Как Изтокът излъга и Запада, че Гагарин е летял на “Восток” в Космоса

Бруталната руска измама „Космически полет на Гагарин“ 

Факт 1. На 12 април 1961 г. Гагарин се приземява с парашут в поле – на 27 км от военното поделение в град Енгелс. Районът е добре познат на летеца: там, само преди месеци, той тренира скокове с парашут. На 4 км от Гагарин се приземява капсула Восток. В района на приземяването не присъства третият – безусловно задължителен обект: катапултиращият стол, без който съветските космонавти не могат да се приземяват живи и невредими до 1964 г. 

Завършващият етап на процеса за приземяване на капсулата Восток започва на 7 км от земната повърхност. Чрез взрив се отстранява капака на люк No 1 на спътника. През открития отвор бива изхвърлен катапултиращият стол заедно със закрепения на него космонавт. Космонавтът се отделя от стола на 4 км от земята и продължава приземяването със собствен парашут. При този процес парашутират три обекта: капсулата Восток, катапултиращият стол и космонавтът. Липсата на стола е изрично доказателство, че Гагарин не е летял в космоса. Очевидно летецът и използвана вече капсула ( без катапултиращ стол) са спуснати от друг летящ обект (хеликоптер или самолет) в района избран за зона на приземяване. 

Факт 2. Гагарин твърди, че в 9:52 часа московско време, прелитайки над Южна Америка, вижда отдолу страните като едно цяло – неразделени от държавните граници: „Одна за другой внизу проносились страны, и я видел их как одно целое, не разделённое государственными границами.“ 

В 9:52 ч. моск. вр. над Южна Америка е посред нощ! Никакви държави не се виждат. И на всичко отгоре, в посочения час спътникът Восток лети над Тихия океан, много далеч от континента. От навлизането в зоната на мрака обхванал Западното полукълбо и след излизането от нея, до достигането на Африка, Восток лети само над вода. Траекторията на полета може да се види тук: http://www.svengrahn.pp.se/histind/Vostok1/Vostok1X.htm 

 

 

 

 

Факт 3. На 5 май 1991 година вестникът на съветските комунисти публикува непълен запис на комуникациите между Гагарин и пет станции за контрол на полета. Вариант на записа може да се намери и тук: https://www.roscosmos.ru/28343/
Записът е прекъснат в 10:18 ч. московско време – 37 минути преди края на полета. В този час от спътника Восток е излъчено съобщение на Кедър (Гагарин): 

„ … Чувате ли ме? Всички системи работят добре.“ 

От станцията в Москва отговаря капитан В. Хорошилов: 

Майор Гагарин, вашият полет протича по план.“
Воден от желанието да поздрави летеца за повишението му в чин майор (обявено в 10:00 ч. по радиото), капитанът се обръща по име към него, вместо с позивната “Кедър”. Кедър обаче не реагира по никакъв начин на обръщението „майор“. Това кара, напълно логично, и други комуникиращи да се включат с поздравленията си – липсващи в публикацията. Обяснението на руснаците, че Гагарин е изтрил записите защото лентата свършвала и трябвало ръчно да я пренавива, е нелепо. Неговото участие в превъртането е… да заяви колко от лентата да бъде пренавита, което той вече е направил в 8:50 часа: „Нека превъртят цялата лента“. А дори и да иска, няма как да изтрие записите правени в станциите за контрол на полета. 

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png 

Публикацията е абсурдна: съдържа изтритите записи (до 8:50 ч.) и записите по време на старта – правени извън Восток, но не включва записите (с приветствията) от последните 37 минути. Абсурд (откъдето и да се погледне) е магнетофонът (на мястото на фотоапарата) във фоторазузнавателния спътник Зенит префасониран като Восток: хиляда думи не стигат да се разкаже каквото една снимка ни казва без думи. И вместо кинокамера в спътника, съветските конструктори добавили тефтер и молив към магнетофона. Идиотско, не ли! 

Какво не казва, а прикрива всъщност публикацията? Ами това, че липсва пътник на спътника. Ако е бил там, по време на полета, Гагарин щеше да е научил за повишението си в чин майор. А преди това щеше да е установил и факта, че до достигането на Африка Восток лети над вода – над никаква Америка не е бил. Записите след 10:18 часа са заличени (с изключение на един в 10:23 ч.) не защото са изтрити по невнимание, а защото от Восток няма адекватна реакция на Кедър за поздравите и реалният Гагарин въобще не научава за повишението си. И когато при приземяването е посрещнат от майор Гассиев със „Здравейте, другарю майор“, изчервеният от срам парашутист отвръща: „Аз съм старши лейтенант…“ 

Изтритите, но публикувани (!) записи са на разговорите с реалния Гагарин до старта. По време на полета – съобщенията от Восток са предварително записана (на магнетофона) симулация. Оповестяването на двата часа записи преди старта правят симулацията трудна за разкриване. Станалото по време на полета повишение по служба на летеца обърква сценария и открива невероятно безочлива руска измама. Вместо на спътника, по време на полета, Гагарин е летял на хеликоптер/самолет към добре познатия му район. Катапултиращ стол не е спуснат в зоната на приземяване, за да не се разкрие пазената строго тайна (до 1971 г.), че съветските космонавти не могат да се приземяват в спътниците Восток, а са принудени да катапултират. 

Факт 4. Според изискванията на FAI (федерацията по аеронавтика регистрирала Гагарин като рекордьор) космическият апарат (спътникът) трябва да е направил поне една цяла обиколка на Земята и да е пилотиран: пилотът трябва да остане в апарата при приземяването. Нито едно от двете изисквания не е изпълнено при полета на Восток – спътникът се приземява празен и не успява да извърши цяла орбитална обиколка. За да изпълни цяла обиколка при орбитална скорост 28 000 км/ч; радиус на Земята 6 370 км; и усреднена височина на орбитата 251 км [(апогей + перигей)/2], на Восток му е необходимо да бъде в орбита поне 85 минути. Спътникът поддържа орбитална височина 68 мин. (от 06:17 ч. до 07:25 ч. – от картата на полета). Изминатото в орбита разстояние е 76% от дължината на една цяла обиколка. 

Космическият рекорд на Гагарин трябва да бъде отменен! Справедливостта изисква космическият рекорд да се присъди на първия представител на Земята извършил орбитален полет съобразно изискванията на FAI. И този землянин е… шимпанзето Енос! 

Защо Енос? На 29.11. 1961 г. той извършва две обиколки на Земята. Първата е изпълнена за 88 минути. Също така Енос е пилотирал при приземяването – дръпнал лост, за да не се разбие в океана – това е нещото, което нито един съветски космонавт не е могъл да направи до 1964 г. 

АВТОР:

Атанас Комаров (a.k.a. “A Bulgarian”; “Българин”) 

The atrocious Russian fraud: Gagarin’s flight in space 

Fact 1. On April 12th, 1961, Gagarin landed via parachute in a field located 27 km from the military unit in the city of Engels. The area was well known to the pilot. Just a few months prior to his landing, he had been practicing skydiving there. The Vostok capsule landed 4 km from Gagarin. Inexplicably missing is the third and absolutely vital piece without which the Soviet cosmonauts were unable to land alive and well until 1964: the ejection seat. 

The final stage of the Vostok capsule landing process begins 7 km from the earth’s surface. A blast releases the main hatch of the capsule. The ejection seat is then propelled through the opening with the astronaut still in it. The cosmonaut is separated from the ejection seat at 4 km from the ground and parachutes down on his own. During the landing process three objects are supposed to parachute down separately: the Vostok capsule, the ejection seat, and the cosmonaut. The missing ejection seat is corroborating evidence that Gagarin did not orbit in space. Evidently Gagarin and a previously flown capsule, minus the ejection seat, were parachuted down from an aircraft, such as a helicopter or an airplane, to the above-mentioned field. 

Fact 2. Gagarin stated that at 9:52 am Moscow time, while flying over South America, he saw the countries below as a whole, undivided by state borders: “One after another countries rushed below, and I saw them as one whole, not divided by state borders.” 

At 9:52 am Moscow time, he would have been flying over South America in the middle of the night! Countries would not have been distinguishable from above. Moreover, at that exact time, the Vostok was actually flying over the Pacific Ocean, far from the South American continent. While orbiting in and out of the twilight zone which was at that time covering the Western Hemisphere up to Africa, the Vostok was over an ocean the entire time. The capsule never orbited over land at that time. Not even for a second. The flight trajectory can be seen here: http://www.svengrahn.pp.se/histind/Vostok1/Vostok1X.htm 

Fact 3. On May 5th, 1991, the newspaper of the Soviet Communist Party published an incomplete transcript of the communication between Gagarin and five flight control stations. A copy of the transcript can be found here: https://www.roscosmos.ru/28343/ 

The published transcript is cut off at 10:18 am Moscow time, 37 minutes prior to Gagarin’s landing. At that time the satellite Vostok transmitted a message from Кedr (Gagarin’s callsign):
“… Do you read me? All systems work well.“ 

Captain V. Khoroshilov replies from the Moscow flight control station: 

Major Gagarin, your flight is going as planned.” 

In his excitement to congratulate the pilot on his promotion to the rank of major, which was announced at 10:00 am by Radio Moscow, the captain violated protocol and addressed the pilot by name, rather than by his callsign “Kedr”. However, Gagarin did not react in any way to being addressed as “Major”. His lack of response prompts, understandably, others in communication with Gagarin to join in on the conversation and congratulate the pilot. However, these words of praise were omitted from the transcript. The Russians’ explanation that Gagarin deleted the recordings 

pastedGraphic.png pastedGraphic_2.png 

because the tape was running out and he had to rewind it manually, sounds ridiculous. His job consisted of indicating how much of the tape needed to be rewinded, which he had already done earlier at 8:50 am “Let them rewind the whole tape.” And even if he wanted to, he could not have erased the recordings at the flight control stations. 

The published transcript of the communication between Gagarin and the flight control stations is absurd. The taped-over recordings up until 8:50 am and the recordings made outside of Vostok during the launch are included in the published transcript. But the last 37 minutes of the recordings, including Gagarin being congratulated, were not published. Anyway you look at it, the installation of a tape recorder instead of the camera in the Zenit military photo-reconnaissance satellite refurbished as Vostok is ridiculous. A picture tells a thousand words. Instead of putting a film camera in the satellite, the Soviet designers complemented the tape recorder with a pencil and a notebook. Silly, isn’t it? 

What are the published transcripts hiding? Only that there was no pilot in the capsule. If Gagarin had actually been inside the capsule during the orbit, he would have learned of his promotion to the rank of major. Furthermore, he would have known that by the time the space capsule reached Africa, it had been flying over water only and that Vostok never flew over America. The omission of the recordings past 10:18 am (except for one recording made at 10:23 am) from the published transcripts was not accidental. The omission was deliberate and due to the lack of response from Vostok when congratulations were offered to Kedr. The real Gagarin was unaware of his promotion. Upon landing, Major Gassiev greeted him with “Hello, Comrade Major ” to which a blushing and embarrassed Gagarin replied, “I am a senior lieutenant …”. 

The erased but published (!) records are the conversations with the real Gagarin up until Vostok’s launch. During the flight, the messages broadcast from Vostok were a pre-recorded (on the tape recorder in the satellite) dissimulation. The publication of the two hours of recordings prior to the launch made the dissimulation difficult to detect. The mention of Gagarin’s promotion, during the flight, renders confusion to the script and reveals an incredibly brazen Russian fraud. Instead of being in the space capsule during the orbit, Gagarin was being flown by helicopter or plane to the above-mentioned area, which was familiar to him. The ejection seat was not parachuted into the field, because it would have exposed the confidential secret (until 1971) that Soviet astronauts were unable to land in the Vostok satellites, but were forced to eject. 

Fact 4. According to the requirements of the FAI (the aeronautics federation which registered Gagarin as a record holder), the spacecraft (satellite) must have completed one full orbit around the Earth while operated by a pilot who must have remained in the spacecraft upon landing. Neither of these two requirements were met during Vostok’s orbit. The space capsule was vacant upon landing and it failed to complete one full orbit around the Earth. 

In order to complete an orbit around the Earth at a velocity of 28,000 km/h, with the Earth’s radius being 6,370 km and the average orbit altitude being 251 km [(apogee + perigee)/2], Vostok would have had to maintain orbital altitude for at least 85 minutes. The satellite maintained the orbital 

altitude for 68 minutes (from 06:17 to 07:25 on the map). The distance traveled in orbit is 76% of the length of the full orbit around the Earth. 

Gagarin’s space record must be taken away! Justice requires the space record be awarded to the first representative of the Earth who made an orbital flight in accordance with the FAI requirements. And this earthling is … the chimpanzee Enos! 

Why Enos? On November 29th, 1961, the chimpanzee Enos completed two orbits around the Earth. The first orbit had a duration of 88 minutes. Enos was the pilot, as evidenced by his action of pulling a lever to avoid crashing into the ocean upon landing. Something no Soviet astronaut could do until 1964. 

Atanas Komarov (a.k.a. “A Bulgarian”) 

ОЩЕ ОТ СЪЩИЯ АВТОР ПО ПОВОД ДНЕШНАТА ГОДИШНИНА ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВСКИ: https://ivo.bg/2016/02/04/граф-игнатиев-е-истинският-палач-на-ле/

 

9 мнения за “Как Изтокът излъга и Запада, че Гагарин е летял на “Восток” в Космоса”

 1. Като стана въпрос за лъжи нищо че не е по темата.

  https://dnes.dir.bg/politika/kiril-petkov-za-shengen-nyamat-ni-doverie-zashtoto-sme-gi-lagali-prez-godinite-video

  КП призна официално че България (в лицето на тиквата Борисов) е лъгала европейските ни партньори.
  Онзи дето се правеше на европеец се оказа един прост Бай Ганьо който не е имал капка доверие в Европа. Не че не го знаехме разбира се..

  Подобно признание което КП направи се среща често на национално ниво.
  Давам една + точка доверие на КП.

 2. корекция.. “..НЕ се среща често на национално ниво..”

 3. Накрая, като обърнат Фнимание на Запад и на тая руска лъжа, ще се окаже, че Гагарин е бил ловък мошеник и лъжец, но съветското и държавното ръководство нямат нищо общо. Само “шепа” мошеници от Байконур.

 4. Адмирации господин Инджев, дано транс-хунвейбините не ви обвинят, че сте “плоскоземец”, това им е любимият “общ знаменател” когато се покаже нещо очевидно, за което обаче нямат капацитета да пресметнат и да свържат “неизвестните” в по голяма картина, та тогава се появява сляпата им сектантска вяра, “другите така казаха и по умните го сметнаха”….Човек който не може да смята, не бива да се доверява на сметките на друг, защото няма основание!
  И като си говорим за истина и факти има един невероятен филм, който доказва проблема с широко затворените очи на масите.
  https://www.youtube.com/watch?v=cKtGkAOtw7E

  П.П Провокиран съм от поведението на Тео Ушев, той не първият артист попаднал в култ, ама е срамно човек да има такова агресивно поведение, а пък да е артист с претенции за толерантност и свободомислие!

 5. https://apnews.com/article/winter-olympics-figure-skating-russian-future-e78712d7caa50e7f9587de975c4bc2c8

  “When I afterwards saw how she was received by her closest entourage, with such, what appeared to be a tremendous coldness, it was chilling to see this,” he said at a news conference Friday. “Rather than giving her comfort, rather than to try to help her, you could feel this chilling atmosphere, this distance.”

  Сетих се за Bridge of Spies/Мостът на Шпионите четейки горното.
  Том Ханкс пита руският шпионин преди да го предадът на руснаците как да познае дали ще бъде приет от неговите си хора като герой или като предател.
  Отговора е – гледай внимателно като ме посрешнат. Ако няма прегръдка за тях съм предател.

  Могат да са много жестоки един към друг, тази “треньорка” го доказа..
  Прегръдка за шпионина естествено нямаше, отвориха му вратата на колата, като на престъпник.

 6. за първи път чух и видях отговорен политик да каже истината за нашето Шенгенско шмекеруване.

 7. през м.април земята в Саратовска обл.не е размръзната докрай.Въпреки това,колхозниците вече са излезли да орат,при това си носят фотоапарат,а откъде на полето са чули за полета-енигма….Селяните 1961 г.все още нямат право на паспорт/Хрушчов го позволява 1962/но имат фотоапарат/дано не е трофеен немски/ и снимат Гагарин в парашутно облекло,няма скафандър.,но има баламосване на света.

 8. Гагарин е сниман от майор Гассиев. Тази първа снимка обаче не е публикувана, защото най-вероятно на шлема няма надпис СССР, противно на съветската пропаганда. Колхозниците са взели Гагарин за шпионин, втори Франсис Пауърс, пилота на шпионския самолет U2 свален на 1 май,1960 г. и въоръжени, кой с каквото намери, тръгнали да пресрещнат парашутиста.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.