Трети март не може да е български национален празник. ЗАЩО?

Защото: 3.03.1878 г. не е нито началото, нито краят на вековната борба на българите за освобождение. Пътят към истинската свобода, суверенитет и национално обединение се оказва много дълъг. Борбата ще продължи и след 3.03.1878 г. и ще преминава през отхвърляне на руската протекция и намеса на “освободителката” в делата на княжеството.

Защото: Има българско участие във войната, но не и в подписването на мирния договор, с който тя завършва. Защото това се повтаря със съветската окупация на България през 1944 г., последвалото участието на българите войната и с отказа на СССР да включи България сред победителите на Парижката мирна конференция през 1947 г .  9 септември повтаря 3 март като съветско-руски празник и в това отношение.

Защото: Призракът на обединена България в проекта, одобрен от великите сили на Цариградската посланическа конференция с двете автономни български области плаши много Русия и тя се заема да не допусне създаването й. Това може да стане като се ускори избухването на войната. В това отношение много важна се оказва ролята на граф Н. Игнатиев – “вицеимператорът на Цариград”, привърженик на т. нар. тиха дипломация. Планът му за разпокъсване на българските земи се изпълнява точно. Отказът на Портата да изпълни решенията на Цариградската конференция и последвалия я Лондонски протокол (19/31.03.1877) стават повод за войната, обявена с манифест на руския император на 12/24.04.1877 г.

Защото: В сборника със секретни руски документи от 1892 г. България е наречена “Балканска област” или по точно “Руско-дунавска област”. Това упорито се укрива, защото не отговаря на мита за “освободителната мисия” на Русия.

Защото: По Санстефанския договор уж свободна България е много по-зависима от Русия, отколкото от Османската империя. За великите сили поне до Съединението от 6.09. 1885 г. няма съмнения, че Княжество България е руски протекторат. Това е форма на зависимост, при която страната има формално своето държавно самоуправление и институции, но действа под властта на държава-протектор.

Защото: Чл. 10 от договора въвежда екстериториално право на турските войски през българска територия. Русия отстъпва на победена Турция право да прокарва свои войски през българска територия.

Защото: В манифеста от 12/24.04.1877 г. на император Александър II, с който се обявява войната на Османската империя ( с мандата на международната Цариградска конференция) вместо за “българи” се говори за “християни” и “верноподаници”. В него се казва, че Русия обявява война за защита на “поробените славяни”.

Защото: Далече преди началото на войната, на 26.06/8.07.1876 г., в малкото австро-унгарско градче Райхщад, в пределите на днешна Чехия се подписва тайно споразумение между Русия и Австро-Унгария. Според него се изключва образуването на компактна славянска държава при евентуална руска победа над Турция. Ако се появи някаква държава, чието име не е посочено, нейната южна  граница не би трябвало да прехвърля билото на Стара планина.

Защото: В Санстефанския договор също не се споменава официално името България. Говори се за “областта” или “Балканската област”.  Това обаче не е прецедент, а по-скоро практика за руската имперска политика. Преди 1878 г. във всички мирни договори, като този от Кючук Кайнарджа (1774), по който Русия придобива правото да се застъпва за балканските християни, също не се среща името България.( всъщност за България в предварителния договор се споменава като за абстракция, която получава първото си уточнение на Берлинския конгрес- също в отсъствието на българи- бел. ivo.bg)

Защото: Реално окупираната и контролирана от Русия към 3.03.1878 г. българска територия е доста по-малка от включената като териториален обхват в Санстефанския договор. Т.е. Русия “ с чужда пита помен прави”, дарявайки нещо, което не притежава, съзнавайки какви ще бъдат последиците от тази интрига.

Защото: За българите в Македония Русия няма да бъде никога освободител, а с действията си срещу техните освободителни борби от 1878 г. чак до войните за обединение (1912-1918) се превръща  в отявлен техен враг, наречена от Пейо Яворов по време на т.нар. Шипченските тържества от 1902 г. “джелатина на Македония”.

Защото: Както пише Кръстьо Раковски : “Св. Стефанский договор за Русия нямаше реално значение…Има руски защитници в България, които вярват, че Русия иска създаването на една велика България. Но тези руски защитници имат голем недостатък – те не четат руските вестници… действителното желание на руската дипломация е да не види никой път България една силна и независима държава. Такава една България не влиза в интересите на Русия, защото тогава тя не ще има влияние над нея… Наопаки – слаба и разпокъсана България – ето идеала на руската дипломация”.

Защото: В книгата си “Из прошлаго русской дипломатии” от 1890 г. руският дипломат и историк Сергей Татищев на страница 503 дословно пише, че “след като се убедим в предателството и измяната на българите, ние трябва да се отнасяме с тях като с врагове, без да се утешаваме с мнимите различия между настроението на народа и неговите водачи, тъй като в политиката всеки народ отговаря за своето правителство. Всичко, което Русия направи за България, трябва да бъде развалено. Целта на нашите усилия трябва да бъде не “целокупна” България, а подялбата даже на сегашното княжество между съседите му: румъни, сърби и гърци, с изключение на широката полоса по дължината на Черно море, която Русия може да поиска да остави за себе си”.

Защото: Татитищев не е просто руски философ, а е и практик в осъществяването на руската антибългарска политика. С. Татищев подчертава, че с България трябва да се постъпи така, както е било постъпено с Полша, т. е. да бъде “изтрита от лицето на земята за назидание на всички други племена, населяващи Изтока”, за да се знае “какъв позорен и бедствен край очаква всеки славянски народ, ако дръзне да вдигне ръка на великата Русия”. Само 4 години по-късно именно С. Татищев ще договори с княз Фердинанд свалянето на Ст. Стамболов, а неуспешен опит за изпълнение на този зловещ план има в хода на Междусъюзническата война през лятото 1913 г., разобличен от такъв голям българин като старозагорския митрополит Методий Кусев, роден в Прилеп, Македония.

Защото : Граф Игнатиев, наричан от тогавашните българи  “Лъжко паша” успява да измами не само османските политици, но и българите за истинските намерения на Русия в Източната криза. Тя постига целите си: отмяна на унизителния Парижки мирен договор от 1856г. с териториални придобивки в Кавказ и Бесарабия и раздробяване на Българската екзархия, за да не е пречка единна и силна България за бъдещите руски завоевания на Балканите. Затова Русия и лично граф Н. Игнатиев през 1878 г. има пряка вина за националното разединение на българите, за новото поробване на добруджанските и моравските българи, за удължаване на турската власт над родопските и тракийските българи.

Защото: Граф Н. Игнатиев се опитва да обвърже австро-унгарската окупация на Босна и Херцеговина с руската окупация на България и то преди австро-унгарските войски да нахлуят в Босна и Херцеговина. Той знае много добре, че австро-унгарците нямат никакво намерение да се изтеглят от там и очевидно смята, че с този пазарлък може да се увековечи и руската окупация на България.

Защото: оригиналът на Санстефанския договор е скрит от Русия и все още остава непознат за българите. Нашите архиви съхраняват само копие на Санстефанския договор. Оригиналът си остава заключен дълбоко в руските архиви, до които достъп все още няма никой, особено български историци.

Защото: За успешното поддържане на мита за руското освобождение допринася унищожението на старите български ръкописи още от Възраждането, в което са замесени всевъзможни руски учени и пътешественици и техните български помагачи, както и кражбата на тонове от българските архиви, третирани като “трофеи” след преврата на 9.09.1944 г. и окупацията на България от Червената армия.

Защото: Предварителният договор от Сан Стефано е на френски. Преведен е на руски и османотурски. Не само не са били поканени българи при подписването му, но не е имало и екземпляр на български.

Защото: Срещу самия договор има доста силни противници в самата Русия, в това число сред нейните дипломати. Посланикът в Лондон граф П. Шувалов е наясно, че Русия предварително се е съгласила България да бъде разделена, но не разбира политическия блъф, който се прави с подписването на Санстефанския договор. Затова пише следното: “Санстефанският мир е едно нещастие за нас… Това е най-голямото недоразумение, което ние можем да направим. Сега ще бъдем принудени пред очите на цяла Европа да правим отстъпки”.

Защото: Към датата 3 март 1878 г. към тази дата (3.03.1878) Русия вече усилено работи чрез дипломацията си за неговата ревизия чрез постигане на споразумение с Австро-Унгария, а след това и с омразната й Англия. Следователно, когато договорът е ратифициран от освободителите и влиза в сила, руската страна вече не го счита за валиден и започва да полага усилия да го обезсили.

Защото: Със Санстефанския договор граф Н. Игнатиев успява да настрои срещу българите всички съседи – сърби, гърци, румънци, дори албанци. В Европа през 1878 г. се създават силни антибългарски настроения, защото виждат в българите “руски протежета” и “оръдия на руската политика”, а “голяма” Санстефанска България или още “Игнатиева България се счита за “Малката Русия” на Балканите.

По Янко Гочев http://www.faktor.bg/bg/articles/mneniya/intervyu/yanko-gochev-139-godini-rusiya-krie-podlo-originala-na-sanstefanskiya-dogovor

69 мнения за “Трети март не може да е български национален празник. ЗАЩО?”

 1. Браво! Това е в основата на нашата национална доктрина и друго не може да има.

 2. Защо, мила моя родино, не искаш да знаеш истината за самата себе си? Има толкова факти документирани, но скрити, съобразени не с българска, а чужда воля, съществува и историческа логика на основа несложен анализ на събития от последните 140 г., които пряко подсказват апетити на съседи и “освободители” към нашата изстрадала земя. Ако все още го има името на България, то основната заслуга е на несломимите ни възрожденци, понесли на плещите си борбата за независимост, на добронамерени войни от много държави,неподозиращи бъдещи подли договори за разкъсване и анексиране на клетата ни държава, на храбри опълченци и отчаяни защитници на свята българска земя. Историята, наистина е циклично повтаряща се – и през 1878 г., след това – през 1944 г. и в по ново време. Демагогия и имперско, първобитно разбиране за световно устройство и национални граници .

 3. Възхитително,Иво!Не удар в десетката,ами направо спиращ дъха прав десен,последван от мощно кроше в мутрата на нашите петоколонници.Alle Achtung!
  В добавка нещо скромно от моя милост,допълнено и с един превъзходен абзатц от същия Янко Гочев.
  Привет на всички български родолюбци,патриоти,истински честни и непоколебими,непокорни и независими свободни българи!Честит ви 3-ти март на лето Господне 1918-о!Истинският наш български 3-ти март,за който се бориха и дадоха живота си пред олтара на Родината титаните Г.С.Раковски,Васил Левски,Христо Ботев,Стефан Стамболов.Шапки долу! и За почест пред генерал Владимир Вазов и генерал Иван Колев-двама патриоти-исполини,велики пълководци,достойни синове на България,които всяка цивилизована нация и държава би поставила на най-висок пиедестал,докато у нас имената им се споменават мимоходом и под сурдинка.Защо ли?Защото в българското училище не се изучава история на България,а продиктуваната на нашите червени изчадия от кремълските им господари измислена,фалшифицирана,идиологизирана,идиотизирана,съшита с бели конци българска псевдоистория с извадени от комунистическо-болшевишкия нафталин митове,легенди и откровени лъжи,упорито натрапващи на българите,че са били роби и за това Матушката им(на нашите червени мародери) е трябвало да ни освободи.
  Апропо,днес е един от най-великите истински български празник(99 години от славния 3-ти март 1918.,който трябва да почетем и отбележим поради ред важни причини и събития.Ето защо,кога и как!:,,Първата световна война(1914-1918г.)бележи нова голяма криза в отношенията между България и Руската империя.През 1915г. след влизането на България във войната на страната на Германия дипломатическите отношения са прекъснати.България е заклеймена в Петербург като неблагодарник за ,,Освобождението” и ,,изменник”на славянството.Тежестта на вината й нараства,защото в световния конфликт според Русия България допуска нова грешка-търси и защитава своите национални интереси.За Русия от 1915г.България вече не съществува.Това е обобщаващата теза на руските панслависти.,,Освободителката”преминава към репресивн действия спрямо България.През 1915г.й обявява война и с мощния си черноморски флот напада и бомбардира Варна и Балчик.През 1916г.в хода на войната на Централните сили срещу Румъния за освобождаването на Добруджа България става обект на руска агресия.Българската армия обаче изпълнява дълга си към Родината си.Отблъсква агресорите и нанася тежки поражения на руската армия.Така дава приноса си за задълбочаването на вътрешната криза в Русия,довела до революциите през 1917г.През 1918г.българските военни победи над Русия са признати и на дипломатическата маса.Сключен е Бресткият мирен договор,с който Русия капитулира пред България.Денят 3.03.1918г.,когато е сключен този договор,бележи истинското освобождение на България от Русия”(Янко Гочев,,,Руската Империя срещу България”)
  Ето това трябва да бъде написано с главни позлатени букви в българските учебници по история.За да се гордеем,че сме българи-и не само това,а и за да направим блестящия извод по отношение на руските варвари,,Като не щеш мира,на ти секира!”Или другояче,по-задълбочено и изчерпателно обобщено и извадено с още по-главни и по-позлатени букви заключение:Дадохме ви азбука,покръстихме ви,тонове църковни книги и църковнв утвар ви дарихме,пък и първия патриарх Киприан ви изпроводихме,белким ви научим на четмо,писмо,духовност и култура.Не ви увряха варяго-азиатските чутури,решихте да се пробвате на бойното поле срещу нас-е,пробвахте се!

 4. Истината за войната 1877-1878 г. и 3-и март.
  Как е било договаряно всичко и как са протекли кройките преди войната.
  Ролята на Русия като “освободител”, на Австрия, Германия, Великобритания, останалите.
  ЧЕТЕТЕ!:
  http://www.faktor.bg/bg/articles/oshte-okolo-mitovete-za-datata-3-i-mart

 5. Възхитителни,Иво!Не удар в дестката,ами направо спиращ дъха прав десен,последван от мощно кроше в мутрата на нашите петоколонници.Alle Achtung!
  В добавка нещо скромно от моя милост.
  Привет на всички български родолюбци,патриоти,истински честни,непоколебими,непокорни и независими свободни българи!Честит ви 3-ти март на лето господне 1918-о!Истинският наш български 3-ти март,за който се бориха и жертваха живота си пред олтара на Родината титаните ни Г.С.Раковски,Васил Левски,Христо Ботев,Стефан Стамболов.Шапки долу!и За почест!”пред генерал Владимир Вазов и генерал Иван Колев,двама патриоти-исполини,великолепни пълководци,достойни синове на България,които всяка цивилизована нация и държава би поставила на най-висок пиедестал,но не и у нас.Тук имената им се споменават мимоходом и под сурдинка.Защо ли?Защото в българското училище не се изучава история на България,а продиктуваната на нашите червени изчадия от кремълските им господари измислена,фалшифицирана,идиологизирана,идиотизирана,съшита с бели конци българска история с извадени от нафталина митове,легенди,откровени лъжи,натрапващи на българите ,че са били роби и затова Матушката им(на нашите комунистически главорези)е трябвало да ни освободи.
  Апропо,днес е един от най-великите,истински български празник-99 години от славния 3-ти март 1918г.,който трябва да помним,почитаме и празнуваме поради ред важни причини и събития.Ето защо,кога и как!”Първата свтовна война(1914-1918г.)бележи нова голяма криза в отношенията между България и Руската империя.През 1915г.след влизането на България във войната на страната на Германия дипломатическите отношения са прекъснати.България е заклеймена в Петербург като неблагодарник за “Освобождението”и “изменник”на славянството.Тежестта на вината й нараства,защото в световния конфликт според Русия България допуска нова грешка-търси и защитава своите национални интереси.За Русия от 1915г.България вече не съществува.Това е обобщаващата теза на руските панслависти.”Освободителката”преминава и към репресивни действия спрямо България.През 1915г.й обявява война и с мощния си черноморски флот напада и бомбардира Варна и Балчик.През 1916г.в хода на войната на Централните сили срещу Румъния за освобождението на Добруджа България става обект на руска агресия.Българската армия обаче изпълнява дълга към Родината си.Отблъсква агресорите и нанася тежки поражения на руската армия.Така дава приноса си за задълбочаването на вътрешната криза в Русия,довела до революциите през 1917г.През 1918г.българските военни победи над Русия са признати на дипломатическата маса.Сключен е Бресткият мирен договор,с който Русия капитулира пред БЪлгария.Денят 3.03.1918г.,когато е сключен този договор бележи истинското освобождение на България от Русия”(“Руската Империя срещу България”,Я.Г.)
  Ето това трябва да бъде написано с големи позлатени букви в българските учебници по история.За да се гордеем,че сме българи-и не само това,а да направим точния и верен извод по отношение на руските варвари,а именно:Като не щеш мира,на ти секира!Или другояче,по-задълбочено и изчерпателно формулирано,изведено на челно място в българските учебници по история с още по-големи и по-позлатени букви следното твърдение-поука:Ддохме ви азбука,покръстихме ви,тонове църковни книги и църковна утвар ви дарихме,и първия патриарх Киприан ви изпроводихме,белким ви научим на четмо,писмо,духовност и култура,но не би!Не ви увряха варяго-азиатските чутури!Решихте да се пробвате срещу нас на бойното поле-е,пробвахте се!

 6. Българският календар отбелязва днес две събития от богатото ни историческо минало. Сключването на Сан-Стефанския договор, с който се анексира eдна част от БЪЛГАРИЯ заключена между Дунав и Стара планина в полза на Русия.На тази част от БЪЛГАРИЯ е наложена руска окупация и управление. Така тази част от БЪЛГАРИЯ вече ще се управлява от двама господари. От Турция и от Русия. Останалата част на БЪЛГАРИЯ си остава само в турски ръце, но понеже територията населена с БЪЛГАРИ е толкова голяма, а държавата Русия не може да позволи да съществува такава държава на Балканския полуостров, решава да даде част от нашата територия и на вечно незадоволената Сърбия. Тези действия на Русия карат БЪЛГАРИТЕ окончателно разбират две неща, че който ни освободи, той ще ни пороби и, че ако си помогнат сами и БОГ ще им помогне. И се ОСВОБОЖДАВАТ малко по-късно, на 06.09.1885г. Но този път истински.

  Това единия трети март, а другия настъпва през 1918г. Когато в Брест Русия е принудена да приеме пълната си и безусловна капитулация пред БЪЛГАРИЯ и НЕЙНИТЕ СЪЮЗНИЦИ. Това е изключителен успех и победа на БЪЛГАРИЯ , но остава неоценен и досега по достойнство и не се празнува. Празнуват се поробвания и окупации пред техните Каменни и Бетонни символи. И това ще бъде дотогава, докато БЪЛГАРИТЕ не влязат във властта и не започнат да прилагат безкомпромисно принципите на управление на БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА провеждани и завещани от ВЕЛИКИТЕ ни КАНОВЕ. Хората без достойнство и чест, хората без вяра в БОГ и РОДИНА, както и създадените от тях Каменните и Бетонни символи на позора и унижението на страната ни, пред които се кланят изпадайки в комунистически делириум, ще изчезнат яко дим. Едва тогава БЪЛГАРИТЕ ще заживеят в благоденствие, а държавата им ще се ползва с уважението на другите народи. Тогава ще писнат гайдите и ще започне невероятния и неповторим ритъм на танците ни, а нашата свещенна МАДАРА ще засияе радвайки се на завръщането на прекрасните си деца.

  СЛАВА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД СЕГА И ЗАВИНАГИ!

 7. В допълнение- честит празник, но с друга дата.

 8. само се чудя как клоунадата ‘национално кремълско брожение русофили’ ще продължи да се спасява от ИСТИНАТА.
  светлана, злощастная шаренковная, ни словом унять, ни платком утереть…

 9. Ивчо, гнусен пес. Ти си този, които наричат “на командно дишане”. Изсипваш кофа лайна по Русия, американос ти отварят кранчено за парички. Но Русия тъй огромна, че твоите гнусотии протно незабележими и директно рефлектират в теб. миришиш на гнусутии, сайта ти като бонище. Отивам да си мия ръцете. Гнус ми е от теб, паплач ти гадна. И имаш нахалсво да си наричаш журналист. Продажен писака си ти, а не журналист.

 10. Много хубав сбит преразказ по печалната картина на историческото невежество на политиканстващата ни класа…

  Във вчерашния “Стършел” има прекрасна карикатура на тема 3-ти март.

 11. Истината, само Истината, цялата Истина-ТУК!
  Гледам, тав. саща сьiмав пак се е развихрил проруската вземайки повод от книгата на Евгений Уткин “Писма от България”. Защо била издадена точно в навечерието на 3 март и защо “психодесният” Георги Данаилов дал простор на фобиите си в предговора.
  Бавно и полека, ледът се пука гаспада присяжние.
  Дуракът ас без да ще е рекламирал допълнително цитираната книга.
  Няма лощо!
  И така, докато и поледният желаещ да прогледне Българин се пробуди.
  http://offnews.bg/news/Politika_8/Polemika-Tcvetozar-Tomov-i-Aleksandar-Simov-za-3-mart_648791.html

 12. Не съм чел Левски, да желае помоща на Русия – нещо по вече- той е против. Ръковски също. А вече в уж свободна България, Стамболов е заплашен лично от руския представител, че ще обърне топовете срещу България, ако същата не спре да крои планове за освобождението на Македония.После император Николай 1 ,директно заплашва с окупация България, ако не детронира княз Батемберг.И защо? Защото България дръзна да се обедини с Румекия и на всичкото отгоре взе че победи Сърбия. И всичко това в уж суверенна България.Никой не си задава въпроса, защо уж наш човек и велик български благодетел, граф Игнатиев, подписа смъртната присъда на Левски? Защо не го защити с влиянието и авторитета си? Защото Левски упорито отказваше всякакво сътрудничество с руското разузнаване. Не знам защо не вярваме на Левски, а сме готови да повярваме на Нинова.Защо след освобождението целият ни политически елит,който съумя за кратко време да превърне България в силна и успешна държава, беше се образовал в западна Европа, а не в Русия.А тези които бяха завършили в Русия спретнаха русофилските бунтове и за малко да предизвикат гражданска война. Срещу кого и за каква кауза се бунтуваха- та точно в това време България просперираше. И добре че Стамболов беше с акъла си и надвивайки личните си чувства спаси България. После го убиха.И Фердинант целуна задника на Русия,за дето го отърваха от БЪЛГАРИНА Стамболов,дето му пречеше на самочувствието и го комплексираше и после,като истински комарджия,проигра живота и бъдещето на държавата ни.Ето това е Руската политика- подмолна,себелюбива,лукава,лъжлива и азиатски жестока.По следващите години от развитието на тази държава, потвърдиха и потретиха всичко казано до тук. Елита на тази държава не брои собственият си народ за хора, а ние си мислим, че за нас ще се загрижат.Не знам, друга такава държава, която в такъв огромен мащаб да изтрепа милиони от собствения си народ.Даже Хитлер не посмя да го направи в Германия, но за Ленин и Сталин това беше просто статистика.И после,накараха тяхните мекерета в подчинените им държави да си изтрепят елитите и те послушковците го направиха,все едно е социалистическо съревнование. Във Франция се получи след войната същото, но за кратко, защото Де ГОЛ се намеси безкомпромистно и спря ексцесиите.Но там имаше Де Гол,а в България командваше Сталин.Че и името на Варна смениха на град Сталин. Как пък един град на запад не нарекоха на освободителя си Чърчил или Рузвелт.Те ли са прости или ние умници?

 13. Иво, много точно! Когато фактите говорят, даже и рублофилите би трябвало да мълчат… Ако някой измисли как да налее тези факти в тиквите на четящите само Винету, България ще се оправи.

 14. “Защото: Има българско участие във войната, но не и в подписването на мирния договор, с който тя завършва. Защото това се повтаря със съветската окупация на България през 1944 г., последвалото участието на българите войната и с отказа на СССР да включи България сред победителите на Парижката мирна конференция през 1947 г . 9 септември повтаря 3 март като съветско-руски празник и в това отношение.”-Янко Гочев

  Изключително обективен анализ за несъвместимостта на събитията около 03 март 1878 с избора този ден да е Национален празник на Република България.

  Но се налага малка корекция към горния пасаж на Г-н Янков.Надявам се,че той чете редовно нашия сайт и едва ли би изразил неудоволетворение към репликата.

  -той говори за “…участието на българите във войната…”,но не посочва в коя война.Всяка война има название,начало,времетраене,край,примирие,мирен договор.
  – нашата държава Царство България е обявила три неутралитет към ВСВ,като последните два са към ГСВ(Германо-Съветската Война).До 05 септ. няма нарушение на този неутралитет,който факт е признат и в Нотата на Съветското правителство за обявяване война на България
  – обявена е война на Германия на 05 септ. след обяд,която ще е в сила на 08 септ. от 18ч.,сиреч когато останалите тилови части на Вермахта ще са извън територията на страната.И към този час и тази дата Министерския Съвет е предполагал,че Съветските войски евентуално биха навлезли в Българска територия.Точно затова е издаден Указ на МС,забраняващ каквато и да е съпротива срещу съветските войски.Той е предаден чрез български офицери в граничния район с Румъния където са дислоцирани предните съветски части
  – на 08 септ. преди обяд операцията по окуапцията на България започва,през нощта Съветски агенти извършват държавен преврат и се формира марионетно комунистическо правителство на ОФ.Самото то е в пряко подчинение на Москва и тамошните български комунистически функционери,както и впоследствие на Съветските окупационни власти.По този начин правния статус на държавата е “окупационен”. След такава окупация,тя,ДЪРЖАВАТА не може да издава държавно-правни актове с междуднародна значимост.И точно затова ОФ-правителство не издава актове към течащата ГСВ.
  – този статус спира изпълнението на обявената война срещу Германия.При това тя не е обявена с цел България да е съюзник на Съветския Съюз,още повече пък на САЩ и Великобритания
  – обявената война срещу Германия няма абсолютно никаква връзка с тригодишната Германо-Съветска Война,това е бил изключително хитър политически флирт,непознат в световната история.Точно това го е разбрало Съветското ръкводство и това е причината за обявяването на войната срещу България.
  – Българската държава в този период Царство България в лицето на ОФ-правителството по тези причини не обявява война срещу Германия и няма официален договор,чрез който тя става съюзник на Съветския Съюз.И до самия край на ГСВ на 09 май 1945г. Царство България и Съветския Съюз не са съюзници.Дори и след края на Съветско-Българската Война от 28 окт. 1944г. когато в Москва е подписано “Съглашението за примирие”.
  – на Парижките Мирни преговори НРБ не е могла да бъде категоризирана като държава-победител точно по изброените причини.Възможно ли е даден юрист да признае за победител държава,на която е обявена война от СССР,окупаирана и победена с подписано примирие в столицата на държавата-победителка.
  Има и дори Съветски държавно-правни документи,които доказват че България е победена и успешно окупирана.Тази окупация продължава до 1947г.

  Е,може ли една държава да е в режим на тригодишна окупация и в същия момент да бъде признаа за държава-победител.Това е пълен правен абсурд.

  Отделно от това ВСВ като цяло,плюс Съветската окупация на нашата страна няма абсолютно нищо онщо с 03 март 1878г.
  Общ е само вековния интерес на Русия и Съветския Съюз-доминация над Проливите и Балканския полуостров.Както и днес….

  Умолявам който има възможност да препоръча по някакъв начин на Г-н Гочев този коментар и ако има допуснатаи грешки да бъде любезен да ги коригира.
  Но така или иначе едва ли той не чете с внимание нашия сайт.

 15. Корни и баце в “благородна” надпревара кой по и най и къде точно ще цуни, по Бай Ганьо, кремълският гном.
  Гнус, oтврат и ДГД от една долна, мръсна гад!
  http://www.segabg.com/article.php?id=845059

 16. 1893 г.
  ” “Ако преди освобождението се явеше някой да доказва с каквито и да е било средства, че приготовляваната от Русия война с Турция за нашето освобождение е война, не за освобождението на “бедний славянин”, а за разширението на руската Империя и за завладяването на Балканите и България от Русия – нямаше да се намери нито един българин, който да го повярва…”
  http://bghistory-letopisec.blogspot.de/2015/06/1893.html?m=1

 17. Така е. Това са фактите. Но на кой му пука,нежеланието за възприемане на реалността подължава. Мисля си- как ли изглеждаме в очите на цивилизованите народи към които уж се стремим-като пълни гьотферени празнуващи напук и напук някакви нереалистични блянове, които на всичкото отгоре обслужват чужди интереси и настройват всички съседи около нас. Реално България получава своята легитимация и излиза на европейската карта на Берлинския конгрес,след категоричната позиция на западните сили во главе с Англия……Дава се ултиматум за напускане на руския окупационен корпус от нашите земи. Навремете проф. Пламен Цветков-мир на праха му!-ги оставяше с отворени уста русофилистиците.Е, как да се гордееш после.. Ако говориш истината очаквай камъни ,хули, обиди и пр. от т.нар. лумпен патриотари със смартфони и джипари… Трудно е ,толкова е трудно да си нормален,що годе разумен про европейски ориентиран българин…

 18. Към Людмила.
  ivanovich@abv.bg
  87.126.83.180:

  Ето, това са нашите “братушки”!
  Ти ги засипваш с исторически, доказани факти, а те ти изливат на главата цялата си дивашка злоба, с което признават, че не могат да оспорят нито един факт.
  Благодаря за потвърждението, че фактите , които цитирам, са безспорни.
  А свинщината, която си изляла, си остава за теб и за кочината, за която си много, много представителна.

 19. Я каква евразийска нимфа се е разходила по-горе в опърдяната си нощница. Да включва самовара и ето й нещо за четене: https://charter97.org/ru/news/2017/3/1/242442/ Само заглавието да прочете и билков чай, стига в такава фаза.

 20. И така в мероприятия нагъчкан ефира, изпълнен с патос никой не смее да пита, дори да спомене св. Стефано. А методите на империята остават едни и същи както и целите. Великолепен синтез за събуждане на Българския възрожденски дух. Ее..й историята било просто нещо. Изучиш една история,колелото се върти и всичко се повтаря,потретва. Не ни разрешават да седнем като съвоюваща страна на преговорите и така няколко пъти. Военни боеве, участници брой, пълна мъгла. Фактите: помпозноста на празнуванията и големината, броя на окупацинните паметници и лакардиите на платени историци. А кажеш ли една лъжа трябва да кажеш още сто и така до побъркване на Българина. Но сред достойните историци да споменем и Пламен Цветков, светла му памет.
  Извън темата но по темата за дълбоко пазени тайни. Зелени зарязвайте менте шефове и смело към НОВА РЕПУБЛИКА.
  ИЗВЪНРЕДНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА РАДАН КЪНЕВ В САЙТА НА НОВА РЕПУБЛИКА ЗА ЕДНИ ГЛЕДАТ СВАТБА А ДРУГИ БРАДВА.

 21. Погледах малко БНТ и съвсем се обърках, това османското владичество робство ли е било, както с натъртване го наричаха новинарите или иго, както го нарече президента. Хайде, на него му е простено – освен че обича операта, сигурно чете и Вазов…
  А ние чакаме хората да вникнат в намеренията на Русия…
  Днес В. Сидеров казал, че не НАТО и ЕС са ни освободили, а Русия…. То ако не беше Берлинският конгрес, Сидеров сега пак щеше да вее руски флаг, ама щеше да се казва Железняк…

 22. Това че Русия въобще не ни е освобождавала говорят три простички факта.
  1. Игнорирайки договореностите от Цариградската конференция, Русия ни окупира БЕЗСРОЧНО.
  2. До 1.7.1788г. в Берлин , не става въпрос за никаква България а за РУСКА ДУНАВСКА БАЛКАНСКА ОБЛАСТ на която, от декември 1877г. си назначават БЕЗСРОЧНО губернатор-Пьотр Алабин.
  3. В народната памет Дунавският вилает, след това е останал като Задунайска губерния.
  Руските мекерета да си празнуват ЧРД на Царя- затова е подписано примирието на 3-ти март в с. Агия Стефанос, днешния кв. Йешиль Кьой /Зелено село/ на Истанбул. Няма и не е имало никакъв ни квартал, ни село Сан Стефано.
  Ние ще си празнуваме нашенският 3-ти март, завръщането на Добруджа!

 23. DО Георги Николов:интересни са коментарите в руските СМИ,има доста хора,които разбират,че войната в Сирия е за запазване власта на Асад и олигархически интереси.Покрай човешкото съжаление,четат се и умни руснаци.Но има и пълни идиоти,които го сравняват с Мересиев.

 24. ЛЮДМИЛА., откъде разбра ,че г-н Инджев е написал “гнусотии”, а?!? Та ти едва разбираш българският.Личи си! Ако нещо не ти харесва – МОЛЯ! – ЧЕМАДАН,ВАКЗАЛ,СИБИРь! Иди си с мир, да обслужваш гасударят си Путлер по пълна програма за неговото собствено самозадоволяване. В този блог не се занимаваме путлерастките блядски шлюхи и суки. Вие си имате сутеньор ,нека той се оправя с вас.

 25. ЛЮДМИЛА.
  Може хич да не ти харесва, но това е Истината.Лъжата никога не е вечна, но превръща хората в подли, страхливи, отмъстителни същества.
  БЪЛГАРСКО право е да знаем истината за руските намерения по нашата земя в миналото и сега.И в днешно време русия иска да ни владее чрез подкупни политици или държани в зависимост родоотстъпници, но болшинството българи са честни хора, които мислят като Левски , че русия е мракобесна страна, която никой не освобождава, а само поробва.

 26. Людмила, твой муж също неграмотен как теб? Той не чел, че хора куче не вземат от русия, а камо ли жена. Може той повече Тройной пил?

 27. Към Людмила или който и да си там заблуден руснак,
  Първо автора е Янко Гочев а и не виждам стопанина на блог-а да е обидил някой за да се държите така злобно. Дори напротив той не еднократно се е позовавал и застъпвал за руснаци. Например аз в момента също слушам руска музика защото ми харесва изпълнителя. Нямам никаква омраза към вас а дори напротив съжалявам ви защото сте смешни и единственото с което може да отвърнете е омраза. И защо тази омраза?
  Освен посочените факти за 3-ти март 1878 кажете ми кога Русия е направила нещо добро за България? Самия факт че Русия държи български архиви е доказателство че сме били окупирани. И ако истината за окупацията през 1944 година е все по-очевидна защо трябва де крием целите на Русия и през 1877? И не виждам защо се чудите че се обръщаме към Америка и НАТО за защита. Аз не знам Русия да е защитавала някога България, само ни е нападала и окупирала. Дори на дипломатическо ниво не ни е защитавала и дори напротив винаги е била против нас. И какво ни давате? Абсолютно нищо за което не сме платили. Ако говорим за суровини ние сме клиент-а който си плаща защо е тогава това високомерие? Разбирате ли че вместо да сте благодарни вие сте озлобени. Ето за това сте жалки.

 28. МОЛИТВА

  Свободата е като хляба.
  Всеки ден се замесва,
  изпича,
  изяжда.

  Свободата трябва
  всеки ден да е прясна,
  топла,
  сладка,
  достатъчна, за да я споделиш с други.

  Не яжте огризки,
  не яжте вчерашен хляб,
  не яжте подарен хляб.
  Сами си замесвайте
  и изпичайте
  хляба,
  за да го имате,
  за да не го просите.

  Засяда на гърлото
  вчерашния хляб,
  подарения хляб.

  Хляб наш насущний дай си го сам.
  © Радой Ралин

 29. Людмилочка,

  Тези изявления за достойния българин в България Иво Инджев си ги прави у вас!
  Хайде: Чемодан- вокзал- Москва !

  От стила на женския азиатски примат не може да се разбере дали женщината е от проститутките, които 50-те години се изпожениха за български номенклатурчици или е от новите собственички на имоти. Все едно. Тия и 100 години да живеят в България пак няма да научат езика ни, за разлика от японците, англичаните и холандците, които се заселиха по българските села и го научиха за няма и година!

 30. В днешното издание на рубриката “Комунистическия идиотизъм в България” посочвам коментара на Людмила.

  Той показва,че моята рубрика е обективна и съвсем справедлива.Изказаните думи от нея без никакви претенции попадат в рубриката,те са доказателство,че комунистите в България не са изчезнали и техния идиотизъм си е същия,дори в някои отношения още по-голям.
  Идиотизмът на комунистиката Людмила е емблема на общото ниво на комунистическия идиотизъм в България.Той е на ДЪРЖАВНО НИВО.
  Следователно,не самата Людмила и всички комунистки Людмили и като нея са проблем за нормалните хора,а самата държава.
  Ако Българската държава се декомунизира,ням да може никой да се идиотизира.
  Следователно Република България е идиотско-комунистическа държава.

  Както много пъти съм казвал,има много идиоти в страната,но като комунистическите втори няма.И лошото е ,че нито един комунист не знае,дори и не допуска че е идиот.Защото не знае че смата държава е комунистическо-идиотска.

  Идиотите по принцип са неуки и неграмотни полухора и точно това е единствената причина те да повярват в идиотизма на комунизма.

  Не бива никой да им се сърди,дори е полезно за всички-както за комунистите,така и за хората,такива като Людмила да бъдат помолени повече и по-често да пишат. Така тяхната диагноза “идиотизъм” ще се уточни по-точно и бързо.
  На този етап идиотизма в България не може да бъде игнориран,а да бъде победен е напълно невъзможно.
  Комунистите-идиоти винаги ползват странични фактори за да доказват своята “идиотска правота”.Точно този метод прилага и идиотката-комунистка Людмила,посочвайки “американците”.И не сиак сама да се помисли,че те нямат абсолютно никакво отношения към Руско-Турската война от 1877-78г.
  Нито към Сан-Стефанския договор,нито към самта Руска империя или Турция.
  Но понеже им казано че американците са лоши,те го ползват като подправка в своята идиотска заигравка.Навярно и “българските фашисти” са причина за упреците на Людмила към Иво Инджев.
  Да,горката Людмила сигурно допбре си мие ръцете,както всичко от нея,лошото е че не може мозъка да си измие.Впрочем и да го измие,комунистическия й идиотизъм ще си остане-той е в гените й.Там вече няма как да стане измиването….

  България си е кочина и кочина ще си остане,даже още по-воняща от момента.
  Ще видите драги съфорумци какви смрадове ще бъдат избрани в Народното Събрание.
  Впрочем те са навсякъде-от Президента до екср—та.

  Спасение няма и няма да има.

  Косвено им помагат всички тези,които им излислят какви ли не названия,онзи ден някой ги изброи,а истината е елементарна като идиотизма на Людмила-комуниста си е комунист,а после всичко останало.

  От мен Людмила има любезна покана да покзва своя комунистически идиотизъм,добре дошла е …

 31. Днес към 13.30 часа обединените около руската копаня патрЕоти имаха предизборен митинг и шествие по софийските улици. На сцената пред Александър Невски половин час се дра с пресипнал фалцет и заучени хитлеристки жестове Болен Лидеров, после грухтя и каракачанският шопар. На митинга се вееха предимно руски знамена. Българският национален флаг се оказа малцинство на “националния” ни празник.

 32. г-н Инджев едно интерсно видео на вашето внимание.

 33. По време на церемонията във Военния клуб,Прездента Г-н Радев се облегна на историята,а именно че “тя ни учи”.

  Но не каза докъде самия той се е поучил от нея.Нима не знае,че 03-ти март 1878г. съвсем не е част от Българската история.Причината е една-на тази дата изобщо не е съществувала държава с название България.Войната между Турция и Русия се е водила на турска територия.Българска територия не е имало.След като Турция оттегля своята власт на север от Стара планина се създава държавна единица Кнажество България и чак тогава има Българска територия.

  Датата 03 март е действително важна и положителна за българското население,но съвсем няма морална и юридическа основа да е Държавен-Национален празник.На този ден просто не е имало и “Българска нация”.
  Факта,че до днес не е публикуван оригиналния текст на Руско-Турското примирие показва,че към тази дата има много фактори,които довеждат до обективния извод,че самата тя,датата не е символ и акт на “освобождение”.

  Неоспорима е ролята на Руската Империя да се стигне до тази дата,но истински реалната дата за национален празник е 22 септ. 1908г.,когато е обявена Независимостта на България.Първите държави,които я признават са пак същите от 03 март 1878г-Турция и Русия.

  Че точно тази дата е най-подходяща за Национален празник ,самите комунисти го доказаха на същата дата през 2015г.,когато издигнаха паметника на Командващия Трети Укр. фронт Маршал Фьодор Толбухин.По този начин те ,заедно с Държавното ръководство показаха(унизиха Държавата и Нацията) кой определя стойностите в историята на България.
  И разбира се Президента е напълно прав-историята го учи,но комунистическата,истинската история засега е заключена в хранилищата на Руската Федерация.
  Кога ще бъде проедоставена на хората?-само след като комунистите изчезнат.А кога ще изчезнат?-никога!.

  И затова днес никой не е написал Историята на България.И как ще я напише,като все още е секретна и се води като “военен трофей” на Русия.

  Вицепрезидента Г-жа Йотова бе с тоалет,който е за Лас Вегас или наградите Оскар-лявото й рамо беше открито(голота) и се виждаше презрамката от долното й бельо(сутиена)…..Комунистическа екзотика….

 34. Русите са се отитали да приложат древното и изпитано оръжие – разделяй и владей. По същия начин както го направиха в Украйна (Крим), по-рано във Финландия (областта Карелия), в Полша (наполовина заедно с нацитата), Молдова (Приднестровието) и т. н.

 35. Малко историческо отклонение за такива като на Людмила умопомрачение:

  “Нота на Правителството на СССР към Правителството на България за обявяване състояние на война с България”,
  5 септември 1944г.

  “Повече от три години,България на дело помагаше на Германия във войната против Съветския Съюз. Съветското правителство се съобразяваше с това,че малка страна като България не е в състояние да се съпротивлява срещу мощните въоръжени сили на Германия ,през времето ,когато Германия държеше в своите ръце почти цяла Европа.
  Съветското правителство търпеше и тогава,когато българските управляващи кръгове помогнаха на германците да се евакуират от Крим и да се спасят остатъците от разбитите немски войски в южната част на Съветския Съюз.
  Въпреки всичко,през лятото на тази година,настъпи силна криза в състоянието на въоръжените сили на Германия. Стегната в клещи от съветските войски на изток и от съюзническите войски на запад,дебаркирали във Франция,Германия се оказа в катастрофално положение и нейните разбити въоръжени сили “през глава” бяха принудени да отстъпват на всичките фронтове.
  Германия напълно загуби Италия. Германия загуби и Франция.След това,от Германия се отказа Румъния.После се отказа и такава неголяма страна като Финландия,виждайки,че продължаването на приятелските отношения с Германия води страната към гибел.
  Съдбата на Германия е предрешена.Войната е загубена за Германия окончателно.

  При такъв обрат на събитията,можеше да се очаква,че България ще се реши да използва благоприятния момент и след Румъния и Финландия,да се откаже от прогерманската политика,да скъса с Германия и да се присъедини към антихитлеристката коалиция на демократическите страни.
  Без да се съобразява с това,българското правителство и сега се отказва да скъса с Германия,провежда политика на така наречения неутралитет,в името на който продължава да оказва пряка помощ на Германия против Съветския Съюз,спасявайки нейните отстъпващи сили от преследващите ги части на Червената Армия и им осигурява база на българска територия за създаване на ново огнище на съпротивление от страна на Германия срещу силите на антихитлеристка та коалиция,както по суша ,така и по море.
  Съветското правителство не може да определи тази политика на България,освен като фактическо водене на война в лагера на Германия,срещу Съветския Съюз-политика,водена днес,без да се има предвид,че България има сега пълна възможност,нестрахувайки се от Германия,да скъса с Германия и по този начин да спаси страната от гибел.
  На това основание,Съветското правителство не счита за възможно по-нататъшното запазване на отношенията си с България,прекъсва всичките отношения с България и заявява,че не само България се намира в състояние на война със СССР,понеже в действителност тя и по-рано се намираше в състояние на война със СССР,но и Съветския Съюз от днес ще бъде в състояние на война с България.”

  Някоя комунистическа мърша да забелязва думата “освобождение” и Нотата на Съветското правителство???
  Някой комунистически смард да забелязва думата “фашизъм” или “нацизъм” по отношение на България???

  Някой комунистически идиот да се сеща да пита болшевишките изроди,”а защо драги другари като смятате че България фактически е била във война с вас руснаците,вие сте в дружески дипломатически отношения с помагачите на Германия във войната срещу вас????”.

  Затова казвам за сетен път,комунист-това означава пълен изрод!

 36. ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на прекрасният ни Съблогар Тодор Тодоров!
  Пожелавам от сърце и дуща всичко най-най в личен, професионален и коментарен план и заедно тук да доживеем далеч по-честити времена в Свободна и Демократична БЪЛГАРИЯ!

 37. Людмила,благодаря за “откровението”. Преди мен добре са Ви нахранили но само едно да Ви светна. На пиндосите им е през самолетоносачите, те съвсем скоро стават над 20 и то не не кат ващият плаващ самовар Кузя какво е отношението в България към Мокща.
  САЩ са единствената страна която не изразходва и цент за самореклама и пропганда на американският начин на живот. На Вас оставам да се сетите защо е така. И преди пак да ни посетите, бъдете така добра поне да научите някоя и друга опорна точка за да не изглеждата смешна и жалка.

 38. Людмила, Вижте какво излопах от мрежата за Вас. На родният сАвеЦки е. Би ми било безкрайно интересно ващият прочит на тезисите по-долу. Приятно четене и осмисляне, стига да го умеете, най-паче.

  “Общество – оно умное…” – ну кто бы сомневался.
  За последние 100 лет это общество:
  • сменило бездарного царя на “красных психопатов”
  • сменило “красных психопатов” на алкоголика
  • сменило алкоголика на ОПГ “Путин и Ко”
  • не заметило изнасилования ими Конституции
  • проглотило, не поморщившись, “рокировочку”
  • радостно поддержало нарушение международных законов и соглашений
  • готово и дальше оставаться рабами (Путин forever)
  “Верной дорогой идёте, товарищи”.

 39. Тук виждам списък от исторически факти без капка емоция, идеал, дух или нещо нематериално, което да ме накара да изпитам даже и негативизъм. Сухо. Това не може да са най-добрите причини 3ти март да не е национален празник. Дори само една едничка мисъл, че на 3 март 1878 нашите дядовци и пра-дядовци са изпитали еуфорията от една извоювана блян, дала им е смисъл да живеят и да строят нашето бъдеще… Това ми стига.

 40. Хора просто се радвайте ,че вече не сте “рая!!!Стига сте празнословили “какъв ,на кой,защо е този празник”Всички Вие които имате претенции направете сега живота на хората по-добър и най -вече Вие г-н Инджев!!!Критикувайте управляващите бъдете отговорен журналист ,а не анализатор на време ,в,което не сте живели .А дори не сте и историк!

 41. Към Плами:

  По образование съм историк, но незнаещите, както винаги , имат нахалството да говорят от мое име какъв (не)съм.
  Когато се осмелите да се подпишете под думите си с името си, тогава се появявайте с претенции да поучавате когото и да било.

 42. Предизвикано от ЛЮДМИЛА:

  ВЕЛИКА Е РУСКАТА УСТА!? УМЪТ ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ОПИТИ ДА РАЗБЕРЕ ТОВА!

 43. @ПЛАМИ
  Много неграмотно го даваш, ама много!
  И кой си ти да казваш кой има право и какво да коментира?!
  Най-добре е да се разкараш и повече да не се появяваш тук, където не ти е мястото! Ай сиктир!

 44. Към ИМЕФАМИЛИЯ”:

  Четете внимателно! На 3ти март 1878, че чак до Берлинския конгрес, вашите дядовци и пра-дядовци не са знаели нищо за договорките между руснаците и турците по отношение на БЪЛГАРИЯ, камо ли да изпитват еуфория. Много по-вероятно е в този ден, да са се кланяли и целували обхванати от блян ботушите на руския император по случай рождения му ден, намирайки в това “ смисъл да живеят и да строят нашето бъдеще“, т.е вашето бъдеще, което по нищо не се отличава от тогавашното настояще на вашите „дядовци и пра-дядовци”.

  Към ПЛАМИ:
  Плами ти празнуваш ли на 3-ти март?
  И чуй. В бъдещето се влиза обърнат към миналото. Без познанието на историята винаги ще си останеш рая, ДУХОВНА РАЯ, независимо от стандарта ти на живот и“ радостта“, която изпитваш.

 45. Към “Име фамилия”: Вие, който нямате нито име, нито фамилия, имате ли право да пишете дори и глупости? Не, нямате, дори за собственото си “аз”. Защото от такива като вас ни е внушавано десетилетия наред да бъдем зависими и благодарни на Русия и на СССР. Посочените факти и въпроси с отговори “Защо” не са сухи факти без емоция.За такава може да се смята решението на ДС(Държавния съвет) при Петър Младенов, когато гузните комунисти набързо замениха 9 септември с трети март, който иначе не винаги е бил за тях национален празник. Но зад тази любима на вас и на тях емоция стои хитрият стремеж на българските комунисти да запазят каквото могат от разпадащата им се пред очите собствена тоталитарна система. И днес живеем с тази натрапена за национален празник дата най-малкото защото те не можеха и нищо друго да измислят. Нито познаваха, нито искат и сега да знаят истините в родната ни история. Ето още едно “Защото” към пояснението на уважаемия Иво Инджев, за да не празнуваме този ден като национален празник. Като ден на почит към загиналите за нашата свобода – ДА! Повече от ясно е, че се нуждаем от национално разбирателство за избор на датата Национален празник. Очевидно вие и с името си и с фамилията си ще трябва да вложите огромно старание да се просветите, за да стигнем да такова общо мнение с Вас – може би когато не се страхувате да си разкривате самоличността?

 46. На едно място, в своята последна статия за 3 Март (в Поглед Инфо), небезизвестният професор-русофил Андрей Пантев е отбелязал, че Сан-Стефанска България е постижение и на . . . . . КАРГОГРАФИЯТА!

  Мисля, че е редно да се отнесем с нужното признание към това най-ново признание на въпросния професор. Все пак е стъпка в правилната посока.

 47. До анонимеца “ИМЕ ФАМИЛИЯ”:
  Ти, умнико, от къде знаеш каква еуфория са изпитали нашите дядовци и прадядовци? И на какво основание смееш да внушаваш какъв е бил техният блян? И от къде това нахално самочувствие да твърдиш, че едва поредното нахлуване на мужишката орда е дало смисъл на живота им?!Щото аз имам други сведения…И защо си мислиш, че какво “ти стига на теб” е от значение за мен?
  Сбъркал си блога, лъжлив троле!

  Към анонимеца ПЛАМИ:
  Ами ти, бе “непретенциозният”, от позицията на какъв менторстваш? Като ти прочетох словоблудството, първото нещо, което си помислих беше, че си по-тъп дори от списващия под НИК “ЛЮДМИЛА”. Хеле това за анализатора на време, в което не е живял… Че и съвети даваш, и препоръки – зер ти вече си направил “живота на хората по-добър”.На Люска бих предложил, като не ѝ харесваме, да се пръждоса откъдето е дошла, а теб къде бих те пратил, надявам се да се сетиш сам…

 48. Честит празник! На нашият национален празник да си спомним за героизма на опълченците, на загиналите за нашата свобода. Честит 3-ти март българи!

 49. ИМЕ ФАМИЛИЯ и ПЛАМИ, тавариши, защо според вас преди 1989г. се честваше 9.9.1944г. ,като денят на “освобождението” , а не 3.3.1878г.. Явно на 9 септември сме били повече “освободени” отколкото на 3 март?!?!?
  И защо след 1989г., рублофилистиците като вас сметнаха ,че 3 март сме станали изведнъж вече повече “освободени”, отколкото на 9 септември. Какво ви накара след 1989г. да промените датите на “освобождението”. И си изяснете най-накрая на КОЯ дата трябва да се чувстваме “освободени” от “братушките” ВИ – на 3 март , или на 9 септември!

 50. Към двойника с много никове,който говори за емоции,идеали и др.

  Национални празници се избират в една държава,когато е съществувала самата държава като международно призната “държавно-правна единица”.
  Тя,ДЪРЖАВАТА работи в името на народа-нацията и извършените от нея действия,актове и др. дават основание някоя дата от тази дейнст да се приеме за Национален празник.

  Несъмнено и дядовците и бабите и стринките и лелите са се радвали много след изгонването на Турците от някои български територии,нека дори да се счете че това е най-голямото освобождение в историята на българите,но самото то ОСВОБОЖДНЕНИЕТО не може да има такава стойност,че да бъде приет този акт за Национален празник.

  А за датата на подписаното примирие между Русия и Турция изобщо е много наивно да говорим,че този ден(дата) има подобна стойност(значение) да е Национален празник.

  Каквото и да се каже,днешната Република България има за НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК ден,когато въобще НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛА каквато и да е ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ.

  Ами не е редно това,не е разумно,не е подходящо…

 51. Тази сука уродная Людмила е ясна.Не сами ясни русофилистичните мърши (без)именни и безродни Милковци и други папагалс тващи русо-леви и ляво-руси овци.
  1. Пред факти и цифри и БОГОВЕТЕ мълчат
  2. Тук се говори за НАЦИОНАЛЕН празник мърши безродни- НАЦИОНАЛЕН. къде в Сан С тефанския договор виждате думата БЪЛГАРСКА НАЦИЯ? Къде мърши безродни виждате име БЪЛГАРИЯ в договора? Навсякъде се говори за Задунайска Губерния,а вие задунайски крестьяни ли сте овци русофилистични?
  3и март трябва да е празник почитащ Опълченците на Шипка, но НАЦИОНАЛЕН празник според мен е ши Септември – деня в който има България макар и с откритата, кървяща рана Македония.

  БГ овци – бъдете си овци и си мрете овци,но НЕ пречете на тези които искаме да сме ХОРА, а НЕ овци
  А на тая сволоч скотинная Людмила мога да кажа едно: Ако не бяха американците да спасят от глад руснаците в 1927а, 1942а, 1991а отдавна нямаше да има Русия на картата.Понятно? Трябва Людмила да мре от срам че има сънародници като Борис Немцов, Миша Ходорковскии,Леонид Гузман и т.н.

 52. 6и Септември в предишния по пост – печатна грешка

 53. Да си руснак явно е болестно състояние. Няма широка руска душа, няма православни ценности в Русия! Това е паплач, от която трябва да се бяга като от чума!

 54. Най-реалния ден за Национален празник е 22 септември,когато през 1908г. Н.В. Княз Фердинанд обявява “Независимостта на България”.
  Това означава,че държавата вече става Царство както другите царства в Европа,сиреч статуса на Българската държава става равнопоставен с този на другите държави.

  Последвалите признавания от тях на Българската независимост и държавност е старателно покривана от комунистическата смрад,да не говорим за голямата дипломатическа дейност и тотално приобщаване на страната към ценностите в Европа.
  Цар Фердинад прави три посещения само в Русия и демонстрира пред всички,че България води толерантна политика към тази империя.Същата политика я води и Н.В. Цар Борис-Трети,въпреки че не посещава Съветския Съюз нито веднъж,както и нито една коронована особа в света.
  Въобще не е известно дали някой Държавен глава е посещавал Съветския Съюз до ВСВ.
  Неизмерима стратегическо-глобална грешка правят САЩ и Великобритания че стават съюзници на Съветския Съюз.Един ден и това ще бъде разкрито.

 55. Докато нахлуванията на Русия и Съветския Съюз на Българска територия са реализирани изключително по руски сценарий и мотиви,днес е налице тотална русификация ,но без навлизането на руски силови фактори.Тази роля се изпълнява от два вътрешни фактора:

  -Българската държава(властта) и
  -Българските комунисти.

  Бедна е представата на наивниците в България какво ще последва след края на март.

  При такъв държавен глава като комуниста-проруснак Г-н Румен Радев ще настъпят радикални мерки по русифициране на всички институции на властта.Сегашните назанчавания във военния сектор и сигурността стават изключително по тези критерии-комунистическа и проруска съпричастност.Не е възможно нито хипотетично нито практически да се назначи човек с антикомунистически убеждения.

  Настъпва мащабна и дълбока русификация на държавата.Особено силна ще бъде ако комунистите отново спечелят.
  Факторите ЕС и НАТО са напълно безпомощни да се противопоставят.Несъмнено са проведени конспиративни срещи и консултации с проруските фактори в страната и не съществуват никакви обратни,неруски фактори,които да се противопоставят.

  Основната причина за тези успехи на комунистите е обезличаването и последвалото унищожаване на антикомунизма в страната.Нормалните хора ,кото са потенциални антикомунисти не гласуват въобще и сега се очаква още по-слабо участие в гласуването,след като се видя несъмнения флирт на комунистите от ГЕРБ с Компартията.
  Малките и нови партии,които някои съвсем заблужаващо и наивно ги квалифицират като “десни” ще са направо безпомощни,освен ако не подготвят силна и обективна антикомунистическа и антируска пропаганда,но надеждите са слабички…Усеща се една предопределност на обреченост.
  Необяснимо е защо няколкото десетки публично известни силни антикомунисти не се опитат да създадат антикомунистическа партия.Разни малдоци създават и подксачат, а сериозни и ерудирани антикомунисти боксуват на едно място.
  А комунистите без много шум си движат нещата.

 56. В неделното издание на рубриката “Идиотизмът в комунистическа България” ще се спра отново на датата 03 март 1878г.
  След тримесечни боеве между Руската императрска армия и Турската армия,побеждава Русия. Победата е регистрирана и призната със Сан-Стефанския мирен договор(примирие).

  Несъмнена победа на Русия-ясна и категорична.Но защо днес Русия не отбелязва тази победа,нито в Русия има съответни чествания,нито Посолството на Русия в България и Турция.Победата си е победа и е призната от всички държави в Европа.
  Единствено България се радва на тази победа и датата на примирието.Какви ли не смахнати гимнастики се правят,речи,изводи,оркестри,зари,маршове,носии,знамена,заклинания,обещания и какво ли не.Същото става и в други страни,където има обосебена българска диаспора.

  Български Национален празник,а за него България не е направила нищо,тя не е участвала във войната,не е представена като трета,дори хипотетична страна в преговорите.И радост до Бога.
  За да не се съмнява някой наивник и неграмотник в думите ми,ще припомня по-скорошна победа на русанците,на 13 март,сиреч след една седмица се навършват 77 години от победата на Съветския Съюз срещу Финландия.И тази победа е документирана от двете воюващи държави,при това в столицата Москва.Но руснаците и Руските власти също не я споменават,не обръщат абсолютно никакво внимание и на тази война и на съответната победа.
  Каква е причината за тези неща,какво е това съвпадение,нима не са загинали стотици хиляди руски войници и офицери,нима не е имало ранени,осакатени,замръзнали и безследно изчезнали???
  Не,нищо подобно-всичко е имало,особено по стечение на обстоятелствата че и двете войни се водят в един и същ период от годината.От декември до март. Зима,студ,глад и пр.

  Причината е една-Руските власти категорично не считат тези войни като защитаващи Отечеството(Руското) и съответно загиналите войници и офицери като “защитници на Отечестото”,както и незагиналите.
  Но българчето съвсем не мисли така,не само че се сеща всяка година,както и през цялата година за победата на Русия срещу Турция,то е обявило датата на Примирието за Национален празник.

  И елемнтарната логика веднага ни подсеща,щом като то(българчето) е толкова впечатлено от победата на Русия,защо не се впечатлява и от други нейни победи.И не споменава дори посочената победа през март 1940г. Очудващото ,не,дори идиотски очудващото е защо и Русия не отчита победата срещу Финландия.Не,не е очудващо,връщаме се към дадения отговор-тези победи не са в името на защитата на Отечеството.Ами в името на какво,щом като една армия не защитава своята държава(Отечеството),тя е агресор,средно положение няма и не може да има.Още повече че окупираните територии от Финландия и днес са част от територията на Русия…..,нима през 1878г. Русия не е искала да присъедини някоя територия от Балканите???? По съвпадение на обстоятелствата тези територии са населени с българи…..

  Трети март-“Национален празник” на наивността и глупостта в България.

 57. Поради разсейване съм допуснал грешка, Русия обявява войната срещу Турция на 12 април 1877г. и казаното от мен че войата трае три месеца е неправилно, моля редакторите за корекция или публикация на моето уточнение.

 58. Към ИВАЙЛО ЩЕРЕВ:
  Очевиден ви е стремежа да се покажете, че сте един от нас, но вие БЪЛГАРИН, никога няма да станете, защото сте безродник. При хората обичащи и уважаващи РОДИНАТА СИ, паметта и почитта към синовете и дъщерите и, отдали живота си за нея е катадневна. Така че не се бъркайте в БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТИ. За вас те са тера инкогнита. При родоотстъпниците няма национални празници. Те празнуват по празничния календар на инородния си господар. Доколкото си спомням по него вече отпразнувахте 23 февруари, преминахте през 3-ти март и ако не се лъжа ви очакват още 9 май, 9 септември и 7ноември. Може и да пропусна някои дни от празничния календар на инородния ви господар, но вие не се тревожете, той ще ви ги напомни със сигурност, както датите, така и идолите и местата на сборищата ви. И помнете, дори да забравите, той никога не забравя.

  „И секиму добро струва,
  само, знайте, за парата,
  като човек-що да прави?
  Продава си и душата.“
  ХРИСТО БОТЕВ

 59. Г-н Инджев, май вече никой не смее да Ви нарече руски възпитаник! Хаха…
  Това, което прочетохме от Янко Гочев е задължително да прочете всеки, който иска да бъде Българин! А че не всички го искат е ясно! Че не всички могат да бъдат Българи е ясно също!
  Който иска да бъде Българин, първо трябва да признае и следва Българските водачи а после да навежда глава пред чужди нации. И нека всеки си отговори на въпроса, Искам ли да имам род и история или искам да съм Никой!!! Защото тези от нас, които служат на други нации са Никои! Те нито са Българи, нито руснаци, нито американци, нито никои! Те са кръгла Нула!!! Тези хора, работят за заличаването на Българската История но така заличават и тях си за жълти стотинки и затова не са достойни, дори човеци да се нарекат!! А ние никога не трябва да ги поставяме начело на държавата си, защото те ще заличат и нея!!!

 60. Да допълня! Тези, които заличават историята, заличават не само себе си но и рода си, внуци и правнуци и праправнуци! Като ги направят никои, идиоти с лъжлива история, целия свят да им се подиграва и подритва!!! Така, че да не си мислят, че на другите само правят зло! Правят го най-вече на тях си и на децата си!!! Човек без Род и без История е най- най- низшото създание на земята! Най-низшата раса! И като не искат да бъдат Българи, нека бъдат най-низшите!!!!

 61. Да,несъмнено Щерев е прав,че са загинало много хора за свободата на българите,в този факт не може да има съмнение.
  Но не винаги едно освобождение има стойности,които биха направили този факт-акт-дата да е Национален празник.

  Национален празник има всяка нормална анция,която направи нещо силно чрез своята държава.Към момента на Освобождението от Турция,не е имало нито Българска държава,нито Българкса нация.Така че е наивно да се избере която и да е дата за Национален празник от този период.

 62. Много изчерпателен преглед. Питам се – дали българите, давали живота си тогава, са имали представа, че ще се намерят относително умни хора, които да ги обявят за глупаци и едва ли не родоотстъпници… Скудоумието изглежда няма и представа за съществуването на героизма.

 63. http://www.faktor.bg/bg/articles/mneniya/intervyu/yanko-gochev-139-godini-rusiya-krie-podlo-originala-na-sanstefanskiya-dogovor

  В рубриката “Идиотизмът в Комунистическата Република България” посочвам статията на Г-н Янко Гочев.Той напълно доказва моите тези за идиотизмите в на комунизма и днешна България.

  Интервюто му не е предназначено за комунисти,нито пък за Държавния глава Г-н Румен Радев-той тези неща не може да разбере,просто човека не е нито историк,нито политик,той е изключително подготвен военен и невроятен летец,владеещ перфектно Противовъздушната отбрана.Не може всичко да знае човек…

  Засега не може да се очаква и нито един комунист да разбере какво говори Г-н Гочев-нито Андрей Пантве,нито Искра Баева,нито Вагенщайн,нито Светлана Шаренкова,нито Илияна Йотова,нито Стефан Данаилов,нито секс-символа на българските комунисти Велислава Дърева…А за Ал. Симов текста ще има стойност на диференциално уравнение…

  Единствения комунист в България който със сигурност е запознат с фактите в интервюто и ги разбира и правилно ги оценява е Г-н Тома Томов.Но поради комунистическата си вярност,по-скор обреченост той ще ги игнорира и ще се направи че не ги знае.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.