабавно инкриминиране по законов ред на всякакви общностни групи, професионални сдружения, НПО и паравоенни формирования, основани на и афиширащи в интерес и полза, на която и да било чужда държава доктрини и действия, в противоречие и ущърб на официално утвърдените цивилизационен избор, евроатлантическа ориентация и цялостни интереси на Република България.

6.     Незабавно разсекретяване и предаване в пълен обем на разположение и съхранение на Държавен архив, на всички документи, свързани с дейността на БКП, нейните правителства и подчинените ѝ репресивни структури, за периода 1940 – 1990 година.

7.     Незабавно приемане на закон, забраняващ заемането на каквито и да било длъжности и други властови позиции в състава на институциите, осъществяващи управлението на държавата, от бивши или настоящи членове на престъпната организация БКП и лица, свързани по всакакъв начин с нейните правителства и подчинените ѝ репресивни структури.

8.     Спешно осъществяване, в твърди и неотменими срокове, на максимално прецизна и обективна ревизия на писаната история на България, с цел официално установяване на истината, освободена от всякакви идеологеми, политически и други конюктурни съображения, почиваща единствено на доказани факти и документи.

9.     Незабавно привеждане на всички учебници и спомагателна литература към тях, по предметите български език и литература, история, стопанска география и икономика, в съответствие с т.т. 2, 3 и 5.

10. Преназначаване на всички преподаватели от средните и висши училища в кратки и неотменими срокове, само след писмено декларирана лоялност по отношение официално утвърдените цивилизационен избор, геополитическа ориентация и интереси на Република България, в съответстние с т.т. 2, 3, 5 и 6.

11. Обявяване на всички академични титли и правителствени награди, присъдени от 1944 година насам за нищожни,  персонално преразглеждане и  последващо възстановяване или окончателна отмяна по съответно установен ред, от специално назначени за целта комисии от експерти, в съответствие с т.т. 2, 3, и 7.

12.  Незабавно сформиране на работна комисия от експерти в състава на НС, която в едногодишен срок да разработи и осигури приемането на необходимата законова база /съобразена с действащата конституция/, за налагане  на коренна реформа в съществуващата съдебна система. Като задължително условие да се приеме преминаването на прокуратурата в качеството ѝ на държавно обвинение към изпълнителната власт, на подчинение на министерството на правосъдието, с цел неформално разделение на властите. Ликвидиране  настоящият  статут на  прокуратурата, осигуряващ ѝ под маската  на независимост пълна безконтролност и недосегаемост.

11.  Спешна разработка и приемане в максимално кратък срок на   нов закон, регламентиращ дейността на всички средства за масова    информация, в съответствие с т.т. 1, 2, 5 и 6. Следваща разработка и приемане  в едногодишен срок на всички необходими подзаконови       актове и правилници, обезпечаващи практическото приложение на          медийния закон.

12. Обезпечаване на необходимото първоначално  финансиране,   незабавна регистрация и стартиране дейността на собствени   партийни  СМИ, в т.ч. вестник, радиостанция и телевизионен канал,       събразени с новия медиен закон и в съответствие с декларираните     тук приоритети.

13.   Разработка в максимално кратки срокове и внасяне в парламента за обсъждане и приемане нов закон за придобиване на българско гражданство, в който:

–         Да се отнеме правото на Президента /вице Президента/ еднолично да осъществява тази процедура;

–         Да се определи от Парламента  Комисия в подходящ състав, чието право и задължение да бъде осъществяването на горната процедура, в съответствие с конкретно разписани в подзаконов акт неотменими критерии;

Процедурата по придобиване на гражданство задължително  да изисква от кандидата:

–         Владеене на говорим и писмен български език;

–         Задоволително познаване на официалната история на Република България, в съответствие с т. 6;

–          Писмена декларация, че лицето не изповядва и в бъдеще няма да изповядва, пропагандира и провежда с думи и действия расистки, етнически, терористични и тоталитарни идеологии и практика.

–         Писмена декларация, че лицето няма да създава и участва в дейността на всякакви общностни групи и НПО, афиширащи в интерес и полза, на която и да било чужда държава доктрини и действия, в противоречие и ущърб на официално утвърдените цивилизационен избор, евроатлантическа ориентация и цялостни интереси на Република България.

–          Писмена декларация, че лицето доброволно се задължава да спазва всички конституционни принципи и норми, както и всички закони и подзаконови норми утвърдени в Република България.

14.  Незабавна отмяна под какъвто и да било претекст на  правото на постоянно пребиваване за чужди граждани, от държави нечленуващи в ЕС или НАТО.  Лицата, кандидатстващи за българско гражданство да преминават задължително всички стъпки на процедурата, независимо от продължителността на постоянното си пребиваване до момента на кандидатстване.

15. Незабавна отмяна правото на всички физически и юридически лица с чуждо и двойно гражданство да закупуват земя и друга недвижима собственост ако не притежават гражданство на някоя от страните, членуващи в ЕС или НАТО.

16. Незабавно освобождаване на всички офицери от генералитета и висшия офицерски състав на МВР и БА,  навършили  пенсионна възраст.

17. Привличане на експерти от съответните специалности в състава на евроатлантическите сили за сигурност и въоръжените сили на НАТО и спешно организиране на център за подготовка и усъвършенстване на висши офицерски кадри, с цел спешна подмяна ръководния състав в поделенията на МВР и БА, след задължителна декларация, аналогична на посочената в т. 7.

18.  Спешно набиране на кандидати и организиране  двугодишната  подготовка на редови и средни полицейски кадри, със съдействието на привлечени специалисти от Интерпол и ФБР, с цел подмяна и качествено попълнение в ръководството и личния състав на МВР

19.  Незабавно освобождаване на всички служители от дипломатическия корпус, навършили пенсионна възраст.

20.  Преназначаване на всички служители от дипломатическия корпус, само след писмено доказани: квалификация, владеене на езици и лоялност , по смисъла на посоченото в т. 7.

21.  Незабавно привеждане на бюджетните разходи в частта им за МО и БА, в съответствие с обезателствата на страната като член на НАТО.

22.  Незабавно разработване и приемане на краткосрочна /двугодишна/ и дългосрочна /десетгодишна/ програма, съдържащи конкретни стъпки към тотално превъоръжаване на БА, с цел пълна съвместимост и съответствие със стандартите на НАТО. Привличане на съюзнически експерти за разработка на една национална военно-политическа доктрина, с двадесетгодишен хоризонт /крайна цел – изграждане на модерна, немногобройна, високомобилна, високотехнологична, специализирана в конкретни направления българска армия, която да превърне страната ни от консуматор на сигурност в елемент от източния отбранителен щит на НАТО/.

23.  Организиране и провеждане на енергични преговори, съгласувани с командването на НАТО, с цел спешно разполагане на две военно-въздушни бази на САЩ на наша територия, едната от които – обезпечаваща модерна, високоефективна ПРО на черноморската ни граница.

24.  Паралелно с изпълнението на стъпките, заложени по т.т. 1 до 17, предприемане на всички необходими мерки, преследващи снижаване под 15 процента на енергийната зависимост на страната ни от Русия. За целта, няколко екипа от специалисти по съответните направления, с активното съдействие на експерти от ЕС, още с поемане управлението на страната, в ускорен темп да организират и осъществят разработката на конкретни строителни и инженерно-технически програми и едновременното им изпълнение. С особено предимство да бъдат решени проблемите свързани с интерконекторните газови връзки с Румъния и Гърция, обезпечаване на АЕЦ-Козлодуй с алтернативен доставчик на гориво и диверсификация на суровинните доставки за Бургаската рафинерия.

25. Незабавно организиране на проучвания за наличието на залежи от природен газ и нефт. Привличане на авторитетни западни компании за провеждане на компетентно, широкомащабно, високотехнологично изследване, предвиждащо бъдещо взаимоизгодно сътрудничество при евентуална експлоатация, с цел – ликвидиране на монополната зависимост от руските въглеводородни доставки.

26. Ревизия по реда на надзора на всички приватизационни сделки от 1995 насам и последвалото изпълнение на следприватизационните задължения. Прилагане на всички предвидени от закона мерки  в защита на националните интереси, в случаите на установени закононарушения и неизпълнение.

27.  Предоговаряне на приватизационните  сделки, попадащи в категорията на определения по т. 26 състав.

28. Окончателно и необратимо закриване на проекта АЕЦ –  Белене! Приемане и стартиране на програма за постепенно извеждане на АЕЦ –  Козлодуй от експлоатация и утилизиране на площадката. Набелязване и осъществяване на комплекс от мерки, целящи паралелно развитие на парка от ГЕЦ и ВЕИ, с  крайна перспектива – след максимум 30 години, България  без АЕЦ и ТЕЦ на твърди горива.

 

Поднасям сърдечните си благодарности на всички съблогъри, които подкрепиха идеята ми и с предложенията си допълниха първоначално заложените от мен 18 точки.

16.05.2019

 

 

24 мнения за “Павел Тинков предлага помощ на политиците, (някои от) които са безпомощни”

 1. Подкрепям! Трябва да се изстърже гноясалото за да се излекува гангрената на комунизма и рублоядството.

 2. Като начало помощта е твърде изчерпателно написана, в последствие вероятно, по стар навик, може би все още нещо може да се добави! Това, понеже винаги и все още трябва(ше) да се учим от опитът на „напредналата братска стана“. В този аспект ПОНЕ сега да ОПИТАМЕ и приемем опита на напредналите „човешкии“ западни цивилизации, на които до сега само трябваше да се противопоставяме. Не е лошо, ако можем да си припомним братския напредък, демонтирал и пренесъл за обогатяване на „социалистическия строеж“, не само техниката за производство на завладените фабрики и предприятия, а дори и ключовете и лампите за осветление, както и тоалетните, които са ги мислели за миячки на картофи. Освен това, все още голяма част от нашите панелни собственици са принудени да джапат в баните си при сутрешен душ, защото Русия не познаваше и пренебрегваше такива „измишльотини“ като душовата кабинка…

 3. Подккрепям напълно тази програма за развитие на страната и бих бил много щастлив ако се намери екип за осъществяваването и но за съжаление не виждам как ще стане това . Управляващото статукво така се е укопало във всички сфери на общественият живот с огромна ,раздута администрация на всички нива държащи в подчинение хората и ако някой е несъгласен веднага го изплюва системата и това важ и от управлението на училища до частни фирми и държавни структори . За съжаление това е действителноста .

 4. отново декларирам,че подкрепям г-н Тинков.

 5. Г-н Тинков, тогавашните хора делите на ние и те – от булевардите и площадите. Кои сте вие и какви са те? Това е дълга тема за историци и психолози. Би трябвало да се знае какво става с тях след залеза на “синята идея” през 2001 г. Това е важно , защото нали трябва да се осъществяват приоритетите,на които правите списък. Списъкът разбира се не е пълен,а самите те са обект на дълги и трудни законови уредби.
  Лозунгът “Сините в атака” е на Бакърджиев. Интересен щрих – него къде го слагате?

 6. Господин Тинков, подписвам се под всяка и една дума от Вашия текст!
  За да се случи това по-скоро, пожелавам падане на Путин още тази година, както и русия (ИЗВОРА НА ВСЯКО ЗЛО ЗА БЪЛГАРИЯ) да замине при ссср! Амин, дай Боже!

 7. Докато четях проекта на Павел Тинков, който изцяло подкрепям (особено точките 14, 15,16, 17,18, 23, 25, 26, чието изпълнение, мисля, че е най-спешно, защото ще създаде предпоставки за постепенното изпълнение и на останалите точки) си помислих, че било добре, ако някоя партия официално застане зад тази програма, ангажирайки се със съответните срокове на изпълнение, ако успее да преодолее процентната бариера за парламента.
  Сега да видим дали някой ще прояви интерес и ще поиска да се свърже с автора на спасителната програма?

 8. Ето ясна позиция от действащ политик, но без съществено влияние върху нищо, за съжаление: https://faktor.bg/bg/articles/novini-balgariya-bzns-sledvashtite-izbori-da-ne-badat-provedeni-pod-yumruka-na-radev-i-avtomata-na-kopeykin

  Моля да не се възприема като агитация, а като споделяне на прочетено мнение в синхрон с някои други мнения.

 9. Дихотомията, която Ви се привижда, в никакъв случай не Ви дава основание да ме обвинявате в противопоставяне на категориите „ние” и „те”, доколкото „различни” не е еквивалент на „противници”, още по-малко на „врагове”. Има философия според която „който не е с нас е против нас”, но аз не я изповядвам. А Вие?
  В конкретния случай, в категорията „те” включвам всички, които споделиха в началото на пътя синята идея и в последствие по една или друга причина се почувстваха разочаровани, обидени, подведени, излъгани и дори предадени и омерзени.; всички които вече не застават зад сините политици по площадите и пред урните. В категорията „ние” включвам малцинството, което все още не допуска несъгласието с погрешните стъпки и разочарованието от избрания път да замъглят погледа му и убедеността в безалтернативността на поставената синя цел; малцинството, което продължава да отстоява пред урните синьото си политическо кредо.
  И, моля Ви, не търсете теле под вола – други преди Вас напразно се потиха. Дайте мнението си по същество ако обичате.

 10. @ Павел Тинков:

  Винаги ми е интересно мнението ти в този форум и написаната от теб политическа програма може да влезе в някои стратегии…някога, но не сега. Мисля. че в този случай много е на място една приказка, която баща ми много често използваше. Ето я приказката. В една къща се появил нов котарак и за мишките настъпили тежки времена, започнали да понасят тежки загуби. И старейшината свикал общо събрание за да се даде отпор на напълно законните действия на котарака. С две думи, общото събрание решило, че една състема за ранно предизвестяване би свършила страхотна работа, трябва да се сложи на котарака едно звънче. Гласуването било единодушно, всички се съгласили, че котаракът трябва да буде обзаведен с едно звънче, едно малко звънче само и всички мишки са спасени. Настъпва рай на земята. Въпрос: КОЙ ще сложи звънчето на котарака?

  Та в този смисъл и аз искам да попитам, кой ще я свърши всичката тази работа, която наистина трябва да се свърши, спор и съмнение по това няма? А пък и незабавно. Айде бе! Не възразявам, че наистина тази работа трябва да се свърши, и не само тази, само питам кой, как и кога ще я свърши тази неотложна работа. Хайде да ми напишете план за действие да се премахне, например, паметника на съветската армия във Варна. Ясно е, че ние двамата не можем да отидем и да го изметем. Ако го взривим, ще ни обявят за терористи, защото нямаме право да използваме взривни вещества … и т.н. За да бъде всичко законно, предполагам, че първо трябва да се вземе решение, Кой ще го вземе това решение? И като го вземе решението, кой ще го изпълни? Кой ще плати за изпълнението? И т.н. Като има решение за МОЧА от преди 20 години, какво, да не би да е преместен?

  Тинков, с цялото ми уважение към теб, това е простичкия ми въпрос. Предполагам, че си мислил по тези неща как, кога и кой да ги свърши, затова питам кой ще закачи на шията на котарка животоспасяващото звънче.

  Наблюдавам какво се става в политическото пространство напоследък. Т. наречените “десни” се обявяват за “десни” вероятно защото пишат с дясната ръка. Анализаторите основно се замимават да анализират Мая Манолова и Отровното трио. Не ми идва на ум друго обяснение за това, освен, че са платени за да отвличат вниманието от ГЕРБ и ББ. Иначе щяха да питат властта за всичките ѝ безобразия. Да, ама не! ММ и ОТ са основния проблем на държавата. Някои веднага ще скочат (Сашо Диков, Антон Генов…), че не са платени. Ами тогава още по-зле, ако това го правят безплатно. И моите скромни наблюдения показват, че наистина много хора не виждат алтернатива на ББ. Баща ми казваше, че когато съобщили, че Сталин е умрял, съвсем искрено се разтревожил дали на другата сутрин ще изгрее Слънцето.

  Сега вървят приказките как всички трябва да отидем да гласуваме и ако сме гласували масово щели сме да свалим ББ, а ДСП-то щели да се свият наполовина. Не рабрахте ли, че в България върви престъпна схема за манипулиране на избори, разработена е технология за фалшифициране на избори, но никой не обелва дума как да се разбие престъпната схема. Разработвали приложения за броене на бюлетини. Предполагаам, че изборните технолози умират от смях.

  Моля за извинение, че стана дълго, но нямам време да го правя по-кратко. Въпросът ми е: Кой, как и кога ще ги свърши всичките тези крайно необходими и важни неща и сигурно още толкова, неописани тук. Кой, как и кога ще върже звънче на котарака. Бъдете здрави!

 11. Простете за проявената разсеяност! Предишният ми пост тук е адресиран към Асен.
  В допълнение отговарям и на въпроса му относно Е. Бакърджиев. Цитирал съм особено ефектен слоган, който във времето си взривяваше сините агитки. Самият аз с особена наслада съм го скандирал под прозорците на видинската червена централа.
  Колкото до автора му:
  1. Винаги съм отдавал доминиращо значение на това какво е казано и на второ място – кой го е казал.
  2. Никога не съм си позволявал публични оценки /и присъди/ за който и да било политик, най малкото защото смятам, че не разполагам с необходимата /и неопровержима/ информация.
  3. Предпочитам за давам мнение /евентуално – оценка/ за конкретно действие /решение, постъпка/при условие, че са в кръга на моята компетентност. Не се наемам да бъда морален съдник никому /не притежавам необходимите за това достойнства/
  4. Не мисля, че Е. Бакърджиев е бил мой кадрови избор и моя политическа отговорност.
  А СЛОГАНЪТ СИ ГО БИВА! ТЪЖНО Е, ЧЕ АКО ДНЕС ГО ИЗКРЕЩЯ НА ПЛОЩАДА, ЩЕ МИ СЕ СМЕЯТ!

 12. Подкрепям програмата!
  Търси се партия, която да я осъществи.

  Преди 30 г. хората масово имаха очакването, че ще се случи точно това. Но то не се случи. И продължава да не се случва. Затова всички, които можаха, си тръгнаха, и продължават да напускат, за да си търсят късмета другаде, защото в България им пият кръвта.

  Но никога не е късно да се направи това, което трябва да се направи. Отлагането само удължава агонията.

  Дай Боже!

 13. Тази програма може да я осъществи само ген. Аугусто Пиночет Угарте.

 14. @Сия

  Принципно сте права, че трябва някой да закачи звънеца на руската кошка.С уважение към Вас (обаче) не се сглъсявам, че чак пък всички българи сме безпомощни мишки. Не че няма и такива! Но повечето са Хомо сапиенс-и и ако решат, без много зор, с малко хитрост и бързина могат да завардят “кошката” в някой дипломатически ъгъл и сръчно да й надянат “звънеца” преди да се усети. Но ако това не стане, все пак, да не забравяме, че кошката не е на върха на “хранителната верига”. В природата има лъвове, тигри, пантери и други хищници, които дори и да не изядат кошката от гнусливост или спазване на здравословни демократични диети, поне ще я прогонят от нашия двор. 🙂

 15. До Сия:
  Честита Нова 2021-ва! Нека донесе на теб и близките ти здраве, обич и късмет!
  Благодаря за задълбочения и точен анализ на материала ми! Благодаря, че беше един от малкото съблогъри, който не го посрещна с безразличие. Благодаря и за /коледната/ приказка. Напомни ми за една друга приказка на моя баща. Той казваше: „Ако предложиш някому да свършите нещо заедно и той без да се замисли, започне да ти излага причините, поради които начинанието ви няма да успее, можеш да бъдеш сигурен в две неща – първо, че не си подбрал подходящия човек и второ, че от съвместната ви работа нищо няма да излезе.” Години по-късно попаднах на сентенцията: „Който иска да свърши нещо, търси начини. Който не иска, търси причини.”
  Обсипала си ме с огромен куп въпроси, на които най-искрено искам да дам отговор, но мисля, че блогът не е подходящото място за подобни дискусии. Определяш питането си като дълго – а какви биха били изчерпателните отговори?
  Ще се спра само на основните моменти в поста ти, като се опитам да бъда максимално кратък. Убеден съм, че ще ме разбереш. Дано успея.
  1. Обърни внимание на следния пасаж от есето ми „…приоритети, които бих желал да открия в предизборната програма на политическата сила, за която без колебание бих гласувал и зад която твърдо бих застанал:” Казано с други думи – написаното от мен не претендира да е програма и не натоварва мен с усилията /и технологията/ да бъде постигнато. С него заявявам, че от тук насетне бих дал кредит на доверие единствено на онзи политик и онази политическа сила, които припознаят изброените задачи като свои и се ангажират с изпълнението им в кратки /едномандатни/ и неотменими срокове. В този смисъл не питай мен, а питай заедно с мен : „…кой ще я свърши всичката тази работа, която наистина трябва да се свърши, спор и съмнение по това няма? А пък и незабавно. Айде бе!” Чакам кандидати /за власт/, за да пуснем със Сия бюлетината си за тях. Смея да ги уверя, че ако предизборната им платформа съдържа гореизброените задачи и успеят да я популяризират достатъчно пълноценно и ефективно ще постигнат мнозинство в парламента.
  2. Пишеш: „Не възразявам, че наистина тази работа трябва да се свърши, и не само тази, само питам кой, как и кога ще я свърши тази неотложна работа.” Отговарям – политическата сила /партията/, която на изборите спечели мнозинство в парамента и състави правителство /за сега по ефикасен начин не е измислен/. Кога – в рамките на един мандат /ако не успее или изневери, ще загуби следващите избори, както това се случи в 2001-ва, със или без Симеончо/.
  3. Пишеш: „Наблюдавам какво става в политическото пространство напоследък. Т. наречените “десни” се обявяват за “десни” вероятно защото пишат с дясната ръка.” Бих добавил – някои от компанията „реформатори” дори откровенно заявяват, че не са нито леви нито десни. Но замълчи сърце – тя и без това дихотомията „леви-десни” тръгна да се захабява и разпарцаливя още по времето на Жорж Ганчев и след плоския данък на Серж СтаниШеф изобщо не е актуална. Иска ми се аз да те попитам, като пишеш „напоследък”, какво имаш предвид? Колко напоследък? Десетина години или повече?…
  Хайде да спрем до тук, че достатъчно злоупотребихме с търпението и на господин ИНДЖЕВ и на съблогърите.
  Една мисъл в поста ти силно ме впечатли: ” Не разбрахте ли, че в България върви престъпна схема за манипулиране на избори, разработена е технология за фалшифициране на избори, но никой не обелва дума как да се разбие престъпната схема. Разработвали приложения за броене на бюлетини. Предполагаам, че изборните технолози умират от смях.” Тя открива съществен пропуск в списъка ми от приоритети по темата изборни списъци, състав на изборните комисии, изборна система, начин на гласуване. Очаквам конкретни предложения в този дух, за да направя необходимите допълнения.
  Още веднъж, с благодарност и уважение!

 16. @ The Rock:
  И на мен /в моменти на слабост/ ми се приисква, но стискам зъби и успявам да се преборя с изкушението, в името на “здравословната демократична диета” /това по sms/.
  🙂

 17. Уважаеми г-н Тинков, pecпeкт за труда, който сте си направил да напишете как би изглеждала алтернативаTA на борисовите пируети пред пут.ин и курнела. Според мен би имало ефект ако текстът се оформи като подписка, която да разпратим на всички български избиратели, които познаваме. Шестцифрен брой подписали ще даде ясен сигнал, че подкрепата за една такава програма е масова.

 18. към симпатизант/ка на ДСБ:

  Напълно подкрепям идеята!

  Само аз ще мога да разпратя подписката на над 600 българи съмишленици “по света и у нас”.

 19. @ Павел Тинков

  Мисля, че най-ефективната превенция срещу фалшифицирането на изборните резултати е ПАРАЛЕЛНОТО БРОЕНЕ, което си прави всяка партия, и публикуването на резултатите от него ЕДНОВРМЕННО с официалните резултати от протоколите на сайта на ЦИК. Съответно , ако има разлики, да бъдат коригирани ПРЕДИ да бъдат обявени окончателните резултати. Иначе пак ще бъде “след дъжд качулка”.

  Чух, че на тези избори броенето на бюлетините, подадени за различните партии във всеки СИК, щяло да бъде on line и записът ще се съхранявал в пакета с документите на всяка секция. Също добра, респектираща превенция.

  При броенето на бюлетините във всеки СИК, освен членовете на комисиите и застъпниците на партиите, би трябвало да присъстват и по 1-2 (независими) наблюдатели, които също да получат копие от протокола и да се подпишат под официалния протокол със или без “особено мнение”.

  Да се обърне особено внимание на хилядте т.н. “невалидни” бюлетини, чиито брой последните години е непропорционално (ненормално) голям. Вината не е в гражданите, които били неграмотни. Знае се колко лесно, с едно драсване по бюлетината или ограждане с кръгче номера на още някоя партия, една съвсем редовна бюлетина може да стане “невалидна”. Така някои партии могат да загубят стотици гласове! Има и много други подобни “хватки”!

  Често членовете от различните партии в дадена СИК години наред са едни и същи и това създава условия да се “сдушат” користно в нечия полза, затова, по възможност, членовете на СИК би трябвало да се въртят и редуват.

 20. @ sms

  благодаря за отношението към моя скромен въпрос, но моля да не ме държите отговорна за думи, които не само не съм казала, (дори не съм си и помисляла), че “всички българи сме безпомощни мишки”. Къде съм го казала това? Харесва ми, че сте употребили “сме”, т.е. включвате и себе, и мен в групата. наистина го оценявам, защото по-често се среща безлично писане. Но не ми харесва казаното от вас, че ” повечето са Хомо сапиенс-и и ако решат, без много зор, с малко хитрост и бързина могат да завардят “кошката” в някой дипломатически ъгъл и сръчно да й надянат “звънеца” преди да се усети”. Не оставам с усещането, че включвате себе си и мен в тази категория. За мен сте прав, нямам качествата хитрост и бързина, но мога да понеса голям зор. Само ще отбележа, че без зор, дори и голям, няма да стане, нито с “малко бързина”, а още по-малко с хитрост. Бъдете здрав!

 21. @ Павел Тинков:

  Благодарп за добрите пожелания, да ти се връщат и сбъднат стократно!

  Моля да не бъда въвличана в разговор, който не съм започнала. Само попитах, как/кой/кога според тебе, всичките теаи прекрасни необходими неща ще ги свърши. Един пример би бил полезен, аз малко трудно схващам. Освен това, не съм казала и дума как това няма да стане и чудесната приказка на баща ти не се отнася за мен в случая. Предположих, че искаш да чуеш и други гледни точки, а не само да получиш адмирации за огроманта работа, която си свършил. Наистина съм впечатлена. Беше ми приятно да те хвана, че нямаш отговор за премахването на паметника на съветската армия във Варна. Не се тревожи, не си единствен, коййто няма отговор на този, а и не само на този, въпрос.

  Политическата обстановка я заследих отблизо след като започнаха протестите, аз съм от подръжниците на дивана. Няма да се лаская, че някои неща ги предвидих, за съжаление. Отвреме на време се изказвам в този форум и ще го правя докато Иво ми позволява. Ако ме блокира няма да възразявам, дори няма да питам защо.

  Също няма да отговарям на въпросите ти, не защото не са важни, а защото не приемам да ми се отговаря на въпроса с въпрос. Разбрах, работата която трябва да се свърши ще я свърши ” онзи политик и онази политическа сила, които припознаят изброените задачи като свои и се ангажират с изпълнението им в кратки /едномандатни/ и неотменими срокове”. Кратко и ясно. Сега остава да почакаме такива да се появят.

  Благодаря още веднъж за отделеното внимание, не се отказвай! В повечето случаи задаването на въпроси е по-важно от отговорите, а и не всички въпроси имат отговори, засега.Бъди здрав!

 22. @Павел Тинков, и аз като всеки израснал през комунизма бях индоктриниран с идеологемите за Пиночет, които разпространяваше комунистическата пропаганда.
  След като се зарових във фактологията разбрах какво на практика се е случило в Чили и останах, меко казано, изненадан.
  Президентът-марксист Алиенде е национализирал каквото си реши без да се съобразява с нищо (600 фирми), искал е да построи комунизма в Чили. Тогава се е намесила армията. Ясно е, че е имало изстъпления, както отляво така и отдясно, но тази намеса е превърнала Чили в една то водещите държави в Южна Америка.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.