Ко(с)мичната пиеса „Полет на Гагарин около Земята“: Провалът на участниците

Днес е 60 годишнината от полета, който в СССР обявяват, че Гагарин е извършил в Космоса. В навечерието на тази годишнина коментатор написа в рускоезичния интернет:

“…До днес остават недооценени заслугите ( за полета) на В.В. Путин”.

(Завтра 60 лет полёту Гагарина. Но до сих пор остаются недооцененными заслуги в этом В.В.Путина).

След като режимът на Путин издигна в култ победата на СССР през Втората световна война, култът на Гагарин в днешна Русия също се разгръща с подобна сила. По липса на съвременни успехи, с които Русия да се похвали. 

В Москва стигнаха до там в употребата на Гагарин за нуждите на днешната руска пропаганда, че официализираха образа му за 60 годишнината без споменаване на СССР. Снимката му, разпространена от Роскосмос за целта, с нищо не напомня за Съветския съюз. https://www.mk.ru/social/2021/04/07/roskosmos-reshil-ne-ukazyvat-kakaya-strana-zapustila-gagarina.html

 

 

 

 

 

Но летял ли е изобщо Гагарин в Космоса или това е най-голямата фалшификация в съветската история, сравнима с лъжата за масовото убийство на полските офицери в Катин, приписвано на германците и признато от Москва с близо половин век закъснение?

След серия от публикации в ivo.bg по темата през последните няколко години, в които оборва твърдението за излитането на Гагарин в Космоса, авторът с псевдоним БЪЛГАРИН, предлага днес кратка версия с обяснение защо Гагарин не е бил в Космоса, а полетът му е инсценировка.

 

Ко(с)мичната пиеса „Полет на Гагарин около Земята“: Провалът на участниците

В ролите:

 1. Ракета Восток-К и спътник Восток.
 2. Гагарин и ТАСС ( Телеграфна агенция на Съветския съюз).
 3. Групата на комуникиращите с Гагарин, от станциите за контрол на полета.

Провалът на 12 април, 1961-а

1. Восток не изпълнява зададената траектория, пресметната да мине над  Южна Америка. Той заобикаля континента, при това не в близост до граничната му линия, а на хиляди километри от него. Повече може да се научи в     https://ivo.bg/2021/02/21/

Наблюдаващите приземяването на Гагарин сочат, че в небето изневиделица се появяват два парашута: на единия виси капсулата Восток, на другия – летецът! Няма третия парашут, с висящ на него катапултиращ стол!?

Липсата на катапултиращ стол недвусмислено, по категоричен начин доказва, че спусналият се с парашут Гагарин не е космонавт!

2. В събщението на ТАСС за полета от 12.04.1961-а, няма нищо вярно. Абсолютно нищо! Ето какво публикува съветската агенция (и опровержението – в удебелен шрифт):

В 9:52 ч. (московско време) пилота-космонавт майор Гагарин, намиращ се над Южна Америка предава…..

Восток през целия си полет, нито за секунда не е бил над американския континент. През цялото време е над Тихия океан и на хиляди км от Южна Америка!

В 10:15 ч. пилота-космонавт майор Гагарин, прелитайки над Африка предава….

В 10.15. ч. Восток е над Атлантическия океан, на хиляди км от Африка!

В 10:25 ч. след като обикаля Земното кълбо, в съотвествие със зададената програма, спирачната система на космическият кораб се включва и започва снижение за да се  приземи в зададения район на Съветския съюз.

В 10:25 ч. Восток все още не е достигнал Африка, камо ли – да е обиколил Земята!

Същите лъжи Гагарин повтаря в автобиографичната си книга „Дорога в Космос“.

Ако той наистина е бил в спътника щеше да знае, че лети над океан – не над континент! Съобщението в 9:52 ч. (московско време) щеше да е потвърждение, че е над Тихия океан – не над Америка! Восток преминава границата нощ/ден над Атлантическия океан – не над Америка! Спирачната система се включва над Атлантическия океан – не над Африка! И нямаше да си измисля нелепи коментари, че „видял“ – посред нощ и на хиляди км от Южна Америка – преминаващи под Восток държави, като едно цяло, неразделени от държавните им граници.

(Заб. Нелепите  твърдения на Гагарин, нямащи нищо общо с реалността, са от книгата му. Основават се на официалното съобщение на ТАСС за полета. Може да се види и чуе тук: https://www.youtube.com/watch?v=Dl1QHQMl4Iw    Часът 9:52 е сбъркан с 9:22ч.- Авторът)

 

3. Най-комичен е провалът на разговарящите с Гагарин. Текст на записаните разговори между Гагарин и станциите за контрол на полета е представен на ЦК/КПСС ( Централен комитет на Комунистическата партия на съветския съюз)  от К. Вершинин на 25. 04.1961 г. Този текст е публикуван от партийния в-к  „Известия“ на 5.05.1991 г. Може да се намери на  https://www.roscosmos.ru/28343/ .

Какво ни разкрива записът?

Подробен в началото, до старта и непълен, недовършен в частта си за времето, през което Восток е в полет: 9:07 – 10:55 ч. м. вр. Всъщност, записът на разговорите, представен от руснаците,  приключва в 10:18 ч.

Защо? Какво се  случва, за да прекъснат „разговорите“  в този час?

В 10:18 ч., Кедър (Гагарин)  предава дежурно съобщение за налягането в системите на спътника завършвайки с думите: „Чувате ли ме? Всички системи работят добре.“

Следва отговор на капитан В. Хорошилов (от Москва) : „Майор Гагарин, вашият полет протича по план.“ Тук разговорите приключват – 37 минути преди приземяването. В момент, когато Восток е над Атлантическия океан и дори не е достигнал Африка.

Защо наистина разговорите„спират“  след обръщението на капитан В. Хорошилов към Гагарин с „майор“?

Отговорът е много прост. Защото Гагарин не реагира на повишението му от старши лейтенант – в чин майор. Очевидно, не само капитан Хорошилов, но и други като него, които са мислели, че и след 9:07 часа продължават да комуникират с реалния/живия Гагарин, са избързали да го поздравят за повишението му, обявено по радио Москва в 10:00 часа.

Изключително конфузна ситуация: приятелите на Гагарин, нетърпеливи да го зарадват,  повтарят като папагали „Юра, ти си майор! Поздравления!“. Майор Гагарин обаче не реагира, и вместо „Служа на СССР! Благодаря на др. Хрушчов, на партията и родината!“ той продължава с  дежурните си сводки: „Полетът протича успешно. Аз се чувствам великолепно. Всички системи работят добре…“

Какво пък, ще каже някой, скромен е бил човекът, затова не реагира на повишението си.  Да, ама не! Когато командирът на групата, изпратена от военното поделение да прибере Гагарин от полето, се обръща към него с „майор Гагарин“, той смутено отвръща, че е старши лейтенант.

Ами сега, как така през  дългите 37 минути, той не успява да научи, че е повишен в звание, въпреки желанието и нетърпението на партньорите му от станциите за контрол на полета?

И тук отговорът е прост и логичен. Защото по време на полета от 9:07 до 10:55 часа, реалният Гагарин се е намирал не е в спътника Восток, а  в хеликоптер: с парашут и  използвана капсула Восток –  без катапултиращ стол, летейки към колхозното поле, нарочено за зона на приземяване!

Лесно се вижда, от съдържанието на комуникацията, че гласът на Гагарин е запис на магнетофонна лента, режисиран за времето на полета по начин, че да симулира разговор с реалния/живия летец. Режисираната симулация се проваля, когато участниците от станциите за наблюдение на полета, в желанието си да зарадват пилота, нарушават сценария и му съобщават, че е повишен в звание майор! Това не е било предвидено от сценаристите. Записаната комуникация след 10:18 часа е изтрита и не присъства в текста представен от  К. Вершинин на 25. 04.1961 г.

Хотели как лучше, а получилось как всегда!

Българин

 

 

The Co(s)mic Soap opera “Gagarin’s Orbit of the Earth”: The Failure of the Participants

 (Translated from Bulgarian “Ко(с)мичната пиеса Полет на Гагарин около Земята: Провалът на участниците“)

The Characters:

1. Rocket Vostok-K equipped with Vostok satellite.

2. Gagarin and TASS (Telegraph Agency of the Soviet Union).

3. Flight Control staff in communication with Gagarin

The Failure on April 12, 1961

1.  Vostok did not perform the set trajectory, which was calculated to pass over South America.  It circumnavigated the continent, not in the vicinity of its border lines, but thousands of kilometers away.

To learn more, please visit:   https://ivo.bg/2021/02/21/

All witnesses to the landing point out that suddenly two parachutes appeared in the sky: one carrying the Vostok capsule, the other – the airman! There is no third parachute with the catapult seat!?  The absence of the catapult seat from the landing can mean only one thing: the parachutist Gagarin is not a cosmonaut.

2. There is nothing true in the TASS reports about the flight on April 12, 1961. Here is what the Soviet agency published (and the rebuttal is in bold font):

According to the data received from the Vostok spacecraft, at 9:52 am, Moscow time, pilot-cosmonaut Major Gagarin, being over South America, transmitted …

At 9:52 am, Moscow time, Vostok is flying over the Pacific, thousands km away from the continent. The satellite was never over South America!   

At 10: 15 am Moscow time, pilot-cosmonaut Major Gagarin, flying over Africa, transmitted from the Vostok spacecraft…

At 10:15 am Vostok is over the Atlantic Ocean, thousands km away from Africa.

At 10:25 am, Moscow time, after flying around the globe in accordance with a given program, the braking propulsion system was turned on, and the satellite spacecraft with the pilot-cosmonaut Major Gagarin began to descend from orbit in order to land in a given region of the Soviet Union.

At 10:25 am Vostok is still over the Atlantic Ocean. The satellite has not yet reached Africa!

Later, Gagarin reiterated the TASS reports in his autobiography, “Road to the Stars” („Дорога в Космос“) as his own observations.

If Gagarin had been in the capsule, he would have known he was flying over the ocean – not over a continent! The announcement made at 9:52 am should have confirmed that the capsule was flying over the Pacific, not over America! Vostok crossed the border between dark and light over the Atlantic Ocean, not over America! The braking system was engaged over the Atlantic Ocean, not over Africa! And he would not have needed to fabricate ridiculous observations that he “had seen” countries sweeping by under the Vostok as one whole, not divided by state borders.

(NOTE. Gagarin’s ridiculous statements, which have nothing to do with reality, are from his book. They are based on the official announcement of TASS about the flight. It can be seen and heard here: https://www.youtube.com/watch?v=Dl1QHQMl4Iw    The time of 9:52 is mistaken for 9:22 –  Author)

3. The most comical aspect is the failure of those communicating with Gagarin. The text of the recorded conversations between Gagarin and flight controI stations was presented to the Communist Party of the Soviet Union( CPSU) Central Committee bv K. A. Vershinin on April 25, 1961. The text was published by the party newspaper Izvestiya on May 5, 1991, and can be found  in the original Russian here  https://www.roscosmos.ru/28343/ .

What do the recordings reveal to us?

These started out as detailed up until the launch, but became incomplete and deficient with regards to the time during which the Vostok was flying: 9:07 a.m. – 10:55 a.m. (Moscow time). In fact, the recordings of the conversations, as presented by the Russians, end at 10:18 a.m. Why? What happened that caused the “conversations” to be interrupted at that time?

At 10:18 a.m., Kedr (Gagarin) transmitted an on-duty message about the pressure in the satellite’s systems, ending with the words: “Can you hear me? All systems work well Captain V. Khoroshilov (from Moscow) replied: ” Major GAGARIN, your flight is going as planned. At that point the conversations end – 37 minutes prior to landing.

Why does the communication really stop after Captain V. Khoroshilov addresses Gagarin as “Major”?

The answer is quite simple. Because Gagarin did not react to his promotion from senior lieutenant to the rank of major. Apparently, not only Captain Khoroshilov, but also others like him, who were under the impression that they were still in communication (after 9:07 a.m.) with the real / livе Gagarin, rushed to congratulate him on his promotion, which was announced by Radio Moscow at 10:00 a.m.

Extremely confusing situation: The friends of Gagarin, eager to please him, keep repeating like parrots “Yura, you have been promoted to major!” Congratulations!” However, Major Gagarin did not react, and instead of  “I serve to the USSR! Thanks comrade Khrushchev…” he keeps on transmitting “The flight continues successfully. I feel great. All systems work well.”

Well, someone will say, the man was modest, so he did not react to his promotion. Yes, but no!

Later on the field, after the landing, the commander of the military unit called Gagarin a major, and he corrected him: “I am a senior lieutenant.”

So, how, for the entire 37 minutes, did he fail to learn that he was promoted, despite the delight and eagerness of his partners?

Again, the answer is quite simple and logical: throughout the flight from 9:07 a.m. till 10:55 a.m., he was not physically in the Vostok satellite, but had instead boarded a helicopter, with a parachute and the space capsule without the catapult seat, and thus flew to the landing area.

It is easy to find out, from the content of the communication, that Gagarin’s voice is a tape recording, directed during the flight in such a way as to simulate a conversation with a real / live pilot. The directed simulation fails when the participants, from the flight control stations, in their desire to please the pilot, violate the script and inform him that he has been promoted to the rank of major! That was not foreseen by the writers. The recorded communication after 10:18 a.m. was deleted and is not present in the text presented by K. Vershinin on April 25, 1961.

A Bulgarian

 

 

13 мнения за “Ко(с)мичната пиеса „Полет на Гагарин около Земята“: Провалът на участниците”

 1. Защо не се дава гласност на тези “подробности”? За БГ е ясно, но по света? В цивилизования свят не би трябвало да се боят чак пък толкова да не би истината да”раздразни” Путин и зомбираните руснаци. ЗАЩО?

 2. По темата.
  Първото е пуснато вече веднъж от мен в БЛОГА НИ.

  https://ic.pics.livejournal.com/marquenoire/37867344/355026/355026_600.jpg

  Фотокопието е адекватно коментирано от Уточнител
  18.03.2021 в 18:25
  до г-н георги николов : приложеният от вас документ “маскира” и датата на полета на гагарин. мейби. може да е грешка на машинописеца.мейби. може да менте за продажба в антиквариата. мейби.
  но е повод да се изтъкне ФАКТЪТ, че ужасно ми писна от безхаберието на западния свят, безхаберие, за което отново ще си платим с морета от кръв, страдания и разрушения. и хак да ни е! защото имаме пълно, законово основание, да елиминираме т.н. полет на гагарин, чиято регистрация е плод на ИЗМАМА ОТ СТРАНА НА СССР в продължение на много години. ОК, измама от комуноидите – нищо ново, но след като се разкри ИСТИНАТА, ЧЕ ГАГАРИН Е СКОЧИЛ С ПАРАШУТ / може и от кукурузник /, което означава, че не е летял в космоса, че НЯМА ПРЕДМЕТ НА РЕГИСТРАЦИЯ, т.е полет в космоса, ПРИЛАГАЙКИ ОБЩОПРИЕТИТЕ В СВЕТА ПРАВИЛА И НАРЕДБИ, ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ЕЛИМИНИРА “регистрацията на гагарин”, да се дисквалифицира и каквато е практиката на планетата земя- вторият да стане първи. НО НЕ- ЗА КОМУНОИДИТЕ НАПРАВИХМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, пуснахме си европейското перде пред очите за ФАЛШИФИКАЦИЯТА “полет на гагарин в космоса”, ОСТАВИХМЕ НАГЛЕЦЪТ ДА СИ НАГЛЕЕ! И ЩЕ СИ ПЛАТИМ ЗА ТОВА! но, естествено, първо ще ги насипем мераклиите в техния рай! те отдавна мечтаят за това.
  за неинформираните: полет в космоса се регистрира, освен след другите изисквания, само ако космонавтът се е ПРИЗЕМИЛ СЪС СВОЯ ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ върху земята. ссср дълги години ЛЪЖАТ И МАЖАТ, че точно така е кацнал гагарин. КРИЯТ ФАКТА, ЧЕ Е СКОЧИЛ С ПАРАШУТ, защото знаят, че така няма да им признаят претенцията, че са летели в космоса. те никога не си признават – истината просто ИЗТЕЧЕ от секретните папки .

 3. Към Адриана Андреева:

  Може би защото СССР успява да измами света и сега на измамените им е срамно да си го признаят.
  А може би по същата причина, по която едва напоследък на Запад започва да си пробива път по-настоятелно тезата за вината на СССР като солидарен с Германия причинител на Втората световна война.
  Или пък по същата причина, по която до момента няма институционална подкрепа от Запада за премахването на символите на съветската окупация в България, прегазена от Червената армия и окупирана от нея без да е воювала със СССР, но дори е запазила дипломатическите си отношения с Москва през цялата война.
  На Запад приветстват България, че е спасила евреите в пределите на царството, но мълчат ( както мълчат и в самата Русия) за факта, че България е спасила живота на хиляди червеноармейци по две линии: като нарежда на германците да напуснат царството и като отказва да воюва ( отново ) срещу настъпващите съветски войски.

 4. тук има по-жалки хора дори от русофилите (то бива измислици…..)

 5. Вижте сами каква “юбилейна” статия с много съмнителни доказателства е посветена на “първият космически полет”.
  https://warspot.livejournal.com/34068.html

  И в коментарната част следват железни “резолюции” на “недоверчиви” любители на истината.

  “Четейки горното излиза, че «полета» на Гагарин въобще, с нищо не е подтвърден, Запада с ръцете на журналистчета сам е измислил подробностите, и то така умело, че дори в “совка” са ги препечатали.”

  ” Никакъв Гагарин. Фотошоп и Мосфилм.”

  Междувременно, украинци с позиции изкарват Юрий Гагарин сънародник. Вчера пък бяха тримата приказни богатири начело с Иля Муромец. За утре, можем само да гадаем. Всичко е допустимо, сал пут.ин е вън от всяко подозрение.

  Най-интерсното е, че следват само няколко вяли, изсмукани от пръстите тролски “опровержения. И в двата случая.

 6. @ivan petkov
  12.04.2021 в 13:38
  тук има по-жалки хора дори от русофилите (то бива измислици…..)
  Давайте поред на “измислиците”. Голословни “опровержения” тук не вървят.
  Чакам!

 7. Жорш, какви доказателства да даде, освен че ЦРУ признало някога полета.
  И друго, пик, няма!

 8. Адриана Андреева
  12.04.2021 в 12:24

  “Защо не се дава гласност на тези “подробности”? За БГ е ясно, но по света? В цивилизования свят не би трябвало да се боят чак пък толкова да не би истината да”раздразни” Путин и зомбираните руснаци. ЗАЩО?”

  Защо на Вл. Резун (с литературното име В. Суворов) са му били необходими 5 (пет) години за да намери издател на “Ледоразбивачът” в Западна Европа? На немски в Германия. Шест години за издател на английски в Англия. И досега не е намерил издател, който да издаде книгата на руски в Европа. Защо?
  (горните факти са споделени от самия него)

  Ние, в България, не можем да си представим до каква степен левичарската пропаганда и левичарският дневен ред преобладават в обществата на Запад.

  ПП. Нека не забравяме, цялата марксическа плява, оформена като “теория”, се е пръкнала на Запад. Не в Московията, нито в С.Корея. И в Куба не е.

 9. В самата матушка, автора Българин има много стойностни съмишленици. Просто задават въпроси които “през такова беше времето” бе невъзможно дори И в мислите да бъдат допуснати

 10. А Бенковската Чета къде е в класацията за Хвърковатост?!Ами Граф Цепелин,Ренесансовите Умове!?Без тях не може!Те са Паметта!Другото е след Времето им!Да не забравим и Титаник,като Човешкото дъно!

 11. Последно!
  Само защото е съвсем свежо и има зашеметяващи несъответствия между официалната версия и “проверката на фактите и обстоятелствата”. Вижте и лицето на Гагарин когато е изваден от среда на свои. Може ли пред ФАИ да четеш доклад в който няма нищо конкретно за полета и после да се оплиташ в отговорите си кат пате в кълчища,

 12. Грифоните самолети с липсващи контроли за сблъсък,дела за корупция на високо ниво,пробутани от уволненият Радев,заради партийна агентура!?Добре,че Земеделският Отбранителен Министър го изритал,иначе щеше да се стигне до нови катастрофи,и до заораване в нивата на Ладите!И да е имало мирновремеви инциденти с авиатори,те са малко в сравнение с загубите на Асовете през войните!А в Сирия руснаците падаха без бой!Като е тръгнало ще останат само с мизерни тенекии,и “тунинговани” трошки!В Скандинавия вече са на стелт кораби,изтребители,по свой модел,и НАТО стандарти!А Израел дръпнаха много с едни от първите БЛА !Дори си модернизираха армията,цивилните граждани с лазерни оръдия!Фантастика в действие!В банановите държави вече не искат Сибирски мечешки услуги!Ще си правят собствени технологии!Половината “соцлагерни” губернии имат планове за Ф-35!Изпробвана работа!Повече свалени МиГове в Корея и Виетнам,отколкото старите” Фантоми”!

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.