Руски експерт разбива хидравлично мита за руската шистова непорочност

В статията на руския експерт Марсел Салихов се обяснява популярно не просто технологичното изоставане, а направо технологичната неспособност на Русия да развие основния източник на доходи за своята държава без западна помощ. Обяснява се популярно като за популисти като нашия премиер Борисов, който се опитва да оправдае угодничеството си пред Москва, играейки по свирката на т.н. “шистови революционери” в България ( на които после на практика приписа комплимента, че били свалили правителството му, което сам разтури, за да си запази шансовете за преизбиране).

 

За да не си признае вината за прекратеното сътрудничество със Запада в проучването на потенциалната възможност България да се измъкне от руската зависимост в снабдяването с газ Борисов продължава да настоява, че му трябвали доказателства за безопасността на фракинга ( прилаган широко в самата Русия, която чрез подставените си лица успя да препъне България по пътя към енергийната си независимост от нея).

Позоваването на евентуалните опасности при използването на бурно развиващите се нови технологии е като да спреш да стоиш магистрали, защото високата скорост по тях убива хора. Или почти като да не режеш лентички твърде често заради вероятността да се порежеш.

Въпросът , който читателят основателно може да си зададе, прочитайки статията за невъзможната “шистова революция” в Русия е: някой ще потърси ли сметка на виновните за привързването на България към изоставащата руска каруца и пропуснати ползи от този факт?

Руска “шистова революция”?

 

Без съвременни технологии Русия не може да направи своя “шистова революция”. Руските компании са зависими от западни партньори, и ако санкциите се усилят, много перспективни петролни проекти ще пропаднат.

 

“Варварски” метод за добив

 

Активния добив на шистов петрол продължава въпреки усилията на традиционните износители и спада в цените на петрола. Малките петролни компании в САЩ увеличиха добива с 50% за последните три години. Шистовите технологии в петролната индустрията се използват от дълго време, но едва през последните години успяха да направят качествен скок. Въпреки факта, че шистов опит имат най-вече САЩ, новите технологии за добив влияят на индустрията в цял свят.

 

Според неотдавнашно проучване на IHS Energy, по-голямото използване технология на хидравличното разбиване е способно да осигури допълнително увеличение на доставките на петрол за световния пазар на 19 милиарда тона – около пет пъти повече от сегашното световно производство. Разбира се, този ефект ще се проточи във времето, но става дума за допълнителен добив от съществуващи находища, а не за нови проекти. Потенциалният ръст на добива от по-голямото използване на фракинга е по-голям от общия обем на доказаните петролни запаси на Русия. Най-големи перспективи имат Иран, Русия, Мексико и Китай. Същото проучване показва, че допълнително увеличение на руския добив чрез разширяване на използването на хидравличното разбиване може да бъде до 1,7 милиарда тона.

 

В масовото съзнание на руснаците използването на технологията хидравлично разбиване (или фракинг , hydraulic fracturing) има противоречив смисъл. От една страна, Путин наскоро посочи фракинга като “варварски” начин за добив. От друга страна, използването на високотехнологични методи за повишаване извличането на петрол от стари находища е една от причините за увеличаване на добива в страната през последните години. Това е добре известно на всички професионалисти в индустрията, тъй като тези технологии отдавна се използват от руските петролни компании.

 

Накратко, използването на тези технологии могат да бъдат представени като комбинация от хоризонтално сондиране и фракинг. През 2014г., според ЦДУ ТЭК, в Русия са направени около 6000 фракинга. Допълнителният ръст на добива само през изминалата година в резултат на тези операции е около 13 милиона тона.

 

Без използването на хидравличното разбиване, производството на петрол в Русия, най-вероятно, щеше започне да намалява още през 2012г. В момента хоризонталните сондажи са около 30% от общата дълбочина, а относителният им дял се е утроил през последните пет години. Обикновено, хоризонталните сондажи са в съчетание с хидравличното разбиване. Всеки хоризонтален сондаж с прилагане на многостепенен фракинг може да осигури от 2 до 5 пъти по-голям добив в сравнение със стандартния сондаж през целия период на експлоатация. Това позволява да се извлече повече петрол от съществуващите полета, увеличава доходите на компаниите и бюджета. Най-голям дял в хоризонталното сондиране имат “Роснефт”, “Газпромнефт” и “Славнефт”.

 

Технологиията “хоризонтално сондиране + хидравлично разбиване” активно се използва в Русия като ключов метод за увеличаване на добива на петрол от съществуващите полета и при новите проекти за разработка на трудноизвлекаеми залежи. Можем да смятаме, че американската “шистова революция” вече е в Русия за brownfield – проектите. В бъдеще, тя ще обхване шистовите greenfield – проекти. Въпреки това, реализацията на този потенциал в голяма степен ще зависи от запазването на режима на технологичните санкции, наложени от западните страни.

 

Слабото място на руските “нефтохимици”

 

Отличителна черта на хидравличното разбиване е, че на практика услугите в тази област са осигурени от западни компании, най-вече от САЩ. В много от ключовите технологични направления – интегрирани системи, помпени станции с голяма мощност и други компоненти – на пазара практически няма алтернативи извън западните доставчици. Смята се, че около 20-25% от руският добив на петрол пряко се осигурява от технологии, които са западни, предимно американски и европейски, компании.

 

Наложените от западните страни санкции включват забрана за внос в Русия на оборудване, технологии, предоставяне на услуги за руските проекти в дълбоководния шелф, в Арктика и за находищата на шистов петрол, който в руската терминология се нарича трудноизвлекаем.

 

Фракинг – технологиите, ако се използват за добив на петрол от битуминозни шисти, са забранени за доставка, а ако са за действащи находища – не. В действителност, става дума за едни и същи технологии, различни са само обектите за тяхната употреба. В кои случаи може да се достави, и в кои не може, определят доставчиците. Въпреки това, доставчиците ги заплашват наказания от американските правителствени агенции за нарушение на санкционния режим. След последните многомилиардни глоби, които банките платиха за нарушение на санкционното законодателството, никой няма да рискува да нарушава правилата.

 

Американците имат сравнително лесен вариант за по-нататъшно затягане на санкциите – забрана за предоставянето на всякакви фракинг технологии на Русия. Това ще се отрази не само върху бъдещите инвестиционни проекти, но и за текущото производство в старите находища. Това имаше предвид шефът на Лукойл Вагит Алекперов, когато посочи, че “фракинга е слабото място на руския петрол след американските санкции”. По същите причини, “Роснефт” планира да създаде своя собствена компания за хидравлично разбиване с цел постепенно да се намали зависимостта от външни доставчици за ключовите технологични решения.

 

Външната зависимост не може да се намали изцяло

 

Много се говори за заместители на вноса в петролната индустрия. Въпреки това, конкурентното предимство, което изключително трудно или дори невъзможно да се замени е, че западните доставчици имат огромно количество натрупани данни след многогодишнен експлоатационен опит, осигуряващ адаптация и корекция на използването на технологията. Често това е от ключово значение за ефективното използване по принцип на известни технологични решения. И това предимство не може да бъде заменено с родно, най-малко през следващите години.

 

В някои сегменти руските доставчици могат и вече успешно заместват западните конкуренти, този процес неминуемо ще се засили. Рисковете, свързани с възможното затягане на санкциите, диктуват на петролните компании необходимостта от диверсификация на доставчиците и да се търсят местни и незападни алтернативи. Въпреки това, производството на петрол и газ е глобално. Не е възможно да се развиват модерни технологии, без да се прилагат най-добрите практики, затова не е възможна пълна независимост от вноса.

 

Например, изолиран от съвременните технологии, Иран в момента е с доста ограничен капацитет за увеличаване на производството на петрол, дори и след премахването на финансовите и търговски ограничения. Според Агенцията за енергийна информация на САЩ (EIA), залежите на Иран се изчерпват с 10% годишно, с изключително нисък коефициент на извличане на петрол (20-25%). В съседен Ирак коефициентът достига 33-40% при сходство на общите геоложки характеристики. От 2007г. насам Иран не е разработил нито един нов проект.

 

Иранският опит е, че изолирана от модерните технологии и знания Русия не може да направи своя шистова революция. Освен това, пълна забрана на доставки на оборудване за фракинг, в случай на по-строги санкции, ще доведе до спад в добива за поне няколко години. При сега наложените санкции “шистовата революция” в Русия ще бъде отложена за неопределено време.

 

Урокът, който може да се научи от американския шистов опит – за технологична революция при добива на петрол и газ, са необходими развит сервизен сектор и активна конкуренция при доставчиците на технологии и оборудване – както вътрешни, така и чуждестранни.

 

Марсел Салихов

4.08.2015г.

rbc.ru

Превод за ivo.bg Васил Костадинов

 

12 мнения за “Руски експерт разбива хидравлично мита за руската шистова непорочност”

 1. Анализът много точно показва състоянието на икономиката на Русия разчитаща в най-голяма степен на природните си богатства, в частност на нефтените си и газови залежи. Ясно се виждат глинените крака на колоса.
  И тук стои въпроса – защо многомилионния имигрантски поток от изток се насочва към западна Европа, а не към руския рай?

 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! WARNING!

  В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ОТВАРЯЙТЕ ТОЗИ ЛИНК, АКО

  -СЕ ЧУВСТВАТЕ БЪЛГАРИН И ЕВРОПЕЕЦ

  -СТЕ РАЗГРЪЩАЛИ ПОНЕ СЛУЧАЙНО “СТРОИТЕЛИТЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ” НА СИМЕОН РАДЕВ

  -МИНАВАТЕ ПОКРАЙ УРОДА С ШМАЙЗЕРА В СОФИЯ И ПОНЕ МАЛКО ВИ Е НЕПРИЯТНО И ОТ СКУЛПТУРНИЯ КРЕТЕНИЗЪМ, И ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ЛЪЖА, КОЯТО ТОЙ ОГРАНИТЯВА

  -НЕ ПАНАСЬЯТЙЕ АКЦЭНТА НА любамыр каларав

  – ПРЕЗИРАТЕ гоцэ сырыщныка

  – ПРЕДУПРЕДЕН СТЕ ОТ ВАШИЯ ГАСТРОЕНТОРОЛОГ, НЕВРОЛОГ И ПСИХИАТЪР, ЧЕ ИЗКАЗВАНИЯ И ПОЯВИ НА волэн сыдэрав СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

  -МЪЧНО ВИ Е ЗА ЧЕРНОМОРСКИЯ НИ БРЯГ, СЪСИПАН ОТ НАГЛИ РУСКИ МУТРИ И ЛАКОМИТЕ ИМ БЪЛГАРСКИ СЛУГИ И ОРТАЦИ

  ДЪЛГЪТ ДА ВИ ПРЕДУПРЕДЯ Е МОЙ, РЕШЕНИЕТО Е ВАШЕ!

  http://pik.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8-news388784.html

 3. Е да, Иво, ама руският фракинг е най-чистия фракинг! Дори и с американско оборудване, попаднал в руски ръце се пречиства автоматично.

  За положително развитие на фракинга в България трябва да се помолим на Бо.. пардон Едвин Сугарев. Трябва на Едвин да се помолим, трижди да Му се помолим, да убеди своя патрон в правотата на фракинга. Белким свърши нещо полезно и за народа болгарского.

 4. Отдавна пиша в този блог по темата. Нямам какво да добавя.
  Когато преди две години писах, че фракингът е стара /от преди поне 50 години/ технология, скочиха “зелени русофили” да ме опровергават. Същото се получи и когато заявих, че методът – в различни варианти е прилаган и у нас и в Русия и понастоящем. Гаврих се /при забележителната подкрепа на госпожа SAVOVA/ с пошлите изявления на пишман-химици, относно “страшните последствия” от прилагането на “стотици опасни, високотоксични, радиоактивни, канцерогенни…” и какви ли не още, химикали. Изписахме цяла монография за злощастния полигликол.
  Без отговор остана въпросът ми – какви ще ги дъвчат опонентите ми-еколози, когато руснаците обърнат палачинката и ГАЗПРОМ започне масово внедряване на фракинга?…
  Е, драги еко-русо-фили, вие сте на ход! Изпълзете от задника на БАЩИЦАТА, в който ви е наврял РУСКИЯТ експерт САЛИХОВ!
  Колкото до банкянския палячо ако у него имаше само капчица достойнство и себеуважение, тази статия на В. САЛИХОВ би била достатъчен повод да помоли за извинение и да си подаде оставката.
  Нагла, безочлива простащина!

 5. Interesno 4etivo,koeto triabva da poslyji za sezirane na prokyratyrata.

 6. Бидейки от най-ранна възраст опозиция по принцип, а и за да не остане някой с убеждението, че фракингът е панацея, нека припомним, че около 90% от добивания по този метод газ е метан.

 7. За шистовата революция в раззия се сещам за две поговорки. Преди, когато у нас полезни идиоти и петоколонци, зелени на ачика и тъмночервени вътре “бутаха” бб от първото МУ премиерстване за “матушката” валидно бе “Гроздето високо, та кисело”. Сега, когато надпреварата в планетарен мащаб върви с пълна сила “Сетила се Мара, да се побара”.
  Благодаря на Павел Тинков и Д. Савова които на популярен език ни информираха още тогава, че опасенията за използваната технология са бял кахър.
  Стамбо, братко, само като видях физиомутрата на сш си спомних израза. Има хора и на снимка да ги видиш, без обяснения, почваш да ги риташ.
  А сега има думата Игор Ейдман:

  http://rusmonitor.com/rossijjskaya-propaganda-rabotaet-na-podderzhanie-urovnya-alkogolya-v-krovi-sociolog-igor-ehjjdman.html

 8. СТАМБО
  Изкефи ме много изявата на другарката Шаренково.Нека още да се излагат и пишат глупости и определено антибългарски неща.Да ги разберат всички що за стока са.В моето детство по този начин се пишеше за Сталин.
  Ами коментарийте под изказането.Все едно,че съм ги писала аз.Един я праща в Сливенският затвор,а аз мисля,че трябва да мине първо през Курило
  до не кажа Карлуково.Друг иска да я шляпа по голо д….Трети я праща директно за Русия с волен с симов.*Колкото повече,толкова по добре.*
  Смях.Добре се посмях.Този сайт ПИК си е само за смях.Такава злоба и антибългарщина струи от там.Но нищо.Много сме преживели ще преживеем и тях.
  Зарадвах се днес на изказването на Валери Симеонов за *отявления русофил *Легкоступ кандидат са кмет на В.Търново отпечатано като важна новина на първа страница на *24 часа*,а на 11 страница следва и коментар.Прочетете го.
  Г-н Тинков,
  Поздравявам Ви и се надявам на Вашите коментари.

 9. Още 2009a-2010a писах многократно в блога на уважаемия ни домакин г-н Иво Инджев както свои познания, така и цитати и линкове към международни експерти (вкл. и руски такива живеещи в “гадните” САЩ).
  Блога си има архив и всеки може да прочете.

  Къде са сега всякакви червени, зелени, розови, лилави и вся осталная русо-лява сволоч еколози (много обичам да ги питам колко дървета са посaдили в живота си) да ми разяснят как гадните американци съсипват света с фракинга си.
  Чакат опорните точки от рашистите?

 10. P.S. Запомнил съм дори и коментар на инж. Павел Тинков към един малоумник: “При запалването на клечка кибрит се отделят около 80 химически съединения; това значи ли че трябва да се върнем обратно към кремъка и огнивото?!” Павел Тинков – коментар от 2009a-2010a

 11. Re: Предложения от Стамбо (с добра грижа за нашето здраве) линк:

  Най-забавното в този красочной гербарий е, че баш извадката на горестната кремълфилщина за втори път цитира Кисинджър. Кисинджър е отделна тема; ще се разгранича от аргументите на критиката вляво, но ще заема фразата на Christopher Hitchens: кисинджъровата ‘dank obfuscatory prosе’ в случая пасва на шаренкова като дамска превръзка сигурност и защита през целия ден. Комсомол практичен; чакам с нетърпение третото позоваване.

 12. СТАМБО,
  Викаш да коментирам изверженията на онази шлюха от снимката…
  Ама тя коя беше да не сбъркам? Да не е онази престаряла девОЧка – подругата на онова дерьмо, дето му викат „гэстапото”? Тя ли беше, дето ги мести като курви по креватите на публичен дом онова добр/ев/ото, преуспяло недоразумение и сэдэфчовата издънка от сырыщник? Като ти казвам „преуспялото” да не си помислиш за „маминото” – за „татювото” ми е думата, за „энергэтика”, с куфарчето.
  Ами … какво да ги коментирам тези? На прогледалите, те са ясни – ако имаше как, майка си /България/ биха разпродали на руски битак! Не, че сега някой им пречи /кой да им пречи – цацарката ли или техните от ДанС?/ Ама нали са дребни душици, та и търговията им на дребно. Като за по един „майбах” , за по един „ролекс” и някое хотелче на плажната ивица.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.