Социалдеп(р)есираната власт си нацистка парцалите пред нацистите

Къде са управляващите в България в нацистката картинка, пречупени мълчаливо в кръста? Пречупеният кръст на социалдеп(р)есаните отговаря на въпроса: Нацисткат си парцалите. Нацисти дефилират с изпружени ръце по улиците на България. Нацисти крещят срещу бежанците, но крепят властта на уж социално и интернационално ангажираните социалисти, сродени обаче тук с нацистите по парламентарен взаимен интерес. Някакъв … Продължение